HỆ THỐNG LÀM MÁT DC-60

4.0
1250

QUẠT GIÀN LẠNH / COOL FAN

(Số Serial : =>7EY001 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87374150 | Vánh Quạt

1J873-74150

286,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0175450625 | Bu Lông Mép

01754-50625

20,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1546174113 | Quạt

15461-74113

753,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ TẢN NHIỆT / RADIATOR

(Áp dụng Serial : <=VN13561 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47025200 | Kết Cấu Bộ Tản Nhiệt

5H470-25200

11,218,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1721472020 | Kết Cấu Nắp Bộ Tản Nhiệt

17214-72020

272,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW950111041 | Bộ Nắp Két Nước

W9501-11041

197,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05125250 | Hỗ Trợ Bộ Tản Nhiệt

5T051-25250

51,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05125260 | Hỗ Trợ Bộ Tản Nhiệt

5T051-25260

353,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05125532 | Nắp Bảo Vệ Quạt

5T051-25532

910,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0102350610 | Bu Lông

01023-50610

6,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ TẢN NHIỆT / RADIATOR

(Áp dụng Serial : =>VN13562 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTD27016010 | Kết Cấu Bộ Tản Nhiệt

TD270-16010

8,521,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC42216090 | Nắp Tản Nhiệt

TC422-16090

410,000VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệuTC42216070 | Phích Cắmống Hút

TC422-16070

145,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05725250 | Hỗ Trợ Bộ Tản Nhiệt

5T057-25250

94,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05125262 | Hỗ Trợ Bộ Tản Nhiệt

5T051-25262

288,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05725532 | Nắp Bảo Vệ Quạt

5T057-25532

1,043,000VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu5H21525790 | Vòng Siết Dây

5H215-25790

13,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

5,000VNĐ
Đặt hàng

ỐNG NƯỚC / WATER PIPE

(Áp dụng Serial : <=VN13561 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47325560 | Ống Mềm Nước

5H473-25560

181,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H47325570 | Ống Mềm Nước

5H473-25570

269,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0931889045 | Vòng Siết Ống Mềm

09318-89045

25,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05125540 | Ống Mềm Tháo Nước

5T051-25540

101,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0931889020 | Vòng Siết Ống Mềm

09318-89020

13,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0931889016 | Vòng Siết Ống Mềm

09318-89016

25,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệmbằng Cao Su

04717-01000

12,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0633145010 | Chốttua Vít

06331-45010

18,000VNĐ
Đặt hàng

ỐNG NƯỚC / WATER PIPE

(Áp dụng Serial : =>VN13562 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05725560 | Ống Mềm Nước

5T057-25560

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05725570 | Ống Mềm Nước

5T057-25570

239,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0931889045 | Vòng Siết Ống Mềm

09318-89045

25,000VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T05725550 | Ống Mối Nối

5T057-25550

88,000VNĐ
Đặt hàng
037 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệmbằng Cao Su

04717-01000

12,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05725540 | Ống Mềm Tháo Nước

5T057-25540

154,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0931889020 | Vòng Siết Ống Mềm

09318-89020

13,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệmbằng Cao Su

04717-01000

12,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0633145010 | Chốttua Vít

06331-45010

18,000VNĐ
Đặt hàng

BÌNH DỰ TRỮ / RESERVE TANKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1735572380 | Kết Cấu Bể Dự Trữ

17355-72380

874,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1527272420 | Nắp

15272-72420

44,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1553172432 | Đệm Lót

15531-72432

30,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1732572440 | Ống Thoát Nước

17325-72440

144,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6811142390 | Ống Thoát Nước

68111-42390

35,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1550172470 | Kẹp Ống

15501-72470

25,000VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!