HỆ THỐNG ĐIỆN L4508

7 Lượt xem
5.0
01

MÁY PHÁT ĐIỆN / ALTERNATORSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTA04074020 | Thanh Tăng

TA040-74020

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1G79074280 | Puli

1G790-74280

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0571200720 | Then

05712-00720

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC33915682 | Máy Phát Điện (40A)

TC339-15682

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC33915700 | Vỏ

TC339-15700

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC33915710 | Bu Lông

TC339-15710

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC33915720 | Vỏ

TC339-15720

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175451070 | Bu Lông (<=50520)

01754-51070

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0177451070 | Bu Lông (=>50521)

01774-51070

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112750830 | Bu Lông

01127-50830

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1226492020 | Đinh Ốc

12264-92020

Liên hệ
Đặt hàng

BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTER

(Áp dụng cho Serial : <=50270 trở về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3407016800 | Bộ Khởi Động

34070-16800

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0151751030 | Đinh Đầu To

01517-51030

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

Liên hệ
Đặt hàng

BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTER

(Áp dụng cho Serial : =>50271 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC42216800 | Bộ Phận Khởi Động

TC422-16800

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0151751030 | Đinh Đầu To

01517-51030

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC33642283 | Ống Bọc

TC336-42283

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0966160925 | Ống Nhiên Liệu

09661-60925

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0931888095 | Vòng Siết

09318-88095

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu4436668380 | Đai Truyền

44366-68380

Liên hệ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTER PART

(Áp dụng cho Serial : =>50270 trở về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3407016800 | Bộ Phận Khởi Động

34070-16800

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1146063080 | Gông

11460-63080

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1146063070 | Phần Ứng

11460-63070

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1146063530 | Ổ Trục

11460-63530

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1146063500 | Ổ Trục

11460-63500

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3407016810 | Li Hợp Rời

34070-16810

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1921263100 | Trục Lăn

19212-63100

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1146063110 | Cái Chặn

11460-63110

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1146063270 | Bánh Răng

11460-63270

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3407016830 | Hộp Rời

34070-16830

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3407016840 | Khung Rời

34070-16840

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1147063380 | Giá Đỡ Rời

11470-63380

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1146063390 | Lò Xo

11460-63390

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3407016850 | Công Tắc Rời

34070-16850

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1551163760 | Bu Lông Rời

15511-63760

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1146093310 | Bu Lông

11460-93310

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1146063320 | Bu Lông

11460-63320

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1921297130 | Bi Tròn

19212-97130

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1146063120 | Lò Xo

11460-63120

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1551196660 | Vòng Chữ O

15511-96660

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1628563570 | Ống Tháo Nước

16285-63570

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1396392010 | Đai Ốc

13963-92010

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1628592010 | Đai Ốc

16285-92010

Liên hệ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1117363130 | Vỏ

11173-63130

Liên hệ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu1665298050 | Vỏ Rời

16652-98050

Liên hệ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTER PART

(Áp dụng cho Serial : =>50271 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC42216800 | Bộ Phận Khởi Động

TC422-16800

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuK757161840 | Gông

K7571-61840

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1146063070 | Phần Ứng

11460-63070

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1146063500 | Ổ Trục

11460-63500

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1146063530 | Ổ Trục

11460-63530

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3407016810 | Li Hợp Rời

34070-16810

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1921263100 | Trục Lăn

19212-63100

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1146063110 | Cái Chặn

11460-63110

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1146063270 | Bánh Răng

11460-63270

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC42216830 | Hộp Rời

TC422-16830

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuK757161870 | Khung Rời

K7571-61870

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1147063380 | Giá Đỡ Rời

11470-63380

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1146063390 | Lò Xo,Chải

11460-63390

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuK757161820 | Công Tắc Rời

K7571-61820

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1551163760 | Bu Lông

15511-63760

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1146093310 | Bu Lông

11460-93310

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1146063320 | Bu Lông, Xuyên

11460-63320

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1921297130 | Bi Tròn

19212-97130

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1146063120 | Lò Xo

11460-63120

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1551196660 | Vòng Chữ O

15511-96660

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1396392010 | Đai Ốc

13963-92010

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1628592010 | Đai Ốc

16285-92010

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1117363130 | Vỏ

11173-63130

Liên hệ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1665298050 | Vỏ

16652-98050

Liên hệ
Đặt hàng

ẮC QUY / BATTERYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
0 Nơi nhập dữ liệuBMP6609809 | Ắc Quy

BMP6609809

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệuTD02030122 | Nhãn Hiệu (<=50780)

TD020-30122

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệuTD02030123 | Nhãn Hiệu (=>50781)

TD020-30123

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệuTD02030124 | Nhãn (<=54462)

TD020-30124

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệuTD02030140 | Nhãn (=>50781)

TD020-30140

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệuTC23230122 | Dây Ắc Quy

TC232-30122

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệu1642992010 | Đai Ốc

16429-92010

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệuT106030140 | Gá Kẹp

T1060-30140

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệuT106030130 | Dây

T1060-30130

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệuTC23045715 | Giá Đỡ

TC230-45715

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệu3043082770 | Đệm

30430-82770

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệuT106040110 | Chốt Hãm

T1060-40110

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệuT043040120 | Bu Lông

T0430-40120

Liên hệ
Đặt hàng
0 Nơi nhập dữ liệu0255250060 | Đai Ốc

02552-50060

Liên hệ
Đặt hàng

CÔNG TẮC RƠ LE / SWITCH RELAYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC02031820 | Công Tắc (<=50310)

TC020-31820

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC02031822 | Công Tắc (=>50311)

TC020-31822

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC22255120 | Công Tắc (<=51970)

TC222-55120

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC34655120 | Công Tắc (=>51971)

TC346-55120

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3599912660 | Đai Ốc

35999-12660

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C00175040 | Công Tắc

3C001-75040

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuT106033720 | Rơ Le

T1060-33720

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC22233700 | Bộ Đèn Xi Nhan

TC222-33700

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450616 | Bu Lông

01754-50616

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuT106033710 | Rơ Le

T1060-33710

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3526031852 | Chìa Khóa Rời

35260-31852

Liên hệ
Đặt hàng

CÔNG TẮC CẢM ỨNG / SWITCH SENSORSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1A02439010 | Công Tắc Dầu

1A024-39010

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3233032830 | Cảm Biến

32330-32830

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC23031202 | Cảm Biến

TC230-31202

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6A32085812 | Đệm Khí,

6A320-85812

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0276150050 | Đai Ốc

02761-50050

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuT043032370 | Công Tắc

T0430-32370

Liên hệ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệuT043032470 | Đệm Lót

T0430-32470

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTD06057500 | Công Tắc

TD060-57500

Liên hệ
Đặt hàng

BẢNG ĐIỆN / PANEL BOARDSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC02030217 | Bảng Rời

TC020-30217

Liên hệ
Đặt hàng
012 Nơi nhập dữ liệuTC22230250 | Bọt Biển

TC222-30250

Liên hệ
Đặt hàng
013 Nơi nhập dữ liệu0481700160 | Vòng Chữ

04817-00160

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1524167580 | Vòng Siết

15241-67580

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0361450620 | Đinh Vít

03614-50620

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTA04030610 | Cáp Rời

TA040-30610

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW950141001 | Cáp Rời

W9501-41001

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0481110080 | Vòng Chữ O

04811-10080

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC02043020 | Vỏ Bảng Đồng Hồ

TC020-43020

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3135118790 | Bu Lông

31351-18790

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H10032900 | Bu Lông

5H100-32900

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3741051760 | Vòng Đệm

37410-51760

Liên hệ
Đặt hàng

LINH KIỆN BẢNG ĐIỆN / PANEL BOARD PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC02030217 | Bảng Rời

TC020-30217

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC02030224 | Bộ Đồng Hồ

TC020-30224

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC02030252 | Hộp Rời

TC020-30252

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C04055140 | Bóng Đèn

6C040-55140

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC02030260 | Kính

TC020-30260

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C04055150 | Vít

6C040-55150

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C04055160 | Vít

6C040-55160

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTC02030272 | Vỏ

TC020-30272

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6C04055180 | Vít

6C040-55180

Liên hệ
Đặt hàng

ĐÈN TRƯỚC / HEAD LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuT042130013 | Đèn Rời

T0421-30013

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW950136091 | Đèn Rời

W9501-36091

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3407099010 | Bóng Đèn

34070-99010

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuT043099090 | Dây An Toàn

T0430-99090

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTA14099100 | Bộ Đèn

TA140-99100

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTA14049500 | Ký Hiệu

TA140-49500

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1524167580 | Vòng Siết

15241-67580

Liên hệ
Đặt hàng

ĐÈN BÁO NGUY HIỂM / HAZARD LIGHTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC22233610 | Đèn Báo

TC222-33610

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3N34091510 | Ống Kính

3N340-91510

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3N34091520 | Đinh Ốc

3N340-91520

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3N34091530 | Bóng Đèn (23W)

3N340-91530

Liên hệ
Đặt hàng

ĐÈN HẬU / REAR LAMPSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTA04030025 | Cán Đèn

TA040-30025

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTA04099110 | Bóng Đèn (8W)

TA040-99110

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW950136020 | Bóng Đèn (8W)

W9501-36020

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTA04099120 | Dây

TA040-99120

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0361450614 | Đinh Vít

03614-50614

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1527267580 | Vòng Siết

15272-67580

Liên hệ
Đặt hàng

ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN TRƯỚC / ELICTRICAL WIRING FRONTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23230316 | Bộ Dây Điện (<=51500)

TC232-30316

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23230317 | Bộ Dây Điện (=>51501)

TC232-30317

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuT106030420 | Hộp Nhiên Liệu

T1060-30420

Liên hệ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệuTC22630410 | Hộp Cầu Chì

TC226-30410

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuT106030490 | Vam Cầu Chì

T1060-30490

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT106030430 | Cầu Chì (5A)

T1060-30430

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuT106030440 | Cầu Chì (10A)

T1060-30440

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuT106030450 | Cầu Chì (15A)

T1060-30450

Liên hệ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệuT106030510 | Cầu Chì (30A)

T1060-30510

Liên hệ
Đặt hàng
066 Nơi nhập dữ liệuT106030520 | Cầu Chì (40A)

T1060-30520

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuT106030540 | Ghim

T1060-30540

Liên hệ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệuT106030550 | Ghim (=>51501)

T1060-30550

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuRP42154110 | Gá Kẹp

RP421-54110

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTD06030570 | Ghim

TD060-30570

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC23230550 | Ghim

TC232-30550

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3139131140 | Vít

31391-31140

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu4436668380 | Đai Truyền

44366-68380

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

Liên hệ
Đặt hàng

ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN SAU / ELICTRICAL WIRING REARSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23230316 | Bộ Dây Điện (<=51500)

TC232-30316

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23230317 | Bộ Dây Điện (=>51501)

TC232-30317

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuT106030540 | Ghim

T1060-30540

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC23230550 | Ghim

TC232-30550

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT106030550 | Ghim

T1060-30550

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuRP42154120 | Gá Kẹp

RP421-54120

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC23034512 | Bảng

TC230-34512

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu4436668380 | Đai Truyền

44366-68380

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0177451014 | Bu Lông (<=50360)

01774-51014

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0177451010 | Bu Lông (=>50361)

01774-51010

Liên hệ
Đặt hàng
5.0
01