TRỤC BÁNH XE SAU NSPU-68C

5.0
01

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG CẦU SAU / REAR WHEEL DRIVE SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR00136510 | Trục

PR001-36510

812,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15236540 | Khớp Các Đăng

PR152-36540

1,251,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15236550 | Khớp Các Đăng

PR152-36550

1,252,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0512250640 | Chốt Nối

05122-50640

13,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0551151612 | Đinh Tách Rời

05511-51612

2,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0512250640 | Chốt Nối

05122-50640

13,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551151612 | Đinh Tách Rời

05511-51612

2,000VNĐ
Đặt hàng

VỎ TRỤC ĐÙI / REAR EXLE CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15124114 | Vỏ Cầu Sau

PR151-24114

3,916,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPT00124150 | Ống Bạc

PT001-24150

133,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15124127 | Vỏ Hộp

PR151-24127

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15124137 | Vỏ Hộp

PR151-24137

4,364,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113351035 | Bu Lông

01133-51035

10,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0501201020 | Chốt

05012-01020

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15124142 | Vỏ Cầu Sau (<=711891)

PR151-24142

749,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR80024140 | Vỏ Cầu Sau (>=711892)

PR800-24140

2,432,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350835 | Bu Lông

01123-50835

9,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPT00012163 | Bu Lông

PT000-12163

46,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0177451010 | Bu Lông,Mép

01774-51010

18,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPT00011153 | Qua Thăm

PT000-11153

72,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPT00024370 | Ống Thông

PT000-24370

74,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPT00024360 | Cao Su

PT000-24360

28,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3W99900100 | Gá Kẹp (<=711552)

3W999-00100

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuTD06030570 | Gá Kẹp (>=711553)

TD060-30570

38,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0481600140 | Vòng Chữ O

04816-00140

10,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5730667530 | Phớt

57306-67530

33,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC LIÊN KẾT / INPUT SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPT000-24210 | VòNg Đệm

PT000-24210

29,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPT000-24222 | Bánh Răng Côn (13T)

PT000-24222

751,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H484-85260 | Ổ Bi

5H484-85260

273,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu08101-06206 | Ổ Bi

08101-06206

168,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu09503-06210 | Phớt Nhớt

09503-06210

72,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPT000-24780 | Miếng Chêm (0.2mm)

PT000-24780

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPT000-24330 | Bánh Răng Côn (17T)

PT000-24330

699,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H484-85260 | Ổ Bi

5H484-85260

273,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu08101-06206 | Ổ Bi

08101-06206

168,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ LY HỢP TRÁI / BRAKE SHAFT LHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPT00024310 | Trục

PT000-24310

965,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H48485330 | Ổ Trục

5H484-85330

94,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPT00024510 | Vồng Đệm

PT000-24510

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR26124504 | Bộ Ly Hợp

PR261-24504

4,486,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR26124564 | Vỏ Ly Hợp

PR261-24564

654,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR26124570 | Vấu Lồi

PR261-24570

782,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR00124580 | Lò Xo

PR001-24580

284,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR00124610 | Bạc Nối

PR001-24610

114,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR26124540 | Đĩa (1.0mm)

PR261-24540

78,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR26124550 | Đĩa Ly Hợp (1.6mm)

PR261-24550

138,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR26124590 | Tấm Chắn (1.0mm)

PR261-24590

72,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0461200620 | Kẹp Tròn

04612-00620

25,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0461100820 | Vòng Kẹp

04611-00820

67,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPT00023780 | Bánh Răng (11T)

PT000-23780

266,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR80024640 | Bánh Răng Cảm Biến

PR800-24640

47,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ LY HỢP PHẢI / BRAKE SHAFT RHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPT00024320 | Trục

PT000-24320

799,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H48485330 | Ổ Trục

5H484-85330

94,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPT00024510 | Vồng Đệm

PT000-24510

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR26124504 | Bộ Ly Hợp

PR261-24504

4,486,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR26124564 | Vỏ Ly Hợp

PR261-24564

654,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR26124570 | Vấu Lồi

PR261-24570

782,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR00124580 | Lò Xo

PR001-24580

284,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR00124610 | Bạc Nối

PR001-24610

114,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR26124540 | Đĩa

PR261-24540

78,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR26124550 | Đĩa Ly Hợp (1.0Mm)

PR261-24550

138,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR26124590 | Tấm Chắn (1.6Mm)

PR261-24590

72,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0461200620 | Kẹp Tròn (1.0Mm)

04612-00620

25,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0461100820 | Vòng Kẹp

04611-00820

67,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPT00023780 | Bánh Răng (11T)

PT000-23780

266,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR80024640 | Bánh Răng Cảm Biến

PR800-24640

47,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRỤC SAU / STEERING FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H48485330 | Ổ Bi

5H484-85330

94,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15124440 | Cần

PR151-24440

254,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15124450 | Cần

PR151-24450

232,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPT00024522 | Vồng Đệm

PT000-24522

43,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0950020307 | Phớt Nhớt

09500-20307

50,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPT00016190 | Thanh Giằng

PT000-16190

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461200190 | Kẹp Tròn

04612-00190

5,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC BÁNH SAU TRÁI / REAR AXLE CASE LHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPT00024710 | Bánh Răng (8T)

PT000-24710

338,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPT00024720 | Bánh Răng (40T)

PT000-24720

436,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3741014320 | Ổ Trục

37410-14320

159,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15124735 | Trục

PR151-24735

2,760,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPT00024740 | Bánh Răng (<=711891|39T)

PT000-24740

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPT00024744 | Bánh Răng (>=711892|39T)

PT000-24744

1,273,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H48485360 | Ổ Trục

5H484-85360

163,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3244021320 | Ổ Bi

32440-21320

211,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6711116570 | Phớt Nhớt

67111-16570

67,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC BÁNH SAU PHẢI / REAR AXLE CASE RHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPT00024710 | Bánh Răng (8T)

PT000-24710

338,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPT00024720 | Bánh Răng (40T)

PT000-24720

436,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3741014320 | Ổ Bi

37410-14320

159,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15124735 | Trục

PR151-24735

2,760,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPT00024740 | Bánh Răng (<=711891|39T)

PT000-24740

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPT00024744 | Bánh Răng (>=711892|39T)

PT000-24744

1,273,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H48485360 | Ổ Bi

5H484-85360

163,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3244021320 | Ổ Bi

32440-21320

211,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6711116570 | Phớt Nhớt

67111-16570

67,000VNĐ
Đặt hàng

BÁNH XE SAU (D900*160) / REAR WHEEL (D900*160)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15124613 | Bánh Xe

PR151-24613

8,049,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15124623 | Bánh Xe

PR151-24623

8,048,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0512250865 | Đinh Đầu Nối

05122-50865

16,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401250080 | Vòng Đệm

04012-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0551150215 | Đinh Tách Rời

05511-50215

1,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15198200 | Bộ Bánh (<=706025)

PR151-98200

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15194610 | Bánh Xe (<=706025)

PR151-94610

8,927,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15194610 | Bánh Xe (<=706025)

PR151-94620

8,927,000VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!