NẮP ĐẬY MÁY DC-70

4/5 - (1252 bình chọn)

KHUNG VẬN HÀNH / OPERATION FRAME

(Áp dụng Serial : <507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07831115 | Khung Vận Hành (<=501308)

5T078-31115

4,625,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07831116 | Khung Vận Hành (=>501309)

5T078-31116

4,029,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5H60121190 | ỐP

5H601-21190

119,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07231340 | Tay Cầm

5T072-31340

456,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07831370 | Nắp Khung

5T078-31370

961,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07833320 | Nắp Bên Hông Khung

5T078-33320

739,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07833910 | NắP

5T078-33910

363,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07833920 | PhớT

5T078-33920

213,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5341541280 | BuLông

53415-41280

48,000 VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07833363 | Nắp Chống Nhiệt Phía Trước

5T078-33363

843,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07235480 | Độ Chênh

5T072-35480

31,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07242510 | Đầu Nhọn

5T072-42510

288,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H58341250 | Rơle (<=502794)

5H583-41250

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPM80868210 | Rơle (=>502795)

PM808-68210

123,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05742242 | Công Tắc

5T057-42242

602,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T05642022 | Công TắC Đánh Lửa

5T056-42022

936,000 VNĐ
Đặt hàng
182 Nơi nhập dữ liệu5T05642222 | Công TắC Đánh Lửa

5T056-42222

Liên hệ
Đặt hàng
183 Nơi nhập dữ liệu5T05642420 | Công Tắc Khởi Động

5T056-42420

Liên hệ
Đặt hàng
184 Nơi nhập dữ liệu5T05642250 | PhớT BụI

5T056-42250

37,000 VNĐ
Đặt hàng
185 Nơi nhập dữ liệu5T05642270 | NắP

5T056-42270

43,000 VNĐ
Đặt hàng
186 Nơi nhập dữ liệu1524863700 | Chìa Khóa

15248-63700

136,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07841212 | Kết Cấu Đồng Hồ

5T078-41212

3,578,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0303450520 | Đinh Vít

03034-50520

3,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG VẬN HÀNH / OPERATION FRAME

(Áp dụng Serial : <507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07831118 | Khung Vận Hành

5T078-31118

4,546,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5H60121190 | ỐP

5H601-21190

119,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07231340 | Tay Cầm

5T072-31340

456,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07831370 | Nắp Khung

5T078-31370

961,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07833320 | Nắp Bên Hông Khung (<=509642)

5T078-33320

739,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07833323 | Nắp Bên Hông Khung (=>509643)

5T078-33323

834,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07833910 | NắP

5T078-33910

363,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07833920 | PhớT

5T078-33920

213,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5341541280 | Bu Lông

53415-41280

48,000 VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07833363 | Nắp Chống Nhiệt Phía Trước

5T078-33363

843,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07235480 | Độ Chênh

5T072-35480

31,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07242510 | Đầu Nhọn

5T072-42510

288,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPM80868210 | Rơ le (<=509031)

PM808-68210

123,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3C08175232 | Rờ Le (=>509032)

3C081-75232

92,000 VNĐ
Đặt hàng
166 Nơi nhập dữ liệu5T07842360 | Rờ Le

5T078-42360

1,519,000 VNĐ
Đặt hàng
167 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05742242 | Công Tắc

5T057-42242

602,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T05642022 | Công TắC Đánh Lửa

5T056-42022

936,000 VNĐ
Đặt hàng
182 Nơi nhập dữ liệu5T05642222 | Công TắC Đánh Lửa

5T056-42222

Liên hệ
Đặt hàng
183 Nơi nhập dữ liệu5T05642420 | Công Tắc Khởi Động

5T056-42420

Liên hệ
Đặt hàng
184 Nơi nhập dữ liệu5T05642250 | Phớt BụI

5T056-42250

37,000 VNĐ
Đặt hàng
185 Nơi nhập dữ liệu5T05642270 | NắP

5T056-42270

43,000 VNĐ
Đặt hàng
186 Nơi nhập dữ liệu1524863700 | Chìa Khóa

15248-63700

136,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07841212 | Kết Cấu Đồng Hồ Đo

5T078-41212

3,578,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0303450520 | Đinh Vít

03034-50520

3,000 VNĐ
Đặt hàng

BẢNG VẬN HÀNH / OPERATION PANEL

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07832210 | Bảng

5T078-32210

2,854,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07832224 | Chằng (<=500689)

5T078-32224

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07832225 | Chằng (500690)

5T078-32225

1,493,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07832250 | Chằng

5T078-32250

152,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550835 | Bu Lông

01125-50835

9,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07232243 | Lò Xo Đĩa

5T072-32243

92,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07232820 | nắp Bảng Bên Hông

5T072-32820

1,127,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

9,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07232342 | Thanh Chống Bảng

5T072-32342

699,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07932850 | Chằng

5T079-32850

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07932852 | Chằng

5T079-32852

260,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
191 Nơi nhập dữ liệu0401550080 | Vòng Đệm Bằng

04015-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
192 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T05742230 | Công Tắc An Toàn

5T057-42230

312,000 VNĐ
Đặt hàng
203 Nơi nhập dữ liệu6711155830 | Đai Ốc

67111-55830

81,000 VNĐ
Đặt hàng
205 Nơi nhập dữ liệu6711155840 | nắp Công Tắc

67111-55840

74,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T05742230 | Công Tắc An Toàn

5T057-42230

312,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu6711155830 | Đai Ốc

67111-55830

81,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu6711155840 | nắp Công Tắc

67111-55840

74,000 VNĐ
Đặt hàng

BẢNG VẬN HÀNH / OPERATION PANEL

(Áp dụng Serial : <=507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07832260 | Tấm (<=509642)

5T078-32260

2,803,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07832280 | Tấm (=>509643)

5T078-32280

2,803,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07832225 | Chằng (<=509642)

5T078-32225

1,493,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07832230 | Vỏ Hộp Bánh Răng (=>509643)

5T078-32230

1,489,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07832250 | ChằNg

5T078-32250

152,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550835 | Bu Lông

01125-50835

9,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07232243 | Lò Xo Đĩa

5T072-32243

92,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07232820 | Nắp Bảng Bên Hông

5T072-32820

1,127,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

9,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07232342 | Thanh Chống Bảng

5T072-32342

699,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07932852 | ChằNng

5T079-32852

260,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
191 Nơi nhập dữ liệu0401550080 | Vòng Đệm Bằng

04015-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
192 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T05742230 | Công Tắc An Toàn

5T057-42230

312,000 VNĐ
Đặt hàng
203 Nơi nhập dữ liệu6711155830 | Đai Ốc

67111-55830

81,000 VNĐ
Đặt hàng
205 Nơi nhập dữ liệu6711155840 | Nắp Công Tắc

67111-55840

74,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T05742230 | Công Tắc An Toàn

5T057-42230

312,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu6711155830 | Đai Ốc

67111-55830

81,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu6711155840 | Nắp Công Tắc

67111-55840

74,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu5T07844510 | Vật Chống Đỡ

5T078-44510

22,000 VNĐ
Đặt hàng

GHẾ NGỒI / SEATSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07235480 | Độ Chênh

5T072-35480

31,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07235490 | Độ Chênh

5T072-35490

63,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07835412 | Khung (<=500543)

5T078-35412

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07835413 | Khung (=>500544)

5T078-35413

5,814,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07835414 | Khung (=>501010)

5T078-35414

2,344,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07878780 | Vòng Siết

5T078-78780

108,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07835430 | Nắp Khung Đế

5T078-35430

305,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07837510 | LớP CáCh ĐiệN

5T078-37510

228,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5341541280 | BuLông

53415-41280

48,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5H49235390 | Ghế Ngồi (<=506201)

5H492-35390

2,595,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07835390 | Ghế Ngồi (=>506202)

5T078-35390

2,466,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07835612 | Chống Đỡ

5T078-35612

654,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07835622 | Chống Đỡ

5T078-35622

605,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm Bằng

04015-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07835632 | Bu Lông Jaki

5T078-35632

194,000 VNĐ
Đặt hàng
173 Nơi nhập dữ liệu5T07935662 | NắP

5T079-35662

1,016,000 VNĐ
Đặt hàng
175 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
177 Nơi nhập dữ liệu5T07935450 | Nắp Khung Đế

5T079-35450

392,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5341541280 | Bu Lông

53415-41280

48,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T07837520 | Cách Nhiệt

5T078-37520

662,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T07837552 | Cách Nhiệt

5T078-37552

166,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T07837560 | Cách Nhiệt

5T078-37560

124,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07837570 | Cách Nhiệt

5T078-37570

63,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T07835910 | NắP

5T078-35910

552,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu5T07835920 | PhớT

5T078-35920

428,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu5341541280 | BuLông

53415-41280

48,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP CÔNG CỤ / TOOL BOXSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07221614 | Hộp Dụng Cụ

5T072-21614

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07221622 | Nắp Hộp Công Cụ

5T072-21622

802,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5341541280 | Bu Lông

53415-41280

48,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP CHỐNG BUI 1 / DUSTPROOF COVER 1STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07235120 | Nắp

5T072-35120

1,602,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5341541280 | Bulông

53415-41280

48,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07235132 | Nắp Chắn Bụi

5T072-35132

3,372,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07235162 | Nắp Chắn Bụi

5T072-35162

1,429,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07235140 | Nắp Bụi

5T072-35140

3,196,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0361450410 | Đinh Vít Cắt Ren

03614-50410

5,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP CHỐNG BỤI 2 / DUSTPROOF COVER 2

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07935510 | NắP

5T079-35510

6,033,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07235530 | ĐóNg GóI

5T072-35530

78,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07235540 | ĐóNg GóI

5T072-35540

78,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07235550 | ĐóNg GóI

5T072-35550

78,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07235560 | ĐóNg GóI

5T072-35560

87,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07835592 | Lưới

5T078-35592

1,359,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5341541280 | BuLông

53415-41280

48,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05742280 | Kèn Báo

5T057-42280

437,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0303450525 | Đinh Vít

03034-50525

5,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP CHỐNG BỤI 2 / DUSTPROOF COVER 2

(Áp dụng Serial : <=507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07935512 | Nắp

5T079-35512

5,326,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07235530 | ĐóNg GóI

5T072-35530

78,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07235540 | ĐóNg GóI

5T072-35540

78,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07235550 | ĐóNg GóI

5T072-35550

78,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07235560 | ĐóNg GóI

5T072-35560

87,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07835592 | Lưới

5T078-35592

1,359,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5341541280 | Bulông

53415-41280

48,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07242510 | Đầu Nhọn

5T072-42510

288,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông

01023-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng

KÍNH CHIẾU HẬU / REARVIEW MIRRORSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3691953340 | Gương Chiếu Hậu

36919-53340

833,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07831950 | CầN (<=509642)

5T078-31950

235,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07831952 | CầN (=>509643)

5T078-31952

209,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401350140 | Vòng Đệm Bằng (<=501009)

04013-50140

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401350140 | Vòng Đệm Bằng (=>501010)

04013-50140

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3426036880 | Lò Xo, Đĩa

34260-36880

25,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0217250140 | Đinh Ốc

02172-50140

9,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

466,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu

5H484-31392

104,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC40268380 | Band (<=503180)

TC402-68380

32,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây (=>503181)

5T072-41260

19,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây (=>509962)

5T072-41260

19,000 VNĐ
Đặt hàng

MÁI CHE / CANOPYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07288112 | Khung Mái

5T072-88112

2,559,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5T07288120 | Mái Mái Che

5T072-88120

4,606,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07288130 | Vành Mái

5T072-88130

36,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07288140 | Vòng Đệm Cao Su

5T072-88140

9,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07288150 | Vòng Đệm Cao Su

5T072-88150

11,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0255250060 | Đai Ốc Khóa

02552-50060

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102550640 | Bu Lông

01025-50640

9,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07288613 | Thiết Bị Chặn Cần

5T072-88613

564,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07288630 | Trục

5T072-88630

92,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0551150215 | Đinh Tách Rời

05511-50215

2,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07288620 | Lò Xo

5T072-88620

40,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07231280 | Dụng Cụ Kẹp

5T072-31280

42,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07288715 | ChằNg

5T072-88715

2,788,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07289310 | Ống

5T072-89310

358,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0551150440 | Đinh Tách Rời

05511-50440

2,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07989410 | Bệ Đỡ

5T079-89410

2,586,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07289110 | Lò Xo

5T072-89110

194,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07289210 | ChốT

5T072-89210

109,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0552551200 | Đinhkhóa

05525-51200

9,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T07288720 | Vỏ (=>502565)

5T072-88720

75,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T07288722 | Vỏ (=>503452)

5T072-88722

128,000 VNĐ
Đặt hàng