HỆ THỐNG ĐIỆN B2440S

4/5 - (1251 bình chọn)

CẢM BIỂN NHIỆT / THERMO SENSORSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3135132830 | Cảm Biến Nhiệt (<=32619)

31351-32830

301,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G49883040 | Cảm Biến Nhiệt (<=32620)

1G498-83040

296,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1A02439010 | Công Tắc Báo Dầu

1A024-39010

322,000 VNĐ
Đặt hàng

CUỘN DÂY DỪNG / STOP SOLENOIDSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3272160014 | Solenoid Tắt Máy (<=33767)

32721-60014

2,418,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6E20060010 | Solenoid Tắt Máy (=>33768)

6E200-60010

1,563,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0131110612 | Bu Lông

01311-10612

6,000 VNĐ
Đặt hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN / ALTERNATORSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1624164422 | Cần Tăng Dynamo

16241-64422

118,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0102350618 | Bu Lông

01023-50618

6,000 VNĐ
Đặt hàng
016 Nơi nhập dữ liệu0401250060 | Vòng Đệm

04012-50060

2,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1627183370 | Vòng Siết

16271-83370

27,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6643664014 | Dynamo Phát Điện (<=32424|40A)

66436-64014

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6643664015 | Dynamo Phát Điện (=>32425|40A)

66436-64015

8,020,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112750830 | Bu Lông

01127-50830

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0117351085 | Bu Lông

01173-51085

20,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

2,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

6,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN MÁY PHÁT ĐIỆN / ALTERNATOR PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6643664014 | Dynamo Phát Điện (<=32424|40A)

66436-64014

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6643664015 | Dynamo Phát Điện (=>32425|40A)

66436-64015

8,020,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1588164110 | Pu Li

15881-64110

742,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1588192010 | Đinh Ốc

15881-92010

60,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1588164150 | Vòng Đai

15881-64150

92,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6643664040 | Rôto

66436-64040

4,026,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1588164800 | Nắp Ổ Bi

15881-64800

79,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1665264770 | Ổ Bi

16652-64770

310,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1588164810 | Vòng Đệm

15881-64810

54,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6643664022 | Đầu Dẫn Động

66436-64022

5,045,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1588164710 | Đĩa Chặn

15881-64710

93,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1588193010 | Đinh Vít

15881-93010

14,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1588164260 | Bu Lông

15881-64260

118,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1665264782 | Ổ Bi

16652-64782

291,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1623164060 | Khung Cuối

16231-64060

1,449,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1623164230 | Vỏ Cuối

16231-64230

392,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1624164850 | Nắn Dòng

16241-64850

3,088,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1624164900 | Ống Lót

16241-64900

205,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1665264310 | Giá Đỡ

16652-64310

650,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1588164090 | Bàn Chải

15881-64090

111,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1588164330 | Lò So

15881-64330

30,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1588193020 | Đinh Vít

15881-93020

6,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1588193030 | Đinh Vít

15881-93030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1588193040 | Đinh Vít

15881-93040

9,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1588191040 | Bu Lông

15881-91040

14,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu1588192020 | Đinh Ốc

15881-92020

14,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu1588191050 | Bu Lông

15881-91050

25,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu1418292030 | Đinh Ốc

14182-92030

17,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu1K53164602 | Bộ Điều Chỉnh (<=32424)

1K531-64602

4,251,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu1K53164603 | Bộ Điều Chỉnh (=>32425)

1K531-64603

4,819,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C14059215 | Đề Điện

6C140-59215

4,676,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350840 | Bu Lông

01123-50840

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTER PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C14059215 | Bộ Đề Điện

6C140-59215

4,676,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C14082610 | Lõi Rô To

6C140-82610

8,596,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C14082620 | Bộ Trục

6C140-82620

7,606,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C14082810 | Bộ Bánh Răng

6C140-82810

478,000 VNĐ
Đặt hàng
055 Nơi nhập dữ liệu6C14082820 | Đệm Lót

6C140-82820

86,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C04082650 | Khớp Các Đăng

6C040-82650

478,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1685363040 | Khớp Ly Hợp

16853-63040

1,506,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C04082670 | Thiết Bị Chặn

6C040-82670

257,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C04082690 | Bi Tròn

6C040-82690

12,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C14082703 | Cái Kẹp

6C140-82703

4,535,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu6C14082722 | Bộ Đế Đỡ

6C140-82722

1,534,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu6C14082750 | Giá Đỡ

6C140-82750

828,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu6C04082760 | Ông Lót

6C040-82760

69,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu6C04082770 | Giá Đỡ

6C040-82770

1,913,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1585263240 | Ống Lót

15852-63240

79,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu6C14082780 | Bu Lông

6C140-82780

97,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu6C04082790 | Đòn Bẩy

6C040-82790

242,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu6C04082803 | Công Tắc

6C040-82803

1,847,000 VNĐ
Đặt hàng
225 Nơi nhập dữ liệu6C52631182 | Dây Điện

6C526-31182

441,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1585293310 | Đinh Vít

15852-93310

28,000 VNĐ
Đặt hàng

ẮC QUY / BATTERYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuBMP0954892 | Bình Ắc Quy (50B24L-S)

BMP0954892

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C52630140 | Nhãn

6C526-30140

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C52630190 | Nhãn

6C526-30190

22,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C52730150 | Chốt Định Vị

6C527-30150

45,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C62655560 | Bu Lông

6C626-55560

43,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0255250060 | Đai Ốc

02552-50060

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm

04015-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C52730132 | Dây Cáp Bình

6C527-30132

574,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5531141260 | Đai Truyền

55311-41260

27,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6C52630172 | Dây Cáp Bình

6C526-30172

474,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C62651220 | Giá Đỡ

6C626-51220

1,074,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông (<=33575)

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông (=>33576)

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
115 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông (=>33576)

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6C62651250 | Vòng Đệm

6C626-51250

22,000 VNĐ
Đặt hàng

CÔNG TẮC / SWITCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6A70018810 | Công Tắc (<=34231)

6A700-18810

261,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6E20018810 | Công Tắc (=>34232)

6E200-18810

384,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6E10030850 | Còi Báo

6E100-30850

730,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

21,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6A32042750 | Miếng Đệm

6A320-42750

20,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6A32042770 | Công Tắc

6A320-42770

232,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C54054750 | Phao Báo Dầu

6C540-54750

845,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6A32085812 | Áp Kế

6A320-85812

155,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0302450514 | Đinh Vít

03024-50514

2,000 VNĐ
Đặt hàng

CÔNG TẮC RƠ LE / RELAYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC83233700 | Bộ Đèn Còi Xi Nhan

TC832-33700

211,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0175450612 | Bu Lông

01754-50612

19,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuT106033720 | Rơ Le Khởi Động

T1060-33720

131,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C52654280 | Giá Đỡ

6C526-54280

54,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

26,000 VNĐ
Đặt hàng

BẢNG ĐIỆN / PANELSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C22230200 | Bộ Bảng Điện

6C222-30200

4,209,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0351450420 | Đinh Vít

03514-50420

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C62630293 | Mặt Bảng Điện

6C626-30293

171,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

26,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C62630820 | Cáp Báo Giờ

6C626-30820

180,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BẢNG ĐIỆN / PANEL BOARD PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C22230200 | Bộ Bảng Điện

6C222-30200

4,209,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C22230210 | Bảng Điện

6C222-30210

4,910,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A70030220 | Nắp Bảng Điện

6A700-30220

2,485,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C20030230 | Hộp Bảng Điện

6C200-30230

4,617,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C22230260 | Dây Điện

6C222-30260

2,116,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6A70030270 | Bóng Đèn

6A700-30270

111,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C20030280 | Cái Kẹp

6C200-30280

54,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C04055150 | Đinh Vít

6C040-55150

17,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6610155810 | Đinh Vít

66101-55810

9,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6A70030240 | Đinh Vít

6A700-30240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C20030270 | Chốt Tua Vít

6C200-30270

132,000 VNĐ
Đặt hàng

CỤM CÔNG TẮC / PANEL SWITCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3272155400 | Bộ Khóa Điện

32721-55400

996,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C04055412 | Ổ Khóa

6C040-55412

912,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3272155430 | Nắp Ổ Khóa

32721-55430

124,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1524863700 | Chìa Khóa (2 cái/bộ)

15248-63700

136,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C52730810 | Công Tắc Đèn Còi (<=33767)

6C527-30810

929,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C52730812 | Công Tắc Đèn Còi (=>33768)

6C527-30812

929,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC43230910 | Công Tắc Cảnh Báo

TC432-30910

367,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN PHA / HEAD LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C52754130 | Bộ Đèn Pha

6C527-54130

1,452,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C52754160 | Đầu Tuýt

6C527-54160

270,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3633076270 | Bóng Đèn (23W)

36330-76270

95,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC40241840 | Logo Kubota

TC402-41840

95,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC40243690 | Đai Ốc

TC402-43690

19,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

26,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

9,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN BÁO NGUY HIỂM / HAZARD LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C52752740 | Đèn Xi Nhan

6C527-52740

327,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC42291510 | Nắp Đèn

TC422-91510

117,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC42291530 | Bóng Đèn (23W)

TC422-91530

75,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu4436668970 | Đai Siết

44366-68970

53,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN HẬU / TAIL LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C52752782 | Khung Đỡ

6C527-52782

117,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C52752792 | Khung Đỡ

6C527-52792

117,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C52752750 | Đèn Chiếu Hậu

6C527-52750

383,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC42299110 | Bóng Đèn (5W)

TC422-99110

178,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C52752760 | Dây Điện

6C527-52760

315,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0351450616 | Vít

03514-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN CỘNG SỰ / WORKING LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW950000250 | Bộ Đèn

W9500-00250

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW950000290 | Dây Rút

W9500-00290

22,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW950000280 | Dây Rút

W9500-00280

20,000 VNĐ
Đặt hàng

MẠCH ĐIỆN / ELECTRICAL WIRINGSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C62730403 | Bộ Dây Điện

6C627-30403

2,719,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1747860080 | Cầu Chì (50A)

17478-60080

102,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuT106530430 | Cầu Chì (5A)

T1065-30430

48,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW950136030 | Cầu Chì (5A)

W9501-36030

28,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT106030440 | Cầu Chì (10A)

T1060-30440

25,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuT106030450 | Cầu Chì (15A)

T1060-30450

25,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuT106030460 | Cầu Chì (20A)

T1060-30460

25,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C62630440 | Giá Đỡ

6C626-30440

65,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C52730480 | Băng

6C527-30480

21,000 VNĐ
Đặt hàng