HỆ THỐNG ĐIỆN M9540

4.0
1250

MÁY PHÁT ĐIỆN / ALTERNATORSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08174010 | Máy Phát Điện (<=74065|45A)

3C081-74010

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08174012 | Máy Phát Điện (=>74066|45A)

3C081-74012

8,719,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401550080 | Vòng Đệm

04015-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lông

01754-50825

20,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A11117390 | Bu Lông

3A111-17390

46,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Bu Lông

04013-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Bu Lông

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0207650100 | Đinh Ốc

02076-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1226492020 | Đinh Ốc

12264-92020

8,000VNĐ
Đặt hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN (cũ) / ALTERNATOR (old)

Áp dụng cho Serial : từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08174010 | Máy Phát Điện (<=74065|45A)

3C081-74010

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08174012 | Máy Phát Điện (=>74066|45A)

3C081-74012

8,719,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401550080 | Vòng Đệm

04015-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lông

01754-50825

20,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A11117390 | Bu Lông

3A111-17390

46,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0207650100 | Đinh Ốc

02076-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1226492020 | Đinh Ốc

12264-92020

8,000VNĐ
Đặt hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN (mới) / ALTERNATOR (new)

Áp dụng cho Serial : từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08174012 | Máy Phát Điện (45A)

3C081-74012

8,719,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401550080 | Vòng Đệm

04015-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lông

01754-50825

20,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A11117390 | Bu Lông

3A111-17390

46,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0207650100 | Đinh Ốc

02076-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1226492020 | Đinh Ốc

12264-92020

8,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN MÁY PHÁT ĐIỆN / ALTERNATOR PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08174010 | Máy Phát Điện (<=74065|45A)

3C081-74010

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08174012 | Máy Phát Điện (=>74066|45A)

3C081-74012

8,719,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01092010 | Đinh Ốc

1C010-92010

25,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01091050 | Bu Lông

1C010-91050

136,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1C01064020 | Giá Đỡ

1C010-64020

1,345,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01093010 | Bu Lông

1C010-93010

80,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01064780 | Bạc Đạn

1C010-64780

315,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01064120 | Rôto

1C010-64120

4,046,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01064120 | Rôto

1C010-64120

4,046,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C01064770 | Bạc Đạn

1C010-64770

373,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01064080 | Xtato

1C010-64080

3,556,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08174040 | Giá Đỡ (<=74065)

3C081-74040

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08174042 | Giá Đỡ (=>74066)

3C081-74042

7,757,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3A25174030 | Bộ Chỉnh Lưu

3A251-74030

2,190,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C01092080 | Đai Ốc

1C010-92080

25,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08174020 | Máy Điều Chỉnh (<=74065)

3C081-74020

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08174022 | Máy Điều Chỉnh (=>74066)

3C081-74022

5,200,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01064310 | Chổi

1C010-64310

398,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C01064110 | Puly

1C010-64110

327,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN MÁY PHÁT ĐIỆN (cũ) / ALTERNATOR PART (old)

Áp dụng cho Serial : từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08174010 | Máy Phát Điện (<74065|45A)

3C081-74010

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08174012 | Máy Phát Điện (=>74066|45A)

3C081-74012

8,719,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01092010 | Đinh Ốc

1C010-92010

25,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01091050 | Bu Lông

1C010-91050

136,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1C01064020 | Giá Đỡ

1C010-64020

1,345,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01093010 | Bu Lông

1C010-93010

80,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01064780 | Bạc Đạn

1C010-64780

315,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01064120 | Rôto

1C010-64120

4,046,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01064120 | Rôto

1C010-64120

4,046,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C01064770 | Bạc Đạn

1C010-64770

373,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01064080 | Xtato

1C010-64080

3,556,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08174040 | Giá Đỡ (<=74065)

3C081-74040

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08174042 | Giá Đỡ (=>74066)

3C081-74042

7,757,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3A25174030 | Bộ Chỉnh Lưu

3A251-74030

2,190,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C01092080 | Đai Ốc

1C010-92080

25,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08174020 | Cặp Điều Chỉnh (<=74065)

3C081-74020

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08174022 | Cặp Điều Chỉnh (=>74066)

3C081-74022

5,200,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01064310 | Chổi

1C010-64310

398,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C01064110 | Puly

1C010-64110

327,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN MÁY PHÁT ĐIỆN (mới) / ALTERNATOR PART (new)

Áp dụng cho Serial : từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08174012 | Máy Phát Điện (45A)

3C081-74012

8,719,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01092010 | Đinh Ốc

1C010-92010

25,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01091050 | Bu Lông

1C010-91050

136,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1C01064020 | Giá Đỡ

1C010-64020

1,345,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01093010 | Bu Lông

1C010-93010

80,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01064780 | Bạc Đạn

1C010-64780

315,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01064120 | Rôto,

1C010-64120

4,046,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01064120 | Rôto,

1C010-64120

4,046,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C01064770 | Bạc Đạn

1C010-64770

373,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01064080 | Xtato

1C010-64080

3,556,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08174042 | Giá Đỡ

3C081-74042

7,757,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3A25174030 | Bộ Chỉnh Lưu

3A251-74030

2,190,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C01092080 | Đai Ốc

1C010-92080

25,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08174022 | Cặp Điều Chỉnh

3C081-74022

5,200,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01064310 | Chổi

1C010-64310

398,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C01064110 | Puly

1C010-64110

327,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ KHỞI ĐỘNG / STARTERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu0151751030 | Đinh Đầu To

01517-51030

11,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01063010 | Đề Điện (<=74359)

1C010-63010

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01063013 | Đề Điện (=>74360)

1C010-63013

11,294,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01063014 | Đề Điện (=>85661)

1C010-63014

11,751,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0177451035 | Bu Lông

01774-51035

16,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0277150100 | Đai Ốc

02771-50100

15,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1642992010 | Đai Ốc

16429-92010

13,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ KHỞI ĐỘNG (cũ) / STARTER (old)

Áp dụng cho Serial : từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu0151751030 | Đinh Đầu To

01517-51030

11,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01063010 | Đề Điện (<=74359)

1C010-63010

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01063013 | Đề Điện (=>74360)

1C010-63013

11,294,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0177451035 | Bu Lông

01774-51035

16,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0277150100 | Đai Ốc

02771-50100

15,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1642992010 | Đai Ốc

16429-92010

13,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ KHỞI ĐỘNG (mới) / STARTER (new)

Áp dụng cho Serial : từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu0151751030 | Đinh Đầu To

01517-51030

11,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01063013 | Đề Điện (<=14964)

1C010-63013

11,294,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01063014 | Đề Điện (=>14965)

1C010-63014

11,751,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0177451035 | Bu Lông

01774-51035

16,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0277150100 | Đai Ốc

02771-50100

15,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1642992010 | Đai Ốc

16429-92010

13,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ KHỞI ĐỘNG / STARTER PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C01063010 | Đề Điện (<=74359)

1C010-63010

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C01063013 | Đề Điện (=>74360)

1C010-63013

11,294,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C01063014 | Đề Điện (=>85661)

1C010-63014

11,751,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01063030 | Giá Đỡ

1C010-63030

1,438,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01063240 | Bạc Đạn

1C010-63240

509,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1C01063040 | Bộ Trục

1C010-63040

6,527,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01063210 | Bộ Trục

1C010-63210

2,545,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01063410 | Vòng Đệm

1C010-63410

80,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01063260 | Bánh Răng

1C010-63260

1,045,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C01063330 | Ly Hợp

1C010-63330

2,057,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01063270 | Bánh Răng

1C010-63270

807,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01063050 | Đòn Bẩy

1C010-63050

399,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1C01063280 | Bánh Răng

1C010-63280

1,340,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C01063170 | Tấm Chặn

1C010-63170

273,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01063020 | Công Tắc (<=74359)

1C010-63020

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01063022 | Công Tắc (=>74360)

1C010-63022

3,733,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01063023 | Công Tắc (=>85661)

1C010-63023

3,867,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01063760 | Vít (<=85660)

1C010-63760

81,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01063762 | Vít (=>85661)

1C010-63762

82,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6C04082690 | Bi Tròn

6C040-82690

12,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01063520 | Đóng Gói

1C010-63520

158,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01063070 | Phần Ứng (<=85660)

1C010-63070

6,042,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01063072 | Phần Ứng (=>85661)

1C010-63072

6,413,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C01063250 | Ổ Bi (<=85660)

1C010-63250

362,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C01063252 | Ổ Bi (=>85661)

1C010-63252

409,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1C01063080 | Bộ Đánh Tia (<=74359)

1C010-63080

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1C01063082 | Bộ Đánh Tia (=>74360)

1C010-63082

3,917,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1C01063083 | Cái Kẹp (=>85661)

1C010-63083

3,917,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1C01063380 | Mâm Kẹp

1C010-63380

647,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1C01063390 | Chổi

1C010-63390

91,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1C01063370 | Chổi

1C010-63370

127,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1C01063200 | Giá Đỡ (<=85660)

1C010-63200

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1C01063203 | Giá Đỡ (=>85661)

1C010-63203

809,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1C01063320 | Bu Lông

1C010-63320

136,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ KHỞI ĐỘNG (cũ) / STARTER PART (old)

Áp dụng cho Serial : từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C01063010 | Đề Điện (<=74359)

1C010-63010

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C01063013 | Đề Điện (=>74360)

1C010-63013

11,294,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01063030 | Giá Đỡ

1C010-63030

1,438,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01063240 | Bạc Đạn

1C010-63240

509,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1C01063040 | Bộ Trục

1C010-63040

6,527,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01063210 | Bộ Trục

1C010-63210

2,545,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01063410 | Vòng Đệm

1C010-63410

80,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01063260 | Bánh Răng

1C010-63260

1,045,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C01063330 | Ly Hợp

1C010-63330

2,057,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01063270 | Bánh Răng

1C010-63270

807,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01063050 | Đòn Bẩy

1C010-63050

399,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1C01063280 | Bánh Răng

1C010-63280

1,340,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C01063170 | Tấm Chặn

1C010-63170

273,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01063020 | Công Tắc (<=74359)

1C010-63020

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01063022 | Công Tắc (=>74360)

1C010-63022

3,733,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01063760 | Vít

1C010-63760

81,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6C04082690 | Bi Tròn

6C040-82690

12,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01063520 | Đóng Gói

1C010-63520

158,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01063070 | Phần Ứng

1C010-63070

6,042,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C01063250 | Ổ Trục

1C010-63250

362,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1C01063080 | Bộ Đánh Tia (<=74359)

1C010-63080

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1C01063082 | Bộ Đánh Tia (=>74360)

1C010-63082

3,917,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1C01063380 | Mâm Kẹp

1C010-63380

647,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1C01063390 | Chổi

1C010-63390

91,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1C01063370 | Chổi

1C010-63370

127,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1C01063200 | Giá Đỡ

1C010-63200

Liên hệ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1C01063320 | Bu Lông

1C010-63320

136,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ KHỞI ĐỘNG (mới) / STARTER PART (new)

Áp dụng cho Serial : từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C01063013 | Đề Điện (=>14964)

1C010-63013

11,294,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C01063014 | Đề Điện (=>14965)

1C010-63014

11,751,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01063030 | Giá Đỡ

1C010-63030

1,438,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01063240 | Bạc Đạn

1C010-63240

509,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1C01063040 | Bộ Trục

1C010-63040

6,527,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01063210 | Bộ Trục

1C010-63210

2,545,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01063410 | Vòng Đệm

1C010-63410

80,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01063260 | Bánh Răng

1C010-63260

1,045,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C01063330 | Ly Hợp

1C010-63330

2,057,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01063270 | Bánh Răng

1C010-63270

807,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01063050 | Đòn Bẩy

1C010-63050

399,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1C01063280 | Bánh Răng

1C010-63280

1,340,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C01063170 | Tấm Chặn

1C010-63170

273,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01063022 | Công Tắc (<=14964)

1C010-63022

3,733,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01063023 | Công Tắc (=>14965)

1C010-63023

3,867,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01063760 | Vít (<=14964)

1C010-63760

81,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01063762 | Vít (=>14965)

1C010-63762

82,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6C04082690 | Bi Tròn

6C040-82690

12,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01063520 | Đóng Gói

1C010-63520

158,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01063070 | Phần Ứng (<=14964)

1C010-63070

6,042,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01063072 | Phần Ứng (=>14965)

1C010-63072

6,413,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C01063250 | Ổ Bi (<=14964)

1C010-63250

362,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C01063252 | Ổ Bi (=>14965)

1C010-63252

409,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1C01063082 | Bộ Đánh Tia (<=14964)

1C010-63082

3,917,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1C01063083 | Cái Kẹp (=>14965)

1C010-63083

3,917,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1C01063380 | Mâm Kẹp

1C010-63380

647,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1C01063390 | Chổi

1C010-63390

91,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1C01063370 | Chổi

1C010-63370

127,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1C01063200 | Giá Đỡ (<=14964)

1C010-63200

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1C01063203 | Giá Đỡ (=>14965)

1C010-63203

809,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1C01063320 | Bu Lông

1C010-63320

136,000VNĐ
Đặt hàng

ẮC QUY / BATTERYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu—- | Bình Ắc Quy (105E41R)

'----

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu—- | Nhãn

'----

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C08574350 | Chốt

3C085-74350

194,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

20,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C08574390 | Đệm

3C085-74390

235,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C08577110 | Dây Ắc Quy

3C085-77110

1,504,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08177122 | Dây Cáp

3C081-77122

813,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0177451014 | Bu Lông (<=71343)

01774-51014

13,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0177451016 | Bu Lông (=>71344)

01774-51016

16,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C08521730 | Bệ Đỡ

3C085-21730

3,552,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3741055450 | Đệm

37410-55450

24,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0177451020 | Bu Lông

01774-51020

9,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5220041160 | Vòng Siết

52200-41160

54,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

20,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C00185310 | Đệm Cao Su (<=80577)

3C001-85310

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3553319230 | Đệm Cao Su (=>80578)

35533-19230

91,000VNĐ
Đặt hàng