HỆ THỐNG ĐẬP DC-70 PRO

5/5 - (4 bình chọn)

CẦN KÉO ĐẬP / HARTVEST TENSION ARMLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07263450 | Tay Tăng

5T072-63450

564,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07263480 | Puli

5T072-63480

517,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07863470 | Trục

5T078-63470

101,000 VNĐ
Đặt hàng
027 Nơi nhập dữ liệu0112750816 | Bu Lông

01127-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200150 | Kẹp Tròn

04612-00150

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07864650 | Dây Curoa

5T078-64650

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07265780 | Lò Xo

5T072-65780

58,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0814106202 | Ổ Bi

08141-06202

135,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07263490 | Ghim Tròn

5T072-63490

390,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN TRẢ NGHẸN / HARVEST REVERSAL LEVERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07856440 | Cần

5T078-56440

583,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07856450 | Thanh

5T078-56450

93,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07863520 | Puli

5T078-63520

244,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200150 | Kẹp Tròn

04612-00150

5,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00162180 | Dụng Cụ Kẹp

PG001-62180

19,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461201000 | Kẹp Tròn

04612-01000

129,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07856460 | Dây Curoa

5T078-56460

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07256470 | Thanh Dẫn

5T072-56470

194,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07256480 | Nắp

5T072-56480

76,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0301750816 | Ốc Vít

03017-50816

3,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP TRÊN / THRESHING FRAME UPPERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861022 | Khung Trên

5T078-61022

32,549,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113851030 | Bu Lông

01138-51030

24,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
047 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0151751640 | Đinh Ốc

01517-51640

23,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07869510 | Thanh Dẫn

5T078-69510

506,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261930 | Nắp

5T072-61930

194,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5T07261940 | Đệm Lót

5T072-61940

10,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07861960 | Bu Lông

5T078-61960

20,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07262130 | Cái Chặn

5T072-62130

131,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07262140 | Vải Lót

5T072-62140

443,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệu5T07862210 | Đĩa

5T078-62210

306,000 VNĐ
Đặt hàng
126 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07263870 | VảI BạT

5T072-63870

569,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07263880 | Cái Chặn

5T072-63880

174,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
151 Nơi nhập dữ liệu0102350625 | Bu Lông

01023-50625

6,000 VNĐ
Đặt hàng
152 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm

04015-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
153 Nơi nhập dữ liệu5T12463890 | Thanh Dẫn

5T124-63890

46,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1382467580 | Vòng Siết

13824-67580

8,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

896,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn

5T078-79830

178,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

17,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP DƯỚI / THRESHING FRAME LOWERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11961010 | Khung Dưới

5T119-61010

52,092,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07861130 | Đĩa

5T078-61130

1,022,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261190 | Đĩa

5T072-61190

897,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T07261180 | PhớT

5T072-61180

9,000 VNĐ
Đặt hàng
047 Nơi nhập dữ liệu5T07261160 | Bọt Xốp

5T072-61160

19,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07861960 | Bu Lông

5T078-61960

20,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261910 | Nắp

5T072-61910

174,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07861960 | Bu Lông

5T078-61960

20,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261920 | Nắp

5T072-61920

159,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5T07261950 | Đệm Lót

5T072-61950

10,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07861960 | Bu Lông

5T078-61960

20,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07862190 | Hàn Kín

5T078-62190

635,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07262170 | Đĩa

5T072-62170

149,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07262180 | Đĩa

5T072-62180

149,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA QUẠT THÓC / WINNOWER PLATELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861210 | Đĩa

5T078-61210

112,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07861220 | Đĩa

5T078-61220

131,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07861210 | Đĩa

5T078-61210

112,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07861230 | Đĩa

5T078-61230

130,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

8,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA CHỈNH HƯỚNG GIÓ / WIN DIRECTION PLATELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07262110 | Đĩa

5T072-62110

381,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07262120 | Đĩa

5T072-62120

291,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07861660 | VảI BạT

5T078-61660

1,804,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261670 | ChốT HãM

5T072-61670

76,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07261820 | Then Cài

5T072-61820

19,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261810 | Then Cài

5T072-61810

32,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

17,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA NẠP / INLET PLATELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07261140 | Đĩa

5T072-61140

2,612,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07261170 | Phớt

5T072-61170

16,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07261310 | ĐĩA

5T072-61310

115,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261152 | Đĩa

5T072-61152

3,296,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261170 | PhớT

5T072-61170

16,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP CHẮN RƠM / DUSTING COVERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861630 | Đĩa

5T078-61630

695,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07872423 | Nắp

5T078-72423

4,519,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272440 | Hàn Kín

5T072-72440

35,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261642 | VảI BạT

5T072-61642

714,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07271140 | Cái Chặn

5T072-71140

121,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07261810 | Then

5T072-61810

32,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP BUỒNG ĐẬP / THRESHING BONNETLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07864110 | Nắp

5T078-64110

11,345,000 VNĐ
Đặt hàng
017 Nơi nhập dữ liệu5T07864140 | Đĩa

5T078-64140

2,742,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07864120 | Đĩa

5T078-64120

541,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07864150 | Đĩa

5T078-64150

541,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07864160 | PhớT

5T078-64160

75,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07264170 | Bọt Xốp

5T072-64170

40,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07864260 | Bọt Xốp

5T078-64260

38,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07264270 | Bọt Xốp

5T072-64270

10,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07264150 | ChằNg

5T072-64150

93,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07264250 | ChốT

5T072-64250

75,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551150215 | Đinh

05511-50215

1,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng

LƯỠI GÀ NẮP BUỒNG ĐẬP / DUST CARRYING VALVELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07264212 | Đĩa

5T072-64212

793,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07264220 | Đĩa

5T072-64220

1,364,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07264230 | Đĩa

5T072-64230

1,316,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07264182 | Bu Lông

5T072-64182

150,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07864200 | Đệm Cao Su

5T078-64200

661,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07264290 | Chốt

5T072-64290

19,000 VNĐ
Đặt hàng

CÁNH CỬA BUỒNG ĐẬP / OPEN-CLOSE COVERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07872110 | Nắp

5T078-72110

4,355,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07872120 | Đĩa

5T078-72120

839,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07872190 | PhớT

5T078-72190

97,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261360 | Tay Cầm

5T072-61360

50,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272140 | Gương

5T072-72140

59,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0202150050 | Đinh Ốc

02021-50050

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07872150 | Cao S

5T078-72150

86,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07272160 | Cao S

5T072-72160

33,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07872130 | Thanh

5T078-72130

57,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07272170 | Thanh Chống (<=00164)

5T072-72170

246,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07272173 | Thanh Chống (>=00165)

5T072-72173

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

16,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬY TRƯỚC-SAU / THRESHING COVER FRONT-BACKLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07272212 | Nắp Trước

5T072-72212

849,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07972260 | Thanh Chống

5T079-72260

38,000 VNĐ
Đặt hàng
027 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

17,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07272222 | Nắp Trước

5T072-72222

728,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261360 | Tay Cầm

5T072-61360

50,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272230 | Thanh Chống

5T072-72230

374,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

131,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu0182050615 | Bu Lông

01820-50615

18,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07272412 | Nắp Sau

5T072-72412

680,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07872350 | ĐĩA

5T078-72350

56,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05159190 | Đệm

5T051-59190

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

896,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn (55W)

5T078-79830

178,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬY BÊN HỒNG / THRESHING COVER SIDELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07872312 | Nắp Trái

5T078-72312

1,083,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261420 | Tay Cầm

5T072-61420

50,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

131,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07872322 | Nắp

5T078-72322

1,661,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07261420 | Tay Cầm

5T072-61420

50,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

131,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC QUẠT THÓC / WINNOWER SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07866110 | Trục

5T078-66110

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07866132 | Đĩa

5T078-66132

632,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07866340 | Nắp Bụi

5T078-66340

23,000 VNĐ
Đặt hàng
036 Nơi nhập dữ liệu0461100720 | Kẹp Tròn

04611-00720

54,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07866240 | Ổ Bi

5T078-66240

341,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07866152 | Giá Đỡ

5T078-66152

276,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu5T07866230 | Cánh Tay

5T078-66230

1,619,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07266190 | Lưỡi

5T072-66190

319,000 VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
077 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0117351020 | Bu Lông

01173-51020

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07866210 | Ổ Bi

5T078-66210

340,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07866220 | Giá Đỡ

5T078-66220

243,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07866310 | Puli

5T078-66310

2,505,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0571200735 | Then

05712-00735

15,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07265190 | Vòng Đệm

5T072-65190

53,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm

04512-50160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0217450160 | Đinh Ốc

02174-50160

14,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07866320 | Thanh Dẫn

5T078-66320

411,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07866332 | Puli

5T078-66332

1,827,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0571200735 | Then

05712-00735

15,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T07265190 | Vòng Đệm

5T072-65190

53,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm

04512-50160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0217450160 | Đinh Ốc

02174-50160

14,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu5T07866350 | Dây Đai

5T078-66350

Liên hệ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5T07872360 | ĐĩA

5T078-72360

75,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T05159190 | Đệm

5T051-59190

5,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN KÉO XI LANH ĐẬP / THRESHING CYLINDER TENSION ARMLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07265810 | Tay Tăng

5T072-65810

453,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0661115675 | Vú Mỡ

06611-15675

13,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07265870 | Ống Lót

5T072-65870

48,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401150220 | Vòng Đệm

04011-50220

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461200220 | Kẹp Tròn

04612-00220

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07265790 | Puli

5T072-65790

391,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0814106203 | Ổ Bi

08141-06203

142,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn

04612-00170

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07865850 | Dây Curoa

5T078-65850

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07265890 | Lò Xo

5T072-65890

83,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07265863 | Bu Lông

5T072-65863

140,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ XI LANH ĐẬP / THRESHING CYLINDER DRIVE CASELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07256412 | Hộp

5T072-56412

4,803,000 VNĐ