HỆ THỐNG ĐẬP DC-70 PRO

5/5 - (4 bình chọn)

CẦN KÉO ĐẬP / HARTVEST TENSION ARMLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07263450 | Tay Tăng

5T072-63450

639,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07263480 | Puli

5T072-63480

586,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07863470 | Trục

5T078-63470

115,000 VNĐ
Đặt hàng
027 Nơi nhập dữ liệu0112750816 | Bu Lông

01127-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200150 | Kẹp Tròn

04612-00150

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07864650 | Dây Curoa

5T078-64650

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07265780 | Lò Xo

5T072-65780

65,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0814106202 | Ổ Bi

08141-06202

140,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07263490 | Ghim Tròn

5T072-63490

442,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN TRẢ NGHẸN / HARVEST REVERSAL LEVERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07856440 | Cần

5T078-56440

659,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07856450 | Thanh

5T078-56450

105,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07863520 | Puli

5T078-63520

278,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200150 | Kẹp Tròn

04612-00150

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00162180 | Dụng Cụ Kẹp

PG001-62180

20,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461201000 | Kẹp Tròn

04612-01000

133,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07856460 | Dây Curoa

5T078-56460

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07256470 | Thanh Dẫn

5T072-56470

219,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07256480 | Nắp

5T072-56480

86,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0301750816 | Ốc Vít

03017-50816

4,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP TRÊN / THRESHING FRAME UPPERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861022 | Khung Trên

5T078-61022

36,751,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113851030 | Bu Lông

01138-51030

25,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
047 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0151751640 | Đinh Ốc

01517-51640

24,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07869510 | Thanh Dẫn

5T078-69510

574,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261930 | Nắp

5T072-61930

218,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5T07261940 | Đệm Lót

5T072-61940

10,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07861960 | Bu Lông

5T078-61960

22,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07262130 | Cái Chặn

5T072-62130

147,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07262140 | Vải Lót

5T072-62140

502,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệu5T07862210 | Đĩa

5T078-62210

345,000 VNĐ
Đặt hàng
126 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07263870 | VảI BạT

5T072-63870

646,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07263880 | Cái Chặn

5T072-63880

196,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
151 Nơi nhập dữ liệu0102350625 | Bu Lông

01023-50625

6,000 VNĐ
Đặt hàng
152 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm

04015-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
153 Nơi nhập dữ liệu5T12463890 | Thanh Dẫn

5T124-63890

52,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1382467580 | Vòng Siết

13824-67580

9,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

1,017,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn

5T078-79830

202,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

19,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP DƯỚI / THRESHING FRAME LOWERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11961010 | Khung Dưới

5T119-61010

58,985,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07861130 | Đĩa

5T078-61130

1,155,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261190 | Đĩa

5T072-61190

1,014,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T07261180 | PhớT

5T072-61180

10,000 VNĐ
Đặt hàng
047 Nơi nhập dữ liệu5T07261160 | Bọt Xốp

5T072-61160

21,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07861960 | Bu Lông

5T078-61960

22,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261910 | Nắp

5T072-61910

196,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07861960 | Bu Lông

5T078-61960

22,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261920 | Nắp

5T072-61920

179,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5T07261950 | Đệm Lót

5T072-61950

11,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07861960 | Bu Lông

5T078-61960

22,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07862190 | Hàn Kín

5T078-62190

721,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07262170 | Đĩa

5T072-62170

168,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07262180 | Đĩa

5T072-62180

168,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA QUẠT THÓC / WINNOWER PLATELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861210 | Đĩa

5T078-61210

127,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07861220 | Đĩa

5T078-61220

147,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07861210 | Đĩa

5T078-61210

127,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07861230 | Đĩa

5T078-61230

147,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

9,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA CHỈNH HƯỚNG GIÓ / WIN DIRECTION PLATELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07262110 | Đĩa

5T072-62110

429,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07262120 | Đĩa

5T072-62120

329,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07861660 | VảI BạT

5T078-61660

2,046,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261670 | ChốT HãM

5T072-61670

85,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07261820 | Then Cài

5T072-61820

21,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261810 | Then Cài

5T072-61810

36,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

19,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA NẠP / INLET PLATELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07261140 | Đĩa

5T072-61140

2,958,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07261170 | Phớt

5T072-61170

17,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07261310 | ĐĩA

5T072-61310

131,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261152 | Đĩa

5T072-61152

3,733,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261170 | PhớT

5T072-61170

17,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP CHẮN RƠM / DUSTING COVERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861630 | Đĩa

5T078-61630

784,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07872423 | Nắp

5T078-72423

5,110,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272440 | Hàn Kín

5T072-72440

39,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261642 | VảI BạT

5T072-61642

810,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07271140 | Cái Chặn

5T072-71140

137,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07261810 | Then

5T072-61810

36,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP BUỒNG ĐẬP / THRESHING BONNETLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07864110 | Nắp

5T078-64110

12,784,000 VNĐ
Đặt hàng
017 Nơi nhập dữ liệu5T07864140 | Đĩa

5T078-64140

3,103,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07864120 | Đĩa

5T078-64120

612,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07864150 | Đĩa

5T078-64150

612,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07864160 | PhớT

5T078-64160

85,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07264170 | Bọt Xốp

5T072-64170

45,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07864260 | Bọt Xốp

5T078-64260

43,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07264270 | Bọt Xốp

5T072-64270

11,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07264150 | ChằNg

5T072-64150

106,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07264250 | ChốT

5T072-64250

85,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551150215 | Đinh

05511-50215

2,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng

LƯỠI GÀ NẮP BUỒNG ĐẬP / DUST CARRYING VALVELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07264212 | Đĩa

5T072-64212

898,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07264220 | Đĩa

5T072-64220

1,545,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07264230 | Đĩa

5T072-64230

1,490,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07264182 | Bu Lông

5T072-64182

169,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07864200 | Đệm Cao Su

5T078-64200

750,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07264290 | Chốt

5T072-64290

21,000 VNĐ
Đặt hàng

CÁNH CỬA BUỒNG ĐẬP / OPEN-CLOSE COVERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07872110 | Nắp

5T078-72110

4,909,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07872120 | Đĩa

5T078-72120

948,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07872190 | PhớT

5T078-72190

109,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261360 | Tay Cầm

5T072-61360

57,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272140 | Gương

5T072-72140

67,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0202150050 | Đinh Ốc

02021-50050

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07872150 | Cao S

5T078-72150

97,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07272160 | Cao S

5T072-72160

37,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07872130 | Thanh

5T078-72130

65,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07272170 | Thanh Chống (<=00164)

5T072-72170

279,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07272173 | Thanh Chống (>=00165)

5T072-72173

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

17,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬY TRƯỚC-SAU / THRESHING COVER FRONT-BACKLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07272212 | Nắp Trước

5T072-72212

961,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07972260 | Thanh Chống

5T079-72260

43,000 VNĐ
Đặt hàng
027 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

19,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07272222 | Nắp Trước

5T072-72222

826,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261360 | Tay Cầm

5T072-61360

57,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272230 | Thanh Chống

5T072-72230

423,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

148,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu0182050615 | Bu Lông

01820-50615

19,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07272412 | Nắp Sau

5T072-72412

769,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07872350 | ĐĩA

5T078-72350

64,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05159190 | Đệm

5T051-59190

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

1,017,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn (55W)

5T078-79830

202,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬY BÊN HỒNG / THRESHING COVER SIDELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07872312 | Nắp Trái

5T078-72312

1,226,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261420 | Tay Cầm

5T072-61420

57,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

148,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07872322 | Nắp

5T078-72322

1,881,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07261420 | Tay Cầm

5T072-61420

57,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

148,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC QUẠT THÓC / WINNOWER SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07866110 | Trục

5T078-66110

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07866132 | Đĩa

5T078-66132

714,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07866340 | Nắp Bụi

5T078-66340

26,000 VNĐ
Đặt hàng
036 Nơi nhập dữ liệu0461100720 | Kẹp Tròn

04611-00720

55,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07866240 | Ổ Bi

5T078-66240

386,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07866152 | Giá Đỡ

5T078-66152

311,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu5T07866230 | Cánh Tay

5T078-66230

1,828,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07266190 | Lưỡi

5T072-66190

360,000 VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
077 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0117351020 | Bu Lông

01173-51020

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07866210 | Ổ Bi

5T078-66210

386,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07866220 | Giá Đỡ

5T078-66220

258,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07866310 | Puli

5T078-66310

2,833,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0571200735 | Then

05712-00735

16,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07265190 | Vòng Đệm

5T072-65190

61,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm

04512-50160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0217450160 | Đinh Ốc

02174-50160

14,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07866320 | Thanh Dẫn

5T078-66320

463,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07866332 | Puli

5T078-66332

2,067,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0571200735 | Then

05712-00735

16,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T07265190 | Vòng Đệm

5T072-65190

61,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm

04512-50160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0217450160 | Đinh Ốc

02174-50160

14,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu5T07866350 | Dây Đai

5T078-66350

Liên hệ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5T07872360 | ĐĩA

5T078-72360

84,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T05159190 | Đệm

5T051-59190

6,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN KÉO XI LANH ĐẬP / THRESHING CYLINDER TENSION ARMLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07265810 | Tay Tăng

5T072-65810

512,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0661115675 | Vú Mỡ

06611-15675

13,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07265870 | Ống Lót

5T072-65870

55,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401150220 | Vòng Đệm

04011-50220

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461200220 | Kẹp Tròn

04612-00220

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07265790 | Puli

5T072-65790

441,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0814106203 | Ổ Bi

08141-06203

146,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn

04612-00170

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07865850 | Dây Curoa

5T078-65850

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07265890 | Lò Xo

5T072-65890

93,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07265863 | Bu Lông

5T072-65863

158,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ XI LANH ĐẬP / THRESHING CYLINDER DRIVE CASELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07256412 | Hộp

5T072-56412

5,421,000 VNĐ