TRỤC BÁNH XE TRƯỚC L4508

4/5 - (1254 bình chọn)

KHUNG CẦU TRƯỚC / FRONT AXLE FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC33114000 | Khung Trước (<=50310)

TC331-14000

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC33114004 | Khung Trước (=>50311)

TC331-14004

15,139,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC33714000 | Khung Trước (<=51186)

TC337-14000

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC33114004 | Khung Trước (=>51723)

TC331-14004

15,139,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113851230 | Bu Lông

01138-51230

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113851240 | Bu Lông

01138-51240

34,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113851030 | Bu Lông

01138-51030

25,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3330090910 | Chốt

33300-90910

11,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC23014253 | Dẫn Hướng

TC230-14253

303,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu—- | Bộ Giảm Xóc

'----

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0113351440 | Bu Lông

01133-51440

17,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG / PROPELLER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23014640 | Trục

TC230-14640

1,106,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuT007014710 | Đệm Lót

T0070-14710

246,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuH313044520 | Đệm Lót

H3130-44520

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTD06014590 | Ổ Bi

TD060-14590

229,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC33114670 | Phớt Dầu

TC331-14670

254,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC33114680 | Ống Lót

TC331-14680

234,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC33114690 | Đệm Ngăn

TC331-14690

74,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn

04611-00420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTA04082180 | Đai Chữ O

TA040-82180

28,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC23014720 | Đệm Ngăn

TC230-14720

101,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTA04082180 | Đai Chữ O

TA040-82180

28,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC23014630 | Trục

TC230-14630

755,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0541100430 | Đinh Lò Xo

05411-00430

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuT012014580 | Vỏ Trục Sau

T0120-14580

750,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0481606330 | Vòng Chữ O

04816-06330

24,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuTC23214572 | Vỏ Trục Trước

TC232-14572

634,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0481110360 | Vòng Chữ O

04811-10360

17,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0481600350 | Vòng Chữ O

04816-00350

17,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3135344570 | Phớt Bịt Kín

31353-44570

22,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuT012014590 | Kết Nối

T0120-14590

186,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuTC23214560 | Đế Trục Truyền Động

TC232-14560

139,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0177451020 | Bu Lông

01774-51020

9,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CẦU TRƯỚC / FRONT WHEEL DRIVE SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTA04015220 | Trục Điều Khiển

TA040-15220

2,000,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3407022560 | Ổ Bi

34070-22560

206,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3741057190 | Ổ Bi

37410-57190

228,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3526024110 | Lò Xo

35260-24110

11,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Ổ Bi

07715-01605

4,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTA04015170 | Bánh Răng

TA040-15170

1,827,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ HỘP VI SAI TRƯỚC / FRONT DIFFERENTAL CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23212002 | Hộp Trục Trước (<=54521)

TC232-12002

13,206,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23212004 | Hộp Trục Trước (=>54522)

TC232-12004

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC22212040 | Ống Lót (<=50740)

TC222-12040

1,399,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW950133111 | Ống Lót (<=50740)

W9501-33111

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC42212040 | Ống Lót (=>50741)

TC422-12040

156,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC23212052 | Ống Lót

TC232-12052

1,279,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0633135020 | Chốt

06331-35020

27,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0471702000 | Vòng Đệm

04717-02000

17,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0633135010 | Chốt

06331-35010

16,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1547196650 | Đệm Lót

15471-96650

11,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC22213680 | Đai Chữ O

TC222-13680

47,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0481150750 | Vòng Chữ O

04811-50750

42,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC23213500 | Giá Đỡ

TC232-13500

2,451,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuTC22213670 | Lót

TC222-13670

443,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0661310010 | Vú Mỡ

06613-10010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3H77099190 | Van Xả Khí

3H770-99190

137,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3741056180 | Măng Sông

37410-56180

94,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuTC23213602 | Giá Đỡ Rời

TC232-13602

2,366,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0851107540 | Ống Lót

08511-07540

247,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0661310010 | Vú Mỡ

06613-10010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3H77099190 | Van Xả Khí

3H770-99190

137,000 VNĐ
Đặt hàng
195 Nơi nhập dữ liệu0481150750 | Vòng Chữ O

04811-50750

42,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0157461235 | Đinh Đầu To

01574-61235

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0157451245 | Đinh Tán

01574-51245

22,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc (<=51790)

02176-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuT368080950 | Đinh Ốc (=>51791)

T3680-80950

14,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0113351235 | Bu Lông

01133-51235

14,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0113351245 | Bu Lông

01133-51245

14,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0117551645 | Bu Lông

01175-51645

20,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu3407013620 | Măng Sông

34070-13620

93,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu3258044580 | Đinh Ốc

32580-44580

136,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu3844044750 | Vòng Đệm

38440-44750

13,000 VNĐ
Đặt hàng

BÁNH RĂNG CÔN / BEVEL GEAR STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTD03012010 | Bánh Răng Rời (9-23T)

TD030-12010

5,701,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3407012200 | Cái Đệm

34070-12200

488,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3407012060 | Miếng Chêm (5.8mm)

34070-12060

111,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3407012070 | Miếng Chêm (5.9mm)

34070-12070

111,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3407012080 | Miếng Chêm (6.0mm)

34070-12080

111,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3407012090 | Miếng Chêm (6.1mm)

34070-12090

119,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3407012100 | Miếng Chêm (6.2mm)

34070-12100

111,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3407012130 | Miếng Chêm (9.8mm)

34070-12130

111,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3407012140 | Miếng Chêm (9.9mm)

34070-12140

111,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A22143100 | Miếng Chêm (10.0mm)

3A221-43100

251,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3407012160 | Miếng Chêm (10.1mm)

34070-12160

109,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3407012170 | Miếng Chêm (10.2mm)

34070-12170

146,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3741056710 | Đai Ốc

37410-56710

74,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3407012220 | Phớt Dầu

34070-12220

54,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100580 | Kẹp Tròn

04611-00580

26,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ VI SAI TRƯỚC / DIFFERENTIAL FRONTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3407012250 | Hộp Vi Sai

34070-12250

1,847,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3275112260 | Hộp Vi Sai

32751-12260

1,831,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501201020 | Chốt

05012-01020

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351075 | Bu Lông

01133-51075

19,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0810106212 | Ổ Bi

08101-06212

586,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3407012280 | Ghim Tròn

34070-12280

48,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3135343333 | Trục Bánh Răng

31353-43333

255,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0501200628 | Chốt

05012-00628

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3135343343 | Bánh Răng (12T)

31353-43343

567,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6712156670 | Măng Sông

67121-56670

25,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3135343353 | Số Vi Sai Phụ (16T)

31353-43353

708,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6721115160 | Miếng Chêm (1.0 mm)

67211-15160

50,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6721115170 | Miếng Chêm (0. 8mm)

67211-15170

89,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6721115180 | Miếng Chêm (1.2mm)

67211-15180

50,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3135343360 | Miếng Chêm (0.6mm)

31353-43360

48,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3135343370 | Miếng Chêm (0.4mm)

31353-43370

38,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3407012300 | Miếng Chèn (1.6mm)

34070-12300

79,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3407012310 | Miếng Chèn (1.8mm)

34070-12310

117,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3407012320 | Miếng Chèn (2.0mm)

34070-12320

98,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3407012330 | Miếng Chèn (2.2mm)

34070-12330

153,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3407012340 | Miếng Chèn (2.4mm)

34070-12340

132,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRỤC TRƯỚC TRÁI / FRONT AXLE CASE LHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTD030-12722 | Trục Bánh Răng

TD030-12722

902,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTD030-13020 | Hộp Bánh Răng (<=54521)

TD030-13020

3,044,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTD030-13023 | Hộp Bánh Răng (=>54522)

TD030-13023

3,847,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu06331-35010 | Chốt

06331-35010

16,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu15471-96650 | Đệm Lót

15471-96650

11,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC230-13040 | Phớt Dầu

TC230-13040

750,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTD060-12810 | Ổ Bi (<=51260)

TD060-12810

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu08101-06014 | Ổ Bi (=>51261)

08101-06014

571,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu04611-00800 | Kẹp Tròn

04611-00800

81,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTD030-12820 | Ổ Bi (<=51260)

TD030-12820

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu08101-06010 | Ổ Bi (=>51261)

08101-06010

373,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA140-12080 | Miếng Chèn (0. 8mm)

TA140-12080

48,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA140-12100 | Miếng Chèn (1.0 mm)

TA140-12100

56,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA140-12120 | Miếng Chèn (1.2mm)

TA140-12120

52,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA140-12140 | Miếng Chèn (1.4mm)

TA140-12140

75,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA140-12160 | Miếng Chèn (1.6mm)

TA140-12160

61,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu04612-00500 | Kẹp Tròn

04612-00500

16,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu34070-13100 | Chốt

34070-13100

109,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuT1880-13200 | Bánh Răng, (11T)

T1880-13200

819,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu08101-06207 | Ổ Bi

08101-06207

233,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu37410-57160 | Miếng Đệm (1.0 mm)

37410-57160

13,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu37410-57170 | Miếng Đệm (1.2mm)

37410-57170

17,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu34070-12610 | Miếng Đệm (1.4mm)

34070-12610

43,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu34070-12620 | Miếng Đệm (1.6mm)

34070-12620

44,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu34070-12630 | Miếng Đệm (1.8mm)

34070-12630

48,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu34070-12640 | Miếng Đệm (2.0mm)

34070-12640

40,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu34070-12650 | Miếng Đệm (2.2mm)

34070-12650

46,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu04611-00720 | Kẹp Tròn

04611-00720

55,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRỤC TRƯỚC PHẢI / FRONT AXLE CASE RHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTD030-12722 | Trục Bánh Răng

TD030-12722

902,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTD030-13020 | Hộp Bánh Răng (<=54521)

TD030-13020

3,044,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTD030-13023 | Hộp Bánh Răng (=>54522)

TD030-13023

3,847,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu06331-35010 | Chốt

06331-35010

16,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu15471-96650 | Đệm Lót

15471-96650

11,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC230-13040 | Phớt Dầu

TC230-13040

750,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTD060-12810 | Ổ Bi (<=51260)

TD060-12810

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu08101-06014 | Ổ Bi (=>51261)

08101-06014

571,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu04611-00800 | Kẹp Tròn

04611-00800

81,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTD030-12820 | Ổ Bi (<=51260)

TD030-12820

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu08101-06010 | Ổ Bi (=>51261)

08101-06010

373,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA140-12080 | Miếng Chèn (0. 8mm)

TA140-12080

48,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA140-12100 | Miếng Chèn (1.0 mm)

TA140-12100

56,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA140-12120 | Miếng Chèn (1.2mm)

TA140-12120

52,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA140-12140 | Miếng Chèn (1.4mm)

TA140-12140

75,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA140-12160 | Miếng Chèn (1.6mm)

TA140-12160

61,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu04612-00500 | Kẹp Tròn

04612-00500

16,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu34070-13100 | Chốt

34070-13100

109,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuT1880-13200 | Bánh Răng, (11T)

T1880-13200

819,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu08101-06207 | Ổ Bi

08101-06207

233,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu37410-57160 | Miếng Đệm (1.0 mm)

37410-57160

13,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu37410-57170 | Miếng Đệm (1.2mm)

37410-57170

17,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu34070-12610 | Miếng Đệm (1.4mm)

34070-12610

43,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu34070-12620 | Miếng Đệm (1.6mm)

34070-12620

44,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu34070-12630 | Miếng Đệm (1.8mm)

34070-12630

48,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu34070-12640 | Miếng Đệm (2.0mm)

34070-12640

40,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu34070-12650 | Miếng Đệm (2.2mm)

34070-12650

46,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu04611-00720 | Kẹp Tròn

04611-00720

55,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC BÁNH RĂNG VI SAI / DIFFERENTIAL GEAR SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuT007012450 | Trục RH

T0070-12450

1,167,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuT007012460 | Trục LH

T0070-12460

1,156,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTA14012804 | Hộp Bánh Răng (<=54521)

TA140-12804

2,540,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTA14012805 | Hộp Bánh Răng (=>54522)

TA140-12805

3,008,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTA04012520 | Bánh Răng (11T)

TA040-12520

1,050,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTD03012540 | Ổ Bi (<=50980)

TD030-12540

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0810106307 | Ổ Bi (=>50981)

08101-06307

327,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100800 | Kẹp Tròn

04611-00800

81,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3135343750 | Miếng Chêm (0.4mm)

31353-43750

8,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3135343760 | Miếng Chêm (0.6mm)

31353-43760

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3135343770 | Miếng Chêm (0. 8mm)

31353-43770

11,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3135343780 | Miếng Chêm (1.0 mm)

31353-43780

20,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3135343790 | Miếng Chêm (1.2mm)

31353-43790

17,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA04012530 | Bánh Răng (16T)

TA040-12530

1,204,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0810106207 | Ổ Bi

08101-06207

233,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3135343880 | Chốt

31353-43880

23,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0113351435 | Bu Lông

01133-51435

16,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0481151050 | Vòng Chữ O

04811-51050

56,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC BÁNH XE TRƯỚC / FRONT AXLESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuT185013330 | Trục Bánh Xe

T1850-13330

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTA14013140 | Ổ Bi

TA140-13140

244,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuT188013210 | Bánh Răng (42T)

T1880-13210

3,503,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3407013350 | Vòng Đệm

34070-13350

66,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTD03013150 | Ổ Bi (6211 Sh2)

TD030-13150

349,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3407013370 | Phớt Dầu

34070-13370

325,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTA04013133 | Vỏ

TA040-13133

1,841,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0151350825 | Đinh Đầu To

01513-50825

9,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm, Lò Xo

04512-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3135344130 | Biến Thế Rời

31353-44130

84,000 VNĐ
Đặt hàng