ĐỘNG CƠ DC-70

17 Lượt xem

CÁC TE / CRANKCASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J88101020 | Cụm Các Te (<=BKPZ999)

1J881-01020

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J88201020 | Lò Xo Thu Hồi Cần Sang Số (=>BKQ0001)

1J882-01020

Liên hệ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu1J88201010 | Vỏ Động Cơ (=>BKQ0001)

1J882-01010

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1552196030 | Bugi (<=BHHZ999)

15521-96030

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1552196030 | Bugi (=>BHJ0001)

15521-96030

Liên hệ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu1C01096010 | Chốt (=>BHJ0001)

1C010-96010

Liên hệ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu1C01096010 | Chốt (<=BKPZ999)

1C010-96010

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1739196160 | Bugi Giãn Nở

17391-96160

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1627196160 | Bugi Giãn Nở

16271-96160

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86403380 | Nắp Hàn Kín

1J864-03380

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86403390 | Nắp Hàn Kín

1J864-03390

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0501200408 | Chốt Thẳng

05012-00408

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0501200609 | Chốt Thẳng

05012-00609

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0501200612 | Chốt Thẳng

05012-00612

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt Thẳng

05012-01018

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J86433650 | Chốt Ống

1J864-33650

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J88173340 | Ống Thu Hồi Nước

1J881-73340

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J87396270 | Nắp Hàn Kín

1J873-96270

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J86033140 | Bugi Bộ Lọc Dầu

1J860-33140

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J86433110 | Mặt Bích Bộ Lọc Dầu

1J864-33110

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1J86451660 | Đệm Lót Nắp Bơm

1J864-51660

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông Mép

01754-50616

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1J87357480 | Giá Treo Dây Cáp Gia Tốc

1J873-57480

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0175450620 | Bu Lông Mép

01754-50620

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuT185039010 | Công TắC

T1850-39010

Liên hệ
Đặt hàng

BỂ DẦU / OIL PANSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87301500 | Bể Dầu Hoàn Chỉnh

1J873-01500

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0633135016 | Chốt Tua Vít

06331-35016

Liên hệ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu0472400160 | Đệm Lót

04724-00160

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J87391010 | Bu Lông Mặt Bích

1J873-91010

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J87332110 | Bộ Lọc

1J873-32110

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông Mép

01754-50812

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481400160 | Vòng Khuyên Chữ O

04814-00160

Liên hệ
Đặt hàng

NẮP XILANH / CYLINER HEADSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86401750 | Móc

1J864-01750

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86491532 | Đinh Đầu To

1J864-91532

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J86492010 | Đai Ốc (<=BKBZ999)

1J864-92010

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1642992010 | Đai Ốc (=>BKC0001)

16429-92010

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J88003040 | Đầu Xylanh Hoàn Chỉnh

1J880-03040

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86403370 | Nắp Hàn Kín

1J864-03370

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86403490 | Nắp Hàn Kín

1J864-03490

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1526196010 | Bugi

15261-96010

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1G89613580 | Thanh Dẫn Van Bên Trong (<=BJVZ999)

1G896-13580

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J82913580 | Thanh Dẫn Supap (=>BJW0001)

1J829-13580

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C01013560 | Thanh Dẫn Van Xả (<=BJVZ999)

1C010-13560

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J82913560 | Thanh Dẫn Supap (=>BJW0001)

1J829-13560

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J86403450 | Bu Lông Đầu Xylanh

1J864-03450

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G79003602 | Đệm Lót Đầu Xylanh (1.15mm|<=BLKZ999)

1G790-03602

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J87703600 | Giăng Quy Lát (1.15mm|=>BLL0001)

1J877-03600

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G79003312 | Đệm Lót Đầu Xylanh (1.20mm|<=BLKZ999)

1G790-03312

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J87703310 | Giăng Quy Lát (1.20mm|=>BLL0001)

1J877-03310

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G79003612 | Đệm Lót Đầu Xylanh (1.25mm|<=BLKZ999)

1G790-03612

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J87703610 | Giăng Quy Lát (1.25mm|=>BLL0001)

1J877-03610

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G79003622 | Đệm Lót Đầu Xylanh (1.30mm|<=BLKZ999)

1G790-03622

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J87703620 | Giăng Quy Lát (1.30mm|=>BLL0001)

1J877-03620

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G79003632 | Đệm Lót Đầu Xylanh (1.35mm|<=BLKZ999)

1G790-03632

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J87703630 | Giăng Quy Lát (1.35mm|=>BLL0001)

1J877-03630

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J86413620 | Đế Van

1J864-13620

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J86413610 | Đế Van

1J864-13610

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1584196020 | Chốttua Vít

15841-96020

Liên hệ
Đặt hàng

HỘP SỐ ĐỘNG CƠ / GEAR CASE

(Áp dụng Serial : <=BKPZ999 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J88104020 | Hộp Hoàn Chỉnh Số

1J881-04020

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1624196020 | Chốttua Vít

16241-96020

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501200612 | Chốt Thẳng

05012-00612

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1G70104130 | Đệm Lót Hộp Số

1G701-04130

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86404300 | Bu Lông Mặt Bích

1J864-04300

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86491032 | Bu Lông Mặt Bích

1J864-91032

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86404750 | Bu Lông Mặt Bích

1J864-04750

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J87391022 | Bu Lông Mặt Bích

1J873-91022

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86404850 | Bu Lông Mặt Bích

1J864-04850

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86436950 | Lò Xo 1

1J864-36950

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J86436930 | Đế Van

1J864-36930

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J86473320 | MặT BíCh

1J864-73320

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J86473330 | Đệm Lót Mặt Bích Thu Hồi

1J864-73330

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0175450620 | Bu Lông Mép

01754-50620

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J87383340 | Vỏ

1J873-83340

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1J86488130 | Đệm Lót Đồng Hồ Đếm Giờ

1J864-88130

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1J86491522 | Đinh Đầu To

1J864-91522

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0275150060 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50060

Liên hệ
Đặt hàng

HỘP SỐ ĐỘNG CƠ / GEAR CASE

(Áp dụng Serial : =>BKQ0001 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J89004022 | Tay Cố Định Cần Số

1J890-04022

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1624196020 | Chốt Tua Vít

16241-96020

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J87396270 | Nắp Hàn Kín

1J873-96270

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J88435070 | Đai Ốc

1J884-35070

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J87135130 | Nắp

1J871-35130

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông Mép

01754-50616

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J87136950 | Lò Xo 1

1J871-36950

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86436930 | Đế Van

1J864-36930

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J87133750 | Phích Cắm Ống Hút (<=BKTZ999)

1J871-33750

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J87133752 | Vít Khóa (=>BKU0001)

1J871-33752

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0472400180 | Đệm Lót

04724-00180

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0501200612 | Chốt Thẳng

05012-00612

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1G70104130 | Đệm Lót Hộp Số (<=BKVZ999)

1G701-04130

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J87104130 | Đệm Lót Hộp Số (=>BKW0001)

1J871-04130

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J86404300 | Bu Lông Mặt Bích

1J864-04300

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J86491032 | Bu Lông Mặt Bích

1J864-91032

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J86404750 | Bu Lông Mặt Bích

1J864-04750

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1J87391022 | Bu Lông Mặt Bích

1J873-91022

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1J86404850 | Bu Lông Mặt Bích

1J864-04850

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1J86473320 | MặT BíCh

1J864-73320

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1J86473330 | Đệm Lót Mặt Bích Thu Hồi

1J864-73330

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0175450620 | Bu Lông Mép

01754-50620

Liên hệ
Đặt hàng

NẮP ĐẦU / HEAD COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87305510 | Ống Thông Hơi

1J873-05510

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0931888150 | Vòng Siết Ống Mềm

09318-88150

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J87305580 | Vòng Siết Ống Thông Hơi

1J873-05580

Liên hệ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu0112350822 | Bu Lông

01123-50822

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J88114500 | Kết Cấu Nắp Đầu Xylanh

1J881-14500

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J88114502 | Nẳpbộ

1J881-14502

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86473340 | Ống Thu Hồi Nước

1J864-73340

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J87305120 | Nắp Thông Hơi

1J873-05120

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J87305430 | Vòng Chữ O Thông Hơi

1J873-05430

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0305450510 | Đinh Vít Đầu Nón Cụt

03054-50510

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G91114523 | Đệm Lót Nắp Đầu

1G911-14523

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW950151131 | Đệm Lót Nắp Đầu

W9501-51131

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J87291020 | Bu Lông

1J872-91020

Liên hệ
Đặt hàng

BỘ LỌC DẦU / OIL FILTERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuHH164-32430 | Bộ Lọc Dầu Động Cơ

HH164-32430

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J881-37080 | Đầu Dây Nối (<=BHVZ999)

1J881-37080

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J884-37080 | Đầu Nối (=>BHW0001)

1J884-37080

Liên hệ
Đặt hàng

QUE THĂM DẦU / DIPSTICKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J88136412 | Dụng Cụ Đo Dầu

1J881-36412

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J86436420 | Que Đo Dầu

1J864-36420

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86436552 | NúT

1J864-36552

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0481500090 | Phớt Chữ O

04815-00090

Liên hệ
Đặt hàng

BƠM DẦU / OIL PUMP

(Áp dụng Serial : <=BKPZ999 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1E01335013 | Kết Cấu Bơm Dầu

1E013-35013

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J86435150 | Đệm Lót Bơm Dầu

1J864-35150

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102350650 | Bu Lông

01023-50650

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1G89635660 | Bánh Răng

1G896-35660

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0571200410 | Then Puli Động Cơ

05712-00410

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86435680 | Đai Ốc Mặt Bích

1J864-35680

Liên hệ
Đặt hàng

THÂN Ổ TRỤC CHÍNH / MAIN BEARING CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J88107090 | Kết Cấu Thân Ổ Trục Bánh Xe

1J881-07090

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J86404540 | Bu Lông Thân Ổ Trục

1J864-04540

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86423400 | Bộ Kim Loại Động Cơ (STD/Bộ)

1J864-23400

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1A09104362 | Đệm Lót Thân Ổ Trục

1A091-04362

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J88404360 | Đệm Lót Thân Ổ Trục

1J884-04360

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86404810 | Nắp Thân Ổ Trục

1J864-04810

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86404820 | Đệm Lót Nắp Hộp

1J864-04820

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350828 | Bu Lông

01123-50828

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86404460 | Hàn Kín Dầu (<=BJBZ999)

1J864-04460

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J88404460 | Hàn Kín Dầu (=>BJC0001)

1J884-04460

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J88107040 | Kết Cấu Thân Ổ Trục Chính

1J881-07040

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J86404540 | Bu Lông Thân Ổ Trục

1J864-04540

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J86423400 | Bộ Kim Loại Động Cơ (STD/Bộ)

1J864-23400

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J88107050 | Kết Cấu Thân Ổ Trục Chính

1J881-07050

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J86404540 | Bu Lông Thân Ổ Trục

1J864-04540

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J86423400 | Bộ Kim Loại Động Cơ (STD/Bộ)

1J864-23400

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J88107060 | Kết Cấu Thân Ổ Trục Chính

1J881-07060

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1J86404540 | Bu Lông Thân Ổ Trục

1J864-04540

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1J86423400 | Bộ Kim Loại Động Cơ (STD/Bộ)

1J864-23400

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1J86404560 | Bu Lông Thân Ổ Trục

1J864-04560

Liên hệ
Đặt hàng

TRỤC CAM VÀ BÁNH RĂNG KHÔNG TẢI / CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J86415550 | Đệm Đẩy Xupap

1J864-15550

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J88115110 | Thanh Đẩy

1J881-15110

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J87216012 | Kết Cấu Trục Cam

1J872-16012

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0771500401 | Bi

07715-00401

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86416510 | Bánh Răng Cam

1J864-16510

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0571200720 | Then Puli Động Cơ

05712-00720

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86416270 | ChặN

1J864-16270

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông Mép

01754-50816

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86424012 | Bánh Răng Hoàn Chỉnh Không Tải

1J864-24012

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86024982 | Ống Lót Bánh Răng Không Tải

1J860-24982

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J86424370 | Vòng Đai

1J864-24370

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lôngmép

01754-50610

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J88124250 | Trục Bánh Răng Không Tải

1J881-24250

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông Mép

01754-50816

Liên hệ
Đặt hàng

PISTON VÀ TAY QUAY / PISTON AND CRANK SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J88121110 | PítTông (STD)

1J881-21110

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J88121900 | Pittông ( + 0.25mm)

1J881-21900

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J88121050 | Kết Cấu Vòng Pittông (STD)

1J881-21050

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J88121090 | Kết Cấu Vòng Pittông (+0.25 mm)

1J881-21090

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86421310 | Chốt Pittông (<=BGKZ999)

1J864-21310

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86421312 | Chốt Pittông (=>BGL0001)

1J864-21312

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J86421330 | Kẹp Trònbộ Phận Trong

1J864-21330

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J88122012 | Kết Cấu Thanh Nối

1J881-22012

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1G92421980 | Ống Lót Chốt Pittông

1G924-21980

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86422140 | Bu Lông Thanh Nối

1J864-22140

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86422310 | Kim LoạI (STD/BỘ|<=BDXZ999)

1J864-22310

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86422900 | Bộ Kim Loạiđộng Cơ (STD/BỘ|=>BDY0001)

1J864-22900

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86422970 | Kim LoạI (0.20 mm/BỘ|<=BDXZ999)

1J864-22970

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86422910 | Bộ Kim Loạiđộng Cơ (0.20 mm/BỘ|=>BDY0001)

1J864-22910

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86422980 | Kim LoạI (0.40 mm/BỘ|<=BDXZ999)

1J864-22980

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86422920 | Bộ Kim Loạiđộng Cơ (0.40 mm/BỘ|=>BDY0001)

1J864-22920

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J88123010 | Tay Quay Hoàn Chỉnh (<=BGBZ999)

1J881-23010

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J88123014 | Tay Quay Hoàn Chỉnh (=>BGC0001)

1J881-23014

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J88423010 | Bộ Trục Khuỷu (=>BKQ0001)

1J884-23010

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0771500401 | Bi (<=BGBZ999)

07715-00401

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J86423282 | NúT (<=BLMZ999)

1J864-23282

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J88723280 | NúT (=>BLN0001)

1J887-23280

Liên hệ
Đặt hàng
115 Nơi nhập dữ liệu1A02123192 | Chốt Thẳng

1A021-23192

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J88124110 | Bánh Răng Tay Quay (<=BKPZ999)

1J881-24110

Liên hệ
Đặt hàng
1 2

BÁNH ĐÀ / FLYWHEELSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87325010 | Bánh Đà Hoàn Chỉnh

1J873-25010

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1G46163820 | Bánh Răng Vòng

1G461-63820

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J86425160 | Bu Lông Bánh Đà

1J864-25160

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J87304620 | ĐĩA ĐầU Sau

1J873-04620

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0177451020 | Bu Lông Mép

01774-51020

Liên hệ
Đặt hàng

TRỤC CAM NHIÊN LIỆU / FUEL CAMSHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J88116022 | Kết Cấu Trục Cam Nhiên Liệu

1J881-16022

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J88151750 | Ổ Bi

1J881-51750

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J88151150 | Bánh Răng Bơm Phun

1J881-51150

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0571200525 | Then Puli Động Cơ

05712-00525

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J86455450 | Ống Bọc

1J864-55450

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86455470 | Khuyên HãM

1J864-55470

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J86455690 | Hộp Bi Bộ Điều Chỉnh

1J864-55690

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0771503205 | Bi

07715-03205

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86455740 | Khuyên HãM

1J864-55740

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0771500403 | Bi

07715-00403

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J88197300 | Ổ Bi

1J881-97300

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1J88116320 | Thiết Bị Chặn Trục Cam Nhiên Liệu

1J881-16320

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0112350814 | Bu Lông

01123-50814

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1J87316070 | Đế

1J873-16070

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07827140 | Bánh Răng Bộ Truyền Động Bơm

5T078-27140

Liên hệ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu1G92116190 | Vòng Đai (<=BJMZ999)

1G921-16190

Liên hệ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu1J88616190 | Vòng Đai (=>BJN0001)

1J886-16190

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0481110850 | Vòng Chữ O

04811-10850

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00250

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0175450840 | Bu Lông Mép

01754-50840

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0175450820 | Bu Lông Mép

01754-50820

Liên hệ
Đặt hàng

THIẾT BỊ CHẠY KHÔNG TẢI / IDLE APPARATUSSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1A02154160 | Thiết Bị Chạy Không Tải

1A021-54160

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1G91154100 | Kết Cấu Bu Lông Điều Chỉnh

1G911-54100

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1G91192010 | Đai Ốc Lò Xo

1G911-92010

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0481400060 | Vòng Chữ O

04814-00060

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0472400140 | Đệm Lót

04724-00140

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86454270 | Nắp

1J864-54270

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1G77854540 | NắPtrọn Bộ

1G778-54540

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J86456600 | Bộ Phận Dẫn Hướng

1J864-56600

Liên hệ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu1J86456730 | Thanh Dẫn Solenoit

1J864-56730

Liên hệ
Đặt hàng
097 Nơi nhập dữ liệu1J86456630 | Lò Xo

1J864-56630

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1J86457210 | Đệm Lót Đĩa

1J864-57210

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lôngmép

01754-50616

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1584191510 | Đinh Đầu To

15841-91510

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0275150060 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50060

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1A02160017 | Nam Châm Điện Rời

1A021-60017

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0481406310 | Vòng Chữ O

04814-06310

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1J86491522 | Đinh Đầu To

1J864-91522

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0275150060 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50060

Liên hệ
Đặt hàng

BƠM PHUN / INJECTION PUMPSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J88151010 | Kết Cấu Bơm Phun

1J881-51010

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1907752092 | Miếng Chêm Bơm Phun (0.200mm )

19077-52092

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1907752113 | Miếng Chêm Bơm Phun (0.250mm )

19077-52113

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1907752123 | Miếng Chêm Bơm Phun (0.300mm )

19077-52123

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1G79052162 | Miếng Chêm Bơm Phun (0.350mm )

1G790-52162

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1G89652200 | Miếng Chêm Bơm Phun (0.175mm )

1G896-52200

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0175450820 | Bu Lôngmép

01754-50820

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J86491542 | Đinh Đầu To

1J864-91542

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J86442410 | Mối Nốiống Dẫn

1J864-42410

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1J87360570 | Lỗ

1J873-60570

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1533196660 | Đệm Lót

15331-96660

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1533151350 | Đinh Vít Vòi Thông Khí

15331-51350

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1J86096650 | Đệm Lót

1J860-96650

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J86451320 | Bu Lông Khớp Bản Lề

1J864-51320

Liên hệ
Đặt hàng

ĐĨA ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ / SPEED CONTROL PALTESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010