ĐỘNG CƠ M704K

4/5 - (1250 bình chọn)

CÁC TE / CRANKCASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G58101043 | Vỏ Động Cơ (<=CGPZ999)

1G581-01043

33,411,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G58101044 | Vỏ Động Cơ (=>CGQ0001)

1G581-01044

49,928,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

19,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu1584196020 | Chốt

15841-96020

28,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01096010 | Chốt

1C010-96010

36,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1668396020 | Bugi

16683-96020

120,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1526103370 | Nắp Kín

15261-03370

31,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1522103380 | Nắp Kín (<=CGPZ999)

15221-03380

39,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J55003380 | Nắp Kín (=>CGQ0001)

1J550-03380

41,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu1522103380 | Nắp Kín

15221-03380

39,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1522103390 | Nắp Kín

15221-03390

58,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C01096160 | Bugi

1C010-96160

31,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0501200820 | Chốt

05012-00820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0501201016 | Chốt

05012-01016

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1522133650 | Chốt

15221-33650

26,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C01033643 | Chốt

1C010-33643

84,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01004560 | Bu Lông,

1C010-04560

67,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01191012 | Bu Lông

1C011-91012

98,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1526103370 | Nắp Kín

15261-03370

31,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1G89633610 | Chốt

1G896-33610

14,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1502133660 | Đệm Lót

15021-33660

11,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C01037114 | Mối Nối

1C010-37114

187,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0631155030 | Chốt

06311-55030

28,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0472400170 | Đệm Lót

04724-00170

13,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1G57401124 | Lốc Máy (<=CJPZ999)

1G574-01124

15,835,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1G52301120 | Lốc Máy (=>CJQ0001)

1G523-01120

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1C01033653 | Chốt

1C010-33653

116,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1C01194510 | Chốt,

1C011-94510

124,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1C01033080 | Bộ Chốt Dầu

1C010-33080

99,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuE915133140 | Chốt Tra Dầu

E9151-33140

44,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0481750300 | Vòng Chữ O

04817-50300

17,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu1560233110 | Mặt Bích (<=CGVZ999)

15602-33110

539,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu1J55333110 | Mặt Bích (=>CGW0001)

1J553-33110

197,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu1562532890 | Miếng Đệm

15625-32890

27,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu0175450820 | Bu Lông

01754-50820

21,000 VNĐ
Đặt hàng

BỂ DẦU / OIL PANSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G57401602 | Bộ Bể Dầu

1G574-01602

5,193,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1570733750 | Ống Hút

15707-33750

82,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1626596670 | Gioăng

16265-96670

24,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1G57491010 | Bu Lông

1G574-91010

80,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0177451025 | Bu Lông

01774-51025

18,000 VNĐ
Đặt hàng
055 Nơi nhập dữ liệu6641856660 | Chốt

66418-56660

36,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01132110 | Lọc Dầu

1C011-32110

573,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481400220 | Vòng Chữ O

04814-00220

33,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01036422 | Dẫn Hướng

1C010-36422

124,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01036412 | Que Thăm

1C010-36412

156,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1G51336550 | Bugi

1G513-36550

21,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP XILANH / CYLINDER HEADSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G52301740 | Móc

1G523-01740

276,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu1G52301740 | Móc

1G523-01740

276,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0175450814 | Bu Lông

01754-50814

22,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J54291632 | Đinh Đầu To

1J542-91632

38,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc,

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C05003020 | Nắp Quy Lát

1C050-03020

38,386,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1522103370 | Nắp

15221-03370

33,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1522103490 | Nắp

15221-03490

48,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

19,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01003450 | Bu Lông

1C010-03450

67,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G51403314 | Gioăng Mặt Máy (STD/2 khắc)

1G514-03314

1,039,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G51403604 | Gioăng Mặt Máy (Phù hợp/1 khắc)

1G514-03604

1,040,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G51403614 | Gioăng Mặt Máy (Phù hợp/không để notch)

1G514-03614

1,040,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1584196020 | Chốt

15841-96020

28,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ / GEAR CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G59704015 | Hộp Số

1G597-04015

12,494,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01036950 | Lò Xo

1C010-36950

25,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01036922 | Van

1C010-36922

237,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1626596670 | Gioăng

16265-96670

24,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01036960 | Phích Cắm

1C010-36960

186,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01035070 | Cụm Rôto

1C010-35070

2,851,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01035130 | Nắp

1C010-35130

464,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0301650616 | Đinh Vít

03016-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01096020 | Chốt

1C010-96020

52,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1628633750 | Ống Hút

16286-33750

61,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1123391500 | Đinh Đầu To

11233-91500

19,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C02004140 | Phớt Dầu (<=Chxz999)

1C020-04140

395,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J55504140 | Phớt Dầu (=>Chy0001)

1J555-04140

395,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0481400200 | Vòng Chữ O

04814-00200

29,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0481400240 | Vòng Chữ O

04814-00240

20,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1G52304160 | Đĩa

1G523-04160

Liên hệ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

21,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01091030 | Bu Lông

1C010-91030

92,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C01091040 | Bu Lông

1C010-91040

92,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẦU / HEAD COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C02014507 | Bộ Nắp (<=CHBZ999)

1C020-14507

5,376,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G52314500 | Bộ Nắp (=>CHC0001)

1G523-14500

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G52314502 | Bộ Nắp (=>CHU0001)

1G523-14502

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G52314503 | Bộ Nắp (=>CKE0001)

1G523-14503

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01005670 | Thành Phần

1C010-05670

27,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01005370 | Tấm Chắn Bảo Vệ

1C010-05370

25,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1C01005140 | Đĩa

1C010-05140

51,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01005150 | Đĩa

1C010-05150

51,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0305450408 | Đinh Vít

03054-50408

2,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1624105550 | Ống Xả Hơi

16241-05550

66,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02014520 | Đệm Lót

1C020-14520

507,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1G91105203 | Van Xả Khí

1G911-05203

701,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1G80105120 | Nắp Thông Hơi

1G801-05120

185,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0305450508 | Đinh Vít

03054-50508

2,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0631185016 | Nắp

06311-85016

17,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01033080 | Kết Cấu Chốt

1C010-33080

99,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuE915133140 | Chốt

E9151-33140

44,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0481750300 | Vòng Chữ O

04817-50300

17,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C02053810 | Gioăng Quy Lát (<=CKDZ999)

1C020-53810

134,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1A70053810 | Gioăng Quy Lát (=>CKE0001)

1A700-53810

91,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1G91191022 | Bu Lông

1G911-91022

26,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C02005510 | Ống (<=CJTZ999)

1C020-05510

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C02005512 | Ống (=>CJU0001)

1C020-05512

50,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1624133510 | Đai Truyền

16241-33510

19,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CAM / CAMSHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1560115553 | Đệm Đẩy Xupap

15601-15553

157,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01015110 | Thanh Đẩy

1C010-15110

83,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C02016012 | Trục Cam (<=CGVZ999)

1C020-16012

7,007,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J55016010 | Trục Cam (=>CGW0001)

1J550-16010

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J55016012 | Trục Cam (=>CHC0001)

1J550-16012

6,463,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi Tròn (<=CGVZ999)

07715-01605

4,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0771503211 | Bi Tròn (=>CGW0001)

07715-03211

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1J55016940 | Bi Tròn (=>CHC0001)

1J550-16940

7,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01016514 | Bánh Răng

1C010-16514

1,536,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0571200520 | Then

05712-00520

13,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01016270 | Vành ChặN

1C010-16270

269,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

21,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J55024250 | Trục Bánh Răng

1J550-24250

849,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu1C01024520 | Chốt

1C010-24520

457,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01024360 | Vòng Đai

1C010-24360

321,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1C01024370 | Vòng Đai

1C010-24370

357,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0175450855 | Bu Lông,Mép

01754-50855

26,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01124014 | Bánh Răng

1C011-24014

2,208,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01024983 | Ống Lót

1C010-24983

509,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C01124025 | Bánh Răng

1C011-24025

1,575,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01024983 | Ống Lót

1C010-24983

509,000 VNĐ
Đặt hàng

PISTON VÀ TAY BIÊN / PISTON AND CRANKSHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G51421110 | Pít Tông (STD)

1G514-21110

2,688,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G51421910 | Pít Tông (+0.5mm)

1G514-21910

2,688,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0461100300 | Kẹp Tròn

04611-00300

8,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J50021050 | Xéc Măng (STD)

1J500-21050

952,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J50021090 | Xéc Măng (<=CHVZ999) (+0.5mm)

1J500-21090

871,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1J50021092 | Xéc Măng (=>CHW0001) (+0.5mm)

1J500-21092

1,005,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1J55021310 | Chốt (<=CKKZ999)

1J550-21310

278,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01021310 | Chốt (=>CKL0001)

1C010-21310

287,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461100300 | Kẹp Tròn

04611-00300

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J55022010 | Tay Biên

1J550-22010

3,582,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01021982 | Ống Lót

1C010-21982

99,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01022142 | Bu Lông

1C010-22142

66,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02022313 | Bạc Tay Biên (STD/BỘ)

1C020-22313

157,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02022334 | Bạc Tay Biên (STD/BỘ)

1C020-22334

144,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02022963 | Bạc Tay Biên ( -0,20mm)

1C020-22963

113,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C02022973 | Bạc Tay Biên ( -0,40mm)

1C020-22973

172,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1G57423017 | Trục Cơ (<=CHXZ999)

1G574-23017

26,681,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J56723010 | Trục Cơ (=>CHY0001)

1J567-23010

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1J56723012 | Trục Cơ (=>CKE0001)

1J567-23012

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01023300 | Bạc Miểng

1C010-23300

867,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1C01124110 | Bạc Miểng

1C011-24110

730,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0571200515 | Then

05712-00515

14,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1G38135630 | Bánh Răng

1G381-35630

511,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C02023472 | Bạc Trục Cơ (STD/BỘ)

1C020-23472

238,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C02023912 | Bạc Trục Cơ (-0.2mm/BỘ)

1C020-23912

285,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1C02023922 | Bạc Trục Cơ (-0.4mm/BỘ)

1C020-23922

304,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01023532 | Bạc Căn (STD)

1C010-23532

116,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01023952 | Bạc Căn (+0.2mm)

1C010-23952

135,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01023962 | Bạc Căn (+0.4mm)

1C010-23962

135,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01023542 | Bạc Căn (STD)

1C010-23542

116,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01023972 | Bạc Căn (+0.2mm)

1C010-23972

126,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01023982 | Bạc Căn (+0.4mm)

1C010-23982

135,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1G53921773 | Bộ Bánh Răng (STD)

1G539-21773

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1G53921793 | Bộ Bánh Răng (+0.5mm)

1G539-21793

4,290,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0791628940 | Bộ Bạc Trục Cơ (STD)

07916-28940

1,874,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0791628950 | Bộ Bạc Trục Cơ (-0.2mm/+0.2mm)

07916-28950

2,070,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0791628960 | Bộ Bạc Trục Cơ (-0.4mm/+0.4mm)

07916-28960

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1C02074280 | Puli (<=CGHZ999)

1C020-74280

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1J56774280 | Puli Quạt (=>CGJ0001)

1J567-74280

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1G77491010 | Bu Lông

1G774-91010

105,000 VNĐ
Đặt hàng

BÁNH ĐÀ / FLYWHEELSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C06325010 | Bánh Đà (<=CKKZ999)

1C063-25010

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C06325012 | Bánh Đà (=>CKL0001)

1C063-25012

12,903,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1G77263823 | Bánh Răng

1G772-63823

1,193,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1542425162 | Bu Lông

15424-25162

71,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1G52304610 | Vỏ Bánh Đà

1G523-04610

30,034,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01004680 | Nắp (<=CGBZ999)

1C010-04680

158,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1J55004680 | Nắp (=>CGC0001)

1J550-04680

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01004460 | Phớt Dầu (<=CHZZ999)

1C010-04460

776,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J55504460 | Phớt Dầu (=>CJA0001)

1J555-04460

930,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1G77291032 | Bu Lông

1G772-91032

28,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0177951435 | Bu Lông

01779-51435

26,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0177451475 | Bu Lông

01774-51475

98,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6721176170 | Nút

67211-76170

11,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ ĐIỀU CHỈNH CẦN BẰNG / BALANCERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C01126307 | Bộ Trục (<=CJHZ999)

1C011-26307

4,062,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G52326300 | Bộ Trục (=>CJJ0001)

1G523-26300

4,529,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0771500401 | Bi Tròn

07715-00401

2,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0571200415 | Then

05712-00415

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1C01126407 | Bộ Trục (<=CJHZ999)

1C011-26407

4,060,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1G52326400 | Bộ Trục (=>CJJ0001)

1G523-26400

4,527,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0771500401 | Bi Tròn

07715-00401

2,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0571200415 | Then

05712-00415

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

21,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C01126972 | Bạc Miểng

1C011-26972

241,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01126994 | Bạc Miểng

1C011-26994

241,000 VNĐ
Đặt hàng

BƠM PHUN / INJECTION PUMPSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G51451012 | Bơm Phun (<=CFXZ999)

1G514-51012

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G51451015 | Bơm Phun (=>CFY0001)

1G514-51015

24,550,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G51451016 | Bơm Phun (=>CKC0001)

1G514-51016

26,740,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lông

01754-50825

21,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1540195690 | Mối Nối (<=CJXZ999)

15401-95690

181,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1540195693 | Mối Nối (=>CJY0001)

15401-95693

216,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C02551350 | Vít

1C025-51350

278,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01052034 | Bơm Nhiên Liệu (<=CJRZ999)

1C010-52034

1,551,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01052035 | Bơm Nhiên Liệu (=>CJS0001)

1C010-52035

1,651,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1J59752032 | Bơm Nhiên Liệu (=>CKA0001)

1J597-52032

3,042,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1626152140 | Đệm

16261-52140

26,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0275150060 | Đai Ốc

02751-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01051320 | Vít

1C010-51320

152,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1540196650 | Đệm Lót

15401-96650

20,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ ĐIỀU CHỈNH / GOVERNORSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C01056750 | Nắp (<=CGTZ999)

1C010-56750

27,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J55056750 | Nắp (=>CGU0001)

1J550-56750

60,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1G52755050 | Bộ Đối Trọng

1G527-55050

802,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0277150120 | Đai Ốc

02771-50120

19,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1C02055454 | Ống Bọc

1C020-55454

666,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01155104 | Hộp Rời

1C011-55104

1,530,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01056023 | Cần Gạt (<=CHPZ999)

1C010-56023

554,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1J55556020 | Đòn Bẩy (=>CHQ0001)

1J555-56020

409,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481410070 | Vòng Chữ O

04814-10070

13,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C01060153 | Cần Gạt

1C010-60153

111,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461350120 | Kẹp Tròn

04613-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1522114430 | Vòng Đệm

15221-14430

5,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1C01057512 | Lò Xo

1C010-57512

25,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1K01257150 | Cần Điều Khiển (<=CHPZ999)

1K012-57150

198,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1J55557150 | Cần Điều Khiển (=>CHQ0001)

1J555-57150

310,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0541100416 | Đinh Lò Xo

05411-00416

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01057700 | Cần Dừng (<=CHPZ999)

1C010-57700

316,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1J55557700 | Cần Dừng (=>CHQ0001)

1J555-57700

205,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0481410070 | Vòng Chữ O

04814-10070

13,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1547157920 | Lò Xo

15471-57920

35,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01057620 | Cần Dừng (<=CHPZ999)

1C010-57620

316,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1J55557620 | Cần Dừng (=>CHQ0001)

1J555-57620

248,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0541100416 | Đinh Lò Xo

05411-00416

6,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1522156280 | Chốt An Toàn

15221-56280

53,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1C01094510 | Chốt Thẳng (<=CHPZ999)

1C010-94510

12,000 VNĐ