HỆ THỐNG BƠM B2140S

4/5 - (1250 bình chọn)

BƠM THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMPSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6A10037100 | Bơm Thủy Lực

6A100-37100

6,100,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0481110460 | Vòng Chữ O

04811-10460

23,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350835 | Bu Lông

01123-50835

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0205650080 | Đinh Ốc

02056-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1382467590 | Vòng Siết

13824-67590

29,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BƠM THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMP PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6A10037100 | Bơm Thủy Lực

6A100-37100

6,100,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuK206336940 | Ống Lót

K2063-36940

24,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501400816 | Chốt

05014-00816

53,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6A10037242 | Bánh Răng

6A100-37242

2,168,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C14037350 | Tấm Chắn

6C140-37350

167,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C04036344 | Đa ,Kép

6C040-36344

85,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6A10037502 | Vỏ Bơm

6A100-37502

1,645,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuK206336940 | Ống Lót

K2063-36940

24,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0177451030 | Bu Lông

01774-51030

16,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuT115036430 | Phớt Dầu

T1150-36430

94,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0461100300 | Kẹp Tròn

04611-00300

8,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG HÚT THỦY LỰC / HYDRAULIC OIL LINESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C50637780 | Ống Nối

6C506-37780

58,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C52639010 | Lọc Dầu

6C526-39010

234,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C61639110 | Ống Dầu

6C616-39110

529,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0481600200 | Vòng Chữ O

04816-00200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C50639140 | Đệm

6C506-39140

24,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C60639170 | Ống Vòi

6C606-39170

116,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC40436230 | Gá Kẹp

TC404-36230

83,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C52639132 | Vòng Siết

6C526-39132

43,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

20,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG THỦY LỰC (Chuyển) / HYDRAULIC PIPE (Delivery) STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C62739210 | Ống Dẫn

6C627-39210

817,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C50639250 | Đệm

6C506-39250

25,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

20,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0481700200 | Vòng Chữ O

04817-00200

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350835 | Bu Lông

01123-50835

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C50639280 | Bu Lông

6C506-39280

59,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C50639262 | Đệm Lót

6C506-39262

34,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C50639272 | Đệm Lót

6C506-39272

34,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6C52639192 | Vòng Siết

6C526-39192

34,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

20,000 VNĐ
Đặt hàng

XILANH THỦY LỰC / HYDRAULIC CYLINDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C526-36034 | Bộ Vỏ (<=32073)

6C526-36034

7,307,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C526-36035 | Bộ Vỏ (=>32074)

6C526-36035

7,287,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C526-36036 | Bộ Vỏ (=>32105)

6C526-36036

7,287,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6C200-36480 | Ông Lót

6C200-36480

304,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C300-36490 | Ông Lót

6C300-36490

304,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu32701-36150 | Chốt (<=32073)

32701-36150

60,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuYT104-21010 | Chốt (=>32074)

YT104-21010

24,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C356-36050 | Chốt

6C356-36050

234,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu04817-00110 | Vòng Chữ O

04817-00110

12,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C526-37110 | Trục Sang Số

6C526-37110

1,947,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C506-36620 | Nắp

6C506-36620

82,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6C506-36630 | Vòng Chữ O

6C506-36630

54,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu01754-50820 | Bu Lông

01754-50820

20,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC402-37160 | Chốt

TC402-37160

17,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6C360-42170 | Vú Mỡ (<=32182)

6C360-42170

54,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6C626-42170 | Vú Mỡ (=>32183)

6C626-42170

17,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu6C506-36050 | Khớp Ống Nối

6C506-36050

25,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuTC422-37140 | Ống Vòi

TC422-37140

31,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6C506-37590 | Chốt Tra Dầu

6C506-37590

30,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu01133-51035 | Bu Lông

01133-51035

10,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu01133-51045 | Bu Lông

01133-51045

13,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu01519-51035 | Đinh Đầu To

01519-51035

20,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu04512-50100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu02176-50100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng

TAY NÂNG THỦY LỰC / HYDRAULIC PISTON-LIFT ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C50636410 | Pít Tông

6C506-36410

693,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0481100600 | Vòng Chữ O

04811-00600

34,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A60036460 | Vòng Đai

6A600-36460

81,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C50636430 | Thanh Gạt

6C506-36430

783,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C50636470 | Trục Nâng

6C506-36470

2,702,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C50636550 | Vòng Chữ O

6C506-36550

56,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6A32042170 | Vú Mỡ

6A320-42170

54,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C52636513 | Tay Nâng

6C526-36513

2,298,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6C52636523 | Tay Nâng

6C526-36523

1,732,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461200320 | Kẹp Tròn

04612-00320

10,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C50636450 | Cần Thủy Lực

6C506-36450

891,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0541100640 | Đinh Lò Xo

05411-00640

8,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu6C50636750 | Chốt

6C506-36750

101,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN LIÊN HỆ NGƯỢC / FEED BACK LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C50636940 | Mối Nối

6C506-36940

277,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0461350060 | Kẹp Tròn

04613-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6C50636930 | Trục Lẫy

6C506-36930

726,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C50636970 | Trục Lẫy

6C506-36970

849,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0481600110 | Vòng Chữ O

04816-00110

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C52636963 | Tấm Đệm

6C526-36963

780,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C50636990 | Trục

6C506-36990

390,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461200100 | Kẹp Tròn

04612-00100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C50636950 | Trục

6C506-36950

196,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0461200120 | Kẹp Tròn

04612-00120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6C50636230 | Thanh Truyền

6C506-36230

155,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu6C50636220 | Chốt An Toàn

6C506-36220

191,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0552551000 | Đinh Khóa

05525-51000

8,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng

VAN ĐIỀU KHIỂN / CONTROL VALVESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYS00600100 | Van Thủy Lực

YS006-00100

8,601,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0481700100 | Vòng Chữ O

04817-00100

12,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN VAN ĐIỀU KHIỂN / CONTROL VALVE PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYS00600100 | Van Thủy Lực

YS006-00100

8,601,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuYS00600222 | Cần Gạt

YS006-00222

107,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuYS00600230 | Lò Xo

YS006-00230

23,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuYS00600240 | Giá Đỡ

YS006-00240

163,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461350090 | Kẹp Tròn

04613-50090

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuYS00600310 | Khung Nhỏ

YS006-00310

162,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuYS00600320 | Lò Xo

YS006-00320

18,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0481700090 | Vòng Chữ O

04817-00090

5,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuYS00600330 | Vít Khóa

YS006-00330

165,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuYS00320210 | Khung Giảm Áp

YS003-20210

1,215,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuYS00100610 | Lò Xo

YS001-00610

62,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuYS00600410 | Vít Khóa

YS006-00410

297,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuYS00600510 | Chốt

YS006-00510

347,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0481706100 | Vòng Chữ O

04817-06100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuYS00600520 | Khung Nhỏ

YS006-00520

195,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0771500803 | Bi Tròn

07715-00803

3,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuYS00600530 | Lò Xo

YS006-00530

16,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0481600050 | Vòng Chữ O

04816-00050

8,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0211250080 | Đinh Ốc

02112-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuYT10421010 | Chốt

YT104-21010

24,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuYS00600710 | Vít Trí

YS006-00710

25,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuYS00600830 | Chốt

YS006-00830

91,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC ĐIỀU CHỈNH NÂNG HẠ MÓC 3 ĐIỂM / FALL ADJUSTMENT SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu6C52636250 | Trục Điều Chỉnh

6C526-36250

2,477,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0481700100 | Vòng Chữ O

04817-00100

12,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0771503209 | Bi

07715-03209

2,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C50636260 | Lò Xo

6C506-36260

46,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6C50637410 | Chốt

6C506-37410

34,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6C50636270 | Bạc Đệm

6C506-36270

108,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100190 | Kẹp Tròn

04611-00190

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0541100414 | Đinh Lò Xo

05411-00414

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC40334560 | Dụng Cụ Kẹp

TC403-34560

30,000 VNĐ
Đặt hàng

VAN AN TOÀN / RELIEF VALVESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC40237910 | Nút Phích

TC402-37910

537,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC40237920 | Lò Xo

TC402-37920

41,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC40237930 | Đế

TC402-37930

303,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC40237940 | Khung Nhỏ

TC402-37940

535,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC40237970 | Miếng Chêm (0.1mm)

TC402-37970

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC40237960 | Miếng Chêm (0.2mm)

TC402-37960

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC40237950 | Miếng Chêm (0.4mm)

TC402-37950

9,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401350050 | Vòng Đệm

04013-50050

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481110160 | Vòng Chữ O

04811-10160

12,000 VNĐ
Đặt hàng

VAN AN TOÀN / SAFETY VALVESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW47500100 | Bộ Van

YW475-00100

2,390,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuYW12555170 | Vòng Chữ O

YW125-55170

22,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481606280 | Vòng Chữ O

04816-06280

16,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!