TRỤC BÁNH XE SAU M9540

4/5 - (1251 bình chọn)

TRỤC CẦU SAU / REAR AXLESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08148210 | Trục Láp Sau

3C081-48210

16,755,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3A15148250 | Phớt Trục Láp

3A151-48250

832,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106215 | Ổ Bi (<=68620)

08101-06215

901,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C08148290 | Ổ Bi (=>68621)

3C081-48290

1,239,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106215 | Ổ Bi (=>85665)

08101-06215

901,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461200700 | Kẹp Tròn,

04612-00700

52,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C08148270 | Ghim Tròn

3C081-48270

182,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0810106014 | Ổ Bi (<=68620)

08101-06014

571,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTD06012810 | Ổ Bi (=>68621)

TD060-12810

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0810106014 | Ổ Bi (=>76065)

08101-06014

571,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08148340 | Thanh Chống

3C081-48340

2,138,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08148320 | Bánh Răng (27T)

3C081-48320

1,281,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3F24048360 | Trục

3F240-48360

1,163,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3559348350 | Ổ Bi Kim

35593-48350

311,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3633048370 | Bạc Nối

36330-48370

93,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0541100828 | Đinh Lò Xo

05411-00828

11,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3650048280 | Vòng Kẹp

36500-48280

667,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C09148310 | Bánh Răng (66T)

3C091-48310

5,640,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0177901225 | Bu Lông

01779-01225

52,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CẦU SAU (cũ) / REAR AXLE (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08148210 | Trục Láp Sau

3C081-48210

16,755,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3A15148250 | Phớt Trục Láp

3A151-48250

832,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106215 | Ổ Bi (<=68620)

08101-06215

901,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C08148290 | Ổ Bi (=>68621)

3C081-48290

1,239,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461200700 | Kẹp Tròn

04612-00700

52,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C08148270 | Ghim Tròn

3C081-48270

182,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0810106014 | Ổ Bi (<=68620)

08101-06014

571,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTD06012810 | Ổ Bi (=>68621)

TD060-12810

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0810106014 | Ổ Bi (=>76065)

08101-06014

571,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08148340 | Thanh Chống

3C081-48340

2,138,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08148320 | Bánh Răng (27T)

3C081-48320

1,281,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3F24048360 | Trục

3F240-48360

1,163,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3559348350 | Ổ Bi Kim

35593-48350

311,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3633048370 | Bạc Nối

36330-48370

93,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0541100828 | Đinh Lò Xo

05411-00828

11,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3650048280 | Cái Hãm

36500-48280

667,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C09148310 | Bánh Răng (66T)

3C091-48310

5,640,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0177901225 | Bu Lông

01779-01225

52,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CẦU SAU (mới) / REAR AXLE (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08148210 | Trục Láp Sau

3C081-48210

16,755,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3A15148250 | Phớt Trục Láp

3A151-48250

832,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C08148290 | Ổ Bi (<=15321)

3C081-48290

1,239,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106215 | Ổ Bi (=>15322)

08101-06215

901,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461200700 | Kẹp Tròn

04612-00700

52,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C08148270 | Ghim Tròn

3C081-48270

182,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0810106014 | Ổ Bi

08101-06014

571,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08148340 | Thanh Chống

3C081-48340

2,138,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08148320 | Bánh Răng (27T)

3C081-48320

1,281,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3F24048360 | Trục

3F240-48360

1,163,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3559348350 | Ổ Bi Kim

35593-48350

311,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3633048370 | Bạc Nối

36330-48370

93,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0541100828 | Đinh Lò Xo

05411-00828

11,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3650048280 | Vòng Kẹp

36500-48280

667,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C09148310 | Bánh Răng (66T)

3C091-48310

5,640,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0177901225 | Bu Lông

01779-01225

52,000 VNĐ
Đặt hàng

PHANH / BRAKESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C081-48410 | ChốT

3C081-48410

162,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C081-65160 | Bạc Nối

3C081-65160

155,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu04612-00110 | Kẹp Tròn

04612-00110

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C091-65120 | Đĩa

3C091-65120

2,500,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu04816-08480 | Vòng Chữ O

04816-08480

33,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C081-48460 | Trục Bánh Răng (12T)

3C081-48460

6,244,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu04612-00550 | Kẹp Tròn

04612-00550

19,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C081-65130 | Lá Thép (<=83587)

3C081-65130

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTC705-65130 | Lá Thép (=>83588)

TC705-65130

507,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu32530-28280 | Lá Phanh (<=66033)

32530-28280

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C081-65180 | Lá Phanh (=>66034)

3C081-65180

946,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC750-65180 | Lá Phanh (=>84229)

TC750-65180

1,008,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C081-65612 | Pít Tông (<=70880)

3C081-65612

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C081-65614 | Pít Tông (=>70881)

3C081-65614

2,065,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3C081-65620 | Vòng Đệm

3C081-65620

183,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C081-65630 | Vòng Đệm

3C081-65630

196,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C081-48190 | Van Xả

3C081-48190

124,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuK7561-43680 | Nắp

K7561-43680

27,000 VNĐ
Đặt hàng

PHANH (cũ) / BRAKE (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C081-48410 | ChốT

3C081-48410

162,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C081-65160 | Bạc Nối

3C081-65160

155,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu04612-00110 | Kẹp Tròn

04612-00110

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C091-65120 | Đĩa

3C091-65120

2,500,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu04816-08480 | Vòng Chữ O

04816-08480

33,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C081-48460 | Trục Bánh Răng (12T)

3C081-48460

6,244,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu04612-00550 | Kẹp Tròn

04612-00550

19,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C081-65130 | Lá Thép (<=83587)

3C081-65130

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTC705-65130 | Lá Thép (=>83588)

TC705-65130

507,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu32530-28280 | Lá Phanh (<=66033)

32530-28280

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C081-65180 | Lá Phanh (=>66034)

3C081-65180

946,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC750-65180 | Lá Phanh (=>84229)

TC750-65180

1,008,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C081-65612 | Pít Tông (<=70880)

3C081-65612

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C081-65614 | Pít Tông (=>70881)

3C081-65614

2,065,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3C081-65620 | Vòng Đệm

3C081-65620

183,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C081-65630 | Vòng Đệm

3C081-65630

196,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C081-48190 | Van Xả

3C081-48190

124,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuK7561-43680 | Nắp

K7561-43680

27,000 VNĐ
Đặt hàng

PHANH (mới) / BRAKE (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08148410 | ChốT

3C081-48410

162,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C08165160 | Bạc Nối

3C081-65160

155,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200110 | Kẹp Tròn

04612-00110

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C09165120 | Đĩa

3C091-65120

2,500,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0481608480 | Vòng Chữ O

04816-08480

33,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C08148460 | Trục Bánh Răng (12T)

3C081-48460

6,244,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461200550 | Kẹp Tròn

04612-00550

19,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTC70565130 | La Thép

TC705-65130

507,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC75065180 | Laá Phanh

TC750-65180

1,008,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08165614 | Pít Tông

3C081-65614

2,065,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3C08165620 | Vòng Đệm

3C081-65620

183,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C08165630 | Vòng Đệm

3C081-65630

196,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08148190 | Van Xả

3C081-48190

124,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuK756143680 | Nắp

K7561-43680

27,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ HÃM TRỤC CAM / PARKING BRAKE CAM SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08131520 | Chốt (<=82341)

3C081-31520

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3B29131520 | Chốt (=>82342)

3B291-31520

476,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100645 | Đinh Lò Xo

05411-00645

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3845023780 | Vòng Đệm

38450-23780

86,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08131500 | Bánh Răng

3C081-31500

830,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0851102420 | Ống Lót

08511-02420

51,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C08131550 | Lò Xo

3C081-31550

33,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08131532 | Trục

3C081-31532

1,529,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08131574 | Đòn Bẩy

3C081-31574

478,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C08131610 | Bạc Nối

3C081-31610

138,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08131560 | Lò Xo

3C081-31560

61,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuT115322590 | Vòng Đệm

T1153-22590

70,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3741014540 | Khuyên Hãm

37410-14540

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08131600 | Bạc Nối (<=83587)

3C081-31600

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08131602 | Bạc Nối (=>83588)

3C081-31602

311,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0851101815 | Ống Lót

08511-01815

35,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6159214460 | Vành Chặn

61592-14460

27,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0461200180 | Kẹp Tròn

04612-00180

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3C08131583 | Cần (<=72513)

3C081-31583

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3C08131585 | Cần (=>72514)

3C081-31585

474,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5220015670 | Phớt Dầu

52200-15670

47,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3C08131594 | Cần Gạt

3C081-31594

332,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0541100630 | Đinh Lò Xo

05411-00630

8,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3415024350 | Móc Hãm

34150-24350

77,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu3407024350 | Móc Hãm

34070-24350

18,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0177451616 | Bu Lông

01774-51616

22,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu6620443323 | Lò Xo

66204-43323

70,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ HÃM TRỤC CAM (cũ) / PARKING BRAKE CAM SHAFT (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08131520 | Chốt (<=82341)

3C081-31520

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3B29131520 | Chốt (=>82342)

3B291-31520

476,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100645 | Đinh Lò Xo

05411-00645

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3845023780 | Vòng Đệm

38450-23780

86,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08131500 | Bánh Răng

3C081-31500

830,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0851102420 | Ống Lót

08511-02420

51,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C08131550 | Lò Xo

3C081-31550

33,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08131532 | Trục

3C081-31532

1,529,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08131574 | Đòn Bẩy

3C081-31574

478,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C08131610 | Bạc Nối

3C081-31610

138,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08131560 | Lò Xo

3C081-31560

61,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuT115322590 | Vòng Đệm

T1153-22590

70,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3741014540 | Khuyên Hãm

37410-14540

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08131600 | Bạc Nối (<=83587)

3C081-31600

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08131602 | Bạc Nối (=>83588)

3C081-31602

311,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0851101815 | Ống Lót

08511-01815

35,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6159214460 | Vành Chặn

61592-14460

27,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0461200180 | Kẹp Tròn

04612-00180

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3C08131583 | Cần (<=72513)

3C081-31583

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3C08131585 | Cần (=>72514)

3C081-31585

474,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5220015670 | Phớt Dầu

52200-15670

47,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3C08131594 | Cần Gạt

3C081-31594

332,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0541100630 | Đinh Lò Xo

05411-00630

8,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3415024350 | Móc Hãm

34150-24350

77,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu3407024350 | Móc Hãm

34070-24350

18,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0177451616 | Bu Lông

01774-51616

22,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu6620443323 | Lò Xo

66204-43323

70,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ HÃM TRỤC CAM (mới) / PARKING BRAKE CAM SHAFT (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3B29131520 | Chốt

3B291-31520

476,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100645 | Đinh Lò Xo

05411-00645

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3845023780 | Vòng Đệm

38450-23780

86,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08131500 | Bánh Răng

3C081-31500

830,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0851102420 | Ống Lót

08511-02420

51,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C08131550 | Lò Xo

3C081-31550

33,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08131532 | Trục

3C081-31532

1,529,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08131574 | Đòn Bẩy

3C081-31574

478,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C08131610 | Bạc Nối

3C081-31610

138,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08131560 | Lò Xo

3C081-31560

61,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuT115322590 | Vòng Đệm

T1153-22590

70,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3741014540 | Khuyên Hãm

37410-14540

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08131602 | Bạc Nối

3C081-31602

311,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0851101815 | Ống Lót

08511-01815

35,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6159214460 | Vành Chặn

61592-14460

27,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0461200180 | Kẹp Tròn

04612-00180

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3C08131585 | Cần

3C081-31585

474,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5220015670 | Phớt Dầu

52200-15670

47,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3C08131594 | Cần Gạt

3C081-31594

332,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0541100630 | Đinh Lò Xo

05411-00630

8,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3415024350 | Móc Hãm

34150-24350

77,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu3407024350 | Móc Hãm

34070-24350

18,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0177451616 | Bu Lông

01774-51616

22,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu6620443323 | Lò Xo

66204-43323

70,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN HÃM TRỤC (cũ) / PARKING BRAKE LEVER (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29230112 | Cần Gạt

3C292-30112

558,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C08131640 | Bộ Vít

3C081-31640

92,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

2,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08129370 | Mâm Kẹp

3C081-29370

139,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuT205024790 | Bu Lông

T2050-24790

12,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0205650060 | Đinh Ốc

02056-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08130170 | Đĩa

3C081-30170

289,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450608 | Bu Lông (<=71343)

01754-50608

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lông (=>71344)

01754-50610

9,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

26,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C08130133 | Đĩa

3C081-30133

291,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0175450608 | Bu Lông (<=71343)

01754-50608

5,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lông (=>71344)

01754-50610

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6A70018592 | Tay Phanh

6A700-18592

124,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C08130145 | Đòn Bẩy

3C081-30145

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0851101210 | Ống Lót

08511-01210

25,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0102350614 | Bu Lông (<=71343)

01023-50614

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông (=>71344)

01023-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm

04015-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0105350625 | Bu Lông

01053-50625

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0201250060 | Đinh Ốc

02012-50060

2,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3139147140 | Lò Xo

31391-47140

112,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3C08129814 | Dây Điện

3C081-29814

1,068,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3A85182970 | Thanh

3A851-82970

163,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0202150050 | Đinh Ốc (<=66154)

02021-50050

6,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0205450050 | Đinh Ốc (=>66155)

02054-50050

2,000 VNĐ
Đặt hàng
215 Nơi nhập dữ liệu0451250050 | Vòng Đệm (=>66155)

04512-50050

2,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0551150215 | Đinh Tách Rời

05511-50215

2,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN HÃM TRỤC (mới) / PARKING BRAKE LEVER (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29230112 | Cần Gạt

3C292-30112

558,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C08131640 | Bộ Vít

3C081-31640

92,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

2,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08129370 | Mâm Kẹp

3C081-29370

139,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuT205024790 | Bu Lông

T2050-24790

12,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0205650060 | Đinh Ốc

02056-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08130170 | Đĩa

3C081-30170

289,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lông

01754-50610

9,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

26,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C08130133 | Đĩa

3C081-30133

291,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lông

01754-50610

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6A70018592 | Tay Phanh

6A700-18592

124,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C08130145 | Đòn Bẩy (<=14300)

3C081-30145

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C08130147 | Đòn Bẩy (=>14301)

3C081-30147

889,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0851101210 | Ống Lót

08511-01210

25,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm

04015-50060

5,000 VNĐ