HỆ THỐNG ĐIỆN B2140S

4/5 - (1250 bình chọn)

CẢM BIẾN NHIỆT / THERMO SENSORSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3135132830 | Cảm Biến Nhiệt (<=31726)

31351-32830

262,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G49883040 | Cảm Biến Nhiệt (=>31727)

1G498-83040

244,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1A02439010 | Công Tắc Dầu

1A024-39010

297,000 VNĐ
Đặt hàng

CUỘN DÂY DỪNG / STOP SOLENOIDSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3272160014 | Solenoid (<=32427)

32721-60014

2,233,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6E20060010 | Solenoid (=>32428)

6E200-60010

1,353,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0131110612 | Bu Lông

01311-10612

6,000 VNĐ
Đặt hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN / DYNAMOSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6A83059250 | Dynamo Phát Điẹn

6A830-59250

3,904,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1622564422 | Thanh Tăng Dynamo

16225-64422

111,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112750830 | Bu Lông

01127-50830

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0115350860 | Bu Lông

01153-50860

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0211250080 | Đinh Ốc

02112-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401250080 | Vòng Đệm

04012-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm

04512-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0102350618 | Bu Lông

01023-50618

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401250060 | Vòng Đệm

04012-50060

2,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1627183370 | Vòng Siết

16271-83370

24,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN MÁY PHÁT ĐIỆN / DYNAMO PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6A83059250 | Dynamo Phát Điện

6A830-59250

3,904,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1553164110 | Puli

15531-64110

149,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1553364040 | Bánh Đà

15533-64040

3,936,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C04082860 | Vòng Đai

6C040-82860

29,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1538174140 | Trục

15381-74140

398,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6A83059260 | Stato

6A830-59260

2,261,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1526193010 | Đinh Vít

15261-93010

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1553174180 | Ổ Bi

15531-74180

157,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1553193010 | Đinh Vít

15531-93010

10,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1538164190 | Vòng Siết

15381-64190

10,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1538164150 | Vòng Đai

15381-64150

81,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1526192030 | Đinh Ốc

15261-92030

18,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1526194070 | Vòng Đệm

15261-94070

10,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1526194020 | Vòng Đệm

15261-94020

10,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C14059215 | Đề Điện

6C140-59215

4,330,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350840 | Bu Lông

01123-50840

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTER PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C14059215 | Đề Điện

6C140-59215

4,330,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C14082610 | Roto

6C140-82610

7,449,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C14082620 | Bộ Trục

6C140-82620

6,588,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C14082810 | Bộ Bánh Răng

6C140-82810

413,000 VNĐ
Đặt hàng
055 Nơi nhập dữ liệu6C14082820 | Đệm Lót

6C140-82820

74,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C04082650 | Khớp Các Đăng

6C040-82650

412,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1685363040 | Khớp Ly Hợp

16853-63040

1,391,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C04082670 | Ổ Bi

6C040-82670

223,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C04082690 | Ổ Bi

6C040-82690

11,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C14082703 | Cái Kẹp

6C140-82703

3,934,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu6C14082722 | Bộ Đế Đỡ

6C140-82722

1,328,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu6C14082750 | Giá Đỡ

6C140-82750

717,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu6C04082760 | Ông Lót

6C040-82760

59,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu6C04082770 | Giá Đỡ

6C040-82770

1,657,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1585263240 | Ống Lót

15852-63240

68,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu6C14082780 | Bu Lông

6C140-82780

83,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu6C04082790 | Đòn Bẩy

6C040-82790

209,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu6C04082803 | Công Tắc

6C040-82803

1,598,000 VNĐ
Đặt hàng
225 Nơi nhập dữ liệu6C52631182 | Dây Điện

6C526-31182

382,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1585293310 | Đinh Vít

15852-93310

24,000 VNĐ
Đặt hàng

ẮC QUY / BATTERYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuBMP4453092 | Bình Ắc Quy (50B24L-S)

BMP4453092

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C52630140 | Nhãn Dán

6C526-30140

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C52630190 | Nhãn

6C526-30190

17,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C52730150 | Chốt Định Vị

6C527-30150

35,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C62655560 | Bulông

6C626-55560

34,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0255250060 | Đai Ốc

02552-50060

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm B

04015-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C52730132 | Dây Cáp Bình

6C527-30132

451,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5531141260 | Đai Truyền Dây

55311-41260

24,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6C52630172 | Dây Cáp Bình

6C526-30172

373,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C62651220 | Giá Đỡ

6C626-51220

850,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
115 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6C62651250 | Vòng Đệm

6C626-51250

17,000 VNĐ
Đặt hàng

CÔNG TẮC / SWITCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6A70018810 | Công Tắc (<=32701)

6A700-18810

227,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6E20018810 | Công Tắc (=>32702)

6E200-18810

332,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6E10030850 | Đầu Nhọn

6E100-30850

632,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

20,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6A32042750 | Miếng Đệm

6A320-42750

17,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6A32042770 | Công Tắc

6A320-42770

214,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C54054750 | Phao Bình Dầu

6C540-54750

665,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6A32085812 | Áp Kế

6A320-85812

135,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0302450514 | Đinh Vít

03024-50514

2,000 VNĐ
Đặt hàng

CÔNG TẮC RƠ LE / RELAYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC83233700 | Rơ Le Xinhan

TC832-33700

177,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0175450612 | Bu Lông

01754-50612

18,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuT106033720 | Rơ Le Khởi Động

T1060-33720

121,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPN20168564 | Bộ Điều Chỉnh

PN201-68564

1,415,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102550625 | Bu Lông

01025-50625

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C52654280 | Giá Đỡ

6C526-54280

43,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

24,000 VNĐ
Đặt hàng

BẢNG ĐIỆN / PANELSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C22230200 | Bộ Đồng Hồ

6C222-30200

3,879,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0351450420 | Đinh Vít

03514-50420

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C62630293 | Mặt Bảng Đồng Hồ

6C626-30293

136,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

24,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C62630820 | Cáp Báo Giờ

6C626-30820

160,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BẢNG ĐIỆN / PANEL PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C22230200 | Bộ Đồng Hồ

6C222-30200

3,879,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C22230210 | Đông Hồ Điện

6C222-30210

4,241,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A70030220 | Mặt Kính

6A700-30220

2,295,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C20030230 | Hộp

6C200-30230

4,005,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C22230260 | Dây Điện

6C222-30260

1,830,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6A70030270 | Đèn (1,7W)

6A700-30270

96,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C20030280 | Cái Kẹp

6C200-30280

48,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C04055150 | Đinh Vít

6C040-55150

15,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6610155810 | Đinh Vít

66101-55810

8,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6A70030240 | Đinh Vít

6A700-30240

12,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C20030270 | Chốt Tua Vít

6C200-30270

114,000 VNĐ
Đặt hàng

CỤM CÔNG TẮC / PANEL SWITCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3272155400 | Bộ Ổ Khóa

32721-55400

919,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C04055412 | Ổ Khóa

6C040-55412

842,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3272155430 | Nắp

32721-55430

107,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1524863700 | Chìa Khóa

15248-63700

125,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C52730810 | Công Tắc (<=32427)

6C527-30810

731,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C52730812 | Công Tắc (=>32428)

6C527-30812

731,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC43230910 | Công Tắc

TC432-30910

303,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN PHA / HEAD LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C52754130 | Bộ Đèn

6C527-54130

1,220,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C52754160 | Đầu Tuýt

6C527-54160

213,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3633076270 | Bóng Đèn (23W)

36330-76270

88,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC40241840 | Logo Kubota

TC402-41840

79,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC40243690 | Đai Ốc

TC402-43690

16,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

24,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

8,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN BÁO NGUY HIỂM / HAZARD LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C52752740 | Bộ Đèn

6C527-52740

275,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC42291510 | Ống Kính

TC422-91510

101,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC42291530 | Bóng Đèn

TC422-91530

69,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu4436668970 | Đai Truyền

44366-68970

47,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN HẬU / TAIL LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C52752782 | Khung Đỡ

6C527-52782

93,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C52752792 | Khung Đỡ

6C527-52792

93,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C52752750 | Đèn Chiếu Hậu

6C527-52750

322,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC42299110 | Bóng Đèn (5W)

TC422-99110

178,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C52752760 | Dây

6C527-52760

248,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0351450616 | Ốc Vít

03514-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN CỘNG SỰ / WORKING LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW950000250 | Bộ Đèn

W9500-00250

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW950000290 | Dây Băng

W9500-00290

17,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW950000280 | Dây Băng

W9500-00280

16,000 VNĐ
Đặt hàng

MẠCH ĐIỆN THÂN / ELECTRICAL WIRING BODYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C61730403 | Bộ Dây Điện

6C617-30403

1,912,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3467034530 | Cầu Chì (40A)

34670-34530

73,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuT106530430 | Cầu Chì (5A)

T1065-30430

45,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW950136030 | Cầu Chì (5A)

W9501-36030

24,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT106030440 | Cầu Chì (10A)

T1060-30440

23,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuT106030450 | Cầu Chì (15A)

T1060-30450

23,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuT106030460 | Cầu Chì (20A)

T1060-30460

22,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C62630440 | Giá Đỡ

6C626-30440

51,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C52730480 | Dây Băng

6C527-30480

17,000 VNĐ
Đặt hàng