BỒN CHỨA LÚA DC-60

4/5 - (1250 bình chọn)

BỒN CHỨA LÚA / HOPPER BODYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176102 | Kết Cấu Phễu Nạp Liệu (<=VN11414)

5T051-76102

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176104 | Kết Cấu Phễu Nạp Liệu (=>VN11415)

5T051-76104

20,811,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05176113 | Phễu Nạp Liệu

5T051-76113

20,904,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05191260 | Đĩa

5T051-91260

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05172140 | Gương Phản Xạ

5T051-72140

57,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0202150050 | Đinh Ốc

02021-50050

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5806211370 | Bộ Cảm Ứng Hạt (<=VN14109)

58062-11370

688,000 VNĐ
Đặt hàng
070 5G25011370 | Bộ Cảm Ứng (=>VN14110)

5G250-11370

700,000 VNĐ
Đặt hàng
070 5G25011373 | Bộ Cảm Ứng (=>VN19759)

5G250-11373

731,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0276150050 | Đai Ốc Mặt Bích

02761-50050

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05176250 | Thanh Chống Bộ Cảm Ứng Hạt

5T051-76250

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm Bằng

04015-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông

01023-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3275196860 | Máy Rung Âm Phía Sau (<=VN19857)

32751-96860

1,097,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05742280 | Máy Rung Âm Phía Sau (=>VN19858)

5T057-42280

404,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0302450525 | Đinh Vít Với Vòng Đệm

03024-50525

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0401350050 | Vòng Đệm Bằng

04013-50050

3,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05131390 | Kết Cấu Đèn Điện Tử

5T051-31390

270,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05141870 | Bình Cầu

5T051-41870

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP BỒN CHỨA LÚA / HOPPER COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176102 | Kết Cấu Phễu Nạp Liệu (<=VN11414)

5T051-76102

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176104 | Kết Cấu Phễu Nạp Liệu (=>VN11415)

5T051-76104

20,811,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05176120 | Nắp Cửa Sổ Kiểm Tra

5T051-76120

170,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00197480 | Đinh Tán

PG001-97480

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401350030 | Vòng Đệm Bằng

04013-50030

1,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05176170 | Nắp Phễu Nạp Liệu

5T051-76170

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng

CỬA SẬP / SHUTTERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176102 | Kết Cấu Phễu Nạp Liệu (<=VN11414)

5T051-76102

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176104 | Kết Cấu Phễu Nạp Liệu (=>VN11415)

5T051-76104

20,811,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05176310 | Thanh Dẫn Cửa Sập (<=VN20442)

5T051-76310

767,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05176312 | Dấn Hướng (=>VN20443)

5T051-76312

767,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05176340 | Cửa Sập (<=VN13389)

5T051-76340

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05176342 | Cửa Sập (=>VN13390)

5T051-76342

379,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05176320 | Vải Lót Phễu Hứng Phễu Nạp Liệu

5T051-76320

198,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05176440 | Vòng Xiết Phễu Hứng

5T051-76440

74,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông

01023-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤ ĐỠ BỒN CHỨA LÚA / HOPPER SUPPORTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176525 | Hỗ Trợ Phễu Nạp Liệu (<=VN19758)

5T051-76525

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05176526 | Hỗ Trợ Phễu Nạp Liệu (=>VN19759)

5T051-76526

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05176710 | Giá Treo Túi Đựng Thóc

5T051-76710

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05176230 | Tay Cầm Nắp Phễu Nạp Liệu

5T051-76230

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng

CỬA CHẮN BỒN CHỨA / HOPPER GUARD

(Áp dụng Serial : <=VN19758 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05176530 | Cao Su Cửa Chắn An Toàn

5T051-76530

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05132860 | Chốt An Toàn

5T051-32860

51,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05132870 | Lò Xo An Toàn

5T051-32870

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm Bằng

04013-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

2,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05177100 | Kết Cấu Cửa Chắn An Toàn F

5T051-77100

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05177110 | Cửa Chắn An Toàn Phía Trước

5T051-77110

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05177150 | Chốt Tua Vít

5T051-77150

Liên hệ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu5T05177210 | Ống An Toàn

5T051-77210

150,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05177200 | Kết Cấu Cửa Chắn An Toàn R

5T051-77200

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05177120 | Cửa Chắn An Toàn Phía Sau

5T051-77120

Liên hệ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu5T05177210 | Ống An Toàn

5T051-77210

150,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05177150 | Chốttua Vít

5T051-77150

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0401150180 | Vòng Đệm Bằng

04011-50180

4,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0551150530 | Đinh Tách Rời

05511-50530

3,000 VNĐ
Đặt hàng

CỬA CHẮN BỒN CHỨA / HOPPER GUARD

(Áp dụng Serial : =>VN19759 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05176530 | Cao Su Cửa Chắn An Toàn

5T051-76530

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05132860 | Chốt An Toàn

5T051-32860

51,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05132870 | Lò Xo An Toàn

5T051-32870

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm Bằng

04013-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

2,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05177102 | Kết Cấu Cửa Chắn An Toàn F

5T051-77102

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05177113 | Cửa Chắn An Toàn Phía Trước

5T051-77113

1,263,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05177150 | Chốttua Vít

5T051-77150

Liên hệ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu5T05177210 | Ống An Toàn

5T051-77210

150,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05177202 | Kết Cấu Cửa Chắn An Toàn R

5T051-77202

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05177123 | Cửa Chắn An Toàn Phía Sau

5T051-77123

1,301,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu5T05177210 | Ống An Toàn

5T051-77210

150,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05177150 | Chốt Tua Vít

5T051-77150

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm Bằng

04015-50100

4,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP CÔNG CỤ / TOOL BOXSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05177900 | Hộp Công Cụ

5T051-77900

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05177920 | Hộp Công Cụ

5T051-77920

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0277150100 | Đai Ốc Mặt Bích

02771-50100

15,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05177930 | Nắp Hộp Công Cụ

5T051-77930

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông Tay Nắm

01820-50815

16,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!