HỘP TRUYỀN TAY CẤY SPV-6CMD

5/5 - (1 bình chọn)

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG TAY CẤY / PLANT PROPELLER SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H48486340 | Ổ Bi 6304

5H484-86340

133,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR65136650 | Nhãn

PR651-36650

107,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65136660 | Phớt Dầu (<=NA10772)

PR651-36660

46,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0950020477 | Phớt Dầu (>=NA10773)

09500-20477

66,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR65236712 | Trục

PR652-36712

3,907,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR11141250 | Chốt

PR111-41250

76,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5744693120 | Vòng Đệm Lót

57446-93120

190,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR11136760 | Nắp

PR111-36760

606,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR11136770 | Vòng Kẹp

PR111-36770

118,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR65136640 | Vòng Siết

PR651-36640

53,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR65136624 | Trục

PR651-36624

984,000 VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệuPG20114560 | Bạc Nối

PG201-14560

15,000 VNĐ
Đặt hàng
106 Nơi nhập dữ liệuPR65136630 | Vành

PR651-36630

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn

04612-00200

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR65136612 | Ổ Bi

PR651-36612

169,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn

04611-00520

19,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR65136562 | Vấu Lồi

PR651-36562

170,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0661115675 | Vú Mỡ

06611-15675

13,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPR65136570 | Nắp

PR651-36570

13,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuPR65236722 | Trục

PR652-36722

2,957,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPR11141250 | Chốt

PR111-41250

76,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5744693120 | Vòng Đệm Lót

57446-93120

190,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuPR11136760 | Nắp

PR111-36760

606,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuPR11136770 | Vòng Kẹp

PR111-36770

118,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuPR65136640 | Vòng Siết

PR651-36640

53,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuPR65136730 | Vòng Siết (<=NA10822)

PR651-36730

5,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết (>=NA10823)

5H400-27320

36,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuPR65136740 | Vòng Siết (<=NA10822)

PR651-36740

6,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5H40027382 | Vòng Siết (>=NA10823)

5H400-27382

48,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuPR65136750 | Ống Bảo Vệ (<=NA10822)

PR651-36750

85,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuPR65136752 | Ống Bảo Vệ (>=NA10823)

PR651-36752

102,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRUYỀN ĐỘNG SÀN CẤY / FEED CASELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65141130 | Miếng Đệm

PR651-41130

192,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR65141115 | Vỏ Trái

PR651-41115

1,785,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65141123 | Vỏ Phải

PR651-41123

674,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15141180 | Miếng Chêm

PR151-41180

11,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0177451010 | Bu Lông

01774-51010

19,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR65141190 | Chốt

PR651-41190

22,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5W41062300 | Phớt Chữ O

5W410-62300

5,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0501200814 | Chốt

05012-00814

9,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112350830 | Bu Lông

01123-50830

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR65141290 | Trục

PR651-41290

556,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0113351035 | Bu Lông

01133-51035

11,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0113351000 | Bu Lông

01133-51000

27,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR65141150 | Tấm Liên Kết

PR651-41150

69,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0113351000 | Bu Lông

01133-51000

27,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPR65141230 | Bu Lông

PR651-41230

55,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPR65141144 | Thanh Chống

PR651-41144

1,684,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuPR15124410 | Đinh Tán

PR151-24410

4,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuPR65141212 | Thanh Liên Kết

PR651-41212

63,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0112350800 | Bu Lông

01123-50800

22,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0112350890 | Bu Lông

01123-50890

19,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuPR65141220 | Thanh Liên Kết

PR651-41220

46,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0112350800 | Bu Lông

01123-50800

22,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0112350890 | Bu Lông

01123-50890

19,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm

04015-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệuPR65141240 | Thanh Liên Kết

PR651-41240

46,000 VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu0112350890 | Bu Lông

01123-50890

19,000 VNĐ
Đặt hàng
320 Nơi nhập dữ liệuPR65141170 | Cao Su Đệm

PR651-41170

225,000 VNĐ
Đặt hàng
330 Nơi nhập dữ liệuPR65141160 | Cao Su Đệm

PR651-41160

37,000 VNĐ
Đặt hàng
340 Nơi nhập dữ liệuPR65142134 | Thanh Liên Kết

PR651-42134

183,000 VNĐ
Đặt hàng
350 Nơi nhập dữ liệuPR65142122 | Thanh Liên Kết

PR651-42122

93,000 VNĐ
Đặt hàng
355 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm

04015-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
360 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
370 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
380 Nơi nhập dữ liệuPR65146860 | Long Đền

PR651-46860

9,000 VNĐ
Đặt hàng
390 Nơi nhập dữ liệuPR65146860 | Long Đền

PR651-46860

9,000 VNĐ
Đặt hàng
400 Nơi nhập dữ liệuPR65148130 | Thanh Chống

PR651-48130

154,000 VNĐ
Đặt hàng
410 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
420 Nơi nhập dữ liệuPR65148180 | Vòng Đai

PR651-48180

11,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC BĂNG TRUYỀN NGANG / HORIZONTAL CONVEYING SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65141340 | Phớt Dầu

PR651-41340

167,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15128130 | Phớt Dầu

PR151-28130

27,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15128130 | Phớt Dầu

PR151-28130

27,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15141213 | Trục

PR151-41213

677,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15141220 | Vòng Đệm

PR151-41220

12,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15141272 | Miếng Chêm (0.1mm)

PR151-41272

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15141282 | Miếng Chêm (0.2mm)

PR151-41282

16,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15141292 | Miếng Chêm (0.3mm)

PR151-41292

18,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPG00129180 | Ổ Bi

PG001-29180

76,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn

04611-00520

19,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15141230 | Nắp

PR151-41230

7,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR65141310 | Trục

PR651-41310

561,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15141322 | Bánh Răng Côn (13T)

PR151-41322

395,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPG00129170 | Cái Giá

PG001-29170

40,000 VNĐ
Đặt hàng
135 Nơi nhập dữ liệuPR15141380 | Bánh Răng (13T)

PR151-41380

185,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR15141580 | Bánh Răng (13T)

PR151-41580

183,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR15141340 | Bánh Răng (13T)

PR151-41340

190,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPR15141330 | Bánh Răng (11T)

PR151-41330

181,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPR15116440 | Bạc Nối

PR151-16440

15,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuPR65141330 | Bánh Răng (17T)

PR651-41330

264,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPR15141350 | Phe Cài

PR151-41350

19,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuPR65141300 | Bộ Bánh Răng (26T)

PR651-41300

527,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5W88015200 | Long Đền

5W880-15200

23,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0810106005 | Ổ Bi

08101-06005

117,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuPR65241410 | Phe Cài

PR652-41410

62,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuPR65141480 | Lò Xo

PR651-41480

7,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0771503207 | Bi

07715-03207

3,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuPR65141630 | Bánh Răng (17T)

PR651-41630

450,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0810106005 | Ppr Bi

08101-06005

117,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệuPR65141620 | Bánh Răng (17T)

PR651-41620

330,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệuPG00143490 | Vành

PG001-43490

10,000 VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệuPG00129170 | Ổ Bi

PG001-29170

40,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu5W88015200 | Long Đền

5W880-15200

23,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG BĂNG TRUYỀN NGANG / HORIZONTAL CONVEYING DRIVING SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65141510 | Trục

PR651-41510

346,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0571200560 | Then

05712-00560

22,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106002 | Ổ Bi

08101-06002

105,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461100320 | Kẹp Tròn

04611-00320

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15141540 | Bánh Răng (16T)

PR151-41540

214,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15141560 | Bánh Răng (18T)

PR151-41560

204,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15141530 | Bánh Răng (20T)

PR151-41530

204,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15141520 | Bánh Răng (22T)

PR151-41520

209,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR15141553 | Bánh Răng (18T)

PR151-41553

288,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15141570 | Bạc Nối

PR151-41570

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15128120 | Phớt Dầu

PR151-28120

29,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN NGANG / HORIZONTAL SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65241710 | Bulông

PR652-41710

2,485,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15141812 | Phe Cài

PR151-41812

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65140600 | Bộ Chốt Hãm

PR651-40600

603,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR18141780 | Bạc Nối

PR181-41780

43,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR18242620 | Chốt Hãm (<=NA10662)

PR182-42620

269,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR65242620 | Chốt Hãm (>=NA10663)

PR652-42620

296,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR65141740 | Thanh Định Vị

PR651-41740

177,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0661310675 | Vú Mỡ

06613-10675

18,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR65141750 | Phớt

PR651-41750

21,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR65141760 | Ống Bảo Vệ

PR651-41760

282,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR65141910 | Thanh Liên Kết

PR651-41910

152,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR65141920 | Bu Lon

PR651-41920

61,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR15141860 | Vòng Đệm

PR151-41860

5,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc (<=NA10408)

02116-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc (>=NA10409)

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0541100520 | Đinh

05411-00520

6,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0541100320 | Đinh

05411-00320

5,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuPR15172860 | Vòng Siết

PR151-72860

45,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuPR65141760 | Ống Bảo Vệ

PR651-41760

282,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuPR15141822 | Bạc Nối

PR151-41822

17,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0112350835 | Bu Lông

01123-50835

9,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuPR65141900 | Bộ Gá

PR651-41900

238,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5W88016150 | Bạc Nối

5W880-16150

19,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệuPR15172860 | Vòng Siết

PR151-72860

45,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN CHUYỂN BĂNG / HORIZONTAL CONVEYING SHIFT LEVERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15128110 | Phớt Dầu

PR151-28110

24,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPT00041430 | Thanh Dịch Chuyển

PT000-41430

207,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65141420 | Đòn Bẩy

PR651-41420

61,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPG00134120 | Chốt

PG001-34120

7,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR65141450 | Giá Đỡ

PR651-41450

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG VÀ TRỤC TRUYỀN TAY CẤY / PLANTING FRAME AND DRIVING SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65142103 | Bộ Khung

PR651-42103

2,961,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR65142190 | Đai Ốc

PR651-42190

15,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65142210 | Trục

PR651-42210

423,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15142270 | Phe Cài

PR151-42270

22,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệuPR65142280 | Phe Cài

PR651-42280

39,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR65142230 | Vậu Lồi

PR651-42230

128,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0551150335 | Đinh

05511-50335

2,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR65142210 | Trục

PR651-42210

423,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15142270 | Phe Cài

PR151-42270

22,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệuPR65142280 | Phe Cài

PR651-42280

39,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR65142230 | Vậu Lồi

PR651-42230

128,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0551150335 | Đinh

05511-50335

2,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15142242 | Nắp

PR151-42242

105,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR65142252 | Nắp

PR651-42252

100,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!