ĐỘNG CƠ L3218

4/5 - (1250 bình chọn)

CÁC TE / CRANKCASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87101012 | Lốc Máy

1J871-01012

47,746,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

18,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1552196030 | Bugi

15521-96030

18,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1739196160 | Bugi

17391-96160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1627196160 | Bugi

16271-96160

14,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86403380 | Nắp

1J864-03380

38,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86403390 | Nắp

1J864-03390

50,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0501200408 | Chốt

05012-00408

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0501200609 | Chốt

05012-00609

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0501200612 | Chốt

05012-00612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J86433650 | Chốt

1J864-33650

27,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0631210020 | Chốt

06312-10020

27,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J86433610 | Chốt

1J864-33610

13,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J86433660 | Đệm Lót

1J864-33660

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J86033140 | Bộ Lọc Dầu

1J860-33140

45,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1J86433110 | Mặt Bích

1J864-33110

175,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1J86451660 | Đệm Lót

1J864-51660

32,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

25,000 VNĐ
Đặt hàng

BỂ DẦU / OIL PANSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86401610 | Bể Dầu

1J864-01610

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J86491010 | Bu Lông

1J864-91010

26,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86433750 | Ống Hút

1J864-33750

94,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C09058960 | Gioăng

6C090-58960

23,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86432110 | Lọc

1J864-32110

405,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

20,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481400160 | Vòng Chữ O

04814-00160

27,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86436420 | Dẫn Hướng

1J864-36420

73,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86436412 | Dụng Cụ Đo

1J864-36412

194,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86436552 | NúT

1J864-36552

20,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0481500090 | Phớt Chữ O

04815-00090

5,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP XILANH / CYLINDER HEADSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86401750 | Móc

1J864-01750

92,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86491532 | Đinh Đầu To

1J864-91532

37,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J86492010 | Đai Ốc (<=BKBZ999)

1J864-92010

13,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1642992010 | Đai Ốc (=>BKC0001)

16429-92010

13,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86803040 | Nắp Xi Lát

1J868-03040

13,671,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86403370 | Nắp

1J864-03370

30,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86403490 | Nắp

1J864-03490

47,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1526196010 | Bugi

15261-96010

19,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1G89613580 | Thanh Dẫn (<=BJVZ999)

1G896-13580

25,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J82913580 | Thanh Dẫn (=>BJW0001)

1J829-13580

94,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01013560 | Thanh Dẫn (<=BJVZ999)

1C010-13560

35,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J82913560 | Thanh Dẫn (=>BJW0001)

1J829-13560

64,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J86413620 | Đế Van

1J864-13620

137,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J86413610 | Đế Van

1J864-13610

144,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J86403450 | Gioăng Xi Lát

1J864-03450

92,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G75003312 | Gioăng Xi Lát (1.20mm)

1G750-03312

846,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G75003602 | Gioăng Xi Lát (1,15mm)

1G750-03602

888,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G75003612 | Gioăng Xi Lát (1,25mm)

1G750-03612

793,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G75003622 | Gioăng Xi Lát (1,30mm)

1G750-03622

888,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G75003632 | Gioăng Xi Lát (1,35mm)

1G750-03632

872,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0631155010 | Chốt

06311-55010

15,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ ĐỘNG CƠ / GEAR CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86804012 | Hộp Bánh Răng (<=BKTZ999)

1J868-04012

7,885,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86804013 | Hộp Bánh Răng (=>BKU0001)

1J868-04013

16,915,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1624196020 | Chốt

16241-96020

26,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1A02196020 | Chốt

1A021-96020

40,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J87396270 | Chốt

1J873-96270

56,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J87135490 | Rôto

1J871-35490

747,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J87135480 | Rôto

1J871-35480

638,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J87135130 | Nắp

1J871-35130

104,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

25,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J87136950 | Lò Xo

1J871-36950

77,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J86436930 | Đế Van

1J864-36930

96,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J87133750 | Ống Hút (<=BKTZ999)

1J871-33750

288,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J87133752 | Ống Hút (=>BKU0001)

1J871-33752

263,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0472400180 | Đệm Lót

04724-00180

15,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0501200612 | Chốt

05012-00612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J86432880 | Vỏ

1J864-32880

357,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J86432910 | Bu Lông

1J864-32910

103,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1J86432900 | Bu Lông

1J864-32900

140,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0481700150 | Vòng Chữ O

04817-00150

8,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1J86496830 | Vòng Chữ O

1J864-96830

125,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1J87104130 | Đệm Lót

1J871-04130

318,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1J86404300 | Bu Lông

1J864-04300

27,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1J86491032 | Bu Lông

1J864-91032

20,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1J86404750 | Bu Lông

1J864-04750

38,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1J86404850 | Bu Lông

1J864-04850

51,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu1J86473320 | MặT BíCh

1J864-73320

246,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu1J86473330 | Đệm Lót

1J864-73330

18,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0175450620 | Bu Lông

01754-50620

20,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu1J86416100 | Giá Kẹp Ống

1J864-16100

591,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lông

01754-50610

8,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẦU / HEAR COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86414502 | Bộ Nắp

1J864-14502

1,540,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J86473340 | Ống Thu Hồi

1J864-73340

59,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86405120 | Nắp Thông Hơi

1J864-05120

180,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0305450510 | Đinh Vít

03054-50510

2,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86405200 | Bộ Van

1J864-05200

726,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1A02114523 | Đệm Lót

1A021-14523

168,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J87291020 | Bu Lông

1J872-91020

26,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86405510 | Ống Thông Hơi

1J864-05510

375,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86473360 | Vòng Siết

1J864-73360

15,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ LỌC DẦU / OIL FILTERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86432610 | Bộ Lọc Dầu

1J864-32610

1,479,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J86432620 | Gioăng Đệm

1J864-32620

20,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450830 | Bu Lông

01754-50830

26,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J86491042 | Bu Lông

1J864-91042

69,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86432290 | Mối Nối

1J864-32290

355,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuHH16432430 | Lọc Dầu

HH164-32430

165,000 VNĐ
Đặt hàng

THÂN Ổ TRỤC CHÍNH / MAIN BEARING CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86407090 | Hộp Bạc Đạn

1J864-07090

1,583,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J86404540 | Bu Lông

1J864-04540

121,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1A09104362 | Đệm Lót (<=BJBZ999)

1A091-04362

142,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J88404360 | Đệm Lót (=>BJC0001)

1J884-04360

139,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J86404810 | Nắp

1J864-04810

630,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86404820 | Đệm Lót

1J864-04820

111,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112350828 | Bu Lông

01123-50828

8,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86404460 | Phớt Dầu (<=BJBZ999)

1J864-04460

406,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J88404460 | Phớt Dầu (=>BJC0001)

1J884-04460

429,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86407040 | Hộp Bạc Đạn

1J864-07040

1,796,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86404540 | Bu Lông

1J864-04540

121,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J86407050 | Hộp Bạc Đạn

1J864-07050

1,796,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J86404540 | Bu Lông

1J864-04540

121,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J86404560 | Bu Lông

1J864-04560

92,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CAM VÀ BÁNH RĂNG KHONG TAI / CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86415550 | Xupap

1J864-15550

162,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J88115110 | Thanh Đẩy

1J881-15110

101,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86416012 | Trục Cam

1J864-16012

4,457,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0771500401 | Bi Tròn

07715-00401

2,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86416510 | Bánh Răng

1J864-16510

1,248,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0571200720 | Then

05712-00720

13,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86416270 | ChặN

1J864-16270

245,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

20,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86424012 | Bánh Răng

1J864-24012

1,810,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86024982 | Ống Lót

1J860-24982

536,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J86424370 | Vòng Đai

1J864-24370

571,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lông

01754-50610

8,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J86424250 | Trục Bánh Răng

1J864-24250

1,300,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

20,000 VNĐ
Đặt hàng

PISTON VÀ TAY BIÊN / PISTON AND CRANKSHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87121112 | Pit Tông (<=BJFZ999|STD)

1J871-21112

2,449,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87121113 | Pit Tông (=>BJG0001|STD)

1J871-21113

2,296,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87121902 | Pit Tông (<=BJFZ999|+0.25mm)

1J871-21902

3,009,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87121903 | Pit Tông (=>BJG0001|+0.25mm)

1J871-21903

3,009,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J87121052 | Xéc Măng (<=BJRZ999|STD)

1J871-21052

1,572,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J87121053 | Xéc Măng (=>BJS0001|STD)

1J871-21053

1,019,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J87121092 | Xéc Măng (<=BJRZ999|+0.25mm)

1J871-21092

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J87121093 | Xéc Măng (=>BJS0001|+0.25mm)

1J871-21093

1,448,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86421312 | Chốt Pit Tông

1J864-21312

149,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J86421330 | Kẹp Tròn

1J864-21330

35,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86422012 | Tay Biên

1J864-22012

2,634,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1733121982 | Ống Lót

17331-21982

151,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86422140 | Bu Lông

1J864-22140

50,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86422900 | Bạc Miểng (STD/BỘ)

1J864-22900

275,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86422910 | Bạc Miểng (-0.20 mm/BỘ)

1J864-22910

275,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86422920 | Bạc Miểng (-0.40 mm/BỘ)

1J864-22920

275,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86823010 | Trục Cơ

1J868-23010

20,282,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0812106002 | Ổ Bi

08121-06002

135,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J86423282 | NúT

1J864-23282

676,000 VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệu1A02123192 | Chốt

1A021-23192

13,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J87124110 | Bánh Răng

1J871-24110

931,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0571200720 | Then

05712-00720

13,000 VNĐ
Đặt hàng
1 2

BÁNH ĐÀ / FLYWHEELSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1A47525010 | Bánh Đà

1A475-25010

10,889,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J86863820 | Bánh Răng

1J868-63820

2,820,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J87825160 | Bu Lông

1J878-25160

76,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J86804600 | Vỏ Bánh Đà

1J868-04600

10,197,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC40214290 | Chốt

TC402-14290

11,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1552104680 | Nắp Chặn

15521-04680

52,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1552104790 | Nắp Chặn

15521-04790

20,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J87291010 | Bu Lông

1J872-91010

19,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0633145014 | Chốt

06331-45014

16,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0471701400 | Vòng Đệm

04717-01400

15,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0151751030 | Đinh Đầu To

01517-51030

11,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CAM NHIÊN LIỆU / FUEL CAMSHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86816020 | Trục Cam

1J868-16020

6,974,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J88151750 | Ổ Bi

1J881-51750

250,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J88751150 | Bánh Răng

1J887-51150

1,871,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0571200525 | Then

05712-00525

13,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86455450 | Ống Bọc

1J864-55450

719,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86455470 | Khuyên HãM

1J864-55470

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J87155690 | Bộ Điều Chỉnh

1J871-55690

155,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0771503205 | Bi Tròn

07715-03205

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86455740 | Khuyên HãM

1J864-55740

11,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0771500403 | Bi Tròn

07715-00403

19,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J88197300 | Ổ Bi

1J881-97300

528,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J88116320 | Thiết Bị Chặn

1J881-16320

293,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112350814 | Bu Lông

01123-50814

6,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN TẮT ĐỘNG CƠ / ENGINE STOP LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G79654160 | Thiết Bị

1G796-54160

965,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1G79654100 | Bộ Bulông

1G796-54100

459,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1G91192010 | Đai Ốc

1G911-92010

105,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0481400060 | Vòng Chữ O

04814-00060

12,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0472400140 | Đệm Lót

04724-00140

10,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86454270 | Nắp

1J864-54270

80,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86457702 | Kết Cấu Cần

1J864-57702

1,150,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86457710 | Cần Dừng

1J864-57710

589,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86457722 | Cần Dừng

1J864-57722

502,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86496940 | Đệm Lót

1J864-96940

38,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0541100414 | Đinh Lò Xo

05411-00414

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J86457920 | Lò Xo

1J864-57920

79,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J86456600 | Solenoid

1J864-56600

122,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J86456730 | Thanh Dẫn

1J864-56730

105,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J86456630 | Lò Xo

1J864-56630

62,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J86457210 | Đệm Lót

1J864-57210

25,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0175450620 | Bu Lông

01754-50620

20,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1J86491522 | Đinh Đầu To

1J864-91522

21,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0275150060 | Đai Ốc

02751-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng

BƠM PHUN / INJECTION PUMPSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86442410 | Mối Nối

1J864-42410

118,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J87151010 | Bộ Bơm Phun

1J871-51010

22,506,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1533151350 | Đinh Vít

15331-51350

76,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1533196660 | Đệm Lót

15331-96660

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86451320 | Bu Lông

1J864-51320

84,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86096650 | Đệm Lót

1J860-96650

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1641452090 | Miếng Chêm (0.200 mm)

16414-52090

49,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1641452110 | Miếng Chêm (0.250 mm)

16414-52110

49,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1641452120 | Miếng Chêm (0.300 mm)

16414-52120

49,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1G75052160 | Miếng Chêm (0.350mm)

1G750-52160

56,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1G86652200 | Miếng Chêm (0.175mm)

1G866-52200

54,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0175450820 | Bu Lông

01754-50820

21,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86491542 | Đinh Đầu To

1J864-91542

37,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1431160504 | Van Rời (<=BJPZ999)

14311-60504

208,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1431160505 | Van Xả Hơi (>=BJQ0001)

14311-60505

226,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J88660500 | Van Xả Hơi (>=BLG0001)

1J886-60500

474,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1712152030 | Máy Bơm Rời (<=BJPZ999)

17121-52030

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1712152033 | Bộ Bơm Dầu (>=BJQ0001)

17121-52033

1,368,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J86452140 | Đệm Lót

1J864-52140

25,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

25,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J86442010 | Ống Nhiên Liệu (<=BJKZ999)

1J864-42010

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J88442010 | Ống Nhiên Liệu (>=BJL0001)

1J884-42010

296,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0966170220 | Ống Nhiên Liệu

09661-70220

49,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1430142750 | Kẹp Ống

14301-42750

27,000 VNĐ
Đặt hàng