KHUNG BÁNH XÍCH DC-60

4/5 - (1251 bình chọn)

BÁNH XÍCH CHẠY / CRAWLERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05123120 | Bánh Xích Chạy (<=VN13389)

5T051-23120

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05123120 | Bánh Xích Chạy (=>VN13390)

5T018-23120

Liên hệ
Đặt hàng

TRỤC LĂN BÁNH XÍCH / TRUCK ROLLERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05123100 | Kết Cấu Trục Lăn (<=VN13389)

5T051-23100

Liên hệ
Đặt hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05123102 | Kết Cấu Trục Lăn (=>VN13390)

5T051-23102

Liên hệ
Đặt hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05123104 | Kết Cấu Trục Lăn (=>VN19759)

5T051-23104

6,783,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05123110 | Trục Con Lăn Đỡ Xích (<=VN11291)

5T051-23110

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05523110 | Trục Con Lăn Đỡ Xích (=>VN11292)

5T055-23110

341,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05123130 | Trục Lăn (<=VN11291)

5T051-23130

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05123132 | Trục Lăn (=>VN11292)

5T051-23132

825,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106305 | Ổ Bi (<=VN16508)

08101-06305

191,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H48485350 | Ổ Trục (=>VN16509)

5H484-85350

163,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05123150 | Vành Con Lăn Đỡ Xích

5T051-23150

86,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05123450 | Vành

5T051-23450

13,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5295421560 | Nhãn Dầu

52954-21560

434,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05123160 | Vành

5T051-23160

29,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5F00052650 | Vòng Đệm Bằng

5F000-52650

21,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00620

24,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05123912 | Bugi

5T051-23912

127,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0481110250 | Vòng Chữ O

04811-10250

16,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vòi Bơm Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0461100320 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00320

8,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5F00052650 | Vòng Đệm Bằng

5F000-52650

21,000 VNĐ
Đặt hàng

LỰC CĂNG XÍCH CHẠY / CRAWLER TENSIONSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05123800 | Kết Cấu Trục Lăn Trái

5T051-23800

Liên hệ
Đặt hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05123802 | Kết Cấu Trục Lăn Trái

5T051-23802

7,222,000 VNĐ
Đặt hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05123803 | Kết Cấu Trục Lăn Trái

5T051-23803

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05123833 | Kết Cấu Trục Lăn Trái

5T051-23833

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05123834 | Kết Cấu Trục Lăn Trái

5T051-23834

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05123835 | Kết Cấu Trục Lăn Trái

5T051-23835

3,237,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05123836 | Kết Cấu Trục Lăn Trái

5T051-23836

3,500,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05123872 | Trục Lăn

5T051-23872

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05123873 | Trục Lăn

5T051-23873

1,859,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106306 | Ổbi

08101-06306

250,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuT027023630 | Ổbi

T0270-23630

326,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05123880 | Vành Bánh Xe Sau

5T051-23880

77,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3415011150 | Nhãndầu

34150-11150

180,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05122170 | Vành

5T051-22170

15,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5F00052650 | Vòng Đệm Bằng

5F000-52650

21,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05123922 | Bugi

5T051-23922

214,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01096962 | Vòng Chữ O

1C010-96962

76,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vòi Bơm Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
1 2 3

THANH DẪN XÍCH CHẠY / CRAWLER GUIDESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05123412 | Thanh Dẫn Phía Trước (<=VN10021)

5T051-23412

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05123413 | Thanh Dẫn Phía Trước (=>VN10022)

5T051-23413

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05123415 | Thanh Dẫn Phía Trước (=>VN11202)

5T051-23415

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05123416 | Thanh Dẫn Phía Trước (=>VN19828)

5T051-23416

1,297,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0117351260 | Bu Lông

01173-51260

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm Bằng

04011-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05123423 | Thanh Dẫn Phía Sau (<=VN10021)

5T051-23423

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05123424 | Thanh Dẫn Phía Sau (=>VN10022)

5T051-23424

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05123426 | Thanh Dẫn Phía Sau (=>VN11202)

5T051-23426

1,042,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0117351260 | Bu Lông

01173-51260

14,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm Bằng

04011-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0113551275 | Bu Lông

01135-51275

30,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC LĂN ĐỠ XÍCH / CARRIER ROLLERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05123602 | Kết Cấu Trục Lăn Đỡ Xích

5T051-23602

Liên hệ
Đặt hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05123603 | Kết Cấu Trục Lăn Đỡ Xích

5T051-23603

Liên hệ
Đặt hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05123605 | Kết Cấu Trục Lăn Đỡ Xích

5T051-23605

3,140,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05123110 | Trục Con Lăn Đỡ Xích

5T051-23110

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05523110 | Trục Con Lăn Đỡ Xích

5T055-23110

341,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05123612 | Trục Lăn

5T051-23612

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05123613 | Trục Lăn

5T051-23613

1,140,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106205 | Ổ Bi

08101-06205

147,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05123632 | Vành Giá Đỡ

5T051-23632

74,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05123450 | Vành

5T051-23450

13,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuT225084610 | Hàn Kín Dầu

T2250-84610

433,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05123620 | Vành

5T051-23620

54,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5F00052650 | Vòng Đệm Bằng

5F000-52650

21,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00520

19,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05123912 | Bugi

5T051-23912

127,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0481110250 | Vòng Chữ O

04811-10250

16,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vòi Bơm Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0461100320 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00320

8,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5F00052650 | Vòng Đệm Bằng

5F000-52650

21,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!