HỘP SỐ DC-70

4/5 - (1256 bình chọn)

HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05415112 | Vỏ DC thường (<=508677)

5T054-15112

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05415115 | Vỏ DC Plus (>=508678)

5T054-15115

5,745,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05415122 | Vỏ DC thường (<=508677)

5T054-15122

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05415125 | Vỏ DC Plus (>=508678)

5T054-15125

5,746,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5220015132 | VòNg ĐệM (<=500882)

52200-15132

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5220015133 | VòNg ĐệM (>=500883)

52200-15133

384,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H85215130 | Đệm Lót (>=504277)

5H852-15130

455,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07615130 | Đệm Lót (>=508678)

5T076-15130

663,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0175450890 | Bu Lông Mép

01754-50890

46,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0175450845 | Bu Lông Mép (<=508677)

01754-50845

24,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0175450845 | Bu Lông Mép (>=508678)

01754-50845

24,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0501200818 | Chốt Thẳng

05012-00818

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0633135012 | Chốttua Vít

06331-35012

16,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm Bằng Cao Su

04717-01200

11,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lôngmép

01754-50812

20,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0471700810 | Vòng Đệm Bằng Cao Su

04717-00810

17,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5220015330 | Đinh TáN

52200-15330

24,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5851115310 | KhớP

58511-15310

95,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07615142 | Hộp Trục Bánh Xe Trái

5T076-15142

3,764,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07615152 | Hộp Trục Bánh Xe Phải

5T076-15152

3,998,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0481550650 | Vòng Chữ O

04815-50650

27,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0175451235 | Bu Lông Mép

01754-51235

25,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07815160 | Chốt Tra Dầu

5T078-15160

28,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07815180 | Ống Thông Hơi

5T078-15180

93,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1491142750 | Kẹp Ống (<=507645)

14911-42750

24,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0931888125 | Gá Kẹp (>=507646)

09318-88125

13,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuTE02204600 | Vòng Siết (>=509338)

TE022-04600

16,000 VNĐ
Đặt hàng

HST / HSTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47011008 | Bộ HST (<=508552)

5H470-11008

53,413,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47011009 | Bộ HST (=>508553)

5H470-11009

54,367,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5860015320 | BạC LóT Bi

58600-15320

368,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5671315335 | ĐóNg GóI

56713-15335

45,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50120

2,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc

02176-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112351030 | Bu Lông

01123-51030

8,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05417614 | Bánh Răng (14T|<=509874)

5T054-17614

851,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07617610 | Bánh Răng (14T|=>509875)

5T076-17610

880,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461200240 | Kẹp Tròn

04612-00240

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5472134610 | KhuỷU (<=508399)

54721-34610

448,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07827820 | Khốp Nối (=>508400)

5T078-27820

279,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5970027660 | Khớp Khuỷu (<=508399)

59700-27660

829,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07827860 | Khớp Nối Ống Hst (=>508400)

5T078-27860

236,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5970027670 | Mối Nối Ống (<=508399)

59700-27670

774,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07827870 | Khớp Nối Ống Hst (=>508400)

5T078-27870

125,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ PHẬN CẤU THÀNH HST 1 / HST COMPONENT PART 1STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47011008 | Bộ HST (<=508552)

5H470-11008

53,413,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47011009 | Bộ HST (=>508553)

5H470-11009

54,367,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1920216580 | Ổbi

19202-16580

153,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5280711020 | Nhãn Dầu

52807-11020

133,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn

04611-00520

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0481700100 | Vòng Chữ O

04817-00100

12,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H63010110 | Đĩa

5H630-10110

2,753,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T11010200 | NắPcụM

5T110-10200

918,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0481150650 | Vòng Chữ O

04811-50650

33,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0461100720 | Kẹp Tròn

04611-00720

52,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6636339490 | Nhãn Dầu

66363-39490

103,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0461100450 | Kẹp Tròn

04611-00450

13,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T11010300 | NắPcụM

5T110-10300

942,000 VNĐ
Đặt hàng
145 Nơi nhập dữ liệu0481150650 | Vòng Chữ O

04811-50650

33,000 VNĐ
Đặt hàng
147 Nơi nhập dữ liệu0461100720 | Kẹp Tròn

04611-00720

52,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6A11035150 | Vành Chặn

6A110-35150

164,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H63010122 | TrụC

5H630-10122

1,411,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuTC22058400 | Miếng Đỡ

TC220-58400

10,032,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu6636339240 | Giá Đỡ Lò Xo

66363-39240

24,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu6636339250 | Lò Xo

66363-39250

45,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ PHẬN CẤU THÀNH HST 2 / HST COMPONENT PART 2STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
005 Nơi nhập dữ liệu5H47011008 | Bộ HST (<=508552)

5H470-11008

53,413,000 VNĐ
Đặt hàng
005 Nơi nhập dữ liệu5H47011009 | Bộ HST (=>508553)

5H470-11009

54,367,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu0824105205 | Ổ Bi

08241-05205

298,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5280711020 | Nhãn Dầu

52807-11020

133,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn

04611-00520

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 5H63010510 | Trục Bánh Răng (14) Bơm HST DC-70

5H630-10510

1,387,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6A11035150 | Vành Chặn (<=508552)

6A110-35150

164,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11035150 | Bạc Nối (=>508553)

5T110-35150

865,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu0541100420 | Đinh Lò Xo (=>508553)

05411-00420

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC22058400 | Miếng Đỡ

TC220-58400

10,032,000 VNĐ
Đặt hàng
072 Nơi nhập dữ liệu6636339240 | Giá Đỡ Lò Xo

66363-39240

24,000 VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu6636339250 | Lò Xo

66363-39250

45,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5H63010702 | Kết Cấu Nắp

5H630-10702

8,602,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5280711160 | Ổ Trục Kim

52807-11160

161,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6A61035330 | NúT

6A610-35330

81,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuK700139620 | Bugi

K7001-39620

20,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0541100414 | Đinh Lò Xo

05411-00414

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5H63010722 | Đĩa

5H630-10722

729,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuTC42058970 | Đĩa

TC420-58970

729,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuK756111180 | ChốT ThẳNg

K7561-11180

29,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0631125020 | Chốt Tua Vít

06311-25020

20,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0481700110 | Vòng Chữ O

04817-00110

12,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0631125040 | Chốt Tua Vít

06311-25040

26,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0481500180 | Phớt Chữ O

04815-00180

7,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5H63010800 | Van CụM

5H630-10800

2,228,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu6641583860 | Lò Xo

66415-83860

23,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ PHẬN CẤU THÀNH HST 3 / HST COMPONENT PART 3STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47011008 | Bộ HST (<=508552)

5H470-11008

53,413,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47011009 | Bộ HST (=>508553)

5H470-11009

54,367,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5280711183 | Đệm Lót

52807-11183

123,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175451040 | Bu Lông Mép

01754-51040

30,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0175451055 | Bu Lôn Gmép

01754-51055

30,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H63010903 | Bơmcụm

5H630-10903

8,336,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6A00039820 | Rô To

6A000-39820

842,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481106630 | Vòng Chữ O

04811-06630

33,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu4107141140 | Chốt Tua Vít

41071-41140

123,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461100360 | Kẹp Tròn

04611-00360

10,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuK756111180 | ChốTthẳNg

K7561-11180

29,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0175451040 | Bu Lôngmép

01754-51040

30,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5280711210 | Kết Cấu Van Giảm Áp

52807-11210

2,497,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu6636339710 | Đầu Máy Tiện

66363-39710

167,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0461100170 | Kẹp Tròn

04611-00170

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0481500120 | Phớt Chữ O

04815-00120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5870011532 | Bộ Chỉnh Lưu

58700-11532

263,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuHHTA059900 | Mâm Cặp Bộ Lọc Dầu

HHTA0-59900

767,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Tròn

04612-00250

6,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC ĐẦU VÀO HST / HST INPUT SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H48315310 | MặT BíCh

5H483-15310

3,055,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0175451240 | Bu Lông Mép

01754-51240

25,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5250015320 | Gờ LồI Then TrượT

52500-15320

605,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461100220 | Kẹp Tròn

04611-00220

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H48315340 | Trục

5H483-15340

1,678,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0810106205 | Ổ Bi

08101-06205

137,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0814106304 | Ổ Bi

08141-06304

193,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn

04611-00520

18,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5482117340 | Ống Bọc

54821-17340

56,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0950255210 | Nhãn Dầu

09502-55210

79,000 VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu5T07815363 | VòNg ĐệM

5T078-15363

15,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0633135010 | Chốttua Vít

06331-35010

15,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm Bằng Cao Su

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5461712120 | Bugi Bộ Lọc Dầu

54617-12120

354,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0481750300 | Vòng Chữ O

04817-50300

16,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07815350 | Puli Chữ V

5T078-15350

695,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0571200535 | Then Puli Động Cơ

05712-00535

13,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1396184210 | VòNg Đệm (<=501009)

13961-84210

30,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T11115370 | Vành Chặn (=>501010)

5T111-15370

179,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng

BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 1 / TRANSMISSION CASE INSIDE 1STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05415413 | Trục

5T054-15413

1,145,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5970015550 | BạC Lót (<=509337)

59700-15550

820,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T14015550 | Ổ Trục (=>509338)

5T140-15550

730,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05415422 | Bánh Răng (26T)

5T054-15422

1,061,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461200260 | Kẹp Tròn

04612-00260

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H49115430 | Bánh Răng (18-24-21T)

5H491-15430

1,819,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0950020477 | Nhãn Dầu

09500-20477

60,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H47415610 | Trục

5H474-15610

652,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5970015550 | BạC Lót (<=509337)

59700-15550

820,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T14015550 | Ổ Trục (=>509338)

5T140-15550

730,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5279115440 | Bánh Răng (23T)

52791-15440

1,944,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5H49115450 | Bánh Răng (16T)

5H491-15450

1,228,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5H49115460 | Bánh Răng (19T)

5H491-15460

660,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5H49116130 | VòNg Đệm

5H491-16130

69,000 VNĐ
Đặt hàng

BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 2 / TRANSMISSION CASE INSIDE 2STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05416103 | Trục Chuyển Hướng (45T)

5T054-16103

4,873,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5H85216180 | Chặn

5H852-16180

109,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H49316160 | Bánnh Răng (16T)

5H493-16160

2,300,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5225916213 | Trục Không Tải (<=508677)

52259-16213

2,494,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5227016213 | Trục Không Tải (=>508678)

52270-16213

2,006,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5225916230 | Giá Đỡ (<=508677)

52259-16230

707,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3688040030 | Ổ Trục (<=508677)

36880-40030

820,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuH368040030 | Bạc Lót (<=508677)

H3680-40030

802,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H67216290 | Ổ Trục (=>508678)

5H672-16290

841,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07616290 | Ổ Trục (=>509338)

5T076-16290

827,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H49116250 | Kết Cấu Bánh Răng (1435T)

5H491-16250

3,326,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461200680 | Kẹp Tròn

04612-00680

32,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5220016280 | Vòng Đai

52200-16280

169,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5227016230 | Bạc Nối (=>508678)

52270-16230

56,000 VNĐ
Đặt hàng

BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 3 / TRANSMISSION CASE INSIDE 3STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07616412 | Trục Bánh Xe Trái

5T076-16412

3,142,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07616422 | Trục Bánh Xe Phải

5T076-16422

2,831,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H49116320 | Ổ Trục (<=509961)

5H491-16320

736,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3583143380 | Ổ Bi (=>509962)

35831-43380

701,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H49116432 | Bánh Răng (34T)

5H491-16432

3,435,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200400 | Kẹp Tròn

04612-00400

13,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0814106208 | Ổ Trục

08141-06208

392,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100800 | Kẹp Tròn

04611-00800

74,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3588030330 | Vành Điều Chỉnh

35880-30330

54,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5881316450 | Hàn Kín Dầu

58813-16450

355,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07716523 | Moay Ơ (<=506414)

5T077-16523

1,238,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05116523 | Moay Ơ (=>506415)

5T051-16523

796,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0481600420 | Vòng Chữ O

04816-00420

28,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05116480 | Đệm Lót

5T051-16480

8,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5H49216470 | VòNg ĐệM (<=506633)

5H492-16470

79,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07816530 | Vòng Đệm (=>506634)

5T078-16530

78,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0217650200 | Đinh Ốc

02176-50200

20,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5H49216492 | Bánh Sao (<=506414)

5H492-16492

1,811,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5H49216452 | Bánh Sao (=>506415)

5H492-16452

1,849,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T05116460 | Chốt Bánh Sao

5T051-16460

28,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5H60116480 | Bu Lông

5H601-16480

34,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50140

2,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5H95116570 | Vòng Đệm Bằng

5H951-16570

48,000 VNĐ
Đặt hàng

BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 4 / TRANSMISSION CASE INSIDE 4STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H49117110 | Trục

5H491-17110

300,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5220017123 | Ngoàm Gạt

52200-17123

645,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi

07715-01605

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H60117130 | Lò Xo

5H601-17130

27,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5220017132 | Đòn Bẩy

52200-17132

415,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481600120 | Vòng Chữ O

04816-00120

9,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5220017140 | Ống Bạc (<=508552)

52200-17140

203,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05417810 | CầN

5T054-17810

303,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0541100625 | Đinh Lò Xo

05411-00625

8,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05417310 | ChạC

5T054-17310

1,209,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5227017330 | Miếng Quay

52270-17330

397,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5227017370 | Đai Ốc Khóa (<=509337)

52270-17370

34,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T05723640 | Ổ Trục Kim (=>509338)

5T057-23640

105,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuK360114820 | Kim

K3601-14820

105,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05417410 | Đế

5T054-17410

251,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0461100320 | Kẹp Tròn

04611-00320

8,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5396131720 | VòNg Đệm

53961-31720

74,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu4109214630 | Vành

41092-14630

13,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5220017340 | Nhãn Dầu (<=500809)

52200-17340

42,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuT007015090 | Phớt Chặn Dầu (=>500810)

T0070-15090

29,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07617352 | CầN

5T076-17352

739,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T07617362 | CầN

5T076-17362

657,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0112850820 | Bu Lông

01128-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng

PHANH / BRAKESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5H49317504 | Cụm Phanh

5H493-17504

3,645,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H49317510 | Hộp Phanh

5H493-17510

1,830,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuT115022450 | Ổ Bi (<=508552)

T1150-22450

390,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07016350 | Bạc Đạn (=>508553)

5T070-16350

367,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5220017520 | Đĩa Bộ Tách

52200-17520

231,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H49317520 | Đĩa Bộ Tách

5H493-17520

106,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H49317540 | Đĩa Ma Sát

5H493-17540

247,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05017560 | Thiết Bị Chặn

5T050-17560

37,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H49317580 | Mặt Bích (<=508552)

5H493-17580

1,003,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05417590 | Gioăng (<=508552)

5T054-17590

272,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông (<=508552)

01023-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5220017563 | ĐóNg GóI (<=500882)

52200-17563

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5220017564 | ĐóNg GóI (=>500883)

52200-17564

48,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5220017565 | Gioăng Đệm (=>506202)

52200-17565

56,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112350840 | Bu Lông (<=508552)

01123-50840

8,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112350830 | Bu Lông (=>508553)

01123-50830

8,000 VNĐ
Đặt hàng
115 Nơi nhập dữ liệu5H49317662 | Lò Xo Đĩa

5H493-17662

127,000 VNĐ
Đặt hàng
117 Nơi nhập dữ liệu5H49317710 | Vành (<=509337)

5H493-17710

560,000 VNĐ
Đặt hàng
117 Nơi nhập dữ liệu5T07617710 | Vành (=>509338)

5T076-17710

482,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5H49317530 | ĐĩA

5H493-17530

185,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1545195390 | Kẹp Tròn

15451-95390

32,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5H85217670 | Vồng Đệm

5H852-17670

53,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05417684 | Lò Xo (<=502329)

5T054-17684

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H85217682 | Lò Xo (=>502330)

5H852-17682

237,000 VNĐ
Đặt hàng