VẬN HÀNH DC-60

4/5 - (1251 bình chọn)

CẦN GIA TỐC / ACCELERATOR LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05132650 | Cần Gia Tốc

5T051-32650

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05732650 | Cần Gia Tốc

5T057-32650

125,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401350140 | Vòng Đệm Bằng

04013-50140

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H40032660 | Lò Xo Đĩa

5H400-32660

7,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0217250140 | Đinh Ốc

02172-50140

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05131280 | Dụng Cụ Kẹp

5T051-31280

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05132550 | Dây Cáp Gia Tốc

5T051-32550

120,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0512250614 | Đinh Đầu Nối

05122-50614

8,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm Bằng

04013-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0551550600 | Đinhkhóa

05515-50600

6,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm Bằng

04013-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
097 Nơi nhập dữ liệu0551550600 | Đinhkhóa

05515-50600

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05136250 | Dây Điện Dừng Động Cơ

5T051-36250

363,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5H47332390 | Chốt Mối Nối

5H473-32390

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05141260 | Đai Truyền Siết

5T051-41260

4,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T05156140 | Giá Treo Kiểm Tra Gia Tốc

5T051-56140

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05156132 | Thanh Kiểm Tra Gia Tốc

5T051-56132

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0551152520 | Đinh Tách Rời

05511-52520

2,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG SỐ CHÍNH / MAIN GEAR SHIFT LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05132310 | Cần Sang Số Chính

5T051-32310

161,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05132320 | Dụng Cụ Kẹp

5T051-32320

112,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05132352 | Cánh Tay Sang Số Chính

5T051-32352

139,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05132370 | Lò Xo Thu Hồi Cần

5T051-32370

24,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H40032380 | Lò Xo Đĩa

5H400-32380

10,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H40032412 | Đĩa Ma Sát

5H400-32412

25,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5200031430 | Đĩa Ma Sát

52000-31430

57,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217450200 | Đinh Ốc

02174-50200

18,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05132430 | Chốt Sang Số Chính (<=VN11201)

5T051-32430

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05132432 | Chốt Sang Số Chính (=>VN11202)

5T051-32432

58,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH SANG SỐ CHÍNH / MAIN GEAR SHIFT RODSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5230075170 | Bi Liên Kết

52300-75170

177,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5230075190 | Bi Liên Kết

52300-75190

176,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H40031230 | Đai Ốc

5H400-31230

11,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05132990 | Thanh Hst Thay Đổi Sang Số

5T051-32990

72,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05132970 | Cần Sang Số

5T051-32970

353,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0115550845 | Bu Lông

01155-50845

8,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG SỐ / RANGE GEAR SHIFT LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05132750 | Cần Thay Đổi Biên Độ

5T051-32750

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05131280 | Dụng Cụ Kẹp

5T051-31280

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05132762 | Thanh Chống Cần Thanh Dẫn

5T051-32762

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05133110 | Thanh Thay Đổi Biên Độ

5T051-33110

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H40033120 | Giá Đỡ

5H400-33120

41,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0512250820 | Đinh Đầu Nối

05122-50820

13,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00134120 | Chốt Khuôn Tán Đinh

PG001-34120

7,000 VNĐ
Đặt hàng

HỆ THỐNG LÁI / STEERINGSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05131130 | Trục Điểm Tựa Của Cần

5T051-31130

235,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401150140 | Vòng Đệm Bằng

04011-50140

4,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0551150430 | Đinh Tách Rời

05511-50430

2,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05131140 | Cánh Tay Điểm Tựa Của Cần

5T051-31140

54,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05131150 | Cần Điều Khiển Lực

5T051-31150

211,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05131190 | Ống Lót

5T051-31190

83,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05131210 | Lò Xo Điều Khiển Lực

5T051-31210

26,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05131220 | Cao Su Bên Dưới

5T051-31220

95,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05131180 | Dụng Cụ Kẹp Hệ Thống Lái

5T051-31180

128,000 VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu5T05131170 | Nhãn

5T051-31170

36,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05131350 | Thanh

5T051-31350

129,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5230075170 | Bi Liên Kết

52300-75170

177,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5230075190 | Bi Liên Kết

52300-75190

176,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H40031230 | Đai Ốc

5H400-31230

11,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05131410 | Cánh Tay Điểm Tựa Đu Đưa

5T051-31410

130,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm Bằng

04011-50100

2,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0461200100 | Kẹp Trònbộ Phận Ngoài

04612-00100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T05131420 | Thanh Quay

5T051-31420

128,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm Bằng

04013-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

2,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0851101020 | Ống Lót

08511-01020

24,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN ĐIỀU KHIỂN LY HỢP GẶT / HARVEST CLUTCH LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H40032510 | Cần (<=VN11543)

5H400-32510

101,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05732510 | Cần (=>VN11544)

5T057-32510

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05732512 | Cần (=>VN13381)

5T057-32512

129,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H40032520 | Dụng Cụ Kẹp Cần

5H400-32520

20,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05132533 | Thanh Điểm Tựa Gặt

5T051-32533

491,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm Bằng

04011-50100

2,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

2,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05132543 | Dây Cáp (<=VN11543)

5T051-32543

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05132544 | Dây Cáp (=>VN11544)

5T051-32544

299,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00134120 | Chốt Khuôn Tán Đinh

PG001-34120

7,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05146420 | Lò Xo

5T051-46420

110,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05132360 | Cánh Tay Khớp Ly Hợp Máy Gặt

5T051-32360

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551150215 | Đinh Tách Rời

05511-50215

1,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T05132590 | Thanh Chống

5T051-32590

60,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05481912 | Công Tắc (<=VN20442)

5T054-81912

893,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05481913 | Công Tắc Ly Hợp Gặt (=>VN20443)

5T054-81913

877,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN NÂNG HẠ GIÀN CÀO / HARVEST ELEVATOR ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05131240 | Thanh Lõi Quấn Gặt

5T051-31240

37,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm Bằng

04013-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00134110 | Chốt Khuôn Tán Đinh

PG001-34110

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05131270 | Cần Lõi Quấn

5T051-31270

164,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05131280 | Dụng Cụ Kẹp

5T051-31280

Liên hệ
Đặt hàng

CẦN ĐIỀU KHIỂN LY HỢP ĐẬP /  THRESHING CLUTCH LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05132570 | Cần

5T051-32570

527,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H40032580 | Dụng Cụ Kẹpcần

5H400-32580

19,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H40032610 | Thanh Khớp Ly Hợp

5H400-32610

35,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H40032620 | Đai Ốc Siết

5H400-32620

33,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H40032630 | Thanh Khớp Ly Hợp

5H400-32630

15,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551150315 | Đinh Tách Rời

05511-50315

2,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05133210 | Lò Xo Khớp Ly Hợp Đập (<=VN12848)

5T051-33210

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05133213 | Lò Xo Khớp Ly Hợp Đập (=>VN12849)

5T051-33213

120,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông Mép

01754-50816

20,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5H48442900 | Công Tắc Mạch (=>VN11415)

5H484-42900

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5H48642880 | Công Tắc Mạch (=>VN16378)

5H486-42880

703,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!