HỆ THỐNG LY HỢP M6040

4/5 - (1251 bình chọn)

HỘP LI HỢP / CLUTCH HOUSINGSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C31121100 | Hộp Li Hợp

3C311-21100

42,174,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0851102225 | Ống Lót

08511-02225

48,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501201020 | Chốt

05012-01020

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1551296010 | Chốt

15512-96010

70,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0471702150 | Vòng Đệm

04717-02150

19,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0157461235 | Đinh Đầu To

01574-61235

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351245 | Bu Lông

01133-51245

14,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0117351280 | Bu Lông

01173-51280

21,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc

02176-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3A75121632 | Ống Thông Hơi (<=68134)

3A751-21632

101,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C09194790 | Ống Thông Hơi (<=68135)

3C091-94790

109,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3633021200 | Ống Thông Hơi

36330-21200

102,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3374021622 | Quạt Xả Khí

33740-21622

46,000 VNĐ
Đặt hàng
145 Nơi nhập dữ liệu0931888130 | Vòng Kẹp (<=68135)

09318-88130

14,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3330090910 | Chốt

33300-90910

11,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0633135012 | Chốt

06331-35012

17,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C30121250 | Miếng Bao

3C301-21250

2,481,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

9,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0112550830 | Bu Lông

01125-50830

9,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3C30121290 | Bảng

3C301-21290

78,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông

01023-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm

04013-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng

BỆ Ổ BI CÔN / BEARING HOLDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30124610 | Bệ Ổ Bi

3C301-24610

5,331,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3A01124620 | Vòng Chữ O

3A011-24620

145,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0151350830 | Đinh Đầu To

01513-50830

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm

04512-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0501200818 | Chốt

05012-00818

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C31524650 | Phớt Dầu

3C315-24650

206,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0810106211 | Ổ Bi

08101-06211

493,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461101000 | Kẹp Tròn

04611-01000

124,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30121315 | Hộp Truyền Động (<=58775)

3C301-21315

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30121316 | Hộp Truyền Động (=>58776)

3C301-21316

30,207,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0631185028 | Nắp

06311-85028

17,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0633135020 | Chốt

06331-35020

27,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0471702000 | Vòng Đệm

04717-02000

17,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0177451010 | Bu Lông

01774-51010

19,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3534014182 | Đinh Đầu To

35340-14182

49,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3534027360 | Đinh Ốc (<=58407)

35340-27360

17,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC35027360 | Đinh Ốc (=>58408)

TC350-27360

17,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0113851040 | Bu Lông

01138-51040

23,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3A01121340 | Chụp

3A011-21340

239,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3A11121380 | Chụp

3A111-21380

1,882,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3330090910 | Chốt

33300-90910

11,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3122014290 | Chốt

31220-14290

9,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASE REAR COVER

Áp dụng cho Serial : <=76716 trở về trướcSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A21121410 | Nắp Hộp (<=61439)

3A211-21410

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A21121412 | Nắp Hộp (=>61440)

3A211-21412

9,561,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0157461235 | Đinh Đầu To

01574-61235

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0217450120 | Đinh Ốc (<=58407)

02174-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuT368080950 | Đinh Ốc (=>58408)

T3680-80950

14,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1551296010 | Chốt

15512-96010

70,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0471702150 | Vòng Đệm

04717-02150

19,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3A21121510 | Que Thăm Dầu (<=61439)

3A211-21510

190,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C09121510 | Que Thăm Dầu (=>61440)

3C091-21510

115,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASE REAR COVER

Áp dụng cho Serial : =>76717 trở điSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C04321413 | Hộp Số

3C043-21413

11,221,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3396021520 | Ống

33960-21520

98,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A48479310 | Bệ Ổ Bi

3A484-79310

3,309,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3253025440 | Bu Lông

32530-25440

82,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0113351260 | Bu Lông

01133-51260

22,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0771503209 | Bi Tròn

07715-03209

3,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3A05175100 | Công TắC

3A051-75100

308,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0471701400 | Vòng Đệm

04717-01400

16,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0113351295 | Bu Lông

01133-51295

27,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0113351275 | Bu Lông

01133-51275

23,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0157471235 | Đinh Đầu To

01574-71235

17,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuT368080950 | Đinh Ốc

T3680-80950

14,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3A21121510 | Que Thăm Dầu (<=82777)

3A211-21510

190,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C09121510 | Que Thăm Dầu (=>82778)

3C091-21510

115,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3B29121410 | Chốt

3B291-21410

44,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0481750300 | Vòng Chữ O

04817-50300

17,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3C04321434 | Nắp Pto

3C043-21434

366,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu3B29582390 | Đệm

3B295-82390

30,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuT106030150 | Gá Kẹp

T1060-30150

14,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu3C31576530 | Thanh Đỡ

3C315-76530

Liên hệ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0177951220 | Đai Ốc

01779-51220

28,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu3C75598330 | Nhãn

3C755-98330

9,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu3C31577340 | Dây Điện

3C315-77340

Liên hệ
Đặt hàng

HỘP TRỤC BÁNH SAU / REAR AXLE CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A01148114 | Hộp Trục Sau (<=56937)

3A011-48114

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A01148117 | Hộp Trục Sau (=>56938)

3A011-48117

24,267,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3633048125 | Nắp Sau

36330-48125

1,133,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481151200 | Vòng Chữ O

04811-51200

70,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3A01148114 | Hộptrục Sau (<=56937)

3A011-48114

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3A01148117 | Hộptrục Sau (=>56938)

3A011-48117

24,267,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3633048125 | Nắp Sau

36330-48125

1,133,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481151200 | Vòng Chữ O

04811-51200

70,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

14,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3534027380 | Đinh Đầu To

35340-27380

42,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0113851265 | Bu Lông (<=58775)

01138-51265

22,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3A18148090 | Bu Lông (=>58776)

3A181-48090

156,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm (<=58775)

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm (=>58776)

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc (<=58407)

02176-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuT368080950 | Đinh Ốc (=>58408)

T3680-80950

14,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTC35027360 | Đinh Ốc (=>58776)

TC350-27360

17,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0113851280 | Bu Lông

01138-51280

27,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRUYỀN CẦU TRƯỚC / FRONT DRIVE CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A12141253 | Hộp

3A121-41253

4,467,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | ChốT

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng

KHỚP LY HỢP / CLUTCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A01125110 | Bàn Ép Côn

3A011-25110

7,688,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3A27225130 | Lá Côn

3A272-25130

6,846,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3A27225510 | Gờ Nối

3A272-25510

1,208,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350830 | Bu Lông

01123-50830

9,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3F74025250 | Ổ Bi

3F740-25250

231,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN LI HỢP / CLUTCH RELEASE FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A01126310 | Ống Ổ Bi

3A011-26310

1,112,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C00126350 | Bi Tỳ Côn (<=60422)

3C001-26350

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC65026350 | Bi Tỳ Côn (=>60423)

TC650-26350

778,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3259014722 | Chạc Tách

32590-14722

834,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A11126350 | Bu Lông

3A111-26350

97,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu—- | Bộ

'----

Liên hệ
Đặt hàng

BÀN ĐẠP CÔN / CLUTCH PEDALSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A01126250 | Thanh Gạt

3A011-26250

713,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3A01126230 | Thanh Khớp Ly Hợp

3A011-26230

244,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3A01126240 | Thanh Khớp Ly Hợp

3A011-26240

244,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3235028980 | Đai Ốc Siết

32350-28980

170,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3843015790 | Đinh Đầu Nối (<=58775)

38430-15790

17,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3633026132 | Đinh Đầu Nối (=>58776)

36330-26132

92,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

3,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuT205044120 | Vỏ Bàn Đạp

T2050-44120

70,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3C30126100 | Bàn Đạp

3C301-26100

1,475,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0851102825 | Ống Lót

08511-02825

80,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3A01126150 | Nhíp Xe

3A011-26150

147,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CHÍNH / INPUT SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30128200 | Trục Bánh Răng (21T)

3C301-28200

5,926,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuE313123550 | Phớt Dầu

E3131-23550

79,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0851102520 | Ống Lót

08511-02520

50,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6881113660 | Kẹp Tròn

68811-13660

33,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3374024780 | Vòng Đai

33740-24780

134,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C30128340 | Vòng Bi

3C301-28340

206,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu3C30128350 | Vòng Bi

3C301-28350

206,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3374023540 | Khuyên Hãm

33740-23540

48,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ NHẤT / FIRST HSAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30128060 | Trục

3C301-28060

2,851,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu7655034140 | Ổ Bi

76550-34140

294,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C30130280 | Bánh Răng (34T)

3C301-30280

1,560,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C30128230 | Bánh Răng (25T)

3C301-28230

1,098,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C30128220 | Bánh Răng (20T)

3C301-28220

1,230,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3253025150 | Đệm Lót Nối

32530-25150

488,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3A01128450 | Gờ Rãnh Then

3A011-28450

1,506,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3A01128470 | Tay Gạt Số

3A011-28470

914,000 VNĐ
Đặt hàng
90 Nơi nhập dữ liệu3A11128210 | Bánh Răng (19T)

3A111-28210

6,804,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3253025150 | Đệm Lót Nối

32530-25150

488,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3455015100 | Vành Chặn (2.9mm)

34550-15100

241,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C30134320 | Bánh Răng (35T)

3C301-34320

1,921,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0810106007 | Ổ Bi

08101-06007

190,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0810106306 | Ổ Bi

08101-06306

250,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3A01128690 | Trục Bánh Răng

3A011-28690

48,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112850825 | Bu Lông

01128-50825

9,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ HAI / SECOND SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30128100 | Trục Bánh Răng (13T)

3C301-28100

5,188,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0851102520 | Ống Lót

08511-02520

50,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3673028043 | Kẹp Tròn

36730-28043

84,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A01228420 | Vành (5.5mm)

3A012-28420

156,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3A01228410 | Vòng

3A012-28410

2,678,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3A01228550 | Ổ Bi

3A012-28550

640,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3671031410 | Kẹp Tròn

36710-31410

67,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3A01228380 | Đệm Lót Nối

3A012-28380

2,121,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3A01228390 | Tay Gạt Số

3A012-28390

2,206,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuT185021440 | Then Bán Nguyệt

T1850-21440

40,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3836021780 | Lò Xo

38360-21780

17,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3F74028450 | Vòng

3F740-28450

242,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3A01228280 | Bánh Răng (23T)

3A012-28280

2,189,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3253021820 | Vòng Đệm

32530-21820

478,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3C31528270 | Bánh Răng (28T)

3C315-28270

1,808,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3C30128263 | Bánh Răng (36T)

3C301-28263

1,648,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3A21128810 | Ổ Bi

3A211-28810

420,000 VNĐ
Đặt hàng
175 Nơi nhập dữ liệu3A21128820 | Kẹp Tròn

3A211-28820

21,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3673028043 | Kẹp Tròn

36730-28043

84,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3A01128690 | Trục Bánh Răng

3A011-28690

48,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0112850825 | Bu Lông

01128-50825

9,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ BA / THIRD SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30128160 | Trục

3C301-28160

3,921,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3654041130 | Ổ Bi

36540-41130

342,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3673028043 | Kẹp Tròn

36730-28043

84,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A27341130 | Bánh Răng (23T)

3A273-41130

983,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C30128290 | Bánh Răng (24T)

3C301-28290

1,910,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3A15128310 | Vòng Đệm

3A151-28310

412,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3A01128480 | Gờ Rãnh

3A011-28480

1,506,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3A01128470 | Tay Gạt Số

3A011-28470

914,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C30128370 | Bánh Răng (32T)

3C301-28370

2,596,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Tròn

04611-00620

24,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0810106908 | Ổ Bi

08101-06908

214,000 VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệu3C30134200 | Đệm Lót

3C301-34200

9,226,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C30134220 | Đệm Lót

3C301-34220

4,967,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3A01134750 | Tay Gạt Số

3A011-34750

2,730,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3A01134820 | Then Bán Nguyệt

3A011-34820

48,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3455062350 | Lò Xo

34550-62350

54,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3A01134860 | Vòng

3A011-34860

2,827,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3C30131230 | Bánh Răng (41T)

3C301-31230

3,448,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3A15128310 | Vòng Đệm

3A151-28310

412,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu3628041150 | Vòng (3.0mm)

36280-41150

114,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0810106207 | Ổ Bi

08101-06207

233,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu3A01128690 | Trục Bánh Răng

3A011-28690

48,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0112850825 | Bu Lông

01128-50825

9,000 VNĐ
Đặt hàng
270