HỆ THỐNG ĐIỆN B2420

4/5 - (1251 bình chọn)

CUỘN DÂY DỪNG / STOP SOLENOIDSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6A32031152 | Solenoid Tắt Máy (<=56411)

6A320-31152

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6A32031153 | Solenoid Tắt Máy (=>56412)

6A320-31153

2,265,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0120250616 | Bu Lông

01202-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng

DYNAMO PHÁT ĐIỆN / DYNAMOSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6A83059250 | Dynamo Phát Điện

6A830-59250

4,218,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1622564422 | Thanh Tăng

16225-64422

128,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112750830 | Bu Lông

01127-50830

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0115350860 | Bu Lông

01153-50860

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0211250080 | Đinh Ốc

02112-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401250080 | Vòng Đệm

04012-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451260080 | Vòng Đệm

04512-60080

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0102350618 | Bu Lông

01023-50618

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401250060 | Vòng Đệm

04012-50060

2,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1627183370 | Vòng Siết

16271-83370

27,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1626174280 | Puli Quạt

16261-74280

843,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1624191020 | Bu Lông

16241-91020

117,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIÊN DYNAMO PHÁT ĐIỆN / DYNAMO PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6A83059250 | Dynamo Phát Điện

6A830-59250

4,218,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1553164110 | Puli

15531-64110

171,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1553364040 | Bánh Đà

15533-64040

4,537,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C04082860 | Vòng Đai

6C040-82860

33,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1538174140 | Trục

15381-74140

459,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6A83059260 | Stato

6A830-59260

2,611,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1526193010 | Đinh Vít

15261-93010

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1553174180 | Ổ Bi

15531-74180

180,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1553193010 | Đinh Vít

15531-93010

11,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1538164190 | Vòng Siết

15381-64190

11,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1538164150 | Vòng Đai

15381-64150

94,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1526192030 | Đinh Ốc

15261-92030

20,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1526194070 | Vòng Đệm

15261-94070

11,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1526194020 | Vòng Đệm

15261-94020

11,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C14059213 | Đề Điện (<=57963)

6C140-59213

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C14059214 | Đề Điện (=>57964)

6C140-59214

4,771,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C14059215 | Đề Điện (=>62933)

6C140-59215

4,676,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350840 | Bu Lông

01123-50840

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTER PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C14059213 | Bộ Khởi Động (<=57963)

6C140-59213

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C14059214 | Bộ Khởi Động (=>57964)

6C140-59214

4,771,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C14059215 | Bộ Khởi Động (=>62933)

6C140-59215

4,676,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C14082610 | Phần Ứng

6C140-82610

8,596,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C14082620 | Bộ Trục

6C140-82620

7,606,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C14082810 | Bánh Răng

6C140-82810

478,000 VNĐ
Đặt hàng
055 Nơi nhập dữ liệu6C14082820 | Đệm Lót

6C140-82820

86,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C04082650 | Khớp Các Đăng

6C040-82650

478,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1685363040 | Khớp Ly Hợp

16853-63040

1,506,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C04082670 | Thiết Bị Chặn

6C040-82670

257,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C04082690 | Ổ Bi

6C040-82690

12,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C14082702 | Bộ Lái (<=62932)

6C140-82702

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C14082703 | Cái Kẹp (=>62933)

6C140-82703

4,535,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu6C14082720 | Bộ Đế Đỡ (<=57963)

6C140-82720

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu6C14082722 | Bộ Đế Đỡ (=>57964)

6C140-82722

1,534,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu6C14082750 | Giá Đỡ

6C140-82750

828,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu6C04082760 | Ông Lót

6C040-82760

69,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu6C04082770 | Giá Đỡ

6C040-82770

1,913,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1585263240 | Ống Lót

15852-63240

79,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu6C14082780 | Bu Lông

6C140-82780

97,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu6C04082790 | Đòn Bẩy

6C040-82790

242,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu6C04082802 | Kết Cấu Công Tắc (<=62932)

6C040-82802

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu6C04082803 | Công Tắc (=>62933)

6C040-82803

1,847,000 VNĐ
Đặt hàng
225 Nơi nhập dữ liệu6C52631180 | Dây Điện (<=62977)

6C526-31180

Liên hệ
Đặt hàng
225 Nơi nhập dữ liệu6C52631182 | Dây Điện (=>62978)

6C526-31182

441,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1585293310 | Đinh Vít

15852-93310

28,000 VNĐ
Đặt hàng

ẮC QUY / BATTERYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuBMP0935092 | Bình Ắc Quy (50B24L)

BMP0935092

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6E10030140 | Nhãn

6E100-30140

14,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu6E10030150 | Nhãn

6E100-30150

28,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C09055550 | Chốt Định Vị

6C090-55550

166,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C04055580 | Đệm Cao Su

6C040-55580

25,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C04055560 | Bulông

6C040-55560

100,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm

04015-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3415033220 | Đệm

34150-33220

18,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6C35730130 | Dây Cáp Bình

6C357-30130

868,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5531141260 | Đai Truyền (<=62867)

55311-41260

27,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5358164150 | Đai Truyền (=>62868)

53581-64150

27,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C35730150 | Dây Cáp Bình

6C357-30150

866,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6C35751223 | Giá Đỡ

6C357-51223

2,186,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng

CÔNG TẮC / SWITCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6A32042770 | Công Tắc

6A320-42770

232,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6A32042750 | Miếng Đệm (1.0mm)

6A320-42750

20,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6A32042790 | Miếng Đệm (1.2mm)

6A320-42790

27,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC22233700 | Điều Khiển Đèn

TC222-33700

2,468,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuT106033720 | Rơ Le Khởi Động

T1060-33720

131,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuT106033720 | Rơ Le Khởi Động

T1060-33720

131,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6E10030850 | Đầu Nhọn

6E100-30850

730,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPN20168563 | Tiết Chế (<=56411)

PN201-68563

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPN20168564 | Tiết Chế (=>56412)

PN201-68564

1,532,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6A32042760 | Miếng Đệm (0.3mm)

6A320-42760

14,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6A32042750 | Miếng Đệm (1.0mm)

6A320-42750

20,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6A32042790 | Miếng Đệm (1.2mm)

6A320-42790

27,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6A32042810 | Miếng Đệm (1.4mm)

6A320-42810

27,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6A32042770 | Công Tắc

6A320-42770

232,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3135132830 | Cảm Biến

31351-32830

301,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1A02439010 | Công Tắc

1A024-39010

322,000 VNĐ
Đặt hàng

BẢNG ĐIỆN / PANEL BOARDSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C22030200 | Bảng Điện

6C220-30200

3,846,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C30053523 | Vỏ Đồng Hồ

6C300-53523

470,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0351450420 | Đinh Vít

03514-50420

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C04055452 | Ổ Khóa

6C040-55452

913,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6A70030810 | Công Tắc

6A700-30810

679,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C07055430 | Công Tắc

6C070-55430

462,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C04055442 | Dây Công Tơ Mét (<=68078)

6C040-55442

228,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C04055443 | Dây Công Tơ Mét (=>58088)

6C040-55443

238,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1524863700 | Chìa Khóa

15248-63700

136,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BẢNG ĐIỆN / PANEL BOARD PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C22030200 | Bộ Bảng Điện

6C220-30200

3,846,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C22030210 | Vỏ Hộp

6C220-30210

5,004,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A70030220 | Kính

6A700-30220

2,485,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C20030230 | Nắp Hộp

6C200-30230

4,617,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C20030250 | Bộ Dây Điện

6C200-30250

2,116,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6A70030270 | Đèn (1.7W)

6A700-30270

111,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C20030280 | Cái Kẹp

6C200-30280

54,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C04055150 | Vít

6C040-55150

17,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6610155810 | Vít

66101-55810

9,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6A70030240 | Đinh Vít

6A700-30240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C20030270 | Chốt,Tua Vít

6C200-30270

132,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN PHA / HEAD LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C30054130 | Bộ Đèn

6C300-54130

4,576,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C30054160 | Đầu Tuýt

6C300-54160

289,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3633076270 | Bóng Đèn (23W)

36330-76270

95,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C30054150 | Ký Hiệu

6C300-54150

436,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6A83054180 | Ký Hiệu

6A830-54180

212,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0351450410 | Đinh Vít

03514-50410

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112560820 | Bu Lông

01125-60820

Liên hệ
Đặt hàng

ĐÈN BÁO NGUY HIỂM / HAZARD LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08175870 | Đèn Xi Nhan

3C081-75870

355,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3N34091510 | Ống Kính

3N340-91510

253,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3N34091520 | Đinh Ốc

3N340-91520

86,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3N34091530 | Bóng Đèn

3N340-91530

95,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuT185547480 | Đệm Cao Su

T1855-47480

37,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN HỆU / TAIL LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C20052784 | Khung Đỡ

6C200-52784

185,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C20052794 | Khung Đỡ

6C200-52794

190,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C20055472 | Bộ Đèn Hậu

6C200-55472

788,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C20055480 | Thân

6C200-55480

1,121,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C20055490 | Thấu Kính

6C200-55490

201,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C20055510 | Đệm Lót

6C200-55510

132,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6C04092150 | Bóng Đèn

6C040-92150

96,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C20055520 | Vít Đầu

6C200-55520

43,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C20052770 | Đinh Vít

6C200-52770

6,000 VNĐ
Đặt hàng

MẠCH ĐIỆN / ELECTRICAL WIRINGSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C35730403 | Bộ Dây Điện (<=55651)

6C357-30403

4,747,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C35730404 | Bộ Dây Điện (=>55652)

6C357-30404

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C35730405 | Bộ Dây Điện (=>56592)

6C357-30405

5,646,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C35730430 | Tem Dán

6C357-30430

274,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1G11165720 | Cầu Chì (30A)

1G111-65720

90,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT106530430 | Cầu Chì (5A)

T1065-30430

48,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW950136030 | Cầu Chì (5A)

W9501-36030

28,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H05041620 | Cầu Chì (10A)

5H050-41620

18,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H05041640 | Cầu Chì (20A)

5H050-41640

18,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5358164150 | Đai Truyền

53581-64150

27,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5531141260 | Đai Truyền

55311-41260

27,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!