5T05415413 | Trục Bánh Răng 3 Tầng

Liên hệ

5T05415413

Trục bánh răng 3 tầng DC70

STT Tên(Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
010 5T054-15413 Trục 3 tầng SHAFT 01 0,69

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY