KHUNG CHÍNH DC-93

4/5 - (1250 bình chọn)

KHUNG CHÍNH / MAIN FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13121113 | Bộ Khung (<=100273)

5T131-21113

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13121114 | Bộ Khung (=>100274)

5T131-21114

70,755,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13121116 | Bộ Khung (=>100303)

5T131-21116

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0117351207 | Bu Lon

01173-51207

219,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T12424292 | Ống

5T124-24292

51,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

2,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401350120 | Vòng Đệm

04013-50120

4,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T13121150 | Đế

5T131-21150

163,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0113351230 | Bu Lông

01133-51230

10,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T13121830 | Đối Trọng

5T131-21830

5,650,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0113351060 | Bu Lông

01133-51060

13,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng

BỆ ĐỠ ĐỘNG CƠ / ENGINE BASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07225110 | Bệ Đỡ

5T072-25110

309,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07225120 | Bệ Đỡ

5T072-25120

358,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07225130 | Bệ Đỡ

5T072-25130

325,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0177451225 | Bu Lông

01774-51225

25,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5970025152 | Đệm Cao Su

59700-25152

580,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H60141160 | Dây

5H601-41160

242,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0277150120 | Đai Ốc

02771-50120

18,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401550120 | Vòng Đệm

04015-50120

4,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T13125160 | Khớp Nối

5T131-25160

118,000 VNĐ
Đặt hàng

SÀN / DECKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13121710 | Khung

5T131-21710

2,092,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T13121720 | Khung

5T131-21720

1,470,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T13121722 | Khung

5T131-21722

1,470,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T13121310 | Sàn Buồng Lái

5T131-21310

879,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T13121730 | Bệ Đỡ

5T131-21730

567,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T13121740 | ỐNg LóT

5T131-21740

564,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T13121320 | ThảM

5T131-21320

800,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T13121790 | Nắp

5T131-21790

567,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07821292 | ĐĩA

5T078-21292

323,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07821333 | Bát Ốc

5T078-21333

68,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07821393 | Bát Ốc

5T078-21393

68,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng

SÀN PHỤ / SUBSIDIARY DECKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13121470 | Đĩa Sàn

5T131-21470

2,540,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0301750816 | Ốc Vít

03017-50816

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T13121480 | Đĩa Vách Ngăn

5T131-21480

770,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

16,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T13121492 | Sàn Bổ Trợ

5T131-21492

7,331,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551150430 | Đinh Tách Rời

05511-50430

2,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0512251645 | Đinh Đầu Nối

05122-51645

54,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm

04011-50160

4,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0551150420 | Đinh Tách Rời

05511-50420

2,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0512251240 | Đinhđầu Nối

05122-51240

25,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm

04011-50120

2,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!