VẬN HÀNH DC-35

CẦN GIA TỐC / ACCEL LEVER

fgd


CẦN SANG SỐ CHINH / MAIN GEAR SHIFT LEVER

fghhgf


CẦN VỊ TRÍ MO / NEUTRAL ROD

gdfgdg


THANH SANG SỐ CHÍNH / MAIN GEAR SHIFT ROD

gsdgsda


HỆ THỐNG LÁI / STEERING

fsdfsf


BÀN ĐẠP PHANH / BRAKE PEDAL

gdsgsd


CẦN ĐIỀU KHIỂN LY HỢP GẶT / HARVEST CLUTCH LEVER

gdsgsd


CẦN NÂNG HẠ GIÀN CÀO / REEL LEVER

hfdhdf


CẦN ĐIỀU KHIỂN LY HỢP ĐẬP / THRESHING CLUTCH LEVER

fdh