KUBOTA RX135

5/5 - (1 bình chọn)

HỘP SỐ / GEAR BOXLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW952C51080 | Hộp Số

W952C-51080

25,908,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW951651460 | Hộp Bánh Răng

W9516-51460

4,547,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW952C51122 | Cánh Tay

W952C-51122

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW952C51123 | Cánh Tay

W952C-51123

4,862,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW952C51130 | Trục Tiếp Dài

W952C-51130

3,664,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW951651490 | Trục

W9516-51490

1,400,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW951651500 | Bánh Răng Côn

W9516-51500

1,961,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW951651510 | Bánh Răng Côn

W9516-51510

1,968,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW951851670 | Nắp

W9518-51670

237,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW951651520 | Nắp

W9516-51520

278,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW951651530 | Nắp

W9516-51530

46,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW951651600 | Phích

W9516-51600

124,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW951851710 | Bạc Nối

W9518-51710

49,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW951851740 | Miếng Chêm

W9518-51740

52,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW951851730 | Miếng Chêm

W9518-51730

49,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW951851750 | Miếng Chêm

W9518-51750

35,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW951651550 | Miếng Chêm

W9516-51550

55,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW951651541 | Miếng Chêm

W9516-51541

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW951651560 | Miếng Chêm

W9516-51560

37,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW951651580 | Miếng Chêm

W9516-51580

55,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW951651570 | Miếng Chêm

W9516-51570

32,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW951651590 | Miếng Chêm

W9516-51590

37,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW951851830 | Phớt

W9518-51830

186,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0912050689 | Nhãn,Dầu

09120-50689

132,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0810106208 | Ổ Bi

08101-06208

303,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0871130210 | Cái Đệm

08711-30210

745,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0810106211 | Ổ Bi

08101-06211

479,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0810306308 | Ổ Bi

08103-06308

232,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0461100900 | Kẹp Tròn

04611-00900

99,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0461200400 | Kẹp Tròn

04612-00400

13,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0481150750 | Vòng Chữ O

04811-50750

41,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0481150850 | Vòng Chữ O

04811-50850

50,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu6273511150 | Nút

62735-11150

25,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0107351020 | Bu Lông

01073-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệuW951955020 | Vòng Đệm

W9519-55020

10,000 VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệuW951951010 | Bu Lông

W9519-51010

10,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệuW951951010 | Bu Lông

W9519-51010

10,000 VNĐ
Đặt hàng
320 Nơi nhập dữ liệuW952C53012 | Cánh Tay

W952C-53012

3,614,000 VNĐ
Đặt hàng
330 Nơi nhập dữ liệuW951652160 | Bu Lông

W9516-52160

24,000 VNĐ
Đặt hàng
340 Nơi nhập dữ liệuW951660100 | Nắp

W9516-60100

Liên hệ
Đặt hàng

HỘP XÍCH / COVER CHAINLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW951F52050 | Nắp

W951F-52050

1,139,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW951652120 | Chốt

W9516-52120

29,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6273511150 | Nút

62735-11150

25,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW951652190 | Gioăng Đệm

W9516-52190

34,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW950852011 | Đĩa Bên Trái

W9508-52011

3,420,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuLK99194601 | Cụm Xích

LK991-94601

1,350,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuLK99192550 | Nhông (9T)

LK991-92550

500,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuLK99192561 | Nhông (18T)

LK991-92561

1,162,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW951652080 | Đai Ốc

W9516-52080

83,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW951652082 | Đai Ốc

W9516-52082

74,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Tròn

04612-00250

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuLK99194490 | Tăng

LK991-94490

33,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuLK99194480 | Cây Siết

LK991-94480

178,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuLK99194811 | Trục Lăn

LK991-94811

21,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuLK99194011 | Giá Đỡ

LK991-94011

87,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuLK99155121 | Lò Xo

LK991-55121

30,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuW950852020 | Tấm Chắn

W9508-52020

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0115350825 | Bu Lông

01153-50825

6,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm

04512-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0115350816 | Bu Lông

01153-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuW951652181 | Bu Lông

W9516-52181

56,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuW952252210 | Bu Lông

W9522-52210

9,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuW950852300 | Miếng Đệm

W9508-52300

74,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh

05511-50320

3,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuW950852191 | Tấm Đệm

W9508-52191

260,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0461100800 | Kẹp Tròn

04611-00800

79,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0814306307 | Ổ Bi

08143-06307

452,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0481107400 | Vòng Chữ O

04811-07400

23,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệuW950852040 | Nắp Ổ Bi Trái

W9508-52040

1,051,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệuW950852041 | Nắp Ổ Bi Trái

W9508-52041

1,051,000 VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu6273517190 | Phớt

62735-17190

128,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệuW950852050 | Trục Trái

W9508-52050

1,385,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệuW950852051 | Trục Trái

W9508-52051

1,873,000 VNĐ
Đặt hàng
320 Nơi nhập dữ liệuW951652150 | Tấm Chắn

W9516-52150

169,000 VNĐ
Đặt hàng
330 Nơi nhập dữ liệu0461200350 | Kẹp Tròn

04612-00350

11,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP HỘP BÊN PHẢI / PLATE RHLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW950853021 | Đĩa Bên Phải

W9508-53021

1,454,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW950853060 | Nắp Trục

W9508-53060

343,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW950853040 | Nắp Ổ Bi

W9508-53040

722,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW950853030 | Trục Bên Phải

W9508-53030

1,201,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW950853031 | Trục Bên Phải

W9508-53031

1,126,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW951652150 | Tấm Chắn

W9516-52150

169,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0814306207 | Ổ Bi

08143-06207

195,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6273517190 | Phớt

62735-17190

128,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW951652080 | Đai Ốc

W9516-52080

83,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW951652082 | Đai Ốc

W9516-52082

74,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0481107800 | Vòng Chữ O

04811-07800

22,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW950852201 | Tấm Đệm

W9508-52201

260,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112351030 | Bu Lông

01123-51030

8,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0115350825 | Bu Lông

01153-50825

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm

04512-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0112351035 | Bu Lông

01123-51035

8,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW951955020 | Vòng Đệm

W9519-55020

10,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP PHÍA TRƯỚC / COVER FRONTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW952C56102 | Bộ Phận Nắp

W952C-56102

8,322,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW952C57110 | Cần Nối

W952C-57110

378,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW951357120 | Cần Nối

W9513-57120

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW951657130 | Bạc

W9516-57130

77,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW951657131 | Bạc

W9516-57131

77,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW951659510 | Chốt Trên

W9516-59510

135,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0551555000 | Đinh Khóa

05515-55000

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0105351602 | Bu Lông

01053-51602

53,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm

04512-50160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0205650160 | Đinh Ốc

02056-50160

16,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW951659520 | Chốt Dưới

W9516-59520

144,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW950185000 | Chốt Cần

W9501-85000

37,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW950185001 | Chốt Cần

W9501-85001

37,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW951955020 | Vòng Đệm

W9519-55020

10,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0105351640 | Bu Lông

01053-51640

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0105351025 | Bu Lông

01053-51025

9,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuLK99194431 | Bu Lông

LK991-94431

180,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0207250200 | Đinh Ốc

02072-50200

17,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0451250200 | Vòng Đệm

04512-50200

4,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP PHÍA SAU / COVER REARLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW952C56222 | Nắp Phía Sau

W952C-56222

8,007,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW951656320 | Đế Cần Nâng

W9516-56320

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW951856330 | Thanh

W9518-56330

160,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW951856340 | Lò Xo

W9518-56340

77,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW952256320 | Lò Xo

W9522-56320

78,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW952C56310 | Cần Nâng

W952C-56310

209,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW951856350 | Chốt

W9518-56350

26,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0512251265 | Đinh Đầu Nối

05122-51265

33,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0551551200 | Đinh Khóa

05515-51200

11,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW951955010 | Vòng Đệm

W9519-55010

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0205650120 | Đinh Ốc

02056-50120

4,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0105351235 | Bu Lông

01053-51235

14,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0105651270 | Bu Lông

01056-51270

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW951656370 | Bạc Nối

W9516-56370

47,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC LƯỠI XỚI / BLADE SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW951354010 | Trục Lưỡi Xới

W9513-54010

8,112,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW951654162 | Lưỡi Xới Trái

W9516-54162

143,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW951654172 | Lưỡi Xới Phải

W9516-54172

143,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW951654083 | Bu Lông

W9516-54083

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW951955010 | Vòng Đệm

W9519-55010

9,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW951654090 | Đinh Ốc

W9516-54090

26,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW951654101 | Bu Lông

W9516-54101

25,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH TRƯỢT / SKIDLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW951357320 | Tấm Trượt Trái

W9513-57320

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW951357330 | Tấm Trượt Phải

W9513-57330

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0115351030 | Bu Lông

01153-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW951955020 | Vòng Đệm

W9519-55020

10,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CÁC ĐĂNG / UNIVERSAL JOINTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW952C59022 | Thanh Liên Kết

W952C-59022

2,589,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW952C59030 | Cần Nối

W952C-59030

1,025,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW952C59011 | Trục Các Đăng

W952C-59011

11,730,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351235 | Bu Lông

01133-51235

14,000 VNĐ
Đặt hàng

NHÃN HIỆU / LABELLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW952C58010 | Nhãn

W952C-58010

48,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW951858101 | Nhãn

W9518-58101

10,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW951658221 | Nhãn

W9516-58221

19,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW951658231 | Nhãn

W9516-58231

19,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW951858041 | Nhãn

W9518-58041

10,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuLK99194330 | Nhãn

LK991-94330

18,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW951858121 | Nhãn

W9518-58121

10,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW952C58090 | Nhãn

W952C-58090

29,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW951F58080 | Nhãn

W951F-58080

68,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW951658431 | Nhãn

W9516-58431

77,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW951358080 | Nhãn

W9513-58080

209,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW951358020 | Nhãn

W9513-58020

114,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW952C58100 | Nhãn

W952C-58100

29,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW951858161 | Nhãn

W9518-58161

48,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!