HỘP SỐ B2420

4.0
1251

HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C17011115 | Vỏ Hộp Số (<=60209)

6C170-11115

4,747,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C30011110 | Vỏ Hộp Số (=>60210)

6C300-11110

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C30011112 | Vỏ Hộp Số (=>60868)

6C300-11112

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0155551260 | Đinh Đầu To

01555-51260

24,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A32011154 | Ống Thăm Dầu

6A320-11154

120,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C04011163 | Que Thăm Dầu

6C040-11163

93,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0481600060 | Vòng Chữ O

04816-00060

12,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481600120 | Vòng Chữ O

04816-00120

10,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0631155030 | Chốt Tua Vít

06311-55030

26,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0471701700 | Vòng Đệm

04717-01700

14,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C30011133 | Hộp Sau

6C300-11133

1,506,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0501200614 | Chốt Thẳng

05012-00614

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6C07011180 | Giá Đỡ

6C070-11180

273,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112351030 | Bu Lông (<=62803)

01123-51030

9,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112351025 | Bu Lông (=>62804)

01123-51025

8,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu6C04012110 | Nắp Trước

6C040-12110

1,393,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0112351060 | Bu Lông

01123-51060

14,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112351050 | Bu Lông

01123-51050

14,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0112351040 | Bu Lông

01123-51040

11,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0501200614 | Chốt Thẳng

05012-00614

6,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu6C12012403 | Cụm Nắp

6C120-12403

1,250,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0851102020 | Ống Lót

08511-02020

52,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0112350830 | Bu Lông

01123-50830

9,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0501200614 | Chốt Thẳng

05012-00614

6,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0501200632 | Chốt Thẳng

05012-00632

13,000VNĐ
Đặt hàng
235 Nơi nhập dữ liệu6A83012420 | Bu Lông

6A830-12420

190,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu6A10011130 | Miếng Đệm (<=63187)

6A100-11130

90,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu6A10011132 | Miếng Đệm (=>63188)

6A100-11132

Liên hệ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu6A10011133 | Miếng Đệm (=>63194)

6A100-11133

93,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0112351025 | Bu Lông

01123-51025

8,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP BÁNH RANG VI SAI / DIFFERENTIAL GEAR CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C04011174 | Hộp Bánh Răng (<=57963)

6C040-11174

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C04011178 | Hộp Bánh Răng (=>57964)

6C040-11178

6,156,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0155551000 | Đinh Đầu To

01555-51000

33,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C07011140 | Gurông

6C070-11140

82,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0501200614 | Chốt Thẳng

05012-00614

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6A60011810 | Đề Đỡ

6A600-11810

197,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6C35712210 | Nắp Sau

6C357-12210

1,792,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112351030 | Bu Lông

01123-51030

9,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0501200614 | Chốt Thẳng

05012-00614

6,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRỤC BÁNH RĂNG TRÁI / REAR AXLE CASE LHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C26012613 | Hộp Trục

6C260-12613

2,711,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501200614 | Chốt Thẳng

05012-00614

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112351035 | Bu Lông

01123-51035

9,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112351035 | Bu Lông

01123-51035

9,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112351050 | Bu Lông

01123-51050

14,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351075 | Bu Lông

01133-51075

19,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

20,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0471700810 | Vòng Đệm

04717-00810

18,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuK360190550 | Bộ Vỏ

K3601-90550

Liên hệ
Đặt hàng

HỘP TRỤC BÁNH RĂNG PHẢI / REAR AXLE CASE RHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C36012623 | Hộp Trục

6C360-12623

2,663,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501200614 | Chốt Thẳng

05012-00614

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112351035 | Bu Lông

01123-51035

9,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112351035 | Bu Lông

01123-51035

9,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112351050 | Bu Lông

01123-51050

14,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112351050 | Bu Lông

01123-51050

14,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0113351075 | Bu Lông

01133-51075

19,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

20,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0471700810 | Vòng Đệm

04717-00810

18,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuK360190650 | Bộ Vỏ

K3601-90650

Liên hệ
Đặt hàng

TRỤC LY HỢP / CLUTCH SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C04013514 | Trục Ly Hợp

6C040-13514

2,416,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6A70016560 | Bạc Đạn

6A700-16560

119,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn

04612-00200

5,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C04013520 | Bánh Răng (16T)

6C040-13520

1,368,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6A70016540 | Bạc Đạn

6A700-16540

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C04013530 | Phớt Dầu

6C040-13530

208,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6662114120 | Ổ Bi

66621-14120

236,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG / PROPELLER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C04013653 | Trục Truyền Động

6C040-13653

1,451,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6711113710 | Ổ Bi

67111-13710

457,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Đinh Lò Xo

05411-00635

8,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C30013730 | Chốt Lò Xo

6C300-13730

5,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6721114133 | Ổ Bi

67211-14133

683,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6711113730 | Miếng Đệm

67111-13730

64,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6711113740 | Chốt Định Vị

67111-13740

84,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0771500803 | Ổ Bi

07715-00803

3,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRƯỚC / FRONT SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C04013613 | Trục

6C040-13613

3,523,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6A70016540 | Bạc Đạn

6A700-16540

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A70016560 | Bạc Đạn

6A700-16560

119,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C04013620 | Bánh Răng (27T)

6C040-13620

2,711,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C04013670 | Bạc Đệm

6C040-13670

85,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn

04612-00200

5,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6636339560 | Phớt Dầu

66363-39560

77,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6A10012180 | Chốt

6A100-12180

121,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC PTO / PTO SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C31014510 | Trục Bánh Răng (<=57463|11T)

6C310-14510

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C35714510 | Trục Bánh Răng (=>57464|11T)

6C357-14510

1,778,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6712156770 | Vòng Bi

67121-56770

141,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6795514170 | Ổ Bi (6211 SH2)

67955-14170

136,000VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu0461200190 | Kẹp Tròn

04612-00190

5,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3741016510 | Trục Pto

37410-16510

1,404,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6712156770 | Vòng Bi

67121-56770

141,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C04014730 | Ổ Bi (6211 SH2)

6C040-14730

316,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C04014720 | Bánh Răng (24T)

6C040-14720

842,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3741016550 | Phớt Dầu

37410-16550

55,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6C35714782 | Nắp

6C357-14782

858,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3824025370 | Vòng Cung Dầu

38240-25370

52,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3122025820 | Nắp

31220-25820

71,000VNĐ
Đặt hàng

BÁNH RĂNG HÌNH CÔN / BEVEL GEAR SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu0822107303 | Ổ Bi

08221-07303

316,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuK401014430 | Ổ Bi

K4010-14430

259,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A70016640 | Bạc Đạn

6A700-16640

219,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3272114660 | Phanh Cài

32721-14660

62,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C04014650 | Bánh Răng (13T)

6C040-14650

833,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Tròn

04612-00250

5,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C31014623 | Bánh Răng (13-22-34T)

6C310-14623

1,252,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6659114720 | Đệm Cách

66591-14720

30,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6661114690 | Miếng Chèn (0.2mm)

66611-14690

14,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu7661156440 | Miếng Chèn (0.3mm)

76611-56440

27,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ VI SAI SAU / REAR DIFFERENTIALSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C35714970 | Hộp Vi Sai

6C357-14970

1,410,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6A32014960 | Trục Bánh Răng Vi Sai

6A320-14960

257,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A37014920 | Bánh Răng Hình Côn (12T)

6A370-14920

623,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C04014932 | Bánh Răng (14T)

6C040-14932

711,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu6721115170 | Miếng Chêm (0.80 mm)

67211-15170

61,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu6721115160 | Miếng Chêm (1.00mm)

67211-15160

47,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu6721115180 | Miếng Chêm (1.20mm)

67211-15180

47,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6659114783 | Chốt Thẳng

66591-14783

65,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6659114792 | Chốt An Toàn

66591-14792

18,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6781056680 | Bu Lông

67810-56680

11,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3244043920 | Bạc Đạn

32440-43920

340,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTD03012820 | Vòng Bi (<=53659)

TD030-12820

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0810106010 | Vòng Bi (=>53660)

08101-06010

341,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C35014950 | Miếng Chêm (0.50 mm)

6C350-14950

22,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C35014960 | Miếng Chêm (0.60 mm)

6C350-14960

23,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C35014970 | Miếng Chêm (0.70 mm)

6C350-14970

30,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C35014982 | Miếng Chêm (0.80 mm)

6C350-14982

30,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6661115150 | Miếng Chêm (0.20 mm)

66611-15150

13,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6661115140 | Miếng Chêm (0.50 mm)

66611-15140

13,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3135343760 | Miếng Chêm (=>58873) (0.60mm)

31353-43760

8,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C43015160 | Miếng Chêm (=>59337) (0.60mm)

6C430-15160

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C43015170 | Miếng Chêm (=>58873) (0.70mm)

6C430-15170

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3135343770 | Miếng Chêm (=>58873) (0.80mm)

31353-43770

8,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C43015180 | Miếng Chêm (=>59337) (0.80 mm)

6C430-15180

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C43015190 | Miếng Chêm (=>58873) (0.90mm)

6C430-15190

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3135343780 | Miếng Chêm (=>58873) (1.00mm)

31353-43780

13,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C43015200 | Miếng Chêm (=>59337) (1.00mm)

6C430-15200

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0461100750 | Kẹp Tròn

04611-00750

57,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu6C04014943 | Trục Bánh Răng (<=57367) (10T)

6C040-14943

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu6C04014945 | Trục Bánh Răng (=>57368) (10T)

6C040-14945

1,818,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu6C04014953 | Trục Bánh Răng (<=57367) (10T)

6C040-14953

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu6C04014955 | Trục Bánh Răng (=>57368) (10T)

6C040-14955

1,820,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0810106306 | Ổ Bi

08101-06306

230,000VNĐ
Đặt hàng
155 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Tròn

04612-00250

5,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu6C35797910 | Bộ Vi Sai

6C357-97910

9,530,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu6C17097922 | Bộ Bánh Răng (6-37T)

6C170-97922

5,378,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG BÁNH TRƯỚC / FRONT WHEEL PROPELLER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C04014810 | Trục Truyền Động

6C040-14810

1,822,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0815106204 | Ổ Bi

08151-06204

129,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A70016550 | Ổ Bi (<=1CTZ999)

6A700-16550

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106204 | Ổ Bi (=>1CU0001)

08101-06204

119,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C31014820 | Bánh Răng (23-16T)

6C310-14820

912,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6706114240 | Ổ Bi Kim

67061-14240

98,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6223114520 | Bạc Đệm

62231-14520

79,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6795014250 | Vòng Đai

67950-14250

20,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6636339560 | Phớt Dầu

66363-39560

77,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6C04014840 | Bánh Răng (20T)

6C040-14840

1,244,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461200190 | Kẹp Tròn

04612-00190

5,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ 2 / 2ND SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C31014213 | Trục Bánh Răng (15-13-18T)

6C310-14213

2,278,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6A70016550 | Bạc Đạn (<=52239)

6A700-16550

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106204 | Bạc Đạn (=>52240)

08101-06204

119,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A70016610 | Bạc Đạn (<=53659)

6A700-16610

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106302 | Bạc Đạn (=>53660)

08101-06302

113,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6636339560 | Phớt Dầu

66363-39560

77,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ 3 / 3RD SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C35714310 | Trục

6C357-14310

1,766,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuT205023470 | Ổ Bi (<=52239)

T2050-23470

122,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106303 | Ổ Bi (=>52240)

08101-06303

115,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C35714320 | Bánh Răng (17T)

6C357-14320

1,183,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C35714330 | Bánh Răng (13T)

6C357-14330

1,120,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C35714340 | Trục

6C357-14340

622,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1627155410 | Vòng Hãm

16271-55410

32,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6662114640 | Vòng Đai

66621-14640

97,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuT205023410 | Ổ Bi (<=52239)

T2050-23410

111,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0810106304 | Ổ Bi (=>52240)

08101-06304

141,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6C04014520 | Cam

6C040-14520

547,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461200190 | Kẹp Tròn

04612-00190

5,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C04014530 | Lò Xo

6C040-14530

41,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ 4 / 4TH SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C31014413 | Trục Bánh Răng (24-21-10T)

6C310-14413

1,973,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106205 | Ổ Bi

08101-06205

136,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A70016610 | Ổ Bi (<=53659)

6A700-16610

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106302 | Ổ Bi (=>53660)

08101-06302

113,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT205023410 | Vòng Bi (<=52239)

T2050-23410

111,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0810106304 | Vòng Bi (=>52240)

08101-06304

141,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C31014460 | Bánh Răng (28T)

6C310-14460

1,742,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C12014442 | Bánh Răng (13-17T)

6C120-14442

1,309,000VNĐ
Đặt hàng