BỒN CHỨA LÚA DC-60

4.0
1250

BỒN CHỨA LÚA / HOPPER BODYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176102 | Kết Cấu Phễu Nạp Liệu (<=VN11414)

5T051-76102

19,915,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176104 | Kết Cấu Phễu Nạp Liệu (=>VN11415)

5T051-76104

26,577,000VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05176113 | Phễu Nạp Liệu

5T051-76113

26,365,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05191260 | Đĩa

5T051-91260

216,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05172140 | Gương Phản Xạ

5T051-72140

62,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0202150050 | Đinh Ốc

02021-50050

5,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5806211370 | Bộ Cảm Ứng Hạt (<=VN14109)

58062-11370

633,000VNĐ
Đặt hàng
070 5G25011370 | Bộ Cảm Ứng (=>VN14110)

5G250-11370

627,000VNĐ
Đặt hàng
070 5G25011373 | Bộ Cảm Ứng (=>VN19759)

5G250-11373

724,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0276150050 | Đai Ốc Mặt Bích

02761-50050

3,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05176250 | Thanh Chống Bộ Cảm Ứng Hạt

5T051-76250

51,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm Bằng

04015-50060

3,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông

01023-50612

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3275196860 | Máy Rung Âm Phía Sau (<=VN19857)

32751-96860

1,087,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05742280 | Máy Rung Âm Phía Sau (=>VN19858)

5T057-42280

500,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0302450525 | Đinh Vít Với Vòng Đệm

03024-50525

3,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0401350050 | Vòng Đệm Bằng

04013-50050

3,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05131390 | Kết Cấu Đèn Điện Tử

5T051-31390

333,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05141870 | Bình Cầu

5T051-41870

68,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP BỒN CHỨA LÚA / HOPPER COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176102 | Kết Cấu Phễu Nạp Liệu (<=VN11414)

5T051-76102

19,915,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176104 | Kết Cấu Phễu Nạp Liệu (=>VN11415)

5T051-76104

26,577,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05176120 | Nắp Cửa Sổ Kiểm Tra

5T051-76120

203,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00197480 | Đinh Tán

PG001-97480

5,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401350030 | Vòng Đệm Bằng

04013-50030

1,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05176170 | Nắp Phễu Nạp Liệu

5T051-76170

6,400,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng

CỬA SẬP / SHUTTERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176102 | Kết Cấu Phễu Nạp Liệu (<=VN11414)

5T051-76102

19,915,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176104 | Kết Cấu Phễu Nạp Liệu (=>VN11415)

5T051-76104

26,577,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05176310 | Thanh Dẫn Cửa Sập (<=VN20442)

5T051-76310

976,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05176312 | Dấn Hướng (=>VN20443)

5T051-76312

1,051,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05176340 | Cửa Sập (<=VN13389)

5T051-76340

340,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05176342 | Cửa Sập (=>VN13390)

5T051-76342

465,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05176320 | Vải Lót Phễu Hứng Phễu Nạp Liệu

5T051-76320

245,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05176440 | Vòng Xiết Phễu Hứng

5T051-76440

93,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông

01023-50612

6,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤ ĐỠ BỒN CHỨA LÚA / HOPPER SUPPORTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176525 | Hỗ Trợ Phễu Nạp Liệu (<=VN19758)

5T051-76525

2,598,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176526 | Hỗ Trợ Phễu Nạp Liệu (=>VN19759)

5T051-76526

2,685,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05176710 | Giá Treo Túi Đựng Thóc

5T051-76710

484,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05176230 | Tay Cầm Nắp Phễu Nạp Liệu

5T051-76230

518,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng

CỬA CHẮN BỒN CHỨA / HOPPER GUARD

(Áp dụng Serial : <=VN19758 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05176530 | Cao Su Cửa Chắn An Toàn

5T051-76530

5,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05132860 | Chốt An Toàn

5T051-32860

65,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05132870 | Lò Xo An Toàn

5T051-32870

17,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm Bằng

04013-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

2,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05177100 | Kết Cấu Cửa Chắn An Toàn F

5T051-77100

3,199,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05177110 | Cửa Chắn An Toàn Phía Trước

5T051-77110

801,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05177150 | Chốt Tua Vít

5T051-77150

12,000VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu5T05177210 | Ống An Toàn

5T051-77210

180,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05177200 | Kết Cấu Cửa Chắn An Toàn R

5T051-77200

1,136,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05177120 | Cửa Chắn An Toàn Phía Sau

5T051-77120

1,740,000VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu5T05177210 | Ống An Toàn

5T051-77210

180,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05177150 | Chốttua Vít

5T051-77150

12,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0401150180 | Vòng Đệm Bằng

04011-50180

4,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0551150530 | Đinh Tách Rời

05511-50530

3,000VNĐ
Đặt hàng

CỬA CHẮN BỒN CHỨA / HOPPER GUARD

(Áp dụng Serial : =>VN19759 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05176530 | Cao Su Cửa Chắn An Toàn

5T051-76530

5,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05132860 | Chốt An Toàn

5T051-32860

65,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05132870 | Lò Xo An Toàn

5T051-32870

17,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm Bằng

04013-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

2,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05177102 | Kết Cấu Cửa Chắn An Toàn F

5T051-77102

3,199,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05177113 | Cửa Chắn An Toàn Phía Trước

5T051-77113

1,612,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05177150 | Chốttua Vít

5T051-77150

12,000VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu5T05177210 | Ống An Toàn

5T051-77210

180,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05177202 | Kết Cấu Cửa Chắn An Toàn R

5T051-77202

1,136,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05177123 | Cửa Chắn An Toàn Phía Sau

5T051-77123

1,612,000VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu5T05177210 | Ống An Toàn

5T051-77210

180,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05177150 | Chốt Tua Vít

5T051-77150

12,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm Bằng

04015-50100

4,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP CÔNG CỤ / TOOL BOXSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05177900 | Hộp Công Cụ

5T051-77900

3,927,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05177920 | Hộp Công Cụ

5T051-77920

3,345,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0277150100 | Đai Ốc Mặt Bích

02771-50100

15,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05177930 | Nắp Hộp Công Cụ

5T051-77930

566,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông Tay Nắm

01820-50815

16,000VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!