TRUYỀN ĐỘNG DC-70 PRO

5/5 - (2 bình chọn)

BULI VÀ DÂY CUROA / COUNTER PULLEYLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07811150 | Puli

5T078-11150

3,508,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07211420 | Dây Curoa

5T072-11420

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07811570 | Dây Curoa

5T078-11570

Liên hệ
Đặt hàng

BULI TĂNG DÂY CUROA / TENSION TRAVELLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07211413 | Cánh Tay

5T072-11413

418,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0851101620 | Ống Lót

08511-01620

29,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm

04011-50160

4,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200160 | Kẹp Tròn

04612-00160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H60112250 | Pu Li (<=00643)

5H601-12250

1,375,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07812250 | Pu Li (>=00644)

5T078-12250

Liên hệ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu0814106303 | Ổ Bi (>=00644)

08141-06303

165,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0661115675 | Vú Mỡ

06611-15675

13,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07211440 | Ống Lót

5T072-11440

124,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5H74611480 | BạC LóT

5H746-11480

37,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0401550080 | Vòng Đệm

04015-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu0115350816 | Bu Lông

01153-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07211480 | Lò Xo

5T072-11480

103,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07211490 | Bu Lông

5T072-11490

232,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

2,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc

02176-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07211510 | VòNg ĐệM

5T072-11510

46,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07211520 | Bệ Đỡ

5T072-11520

51,000 VNĐ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07812192 | Cái Chặn

5T078-12192

88,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!