ĐỘNG CƠ M9540

4/5 - (1251 bình chọn)

CÁC TE / CRANK CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G58101018 | Lốc Máy (<=ABZ999)

1G581-01018

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G58101040 | Lốc Máy (>=AC0001)

1G581-01040

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G58101043 | Lốc Máy (>=2DG0001)

1G581-01043

33,411,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G58101044 | Lốc Máy (>=2GQ0001)

1G581-01044

49,928,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi (<=BHZ999)

15521-96020

19,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi (>=BJ0001)

15521-96020

19,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu1584196020 | Chốt (<=BHZ999)

15841-96020

28,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu1584196020 | Chốt (>=BJ0001)

15841-96020

28,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01096010 | Chốt

1C010-96010

36,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1668396020 | Bugi

16683-96020

120,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1526103370 | Nắp

15261-03370

31,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1522103380 | Nắp (<=2GZZ999)

15221-03380

39,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J55003380 | Bugi (>=2HA0001)

1J550-03380

41,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu1522103380 | Nắp

15221-03380

39,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1522103390 | Nắp

15221-03390

58,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C01096160 | Bugi

1C010-96160

31,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0501200820 | Chốt

05012-00820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0501201016 | Chốt

05012-01016

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1522133650 | Chốt

15221-33650

26,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C01033640 | Chốt (<=9ZZ999)

1C010-33640

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C01033643 | Chốt (>=AA0001)

1C010-33643

84,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01004560 | Bu Lông

1C010-04560

67,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1G51336550 | Bugi

1G513-36550

21,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C04033212 | Ống Dầu

1C040-33212

84,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01037114 | Mối Nối

1C010-37114

187,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0631155030 | Chốt

06311-55030

28,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0472400170 | Đệm Lót

04724-00170

13,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1G57401120 | Các Te (<=2DFZ999)

1G574-01120

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1G57401124 | Các Te (>=2DG0001)

1G574-01124

15,835,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1C01033650 | Chốt (<=ARZ999)

1C010-33650

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1C01033653 | Chốt (>=AU0001)

1C010-33653

116,000 VNĐ
Đặt hàng
205 Nơi nhập dữ liệu1C01194510 | Chốt

1C011-94510

124,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1C01033080 | Kết Cấu Chốt

1C010-33080

99,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuE915133140 | Chốt Tra Dầu

E9151-33140

44,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0481750300 | Vòng Chữ O

04817-50300

17,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1560233110 | Mặt Bích

15602-33110

539,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu1562532890 | Miếng Đệm

15625-32890

27,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0175450820 | Bu Lông

01754-50820

21,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu1C01191012 | Bu Lông

1C011-91012

98,000 VNĐ
Đặt hàng

BỂ DẦU / OIL PANSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G57401600 | Bộ Bể Dầu (<=7L3553)

1G574-01600

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G57401602 | Bộ Bể Dầu (=>7N0001)

1G574-01602

5,193,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1570733750 | Ống Hút

15707-33750

82,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1626596670 | Gioăng

16265-96670

24,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0177451025 | Bu Lông

01774-51025

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1G57491010 | Bu Lông

1G574-91010

80,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6641856660 | Chốt

66418-56660

36,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01132110 | Lọc Dầu (<=2LFZ999)

1C011-32110

573,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01132115 | Lọc Dầu (=>2LG0001)

1C011-32115

654,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0481400220 | Vòng Chữ O

04814-00220

33,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0175450814 | Bu Lông (<=ARZ999)

01754-50814

22,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông (=>AS0001)

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01036412 | Que Thăm

1C010-36412

156,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1C01036422 | Ống Dẫn

1C010-36422

124,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1G51336550 | Bugi

1G513-36550

21,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP XILANH / CYLINDER HEADSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1547101740 | Móc Động Cơ (<=ABZ999)

15471-01740

352,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1547101740 | Móc Động Cơ (>=AC0001)

15471-01740

352,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu1547101740 | Móc Động Cơ (>=AC0001)

15471-01740

352,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0175450814 | Bu Lông

01754-50814

22,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1522191530 | Đinh Đầu To (<=CBZ999)

15221-91530

35,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J54291632 | Đinh Đầu To (>=CC0001)

1J542-91632

38,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C02003027 | Nắp Quy Lát (<=AHZ999)

1C020-03027

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C02003029 | Nắp Quy Lát (>=AJ0001)

1C020-03029

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C05003020 | Nắp Quy Lát (>=2EY0001)

1C050-03020

38,386,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1522103370 | Nắp

15221-03370

33,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1522103490 | Nắp

15221-03490

48,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

19,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01003450 | Bu Lông

1C010-03450

67,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G51403310 | Gioăng Mặt Máy (<=CHZ999|STD)

1G514-03310

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G51403313 | Gioăng Mặt Máy (>=CJ0001|STD)

1G514-03313

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G51403314 | Gioăng Mặt Máy (>=2DC0001|STD)

1G514-03314

1,039,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G51403602 | Gioăng Mặt Máy (<=CHZ999)

1G514-03602

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G51403603 | Gioăng Mặt Máy (>=CJ0001)

1G514-03603

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G51403604 | Gioăng Mặt Máy (>=2DC0001)

1G514-03604

1,040,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G51403612 | Gioăng Mặt Máy (<=CHZ999)

1G514-03612

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G51403613 | Gioăng Mặt Máy (>=CJ0001)

1G514-03613

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G51403614 | Gioăng Mặt Máy (>=2DC0001)

1G514-03614

1,040,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1584196020 | Chốt

15841-96020

28,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ ĐỘNG CƠ / GEAR CASE

Áp dụng cho Serial : <=9XZ999 trở về trướcSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G59704010 | Kết Cấu Hộp Số (<=9L1110)

1G597-04010

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G59704015 | Kết Cấu Hộp Số (>=9N0001)

1G597-04015

12,494,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01036950 | Lò Xo

1C010-36950

25,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01036922 | Van

1C010-36922

237,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1545196670 | Đệm Lót (<=8G4921)

15451-96670

19,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1626596670 | Gioăng (>=8J0001)

16265-96670

24,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01036960 | Phích Cắm

1C010-36960

186,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01035070 | Rô To

1C010-35070

2,851,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01035130 | Nắp

1C010-35130

464,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0301650616 | Đinh Vít

03016-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01096020 | Chốt (<=8G4921)

1C010-96020

52,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01096020 | Chốt (>=8J0001)

1C010-96020

52,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1628633750 | Ống Hút (>=8J0001)

16286-33750

61,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1123391500 | Đinh Đầu To (>=8J0001)

11233-91500

19,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C02004140 | Phớt Dầu

1C020-04140

395,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0481400200 | Vòng Chữ O

04814-00200

29,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0481400240 | Vòng Chữ O

04814-00240

20,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01104162 | Đĩa

1C011-04162

Liên hệ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu0175450814 | Bu Lông

01754-50814

22,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01091030 | Bu Lông

1C010-91030

92,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C01091040 | Bu Lông

1C010-91040

92,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ ĐỘNG CƠ / GEAR CASE

Áp dụng cho Serial : =>9Y0001 trở điSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G59704015 | Kết Cấu Hộp Số

1G597-04015

12,494,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01036950 | Lò Xo

1C010-36950

25,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01036922 | Van

1C010-36922

237,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1626596670 | Gioăng

16265-96670

24,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01036960 | Phích Cắm

1C010-36960

186,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01035070 | Rô To

1C010-35070

2,851,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01035130 | Nắp

1C010-35130

464,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0301650616 | Đinh Vít

03016-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01096020 | Chốt

1C010-96020

52,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1628633750 | Ống Hút

16286-33750

61,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1123391500 | Đinh Đầu To

11233-91500

19,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C02004140 | Phớt Dầu

1C020-04140

395,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0481400200 | Vòng Chữ O

04814-00200

29,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0481400240 | Vòng Chữ O

04814-00240

20,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01104163 | Đĩa (<=2EMZ999)

1C011-04163

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01104164 | Đĩa (=>2EN0001)

1C011-04164

2,660,000 VNĐ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu0175450814 | Bu Lông (<=AKZ999)

01754-50814

22,000 VNĐ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông (>=AL0001)

01754-50816

21,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01091030 | Bu Lông

1C010-91030

92,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C01091040 | Bu Lông

1C010-91040

92,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẦU XILANH / HEAD COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C05514502 | Kết Cấu Nắp (<=2DTZ999)

1C055-14502

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C05514504 | Kết Cấu Nắp (>=2DU0001)

1C055-14504

5,768,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1624105550 | Ống Xả Hơi

16241-05550

66,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C02014520 | Đệm Lót

1C020-14520

507,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1A02105430 | Vòng Chữ O

1A021-05430

31,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1G74205120 | Nắp Thông Hơi

1G742-05120

122,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0305450508 | Đinh Vít

03054-50508

2,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0631185016 | Nắp

06311-85016

17,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02053810 | PhớT

1C020-53810

134,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01091020 | Bu Lông (<=2DTZ999)

1C010-91020

27,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1G91191022 | Bu Lông (>=2DU0001)

1G911-91022

26,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1566705050 | Bộ Ống (<=2HMZ999)

15667-05050

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1566705052 | Bộ Ống (>=2JN0001)

15667-05052

283,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1566705510 | Ống (<=2HMZ999)

15667-05510

297,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1566705512 | Ống (>=2JN0001)

15667-05512

302,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1624133510 | Đai Truyền

16241-33510

19,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu6801151160 | Vòng Siết

68011-51160

74,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0177451014 | Bu Lông (<=ATZ999)

01774-51014

14,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0177451016 | Bu Lông (>=AU0001)

01774-51016

17,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CAM / CAM SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1560115550 | Đệm Đẩy Xupap (<=9L1110)

15601-15550

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1560115553 | Đệm Đẩy Xupap (>=9N0001)

15601-15553

157,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01015110 | Thanh Đẩy

1C010-15110

83,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01016012 | Bộ Trục Cam (<=9VZ999)

1C010-16012

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C02016012 | Bộ Trục Cam (>=9W0001)

1C020-16012

7,007,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C02016013 | Trục Cam (>=2JE0001)

1C020-16013

7,948,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi Tròn

07715-01605

4,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01016512 | Bánh Răng (<=9VZ999)

1C010-16512

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01016514 | Bánh Răng (>=9W0001)

1C010-16514

1,536,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0571200520 | Then

05712-00520

13,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01016270 | ChặN

1C010-16270

269,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450814 | Bu Lông (<=AKZ999)

01754-50814

22,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông (>=AL0001)

01754-50816

21,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01024250 | Trục Bánh Răng

1C010-24250

1,034,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu1C01024520 | Chốt

1C010-24520

457,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01024360 | Vòng Đai

1C010-24360

321,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1C01024370 | Vòng Đai

1C010-24370

357,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0175450855 | Bu Lông,Mép

01754-50855

26,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01124010 | Bánh Răng (<=9VZ999)

1C011-24010

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01124013 | Bánh Răng (>=9W0001)

1C011-24013

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01124014 | Bánh Răng (>=BE0001)

1C011-24014

2,208,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01024982 | Ống Lót (<=ADZ999)

1C010-24982

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01024983 | Ống Lót (>=BE0001)

1C010-24983

509,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C01124020 | Bánh Răng (<=9VZ999)

1C011-24020

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C01124023 | Bánh Răng (>=9W0001)

1C011-24023

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C01124024 | Bánh Răng (>=BE0001)

1C011-24024

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C01124025 | Bánh Răng (>=2EN0001)

1C011-24025

1,575,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01024982 | Ống Lót (<=BFZ999)

1C010-24982

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01024983 | Ống Lót (>=BE0001)

1C010-24983

509,000 VNĐ
Đặt hàng

PISTON VÀ TAY BIÊN / PISTON AND CRANK SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G54421110 | Píttông (<=7U4391|STD)

1G544-21110

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J55021110 | Píttông (=>7W0001|STD)

1J550-21110

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J55021112 | Píttông (=>AQ0001|STD)

1J550-21112

3,043,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G54421910 | Píttông (<=APZ999|+0.5mm)

1G544-21910

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J55021912 | Píttông (=>AQ0001|+0.5mm)

1J550-21912

4,294,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1G51421050 | Xéc Măng (<=BVZ999|STD)

1G514-21050

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J50021050 | Xéc Măng (=>BW0001|STD)

1J500-21050

952,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1G51421090 | Xéc Măng (<=BVZ999|+0.5mm)

1G514-21090

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J50021090 | Xéc Măng (=>BW0001|+0.5mm)

1J500-21090

871,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J50021092 | Xéc Măng (=>2HE0001|+0.5mm)

1J500-21092

1,005,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01021310 | Chốt (<=2CRZ999

1C010-21310

287,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J55021310 | Chốt (=>2CS0001

1J550-21310

278,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01021310 | Chốt (=>2KA0001

1C010-21310

287,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461100300 | Kẹp Tròn

04611-00300

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1G51422013 | Tay Biên (<=AXZ999)

1G514-22013

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1G51422014 | Tay Biên (=>AY0001)

1G514-22014

2,643,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1G51422016 | Tay Biên (=>2JC0001)

1G514-22016

2,771,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01021980 | Ống Lót (<=AXZ999)

1C010-21980

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01021982 | Ống Lót (=>AY0001)

1C010-21982

99,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J50721980 | Ống Lót (=>2KW0001)

1J507-21980

179,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01022142 | Bu Lông

1C010-22142

66,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02022312 | Bạc Tay Biên (<=AXZ999|STD/BLUE/SET)

1C020-22312

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02022313 | Bạc Tay Biên (=>AY0001|SFD/BLUE/SET)

1C020-22313

157,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02022332 | Bạc Tay Biên (<=AXZ999|STD/BỘ)

1C020-22332

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02022334 | Bạc Tay Biên (=>AY0001|STD/BỘ)

1C020-22334

144,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02022962 | Bạc Tay Biên (<=AXZ999|-0.2mm/GREEN/SET)

1C020-22962

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02022963 | Bạc Tay Biên (=>AY0001|-0.2mm/GREEN/SET)

1C020-22963

113,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02022972 | Bạc Tay Biên (<=AXZ999|-0.4mm/RED/SET)

1C020-22972

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02022973 | Bạc Tay Biên (=>AY0001|-0.4mm/RED/SET)

1C020-22973

172,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1G57423010 | Bộ Trục Cơ (<=BBZ999

1G574-23010

26,699,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1G57423017 | Bộ Trục Cơ (=>BC0001

1G574-23017

26,681,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1G57423018 | Bộ Trục Cơ (=>2JC0001

1G574-23018

30,986,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01023300 | Ống Bọc

1C010-23300

867,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1C01124110 | Bánh Răng

1C011-24110

730,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0571200515 | Then

05712-00515

14,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01035630 | Bánh Răng (<=BBZ999

1C010-35630

854,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1G38135630 | Bánh Răng (=>BC0001

1G381-35630

511,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C02023470 | Bạc Miểng (<=AXZ999|STD/BỘ)

1C020-23470

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C02023472 | Bạc Miểng (=>AY0001|STD/BỘ)

1C020-23472

238,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C02023910 | Bạc Miểng (<=AXZ999|-0.2mm/SET)

1C020-23910

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C02023912 | Bạc Miểng (=>AY0001|-0.2mm/SET)

1C020-23912

285,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C02023920 | Bạc Miểng (<=AXZ999|-0.4mm/SET)

1C020-23920

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C02023922 | Bạc Miểng (=>AY0001|-0.4mm/SET)

1C020-23922

304,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01023530 | Bạc Căn (<=AXZ999|STD)

1C010-23530

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01023532 | Bạc Căn (=>AY0001|STD)

1C010-23532

116,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01023950 | Bạc Căn (<=AXZ999|+0.2mm)

1C010-23950

128,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01023952 | Bạc Căn (=>AY0001|+0.2mm)

1C010-23952

135,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01023960 | Bạc Căn (<=AXZ999|+0.4mm)

1C010-23960

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01023962 | Bạc Căn (=>AY0001|+0.4mm)

1C010-23962

135,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01023540 | Bạc Căn (<=AXZ999|STD)

1C010-23540

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01023542 | Bạc Căn (=>AY0001|STD)

1C010-23542

116,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01023970 | Bạc Căn (<=AXZ999|+0.2mm)

1C010-23970

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01023972 | Bạc Căn (=>AY0001|+0.2mm)

1C010-23972

126,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01023980 | Bạc Căn (<=AXZ999|+0.4mm)

1C010-23980

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01023982 | Bạc Căn (=>AY0001|+0.4mm)

1C010-23982

135,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1G54421770 | Bộ Bánh Răng (<=APZ999|STD)

1G544-21770

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1G54421772 | Bộ Bánh Răng (=>AQ0001|STD)

1G544-21772

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1G54421773 | Bộ Bánh Răng (=>AY0001|STD)

1G544-21773

4,015,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1G54421775 | Bộ Bánh Răng (=>2KA0001|STD)

1G544-21775

4,550,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1G54421780 | Bộ Bánh Răng (<=APZ999|+0.5mm)

1G544-21780

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1G54421782 | Bộ Bánh Răng (=>AQ0001|+0.5mm)

1G544-21782

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1G54421783 | Bộ Bánh Răng (=>AY0001|+0.5mm)

1G544-21783

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1G54421785 | Bộ Bánh Răng (=>2KA0001|+0.5mm)

1G544-21785

4,838,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0791628940 | Bộ Bạc Miểng (STD)

07916-28940

1,874,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0791628950 | Bộ Bạc Miểng (-0.2mm/+0.2mm)

07916-28950

2,070,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0791628960 | Bộ Bạc Miểng (<=BBZ999|-0.4mm/+0.4mm)

07916-28960

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1C02074280 | Puli (<=2KVZ999

1C020-74280

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1C02074283 | Buly Truyền (=>2KW0001)

1C020-74283

1,862,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1C01091010 | Bu Lông (<=9FZ999)

1C010-91010

256,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1J70091010 | Bu Lông (=>9G0001)

1J700-91010

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1G77491010 | Bu Lông (=>BN0001)

1G774-91010

105,000 VNĐ
Đặt hàng

BÁNH ĐÀ / FLY WHEEL