CẦN VÀO SỐ L4508

4/5 - (1250 bình chọn)

CHẠC GẠT SỐ CHÍNH / MAIN GEAR SHIFT FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23023510 | Cần Gạt Chính

TC230-23510

1,540,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC23023520 | Chạc Gạt Chính

TC230-23520

1,465,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC03023540 | Cần Chỉnh

TC030-23540

397,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC03023552 | Cần Chỉnh

TC030-23552

459,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200120 | Kẹp Tròn

04612-00120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC03023560 | Vòng Đệm

TC030-23560

62,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0541100525 | Đinh Lò Xo

05411-00525

8,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6223118530 | Lò Xo

62231-18530

13,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi Tròn

07715-01605

4,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3407024190 | Bu Lông

34070-24190

12,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng

BIÊN ĐỘ CHẠC GẠT SỐ / RANGE GEAR SHIFT FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC05024400 | Chạc Cần Gạt

TC050-24400

1,115,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC05024410 | Cần Chỉnh

TC050-24410

271,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6223118530 | Lò Xo

62231-18530

13,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi Tròn

07715-01605

4,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC05024420 | Cần Gạt

TC050-24420

476,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481600200 | Vòng Chữ O

04816-00200

13,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3407024350 | Móc Hãm

34070-24350

18,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3407024500 | Cần Gạt Trượt

34070-24500

681,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC23024512 | Cần Chỉnh

TC230-24512

242,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0541100522 | Đinh Lò Xo

05411-00522

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuT106024180 | Lò Xo

T1060-24180

17,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi Tròn

07715-01605

4,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3407024422 | Cần Gạt

34070-24422

443,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0481600200 | Vòng Chữ O

04816-00200

13,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3407024350 | Móc Hãm

34070-24350

18,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng

CHẠC GẠT SỐ PTO / PTO GEAR SHIFT FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23223673 | Cần Gạt Pto

TC232-23673

816,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC23224630 | Cần Chỉnh

TC232-24630

465,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200120 | Kẹp Tròn

04612-00120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0541100530 | Đinh Lò Xo

05411-00530

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3253023730 | Lò Xo

32530-23730

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi Tròn

07715-01605

4,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC23224690 | Đệm Ngăn

TC232-24690

26,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0177451010 | Bu Lông

01774-51010

19,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC23224683 | Bu Lông

TC232-24683

177,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC23225320 | Cần Gạt Pto

TC232-25320

222,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0481600200 | Vòng Chữ O

04816-00200

13,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3407024350 | Móc Hãm

34070-24350

18,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng

CHẠC GẠT KHÓA BỘ VI SAI / DIFFERENTIAL LOCK SHIFT FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3135126632 | Cần Gạt Khóa Vi Sai

31351-26632

1,024,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3135126620 | Đinh Đầu Nối

31351-26620

11,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5008034110 | Chốt

50080-34110

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3407028402 | Trục

34070-28402

436,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0950016287 | Phớt Nhớt

09500-16287

47,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Đinh Lò Xo

05411-00635

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTC40228410 | Thanh Truyền

TC402-28410

104,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0551550800 | Đinh Khóa

05515-50800

8,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3715015840 | Lò Xo 1

37150-15840

75,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW950132331 | Lò Xo

W9501-32331

34,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG SỐ CHÍNH / MAIN GEAR SHIFT LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23023710 | Bệ Chính

TC230-23710

643,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0151350825 | Đinh Đầu To

01513-50825

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481150600 | Vòng Chữ O

04811-50600

24,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC03023813 | Cần Gạt

TC030-23813

945,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0541100640 | Đinh Lò Xo

05411-00640

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC05049850 | Đai Bám

TC050-49850

241,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuTC22223872 | Tấm Bảo Vệ

TC222-23872

81,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn

04611-00420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuT027024970 | Tấm Bảo Vệ

T0270-24970

104,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuT007024760 | Lò Xo

T0070-24760

8,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuT007024810 | Khung Nhỏ

T0070-24810

57,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuT007024820 | Phích Cắm

T0070-24820

27,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuTC40224782 | Vòng Đệm

TC402-24782

46,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG TẦNG SỐ / RANGE GEAR SHIFT FORK

(Áp dụng cho Serial : <=51260 trở về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23224482 | Trục Cần Sang Số

TC232-24482

1,193,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC23024712 | Cần Rời

TC230-24712

624,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT106024460 | Lót

T1060-24460

23,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTA24054752 | Giá Đỡ Rời

TA240-54752

737,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0851101825 | Ống Lót

08511-01825

50,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC23224470 | Cần Gạt (<=50080)

TC232-24470

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC23224473 | Cần Gạt (>=50081)

TC232-24473

1,070,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPK40173270 | Dụng Cụ Kẹp

PK401-73270

107,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA24054660 | Bu Lông

TA240-54660

119,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC40224790 | Nhíp Xe

TC402-24790

42,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuTC33224730 | Cần Rời

TC332-24730

801,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0851101815 | Ống Lót

08511-01815

35,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu6A32042170 | Núm Bơm Mỡ

6A320-42170

58,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0401150180 | Vòng Đệm Bằng

04011-50180

5,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0461200180 | Kẹp Tròn

04612-00180

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuTC22347200 | Cần Gạt

TC223-47200

606,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0300460825 | Đinh Vít (<=50360)

03004-60825

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0112560825 | Bu Lông (>=50361)

01125-60825

Liên hệ
Đặt hàng
195 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0300460620 | Đinh Vít (<=50360)

03004-60620

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0102560620 | Bu Lông (>=50361)

01025-60620

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0275150060 | Đai Ốc

02751-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuTC05047153 | Biên Độ Cần Gạt

TC050-47153

409,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0300460825 | Đinh Vít (<=50360)

03004-60825

Liên hệ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0112560825 | Bu Lông (>=50361)

01125-60825

Liên hệ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuRA11143690 | Đai Ốc

RA111-43690

6,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG TẦNG SỐ / RANGE GEAR SHIFT FORK

(Áp dụng cho Serial : <=51261 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC33724483 | Trục Cần Sang Số

TC337-24483

1,341,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC33724713 | Cần Rời

TC337-24713

1,248,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC42228450 | Lót

TC422-28450

78,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6721142940 | Vú Mỡ (<=54461)

67211-42940

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6721142942 | Vú Mỡ (=>54462)

67211-42942

19,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC33754750 | Giá Đỡ Rời

TC337-54750

895,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC33728480 | Ống Lót

TC337-28480

365,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu3407044140 | Phớt Dầu

34070-44140

24,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC23224473 | Cần Gạt

TC232-24473

1,070,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPK40173270 | Dụng Cụ Kẹp

PK401-73270

107,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA24054660 | Bu Lông

TA240-54660

119,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC40224790 | Nhíp Xe

TC402-24790

42,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuTC33724733 | Cụm Tay Gạt

TC337-24733

984,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTC42228450 | Lót

TC422-28450

78,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu6721142940 | Vú Mỡ (<=54461)

67211-42940

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu6721142942 | Vú Mỡ (=>54462)

67211-42942

19,000 VNĐ
Đặt hàng
145 Nơi nhập dữ liệu3407044140 | Phớt Dầu

34070-44140

24,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0401150250 | Vòng Đệm

04011-50250

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Tròn

04612-00250

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuTC22347200 | Cần Gạt

TC223-47200

606,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0112560825 | Bu Lông

01125-60825

Liên hệ
Đặt hàng
195 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc,

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0102560620 | Bu Lông

01025-60620

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0275150060 | Đai Ốc

02751-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuTC05047153 | Biên Độ Cần Gạt

TC050-47153

409,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0112560825 | Bu Lông

01125-60825

Liên hệ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuRA11143690 | Đai Ốc

RA111-43690

6,000 VNĐ
Đặt hàng

BIÊN ĐỘ CẦN GẠT SỐ / RANGE GEAR SHIFT RODSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23224460 | Cần Gạt

TC232-24460

567,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Đinh Lò Xo

05411-00635

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu7045157350 | Đinh Lò Xo

70451-57350

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC23224700 | Cần Gạt

TC232-24700

454,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Đinh Lò Xo

05411-00635

9,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu7045157350 | Đinh Lò Xo

70451-57350

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC23324560 | Thanh Truyền

TC233-24560

228,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0551551000 | Đinh Khóa

05515-51000

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC23224760 | Thanh Truyền

TC232-24760

157,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC40254480 | Đai Ốc Siết

TC402-54480

56,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3235028990 | Đinh Ốc

32350-28990

26,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTC22254590 | Thanh Truyền

TC222-54590

90,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0551551000 | Đinh Khóa

05515-51000

8,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN GẠT SỐ PTO / PTO GEAR SHIFT LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23224662 | Cần Gạt

TC232-24662

360,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Đinh Lò Xo

05411-00635

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu7045157350 | Đinh Lò Xo

70451-57350

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTC23224550 | Thanh Pto

TC232-24550

337,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0512251028 | Đầu Nối

05122-51028

21,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551150318 | Đinh Tách Rời (<=50360)

05511-50318

3,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời (=>50361)

05511-50320

3,000 VNĐ
Đặt hàng
115 Nơi nhập dữ liệu0551551000 | Đinh Khóa

05515-51000

8,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuTC23224673 | Trục

TC232-24673

766,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTC23224583 | Cần Gạt Rời

TC232-24583

587,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuT106024460 | Lót

T1060-24460

23,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0401150180 | Vòng Đệm

04011-50180

5,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0461200180 | Kẹp Tròn

04612-00180

6,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu6A32042780 | Đai Bám

6A320-42780

94,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SỐ CẦU TRƯỚC / FRONT WHEEL DRIVE LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTA04015180 | Cần Gạt

TA040-15180

508,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0481600200 | Vòng Chữ O

04816-00200

13,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3407024350 | Móc Hãm

34070-24350

18,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC23015470 | Cần Gạt

TC230-15470

392,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0541100630 | Đinh Lò Xo

05411-00630

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTA04015480 | Đai Bám

TA040-15480

149,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!