ĐỘNG CƠ L5018

4.0
1252

CÁC TE / CRANKCASE

ÁP dụng cho Serial : <=BJPZ999 trở về trướcSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J88701020 | Lốc Động Cơ

1J887-01020

43,485,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Chốt Bugi

15521-96020

18,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1552196030 | Chốt Bugi (<=BHHZ999)

15521-96030

18,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1552196030 | Chốt Bugi (=>BHJ0001))

15521-96030

18,000VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu1C01096010 | Chốt Bugi (=>BHJ0001)

1C010-96010

33,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1739196160 | Bugi Giãn Nở

17391-96160

5,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1627196160 | Bugi Giãn Nở

16271-96160

13,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86403380 | Nắp

1J864-03380

38,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86403390 | Nắp

1J864-03390

48,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J87203370 | Bugi

1J872-03370

30,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0501200408 | Chốt Thẳng

05012-00408

3,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0501200609 | Chốt Thẳng

05012-00609

5,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0501200612 | Chốt Thẳng

05012-00612

5,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt Thẳng

05012-01018

8,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J86433650 | Chốt Ống

1J864-33650

25,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0631210020 | Chốt

06312-10020

25,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J87203380 | Phích Cắm

1J872-03380

133,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J87226990 | Bạc Miểng

1J872-26990

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1J87226980 | Bạc Miểng

1J872-26980

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1J87226970 | Bạc Miểng

1J872-26970

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1A09123472 | Bạc Miểng (STD)

1A091-23472

622,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1J86433610 | Chốt

1J864-33610

13,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1J86433660 | Đệm Lót

1J864-33660

6,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1J86033140 | Nút Bộ Lọc Dầu

1J860-33140

43,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1J86433110 | Mặt Bích Bộ Lọc Dầu

1J864-33110

131,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1J86451660 | Đệm Lót

1J864-51660

30,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

25,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu1E01335013 | Bơm Nhớt

1E013-35013

1,229,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu1J86435150 | Đệm Lót

1J864-35150

14,000VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0102350650 | Bu Lông

01023-50650

11,000VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu1G89635660 | Bánh Răng

1G896-35660

376,000VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu0571200410 | Then

05712-00410

8,000VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu1J86435680 | Đai Ốc

1J864-35680

25,000VNĐ
Đặt hàng

CÁC TE / CRANKCASE

ÁP dụng cho Serial : Từ #BJQ0001 đến #BLMZ999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87601020 | Vỏ Động Cơ

1J876-01020

56,617,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

18,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1552196030 | Bugi

15521-96030

18,000VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu1C01096010 | Chốt

1C010-96010

33,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1739196160 | Bugi Giãn Nở

17391-96160

5,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1627196160 | Bugi Giãn Nở

16271-96160

13,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86403380 | Nắp

1J864-03380

38,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86403390 | Nắp

1J864-03390

48,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J87203370 | Bugi

1J872-03370

30,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0501200408 | Chốt Thẳng

05012-00408

3,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0501200609 | Chốt Thẳng

05012-00609

5,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0501200612 | Chốt Thẳng

05012-00612

5,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt Thẳng

05012-01018

8,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J86433650 | Chốt Ống

1J864-33650

25,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0631210020 | Chốt

06312-10020

25,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J87203380 | Phích Cắm Trục Cân

1J872-03380

133,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J87226990 | Bạc Miểng

1J872-26990

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1J87226980 | Bạc Miểng

1J872-26980

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1J87226970 | Bạc Miểng

1J872-26970

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1A09123472 | Bạc Miểng (STD)

1A091-23472

622,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1J86433610 | Chốt

1J864-33610

13,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1J86433660 | Đệm Lót

1J864-33660

6,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1J86033140 | Nút Bộ Lọc Dầu

1J860-33140

43,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1J86433110 | Mặt Bích

1J864-33110

131,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1J86451660 | Đệm Lót

1J864-51660

30,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

25,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu1E01335013 | Bơm Nhớt

1E013-35013

1,229,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu1J86435150 | Đệm Lót

1J864-35150

14,000VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0102350650 | Bu Lông

01023-50650

11,000VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu1G89635660 | Bánh Răng

1G896-35660

376,000VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu0571200410 | Then

05712-00410

8,000VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu1J86435680 | Đai Ốc

1J864-35680

25,000VNĐ
Đặt hàng

CÁC TE / CRANKCASE

ÁP dụng cho Serial : =>BLN0001 trở điSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1A52601010 | Vỏ Động Cơ

1A526-01010

59,504,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

18,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1552196030 | Bugi

15521-96030

18,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1739196160 | Bugi Giãn Nở

17391-96160

5,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1627196160 | Bugi Giãn Nở

16271-96160

13,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86403380 | Nắp

1J864-03380

38,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86403390 | Nắp

1J864-03390

48,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J87203370 | Bugi,

1J872-03370

30,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0501200408 | Chốt Thẳng

05012-00408

3,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0501200609 | Chốt Thẳng

05012-00609

5,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0501200612 | Chốt Thẳng

05012-00612

5,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt Thẳng

05012-01018

8,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J86433650 | Chốt Ống

1J864-33650

25,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0631210020 | Chốt

06312-10020

25,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J87203380 | Phích Cắm Trục Cân

1J872-03380

133,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1A09126990 | Bạc Miểng

1A091-26990

145,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1G42526980 | Bạc Miểng

1G425-26980

100,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1A09126970 | Bạc Miểng

1A091-26970

92,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1A09123472 | Bạc Miểng (STD)

1A091-23472

622,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1J86433610 | Chốt

1J864-33610

13,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1J86433660 | Đệm Lót

1J864-33660

6,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1J86033140 | Nút Bộ Lọc Dầu

1J860-33140

43,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1J86433110 | Mặt Bích

1J864-33110

131,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1J86451660 | Đệm Lót

1J864-51660

30,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

25,000VNĐ
Đặt hàng

BỂ DẦU / OIL PANSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87201612 | Bể Dầu

1J872-01612

2,681,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J86491010 | Bu Lông

1J864-91010

26,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86433750 | Nút Ống

1J864-33750

93,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C09058960 | Gioăng

6C090-58960

23,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J87232112 | Lọc

1J872-32112

309,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

20,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481400160 | Vòng Chữ O

04814-00160

28,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86436420 | Dẫn Hướng

1J864-36420

66,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86436412 | Que Thăm

1J864-36412

180,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86436552 | Nút (<=BMKZ999)

1J864-36552

20,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0631185012 | Nút (=>BML0001)

06311-85012

Liên hệ
Đặt hàng

NẮP XILANH / CYLINDER HEADSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86401750 | Móc

1J864-01750

92,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86491532 | Đinh Đầu To

1J864-91532

35,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J86492010 | Đai Ốc (<=BKBZ999)

1J864-92010

11,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1642992010 | Đai Ốc (=>BKC0001)

16429-92010

13,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J87203040 | Nắp Quy Lát

1J872-03040

22,616,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86403370 | Nắp

1J864-03370

30,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86403490 | Nắp

1J864-03490

44,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1526196010 | Bugi

15261-96010

18,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1G89613580 | Ống Dẫn (<=BJVZ999)

1G896-13580

25,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J82913580 | Ống Dẫn (=>BJW0001)

1J829-13580

97,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01013560 | Ống Dẫn (<=BJVZ999)

1C010-13560

35,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J82913560 | Ống Dẫn (=>BJW0001)

1J829-13560

69,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J86413620 | Đế Van

1J864-13620

130,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J86413610 | Đế Van

1J864-13610

136,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J86403450 | Bu Lông

1J864-03450

85,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G79003602 | Gioăng Quy Lát (<=BLKZ999|1.15mm)

1G790-03602

887,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J87703600 | Gioăng Quy Lát (=>BLL0001|1.15mm)

1J877-03600

1,519,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G79003312 | Gioăng Quy Lát (<=BLKZ999|1.20mm)

1G790-03312

1,066,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J87703310 | Gioăng Quy Lát (=>BLL0001|1.20mm)

1J877-03310

1,398,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G79003612 | Gioăng Quy Lát (<=BLKZ999|1.25mm)

1G790-03612

887,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J87703610 | Gioăng Quy Lát (=>BLL0001|1.25mm)

1J877-03610

1,519,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G79003622 | Gioăng Quy Lát (<=BLKZ999|1.30mm)

1G790-03622

887,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J87703620 | Gioăng Quy Lát (=>BLL0001|1.30mm)

1J877-03620

1,520,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G79003632 | Gioăng Quy Lát (<=BLKZ999|1.35mm)

1G790-03632

887,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J87703630 | Gioăng Quy Lát (=>BLL0001|1.35mm)

1J877-03630

1,520,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1584196020 | Chốt

15841-96020

25,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ / GEAR CASE

Áp dụng cho Serial : <=BLMZ999 trở về trướcSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J88704020 | Hộp Bánh Răng

1J887-04020

8,558,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1624196020 | Chốt

16241-96020

25,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1A02196020 | Chốt

1A021-96020

40,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0501200612 | Chốt

05012-00612

5,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J87232610 | Bộ Lọc Dầu

1J872-32610

835,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86432620 | Gioăng Đệm

1J864-32620

19,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0175450830 | Bu Lông

01754-50830

25,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86432880 | Vỏ

1J864-32880

337,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86432910 | Bu Lông

1J864-32910

70,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86432900 | Bu Lông

1J864-32900

100,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0481700150 | Vòng Chữ O

04817-00150

8,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J86496830 | Vòng Chữ O

1J864-96830

121,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1G89604130 | Đệm Lót

1G896-04130

200,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J86404300 | Bu Lông

1J864-04300

25,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J86491032 | Bu Lông

1J864-91032

18,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J86404750 | Bu Lông

1J864-04750

35,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1J86404850 | Bu Lông

1J864-04850

45,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1J86491042 | Bu Lông

1J864-91042

50,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1J86432290 | Ống Dẫn

1J864-32290

312,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1J86436950 | Lò Xo

1J864-36950

23,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1J86436930 | Đế Van

1J864-36930

84,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1J86473320 | MặT BíCh

1J864-73320

216,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1J86473330 | Đệm Lót

1J864-73330

18,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0175450620 | Bu Lông

01754-50620

20,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuHH16432430 | Bộ Lọc Dầu Động Cơ

HH164-32430

160,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu1J87383340 | Vỏ

1J873-83340

105,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu1J86488130 | Đệm Lót

1J864-88130

35,000VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu1J86491522 | Đinh Đầu To

1J864-91522

17,000VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu0275150060 | Đai Ốc

02751-50060

3,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ / GEAR CASE

Áp dụng cho Serial : =>BLN0001 trở điSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87604020 | Tay Cố Định Cần Số

1J876-04020

8,762,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1624196020 | Chốt

16241-96020

25,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1A02196020 | Chốt

1A021-96020

40,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

18,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J87396270 | Nắp

1J873-96270

54,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J88435070 | Đai Ốc

1J884-35070

839,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J87135130 | Nắp

1J871-35130

97,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

25,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J87136950 | Lò Xo

1J871-36950

63,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86436930 | Đế Van

1J864-36930

84,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J87133752 | Vít Khóa

1J871-33752

232,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0472400180 | Đệm Lót

04724-00180

15,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0501200612 | Chốt

05012-00612

5,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J87232610 | Bệ Bộ Lọc Dầu

1J872-32610

835,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J86432620 | Gioăng Đệm

1J864-32620

19,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0175450830 | Bu Lông

01754-50830

25,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1J86432880 | Vỏ

1J864-32880

337,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1J86432910 | Bu Lông

1J864-32910

70,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1J86432900 | Bu Lông

1J864-32900

100,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0481700150 | Vòng Chữ O

04817-00150

8,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1J86496830 | Vòng Chữ O

1J864-96830

121,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1J88604130 | Đệm Lót

1J886-04130

261,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1J86404300 | Bu Lông

1J864-04300

25,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1J86491032 | Bu Lông

1J864-91032

18,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu1J86404750 | Bu Lông

1J864-04750

35,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu1J86404850 | Bu Lông

1J864-04850

45,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu1J86491042 | Bu Lông

1J864-91042

50,000VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu1J86432290 | Ống Dẫn

1J864-32290

312,000VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu1J86473320 | MặT BíCh

1J864-73320

216,000VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu1J86473330 | Đệm Lót

1J864-73330

18,000VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu0175450620 | Bu Lông

01754-50620

20,000VNĐ
Đặt hàng
320 Nơi nhập dữ liệuHH16432430 | Bộ Lọc Dầu

HH164-32430

160,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẦU / HEAD COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87214500 | Bộ Nắp (<=BGXZ999)

1J872-14500

1,365,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87214502 | Bộ Nắp (=>BGY0001)

1J872-14502

1,365,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J86473340 | Ống Thu Hồi

1J864-73340

55,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86405120 | Nắp Thông Hơi

1J864-05120

160,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0305450510 | Đinh Vít

03054-50510

2,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86405200 | Bộ Van

1J864-05200

670,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1G91114523 | Đệm Lót

1G911-14523

329,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW950151131 | Đệm Lót

W9501-51131

155,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J87291020 | Bu Lông

1J872-91020

25,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86405510 | Ống Thông Hơi

1J864-05510

311,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86473360 | Vòng Siết

1J864-73360

15,000VNĐ
Đặt hàng

THÂN Ổ TRỤC CHÍNH / MAIN BEARING CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86407090 | Hộp Bạc Đạn

1J864-07090

1,402,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J86404540 | Bu Lông

1J864-04540

107,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1A09104362 | Đệm Lót (<=BJBZ999)

1A091-04362

133,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J88404360 | Đệm Lót (=>BJC0001)

1J884-04360

131,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J86404810 | Nắp Thân Ổ Trục

1J864-04810

555,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86404820 | Đệm Lót

1J864-04820

82,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112350828 | Bu Lông

01123-50828

9,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86404460 | Phới Dầu (<=BJBZ999)

1J864-04460

300,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J88404460 | Phới Dầu (=>BJC0001)

1J884-04460

375,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86407040 | Hộp Bạc Đạn

1J864-07040

1,587,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86404540 | Bu Lông

1J864-04540

107,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J86407050 | Hộp Bạc Đạn

1J864-07050

1,587,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J86404540 | Bu Lông

1J864-04540

107,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J87207060 | Hộp Bạc Đạn

1J872-07060

1,618,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J86404540 | Bu Lông

1J864-04540

107,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J86404560 | Bu Lông

1J864-04560

85,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CAM / CAMSHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86415550 | Đệm Đẩy Xupap

1J864-15550

144,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J88115110 | Thanh Đẩy

1J881-15110

95,000VNĐ