HỘP TRUYỀN TAY CẤY NSPU-68C

5.0
01

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG / PLANT PROPELLINGSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15236624 | Trục

PR152-36624

1,035,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5K10131120 | Vòng Bi

5K101-31120

182,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn

04612-00200

5,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR00136610 | Vòng Bi

PR001-36610

151,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15236713 | Trục

PR152-36713

2,097,000VNĐ
Đặt hàng
051 Nơi nhập dữ liệu5744693120 | Vòng Đệm

57446-93120

138,000VNĐ
Đặt hàng
052 Nơi nhập dữ liệuPR11141250 | Chốt

PR111-41250

67,000VNĐ
Đặt hàng
053 Nơi nhập dữ liệuPR11136760 | Nắp

PR111-36760

571,000VNĐ
Đặt hàng
054 Nơi nhập dữ liệuPR11136770 | Vòng Kẹp

PR111-36770

109,000VNĐ
Đặt hàng
055 Nơi nhập dữ liệu6795536230 | Vòng Kẹp

67955-36230

58,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15236630 | Vấu Lồi

PR152-36630

214,000VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu0661310675 | Vú Mỡ

06613-10675

18,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR26136520 | Nắp

PR261-36520

37,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR26136720 | Trục

PR261-36720

2,714,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR11141250 | Chốt

PR111-41250

67,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5744693120 | Vòng Đệm

57446-93120

138,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR11136760 | Nắp

PR111-36760

571,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR11136770 | Vòng Kẹp

PR111-36770

109,000VNĐ
Đặt hàng
135 Nơi nhập dữ liệu6795536230 | Vòng Kẹp

67955-36230

58,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPM80836753 | Ống Bảo Vệ

PM808-36753

88,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6715639770 | Vòng Siết

67156-39770

5,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5358164150 | Đai Truyền

53581-64150

25,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRUYỀN ĐỘNG / FEED CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15141115 | Vỏ Trái (<=711906)

PR151-41115

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15141117 | Vỏ Trái (>=711907)

PR151-41117

1,294,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15141118 | Vỏ Trái (>=712143)

PR151-41118

1,779,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15141123 | Vỏ Phải (<=711906)

PR151-41123

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15141124 | Vỏ Phải (>=711907)

PR151-41124

993,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15141180 | Miếng Chêm

PR151-41180

7,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15141150 | Bu Lông

PR151-41150

43,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350830 | Bu Lông

01123-50830

9,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350835 | Bu Lông

01123-50835

9,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112350800 | Bu Lông

01123-50800

21,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15141130 | Trục

PR151-41130

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15141170 | Trục (<=712007)

PR151-41170

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15141132 | Trục (>=712008)

PR151-41132

615,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112351030 | Bu Lông

01123-51030

9,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm

04015-50100

4,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15141140 | Thanh Chống (<=711906)

PR151-41140

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR17341140 | Thanh Chống (>=711907)

PR173-41140

664,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR15124410 | Đinh Tán

PR151-24410

3,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG NGANG / PLANTING POWER INPUT SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5160181660 | Phớt (<=712093)

51601-81660

384,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65141280 | Phớt (>=712094)

PR651-41280

333,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15128130 | Phớt

PR151-28130

28,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15128150 | Phớt

PR151-28150

32,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15141240 | Vành

PR151-41240

14,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15141213 | Trục

PR151-41213

724,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15141220 | VòNg ĐệM

PR151-41220

13,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15141272 | Miếng Chêm (0.1mm)

PR151-41272

7,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15141282 | Miếng Chêm (0.2mm)

PR151-41282

17,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15141292 | Miếng Chêm (0.3mm)

PR151-41292

19,000VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu5924016660 | Ống Bọc (<=712093)

59240-16660

138,000VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệuPR65141250 | Ống Bọc (>=712094)

PR651-41250

152,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPG00129180 | Cái Giá

PG001-29180

83,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn

04611-00520

18,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15141230 | Nắp

PR151-41230

8,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15141313 | Trục

PR151-41313

485,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15141322 | Bánh Răng Côn (13T)

PR151-41322

323,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPG00129170 | Ổ Bi

PG001-29170

42,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR15141580 | Bánh Răng (13T)

PR151-41580

149,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR15141340 | Bánh Răng (13T)

PR151-41340

155,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPR15141330 | Bánh Răng (11T)

PR151-41330

148,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPR15116440 | Bạc Nối

PR151-16440

13,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuPR15141360 | Nhông (11T)

PR151-41360

206,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPR15141350 | Phe Cài

PR151-41350

20,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuPR15141300 | Bộ Bánh Răng (26T)

PR151-41300

999,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0851101520 | Ống Lót

08511-01520

32,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0810106005 | Bạc Đạn Bi

08101-06005

108,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuPL50141410 | Phe Cài

PL501-41410

61,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuPR15141480 | Lò Xo

PR151-41480

Liên hệ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0771503207 | Bi

07715-03207

2,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệuPR15141360 | Nhông (11T)

PR151-41360

206,000VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệuPR15112140 | Bạc Đạn

PR151-12140

50,000VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệuPR15141190 | Cái Tăng

PR151-41190

33,000VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệuPJ40141620 | Xích

PJ401-41620

114,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG BĂNG TRUYỀN NGANG / HORIZONTAL CONVEYING DRIVE SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15141510 | Trục

PR151-41510

249,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0571200550 | Then

05712-00550

18,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106002 | Ổ Bi

08101-06002

96,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461100320 | Kẹp Tròn

04611-00320

7,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15141560 | Bánh Răng (18T)

PR151-41560

224,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15141530 | Bánh Răng (20T)

PR151-41530

218,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15141520 | Bánh Răng (22T)

PR151-41520

224,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15141550 | Bánh Răng (<=711552|18T)

PR151-41550

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15141553 | Bánh Răng (>=711553|18T)

PR151-41553

309,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR15141570 | Bạc Nối

PR151-41570

8,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15128120 | Phớt

PR151-28120

30,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC BĂNG TRUYỀN NGANG / HORIZONTAL CONVEYING SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPM91041712 | Bu Lông

PM910-41712

1,081,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15141810 | Phe Cài (<=711891)

PR151-41810

17,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15141812 | Phe Cài (>=711892)

PR151-41812

10,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15141604 | Bộ Chốt

PR151-41604

557,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR18141780 | Bạc Nối

PR181-41780

48,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15242622 | Chốt Hãm (<=711552)

PR152-42622

291,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR18242620 | Chốt Hãm (>=711553)

PR182-42620

271,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15141743 | Thanh Định Vị

PR151-41743

142,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0661310675 | Vú Mỡ

06613-10675

18,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15141750 | Gioăng

PR151-41750

10,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

6,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15141760 | Ống Bảo Vệ

PR151-41760

114,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15141910 | Thanh Liên Kết

PR151-41910

182,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0117551085 | Bu Lông

01175-51085

31,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR15141860 | Vòng Đệm

PR151-41860

5,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

2,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0541100520 | Đinh Lò Xo

05411-00520

5,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0541100320 | Đinh Lò Xo

05411-00320

3,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuPR15172860 | Vòng Siết

PR151-72860

48,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuPR15141760 | Ống Bảo Vệ

PR151-41760

114,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuPR15141820 | Bạc Nối (<=711906)

PR151-41820

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuPR15141822 | Bạc Nối (>=711907)

PR151-41822

17,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0112350835 | Bu Lông

01123-50835

9,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuPR15141900 | Bộ Gá

PR151-41900

452,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0851101615 | Ống Lót

08511-01615

32,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệuPR15172860 | Vòng Siết

PR151-72860

48,000VNĐ
Đặt hàng

CẦN CHUYỂN BĂNG / HORIZONTAL CONVEYING SHIFT LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15128110 | Phớt

PR151-28110

25,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15141432 | Thanh Dịch Chuyển

PR151-41432

183,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15141420 | Đòn Bẩy

PR151-41420

76,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15143670 | Bu Lông

PR151-43670

25,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15141450 | Giá Đỡ

PR151-41450

49,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng

KHUNG VÀ TRỤC TRUYỀN TAY CẤY / PLANTING FRAME AND DRIVING SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15142600 | Khung (<=711906)

PR151-42600

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15142602 | Khung (>=711907)

PR151-42602

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15142603 | Khung

PR151-42603

4,050,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR00142190 | Đai Ốc (<=712077)

PR001-42190

13,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR65142190 | Đai Ốc (>=712078)

PR651-42190

17,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15142232 | Vậu Lồi

PR151-42232

117,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15142270 | Phe Cài

PR151-42270

23,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551150335 | Đinh Tách Rời

05511-50335

2,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15142242 | Nắp

PR151-42242

111,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR15142252 | Nắp

PR151-42252

89,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15142210 | Trục

PR151-42210

298,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15142220 | Trục

PR151-42220

307,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR15142270 | Phe Cài

PR151-42270

23,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR15142232 | Vấu Lồi

PR151-42232

117,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0551150335 | Đinh Tách Rời

05511-50335

2,000VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!