HỆ THỐNG THỦY LỰC DC-60

8 Lượt xem

BÌNH THỦY LỰC / HDRAULIC TANKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05112113 | Bể Dầu

5T051-12113

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5461712120 | Bugi Bộ Lọc Dầu

54617-12120

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05710930 | Chốt Tra Dầu

5T057-10930

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481750300 | Vòng Chữ O

04817-50300

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0633145012 | Chốt Tua Vít

06331-45012

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm Bằng Cao Su

04717-01200

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5260027380 | Bộ Lọc

52600-27380

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05712170 | Bộ Lọc

5T057-12170

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05112160 | Mối Nối Ống

5T051-12160

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0481110300 | Vòng Chữ O

04811-10300

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05112120 | Đai Truyền Bể

5T051-12120

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0115550870 | Bu Lông

01155-50870

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T05112130 | Cao Su Bể Thủy Lực

5T051-12130

Liên hệ
Đặt hàng

BƠM THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMPSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47027104 | Kết Cấu Bơm (=>VN11743)

5H470-27104

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47027105 | Kết Cấu Bơm (=>VN19759)

5H470-27105

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47027107 | Bộ Bơm Phun (=>VN20443)

5H470-27107

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05127130 | Bánh Răng (17T)

5T051-27130

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0824105205 | Ổ Bi

08241-05205

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00250

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0611253033 | Mối Nối Ống (<=VN12418)

06112-53033

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05711070 | Mối Nối Ống (=>VN12419)

5T057-11070

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481700140 | Vòng Chữ O

04817-00140

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6872876150 | Bộ Chỉnh Lưu

68728-76150

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0481700110 | Vòng Chữ O

04817-00110

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05127120 | Mối Nối Ống

5T051-27120

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0481700140 | Vòng Chữ O

04817-00140

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0481110500 | Vòng Chữ O

04811-10500

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0151350820 | Đinh Đầu To

01513-50820

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0175450840 | Bu Lông Mép

01754-50840

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50080

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0401250080 | Vòng Đệm Bằng

04012-50080

Liên hệ
Đặt hàng

LINH KIỆN BƠM THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMP PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47027103 | Kết Cấu Bơm (<=VN11742)

5H470-27103

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47027104 | Kết Cấu Bơm (=>VN11743)

5H470-27104

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47027105 | Kết Cấu Bơm (=>VN19759)

5H470-27105

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H47027107 | Bộ Bơm Phun (=>VN20443)

5H470-27107

Liên hệ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5H74627120 | Ống Lót

5H746-27120

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501200410 | Chốt Thẳng

05012-00410

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450800 | Bu Lông Mép

01754-50800

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPP50175290 | Nhãn Dầu

PP501-75290

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100220 | Kẹp Trònbộ Phận Trong

04611-00220

Liên hệ
Đặt hàng

ỐNG HÚT THỦY LỰC / HYDRAULIC HOSE SUCTIONSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05127620 | Ống Hút Đầu Vào

5T051-27620

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05127370 | Ống Mềm Hst Hút Vào

5T051-27370

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuRC60163820 | Mối Nối Ống

RC601-63820

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481500180 | Phớt Chữ O

04815-00180

Liên hệ
Đặt hàng

ỐNG PHÂN PHỐI THỦY LỰC / HYDRAULIC HOSE DELIVERYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T051-27340 | Ống Mềm Phân Phối (<=VN11201)

5T051-27340

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T051-27342 | Ống Mềm Phân Phối (=>VN11202)

5T051-27342

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T051-27350 | Ống Mềm Phân Phối (<=VN11201)

5T051-27350

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T051-27352 | Ống Mềm Phân Phối (=>VN11202)

5T051-27352

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T051-41260 | Đai Truyền Siết

5T051-41260

Liên hệ
Đặt hàng

ỐNG DẦU LÀM MÁT THỦY LỰC STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05127680 | Ống Mềm Phân Phối

5T051-27680

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05127730 | Ống Mềm Tháo Nước Bên Phải

5T051-27730

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05141260 | Đai Truyền Siết

5T051-41260

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05127742 | Ống Mềm Tháo Nước Bên Trái

5T051-27742

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05127750 | Vòng Siết Dây

5T051-27750

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05127660 | Ống Mềm Tháo Nước Hst

5T051-27660

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05127420 | Ống Mềm Tháo Nước Hst

5T051-27420

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T05127760 | Mối Nối Ống

5T051-27760

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05127770 | Bộ Chỉnh Lưu

5T051-27770

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0481500180 | Phớt Chữ O

04815-00180

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng

XYLANH GIÀN CÀO / REEL ELEVATOR CYLINDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05154212 | Xylanh Hoàn Chỉnh (<=VN20442)

5T051-54212

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05154213 | Xylanh Hoàn Chỉnh (=>VN20443)

5T051-54213

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05154220 | Chốt Xylanh

5T051-54220

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0551551600 | Đinh Khóa

05515-51600

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0512251240 | Đinh Đầu Nối

05122-51240

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0551551200 | Đinh Khóa

05515-51200

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05154250 | Ống

5T051-54250

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05154260 | Ống

5T051-54260

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0611152023 | Mối Nối Ống (<=VN12418)

06111-52023

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05711060 | Mối Nối Ống (=>VN12419)

5T057-11060

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05154273 | Mối Nối Ống Chữ T

5T051-54273

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu4436668970 | Đai Truyền Dây

44366-68970

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05127910 | Ống Mềm Lõi Quấn

5T051-27910

Liên hệ
Đặt hàng

LINH KIỆN XYLANH GIÀN CÀO / REEL ELEVATOR CYLINDER PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05154212 | Xylanh Hoàn Chỉnh (<=VN20442)

5T051-54212

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05154213 | Xylanh Hoàn Chỉnh (=>VN20443)

5T051-54213

Liên hệ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5T05054360 | Đóng Gói (=>VN20443)

5T050-54360

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05154330 | Tay Đòn

5T051-54330

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05154350 | Dụng Cụ Nạo Bên Phải

5T051-54350

Liên hệ
Đặt hàng

VAN ĐIỀU KHIỂN / STEERING VALVESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW35500103 | Kết Cấu Van Điều Khiển (<=VN13681)

YW355-00103

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW35500105 | Kết Cấu Van Điều Khiển (=>VN13682)

YW355-00105

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW35500106 | Kết Cấu Van Điều Khiển (=>VN19759)

YW355-00106

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05028930 | Đệm Lót Van

5T050-28930

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112350850 | Bu Lông

01123-50850

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

Liên hệ
Đặt hàng

LINH KIỆN VAN ĐIỀU KHIỂN / STEERING VALVE PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW35500103 | Kết Cấu Van Điều Khiển (<=VN13681)

YW355-00103

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW35500105 | Kết Cấu Van Điều Khiển (=>VN13682)

YW355-00105

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW35500106 | Kết Cấu Van Điều Khiển (=>VN19759)

YW355-00106

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuYW35500420 | Cần Đu Đưa

YW355-00420

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3691921330 | Bugi

36919-21330

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0105550635 | Bu Lông

01055-50635

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuYW35500530 | Lò Xo Kiểm Tra

YW355-00530

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuYW35500510 | Đầu Máy Tiện Kiểm Tra

YW355-00510

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuYW35500520 | Giá Đỡ Kiểm Tra

YW355-00520

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuYW35500910 | Mối Nối Ống

YW355-00910

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuYW31500710 | Mối Nối Ống Chữ T

YW315-00710

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0481110090 | Vòng Chữ O

04811-10090

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuYW35500620 | Đĩa Ống Nối

YW355-00620

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuYW31500720 | Thanh Chống Tháo Nước

YW315-00720

Liên hệ
Đặt hàng

BỘ PHẬN THỦY LỰC / HYDRAULIC UNITSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW31500100 | Bộ Phận Thủy Lực (<=VN11291)

YW315-00100

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW31500103 | Bộ Phận Thủy Lực (=>VN11292)

YW315-00103

Liên hệ
Đặt hàng
014 Nơi nhập dữ liệu5T05128720 | Thanh Chống

5T051-28720

Liên hệ
Đặt hàng
016 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550845 | Bu Lông

01125-50845

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550870 | Bu Lông

01125-50870

Liên hệ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ PHẬN THỦY LỰC / HYDRAULIC UNIT PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW31500100 | Bộ Phận Thủy Lực (<=VN11291)

YW315-00100

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW31500103 | Bộ Phận Thủy Lực (=>VN11292)

YW315-00103

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuYW31500210 | Đầu Máy Tiện (<=VN11291)

YW315-00210

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuYW31511210 | Đầu Máy Tiện (=>VN11292)

YW315-11210

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuYT08251110 | Lò Xo

YT082-51110

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0481700160 | Vòng Chữ O

04817-00160

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuYW07700610 | Vòng Bít Bụi

YW077-00610

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm Bằng

04011-50100

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm Bằng

04013-50060

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0105350612 | Bu Lông

01053-50612

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0481700220 | Vòng Chữ O

04817-00220

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0611253033 | Mối Nối Ống (<=VN17850)

06112-53033

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuMR00230310 | Mối Nối Ống (=>VN17851)

MR002-30310

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0481700140 | Vòng Chữ O

04817-00140

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuYW31500710 | Mối Nối Ống Chữ T

YW315-00710

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0481110090 | Vòng Chữ O

04811-10090

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuYW31500720 | Thanh Chống Tháo Nước

YW315-00720

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

Liên hệ
Đặt hàng

XYLANH HÀM CẮT / HARVEST CYLINDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05127522 | Xylanh Hoàn Chỉnh (<=VN10030)

5T051-27522

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05127523 | Xylanh Hoàn Chỉnh (=>VN10031)

5T051-27523

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05128432 | Chốt Xylanh

5T051-28432

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vòi Bơm Mỡ

06611-15010

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05127610 | Ống Mềm Chiều Cao Vết Cắt

5T051-27610

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0611152023 | Mối Nối Ống (=>VN12418)

06111-52023

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05711060 | Mối Nối Ống (=>VN12419)

5T057-11060

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05141260 | Đai Truyền Siết

5T051-41260

Liên hệ
Đặt hàng

LINH KIỆN XYLANH HÀM CẮT / HARVEST CYLINDER PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05127522 | Xylanh Hoàn Chỉnh

5T051-27522

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05127523 | Xylanh Hoàn Chỉnh

5T051-27523

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05127532 | Ống Hoàn Chỉnh

5T051-27532

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05127542 | Đầu Xylanh

5T051-27542

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05127550 | Tay Đòn

5T051-27550

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05127570 | Dụng Cụ Nạo

5T051-27570

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05027570 | Dụng Cụ Nạo

5T050-27570

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05027580 | Đệm Lót

5T050-27580

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481700480 | Vòng Chữ O

04817-00480

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05127580 | Vòng Bàn Trượt

5T051-27580

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05127590 | Vòng

5T051-27590

Liên hệ
Đặt hàng

BÌNH GIẢM NHIỆT DẦU / OIL COOLERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05127380 | Bình Giảm Nhiệt Dầu

5T051-27380

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

Liên hệ
Đặt hàng