HỆ THỐNG LY HỢP M6040

4/5 - (1251 bình chọn)

HỘP LI HỢP / CLUTCH HOUSINGSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C31121100 | Hộp Li Hợp

3C311-21100

40,968,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0851102225 | Ống Lót

08511-02225

47,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501201020 | Chốt

05012-01020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1551296010 | Chốt

15512-96010

66,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0471702150 | Vòng Đệm

04717-02150

19,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0157461235 | Đinh Đầu To

01574-61235

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351245 | Bu Lông

01133-51245

14,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0117351280 | Bu Lông

01173-51280

21,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc

02176-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3A75121632 | Ống Thông Hơi (<=68134)

3A751-21632

99,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C09194790 | Ống Thông Hơi (<=68135)

3C091-94790

106,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3633021200 | Ống Thông Hơi

36330-21200

99,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3374021622 | Quạt Xả Khí

33740-21622

39,000 VNĐ
Đặt hàng
145 Nơi nhập dữ liệu0931888130 | Vòng Kẹp (<=68135)

09318-88130

13,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3330090910 | Chốt

33300-90910

11,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0633135012 | Chốt

06331-35012

16,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C30121250 | Miếng Bao

3C301-21250

2,298,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0112550830 | Bu Lông

01125-50830

8,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3C30121290 | Bảng

3C301-21290

76,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông

01023-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm

04013-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng

BỆ Ổ BI CÔN / BEARING HOLDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30124610 | Bệ Ổ Bi

3C301-24610

5,177,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3A01124620 | Vòng Chữ O

3A011-24620

141,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0151350830 | Đinh Đầu To

01513-50830

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm

04512-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0501200818 | Chốt

05012-00818

8,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C31524650 | Phớt Dầu

3C315-24650

200,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0810106211 | Ổ Bi

08101-06211

479,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461101000 | Kẹp Tròn

04611-01000

121,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30121315 | Hộp Truyền Động (<=58775)

3C301-21315

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30121316 | Hộp Truyền Động (=>58776)

3C301-21316

29,347,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0631185028 | Nắp

06311-85028

16,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0633135020 | Chốt

06331-35020

26,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0471702000 | Vòng Đệm

04717-02000

17,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0177451010 | Bu Lông

01774-51010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3534014182 | Đinh Đầu To

35340-14182

48,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3534027360 | Đinh Ốc (<=58407)

35340-27360

16,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC35027360 | Đinh Ốc (=>58408)

TC350-27360

14,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0113851040 | Bu Lông

01138-51040

22,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3A01121340 | Chụp

3A011-21340

233,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3A11121380 | Chụp

3A111-21380

1,827,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3330090910 | Chốt

33300-90910

11,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3122014290 | Chốt

31220-14290

8,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASE REAR COVER

Áp dụng cho Serial : <=76716 trở về trướcSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A21121410 | Nắp Hộp (<=61439)

3A211-21410

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A21121412 | Nắp Hộp (=>61440)

3A211-21412

9,286,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0157461235 | Đinh Đầu To

01574-61235

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0217450120 | Đinh Ốc (<=58407)

02174-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuT368080950 | Đinh Ốc (=>58408)

T3680-80950

14,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1551296010 | Chốt

15512-96010

66,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0471702150 | Vòng Đệm

04717-02150

19,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3A21121510 | Que Thăm Dầu (<=61439)

3A211-21510

190,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C09121510 | Que Thăm Dầu (=>61440)

3C091-21510

108,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASE REAR COVER

Áp dụng cho Serial : =>76717 trở điSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C04321413 | Hộp Số

3C043-21413

10,898,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3396021520 | Ống

33960-21520

95,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A48479310 | Bệ Ổ Bi

3A484-79310

3,214,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3253025440 | Bu Lông

32530-25440

79,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0113351260 | Bu Lông

01133-51260

21,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0771503209 | Bi Tròn

07715-03209

2,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3A05175100 | Công TắC

3A051-75100

249,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0471701400 | Vòng Đệm

04717-01400

15,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0113351295 | Bu Lông

01133-51295

27,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0113351275 | Bu Lông

01133-51275

22,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0157471235 | Đinh Đầu To

01574-71235

16,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuT368080950 | Đinh Ốc

T3680-80950

14,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3A21121510 | Que Thăm Dầu (<=82777)

3A211-21510

190,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C09121510 | Que Thăm Dầu (=>82778)

3C091-21510

108,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3B29121410 | Chốt

3B291-21410

43,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0481750300 | Vòng Chữ O

04817-50300

17,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3C04321434 | Nắp Pto

3C043-21434

355,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

20,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu3B29582390 | Đệm

3B295-82390

29,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuT106030150 | Gá Kẹp

T1060-30150

13,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu3C31576530 | Thanh Đỡ

3C315-76530

Liên hệ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0177951220 | Đai Ốc

01779-51220

27,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu3C75598330 | Nhãn

3C755-98330

8,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu3C31577340 | Dây Điện

3C315-77340

Liên hệ
Đặt hàng

HỘP TRỤC BÁNH SAU / REAR AXLE CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A01148114 | Hộp Trục Sau (<=56937)

3A011-48114

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A01148117 | Hộp Trục Sau (=>56938)

3A011-48117

23,571,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3633048125 | Nắp Sau

36330-48125

1,101,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481151200 | Vòng Chữ O

04811-51200

68,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3A01148114 | Hộptrục Sau (<=56937)

3A011-48114

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3A01148117 | Hộptrục Sau (=>56938)

3A011-48117

23,571,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3633048125 | Nắp Sau

36330-48125

1,101,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481151200 | Vòng Chữ O

04811-51200

68,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

14,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3534027380 | Đinh Đầu To

35340-27380

38,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0113851265 | Bu Lông (<=58775)

01138-51265

21,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3A18148090 | Bu Lông (=>58776)

3A181-48090

152,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm (<=58775)

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm (=>58776)

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc (<=58407)

02176-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuT368080950 | Đinh Ốc (=>58408)

T3680-80950

14,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTC35027360 | Đinh Ốc (=>58776)

TC350-27360

14,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0113851280 | Bu Lông

01138-51280

26,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRUYỀN CẦU TRƯỚC / FRONT DRIVE CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A12141253 | Hộp

3A121-41253

4,313,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | ChốT

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng

KHỚP LY HỢP / CLUTCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A01125110 | Bàn Ép Côn

3A011-25110

7,467,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3A27225130 | Lá Côn

3A272-25130

6,648,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3A27225510 | Gờ Nối

3A272-25510

1,173,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350830 | Bu Lông

01123-50830

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3F74025250 | Ổ Bi

3F740-25250

224,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN LI HỢP / CLUTCH RELEASE FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A01126310 | Ống Ổ Bi

3A011-26310

1,081,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C00126350 | Bi Tỳ Côn (<=60422)

3C001-26350

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC65026350 | Bi Tỳ Côn (=>60423)

TC650-26350

686,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3259014722 | Chạc Tách

32590-14722

810,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A11126350 | Bu Lông

3A111-26350

95,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu—- | Bộ

'----

Liên hệ
Đặt hàng

BÀN ĐẠP CÔN / CLUTCH PEDALSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A01126250 | Thanh Gạt

3A011-26250

692,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3A01126230 | Thanh Khớp Ly Hợp

3A011-26230

237,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3A01126240 | Thanh Khớp Ly Hợp

3A011-26240

237,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3235028980 | Đai Ốc Siết

32350-28980

165,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3843015790 | Đinh Đầu Nối (<=58775)

38430-15790

16,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3633026132 | Đinh Đầu Nối (=>58776)

36330-26132

89,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

3,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuT205044120 | Vỏ Bàn Đạp

T2050-44120

61,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3C30126100 | Bàn Đạp

3C301-26100

1,433,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0851102825 | Ống Lót

08511-02825

78,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3A01126150 | Nhíp Xe

3A011-26150

143,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CHÍNH / INPUT SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30128200 | Trục Bánh Răng (21T)

3C301-28200

5,754,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuE313123550 | Phớt Dầu

E3131-23550

77,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0851102520 | Ống Lót

08511-02520

49,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6881113660 | Kẹp Tròn

68811-13660

33,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3374024780 | Vòng Đai

33740-24780

130,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C30128340 | Vòng Bi

3C301-28340

200,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu3C30128350 | Vòng Bi

3C301-28350

200,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3374023540 | Khuyên Hãm

33740-23540

47,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ NHẤT / FIRST HSAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30128060 | Trục

3C301-28060

2,768,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu7655034140 | Ổ Bi

76550-34140

285,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C30130280 | Bánh Răng (34T)

3C301-30280

1,515,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C30128230 | Bánh Răng (25T)

3C301-28230

1,066,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C30128220 | Bánh Răng (20T)

3C301-28220

1,194,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3253025150 | Đệm Lót Nối

32530-25150

473,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3A01128450 | Gờ Rãnh Then

3A011-28450

1,462,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3A01128470 | Tay Gạt Số

3A011-28470

887,000 VNĐ
Đặt hàng
90 Nơi nhập dữ liệu3A11128210 | Bánh Răng (19T)

3A111-28210

6,607,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3253025150 | Đệm Lót Nối

32530-25150

473,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3455015100 | Vành Chặn (2.9mm)

34550-15100

234,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C30134320 | Bánh Răng (35T)

3C301-34320

1,865,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0810106007 | Ổ Bi

08101-06007

184,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0810106306 | Ổ Bi

08101-06306

243,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3A01128690 | Trục Bánh Răng

3A011-28690

47,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112850825 | Bu Lông

01128-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ HAI / SECOND SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30128100 | Trục Bánh Răng (13T)

3C301-28100

5,038,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0851102520 | Ống Lót

08511-02520

49,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3673028043 | Kẹp Tròn

36730-28043

81,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A01228420 | Vành (5.5mm)

3A012-28420

151,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3A01228410 | Vòng

3A012-28410

2,600,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3A01228550 | Ổ Bi

3A012-28550

593,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3671031410 | Kẹp Tròn

36710-31410

65,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3A01228380 | Đệm Lót Nối

3A012-28380

2,060,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3A01228390 | Tay Gạt Số

3A012-28390

2,142,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuT185021440 | Then Bán Nguyệt

T1850-21440

39,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3836021780 | Lò Xo

38360-21780

17,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3F74028450 | Vòng

3F740-28450

235,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3A01228280 | Bánh Răng (23T)

3A012-28280

2,126,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3253021820 | Vòng Đệm

32530-21820

464,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3C31528270 | Bánh Răng (28T)

3C315-28270

1,755,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3C30128263 | Bánh Răng (36T)

3C301-28263

1,601,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3A21128810 | Ổ Bi

3A211-28810

388,000 VNĐ
Đặt hàng
175 Nơi nhập dữ liệu3A21128820 | Kẹp Tròn

3A211-28820

21,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3673028043 | Kẹp Tròn

36730-28043

81,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3A01128690 | Trục Bánh Răng

3A011-28690

47,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0112850825 | Bu Lông

01128-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ BA / THIRD SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C30128160 | Trục

3C301-28160

3,782,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3654041130 | Ổ Bi

36540-41130

316,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3673028043 | Kẹp Tròn

36730-28043

81,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A27341130 | Bánh Răng (23T)

3A273-41130

954,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C30128290 | Bánh Răng (24T)

3C301-28290

1,855,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3A15128310 | Vòng Đệm

3A151-28310

400,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3A01128480 | Gờ Rãnh

3A011-28480

1,462,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3A01128470 | Tay Gạt Số

3A011-28470

887,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C30128370 | Bánh Răng (32T)

3C301-28370

2,521,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Tròn

04611-00620

24,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0810106908 | Ổ Bi

08101-06908

208,000 VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệu3C30134200 | Đệm Lót

3C301-34200

8,959,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C30134220 | Đệm Lót

3C301-34220

4,823,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3A01134750 | Tay Gạt Số

3A011-34750

2,651,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3A01134820 | Then Bán Nguyệt

3A011-34820

46,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3455062350 | Lò Xo

34550-62350

52,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3A01134860 | Vòng

3A011-34860

2,745,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3C30131230 | Bánh Răng (41T)

3C301-31230

3,348,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3A15128310 | Vòng Đệm

3A151-28310

400,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu3628041150 | Vòng (3.0mm)

36280-41150

110,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0810106207 | Ổ Bi

08101-06207

226,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu3A01128690 | Trục Bánh Răng

3A011-28690

47,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0112850825 | Bu Lông

01128-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
270