KHUNG BÁNH XÍCH DC-35

4/5 - (1250 bình chọn)

BÁNH XÍCH CHẠY / CRAWLERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08121522| Bánh Xích (<=10308)

5T081-21522

11,066,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08121530| Bánh Xích (>=10309)

5T081-21530

11,417,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG LĂN BÁNH XÍCH TRÁI / TRACK ROLLER LHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123120 | Trục Con Lăn Đỡ Xích

5T081-23120

284,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08123130 | Ống Lăn Rãnh (<=10308)

5T081-23130

1,174,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08123110 | Ống Lăn Rãnh (<=10309)

5T081-23110

1,087,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H48485250 | Ổ Trục

5H484-85250

80,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08123150 | Vồng Đệm

5T081-23150

171,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00520

19,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6800121150 | Nhãn Dầu

68001-21150

213,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100600 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00600

21,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05123620 | Vành

5T051-23620

54,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08123160 | Máy Giặt Đơn Giản

5T081-23160

18,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05123912 | Bugi

5T051-23912

127,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vòi Bơm Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5W41102500 | Vòng Khuyên Chữ O

5W411-02500

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0461100320 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00320

8,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05123450 | Vành

5T051-23450

13,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG LĂN BÁNH XÍCH PHẢI / TRACK ROLLER RHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123120 | Trục Con Lăn Đỡ Xích

5T081-23120

284,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08123130 | Ống Lăn Rãnh (<=10308)

5T081-23130

1,174,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08123110 | Ống Lăn Rãnh (<=10309)

5T081-23110

1,087,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H48485250 | Ổ Trục

5H484-85250

80,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08123150 | Vồng Đệm

5T081-23150

171,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00520

19,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6800121150 | Nhãn Dầu

68001-21150

213,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100600 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00600

21,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05123620 | Vành

5T051-23620

54,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08123160 | Máy Giặt Đơn Giản

5T081-23160

18,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05123912 | Bugi

5T051-23912

127,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vòi Bơm Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5W41102500 | Vòng Khuyên Chữ O

5W411-02500

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0461100320 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00320

8,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05123450 | Vành

5T051-23450

13,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng

LỰC CĂNG BÁNH XÍCH TRÁI / CRAWLER TENSION LHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123612 | Khung Lực Căng Trục Lăn Trái (<=10308)

5T081-23612

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123613 | Khung Lực Căng Trục Lăn Trái (>=10309)

5T081-23613

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123614 | Khung (>=10780)

5T081-23614

2,564,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08123810 | Trục Lăn (<=10308)

5T081-23810

1,769,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08123870 | Trục Lăn (>=10309)

5T081-23870

1,438,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H48485260 | Ổ Trục

5H484-85260

187,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08123650 | Vành Bánh Xe Sau (<=10779)

5T081-23650

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08123653 | Vành Bánh Xe Sau (>=10780)

5T081-23653

200,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100600 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00600

21,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08123680 | Vành

5T081-23680

13,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5F00052650 | Vòng Đệm Bằng

5F000-52650

21,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00620

24,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08123690 | Nắp

5T081-23690

228,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vòi Bơm Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5W41075600 | Vòng Khuyên Chữ O

5W410-75600

13,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0461100680 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00680

36,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3415011150 | Nhãn Dầu

34150-11150

180,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08122150 | Bu Lông Lực Căng

5T081-22150

723,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H47329950 | Vòng Đệm Bằng

5H473-29950

26,000 VNĐ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu5H47323940 | Thanh Giằng Bánh Xe Sau

5H473-23940

98,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T08123950 | Khuỷu Ống Kim Loại

5T081-23950

30,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0551551600 | Đinh Khóa

05515-51600

16,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5H48423910 | Giá Đỡ Đai Ốc

5H484-23910

18,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5H48423920 | Đai Ốc

5H484-23920

186,000 VNĐ
Đặt hàng

LỰC CĂNG BÁNH XÍCH PHẢI / CRAWLER TENSION RHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123712 | Khung Lực Căng Trục Lăn Phải (<=10308)

5T081-23712

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123713 | Khung Lực Căng Trục Lăn Phải (=>10309)

5T081-23713

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123714 | Khung (=>10780)

5T081-23714

2,745,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08123810 | Trục Lăn (<=10308)

5T081-23810

1,769,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08123870 | Trục Lăn (>=10309)

5T081-23870

1,438,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H48485260 | Ổ Trục

5H484-85260

187,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08123650 | Vành Bánh Xe Sau (<=10779)

5T081-23650

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08123653 | Vành Bánh Xe Sau (>=10780)

5T081-23653

200,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100600 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00600

21,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08123680 | Vành

5T081-23680

13,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5F00052650 | Vòng Đệm Bằng

5F000-52650

21,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00620

24,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08123690 | Nắp

5T081-23690

228,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vòi Bơm Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5W41075600 | Vòng Khuyên Chữ O

5W410-75600

13,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0461100680 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00680

36,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3415011150 | Nhãn Dầu

34150-11150

180,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08122150 | Bu Lông Lực Căng

5T081-22150

723,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H47329950 | Vòng Đệm Bằng

5H473-29950

26,000 VNĐ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu5H47323940 | Thanh Giằng Bánh Xe Sau

5H473-23940

98,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T08123950 | Khuỷu Ống Kim Loại

5T081-23950

30,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0551551600 | Đinh Khóa

05515-51600

16,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5H48423910 | Giá Đỡ Đai Ốc

5H484-23910

18,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5H48423920 | Đai Ốc

5H484-23920

186,000 VNĐ
Đặt hàng

DẪN HƯỚNG BÁNH XÍCH TRÁI / CRAWLER GUIDE LHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123210 | Bảo Vệ (<=10308)

5T081-23210

954,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123410 | Bảo Vệ (>=10309)

5T081-23410

1,140,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0117351260 | Bu Lông (<=10308)

01173-51260

14,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0117351260 | Bu Lông (>=10309)

01173-51260

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo (<=10308)

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo (>=10309)

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm Bằng (<=10308)

04011-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm Bằng (>=10309)

04011-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08123220 | Bảo Vệ (<=10308)

5T081-23220

1,245,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08123420 | Bảo Vệ (>=10309)

5T081-23420

1,381,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113551275 | Bu Lông

01135-51275

30,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0117351260 | Bu Lông

01173-51260

14,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm Bằng

04011-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng

DẪN HƯỚNG BÁNH XÍCH PHẢI / CRAWLER GUIDE RHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123210 | Bảo Vệ (<=10308)

5T081-23210

954,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123410 | Bảo Vệ (>=10309)

5T081-23410

1,140,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0117351260 | Bu Lông (<=10308)

01173-51260

14,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0117351260 | Bu Lông (>=10309)

01173-51260

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo (<=10308)

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo (>=10309)

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm Bằng (<=10308)

04011-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm Bằng (>=10309)

04011-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08123220 | Bảo Vệ (<=10308)

5T081-23220

1,245,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08123420 | Bảo Vệ (>=10309)

5T081-23420

1,381,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113551275 | Bu Lông

01135-51275

30,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0117351260 | Bu Lông

01173-51260

14,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm Bằng

04011-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG LĂN ĐỠ XÍCH TRÁI / CARRIER ROLLER LHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123310 | Trục

5T081-23310

223,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08123330 | Trục Lăn (<=10308)

5T081-23330

1,018,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08123320 | Trục Lăn (<=10309)

5T081-23320

844,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG20129210 | Bạc Lót

PG201-29210

60,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08123350 | Vồng Đệm (<=10308)

5T081-23350

50,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08123380 | Vồng Đệm (<=10309)

5T081-23380

82,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H55021573 | Phớt

5H550-21573

151,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5482117340 | Ống Bọc

54821-17340

60,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H40147250 | Vành

5H401-47250

19,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08123160 | Máy Giặt Đơn Giản

5T081-23160

18,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08123390 | Nắp

5T081-23390

121,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vòi Bơm Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5W41064200 | Vòng Khuyên Chữ O

5W410-64200

8,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08123160 | Máy Giặt Đơn Giản

5T081-23160

18,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG LĂN ĐỠ XÍCH PHẢI / CARRIER ROLLER RHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08123310 | Trục

5T081-23310

223,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08123330 | Trục Lăn (<=10308)

5T081-23330

1,018,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08123320 | Trục Lăn (<=10309)

5T081-23320

844,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG20129210 | Bạc Lót

PG201-29210

60,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08123350 | Vồng Đệm (<=10308)

5T081-23350

50,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08123380 | Vồng Đệm (<=10309)

5T081-23380

82,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H55021573 | Phớt

5H550-21573

151,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5482117340 | Ống Bọc

54821-17340

60,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H40147250 | Vành

5H401-47250

19,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08123160 | Máy Giặt Đơn Giản

5T081-23160

18,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08123390 | Nắp

5T081-23390

121,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vòi Bơm Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5W41064200 | Vòng Khuyên Chữ O

5W410-64200

8,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08123160 | Máy Giặt Đơn Giản

5T081-23160

18,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng

BẢO VỆ XÍCH / CRAWLER GUARDSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08121552 | Bảo Vệ

5T081-21552

212,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08121562 | Bảo Vệ

5T081-21562

234,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08121570 | Bảo Vệ

5T081-21570

227,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08121580 | Bảo Vệ

5T081-21580

227,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!