5H47415610 | Trục Số 1-2-3 DC70

Liên hệ

5H47415610

Trục số 1-2-3 DC70

STT Tên (vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lương (Kg)
070 5H474-15610 Trục số 1-2-3 SHAFT 01 0,560

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY