HỆ THỐNG ĐẬP DC-93

4/5 - (1253 bình chọn)

CẦN KÉO GẶT / HARVEST TENSION ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13163450 | Tay Lực Căng

5T131-63450

689,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13163473 | Trục

5T131-63473

147,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T13163480 | Vòng Đệm

5T131-63480

22,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12463480 | Puly Căng

5T124-63480

266,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0814106203 | Ổ Bi

08141-06203

146,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100400 | Kẹp Tròn

04611-00400

13,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn

04612-00170

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07263490 | Ghim Tròn

5T072-63490

442,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T12464650 | Dây Curoa

5T124-64650

915,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07265780 | Lò Xo

5T072-65780

65,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN TRẢ NGHẸN / HARVEST REVERSAL LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12456442 | Cần Trả Nghẹn

5T124-56442

577,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13156450 | Thanh (<=100302)

5T131-56450

107,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13156452 | Thanh (=>100303)

5T131-56452

107,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12463480 | Puly Căng

5T124-63480

266,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0814106203 | Ổ Bi

08141-06203

146,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn

04612-00170

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100400 | Kẹp Tròn

04611-00400

13,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T10685650 | Tay Nắm

5T106-85650

22,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461201000 | Kẹp Tròn

04612-01000

133,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07256460 | Dây Curoa

5T072-56460

1,028,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07256470 | Thanh Dẫn

5T072-56470

219,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T12456480 | Nắp Đảo Chiều

5T124-56480

116,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0301750816 | Ốc Vít

03017-50816

4,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP PHÍA TRÊN / THRESHING FRAME UPPERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13161022 | Bộ Khung (<=100302)

5T131-61022

37,682,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13161023 | Bộ Khung (=>100303)

5T131-61023

37,682,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113851030 | Bu Lông

01138-51030

25,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm Bằng

04013-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0151751640 | Đinh Đầu To

01517-51640

24,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H40032830 | Vòng Siết (<=100302)

5H400-32830

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1524167580 | Vòng Siết (=>100303)

15241-67580

14,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261930 | Nắp Bên Phải

5T072-61930

218,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07261940 | Đệm Lót

5T072-61940

10,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

18,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T13161920 | Nắp

5T131-61920

390,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0276350080 | Đai Ốc

02763-50080

27,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T12462130 | Cái Chặn

5T124-62130

169,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T12462140 | Vải Lót

5T124-62140

1,239,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T12462273 | Tấm Chắn

5T124-62273

1,307,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T12462262 | Tấm Chắn

5T124-62262

187,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T13162282 | Tấm Chắn

5T131-62282

773,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T12463870 | Tấm Lót

5T124-63870

870,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T12463882 | Cái Chặn

5T124-63882

277,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0102350625 | Bu Lông

01023-50625

6,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm

04015-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu5T12463890 | Thanh Dẫn

5T124-63890

52,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

1,017,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn

5T078-79830

202,000 VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

19,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP PHÍA DƯỚI / THRESHING FRAME LOWERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13161012 | Bộ Khung

5T131-61012

32,333,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T10669510 | Thanh Dẫn

5T106-69510

419,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T13161910 | Nắp Bên Trái

5T131-61910

371,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

18,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T12462290 | Thanh Liên Kết

5T124-62290

65,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07862190 | Hàn Kín

5T078-62190

721,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07262170 | Thanh Chặn

5T072-62170

168,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP MÁNG KHOAN / SCREW BOTTOMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12461160 | Tấm Chắn

5T124-61160

1,265,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T12461130 | Đĩa Nắp

5T124-61130

1,229,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T12461190 | Ống Lót

5T124-61190

31,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T12461182 | Miếng Đệm

5T124-61182

10,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

18,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12461210 | Tấm Chắn

5T124-61210

64,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12461220 | Tấm Chắn

5T124-61220

64,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T12461230 | Tấm Chắn

5T124-61230

107,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

9,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA CHỈNH HƯỚNG GIÓ / WIND DIRECTION PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12462110 | Tấm Chắn

5T124-62110

465,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T12462120 | Tấm Chắn

5T124-62120

595,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T12461662 | VảI BạT

5T124-61662

2,062,000 VNĐ
Đặt hàng
055 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

19,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261670 | ChốT HãM

5T072-61670

85,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07261820 | Then Cài

5T072-61820

21,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261810 | Then Cài

5T072-61810

36,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA NẠP / INLET PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12461142 | Tấm Chắn (<=100258)

5T124-61142

3,892,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12461143 | Tấm Chắn (=>100259)

5T124-61143

4,338,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07261170 | PhớT

5T072-61170

17,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12461172 | Đóng Gói

5T124-61172

7,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T12461310 | Tấm Chắn

5T124-61310

272,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T12461150 | Tấm Chắn

5T124-61150

4,414,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261170 | PhớT

5T072-61170

17,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T12461172 | Đóng Gói

5T124-61172

7,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP CHẮN BỤI / DUSTING COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12461633 | Đĩa Quạt

5T124-61633

728,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07272440 | Đệm Lót

5T072-72440

39,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12472423 | Nắp Chắn Bụi

5T124-72423

6,836,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112750816 | Bu Lông

01127-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng

CA BÔ ĐẬP / THRESHING BONNETSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13164110 | Nắp Buồng Đập

5T131-64110

12,509,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T12464143 | Tấm Chắn

5T124-64143

4,252,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T13164270 | Tấm Chắn

5T131-64270

3,422,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12464122 | Đĩa

5T124-64122

887,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T13164122 | Tấm Chắn

5T131-64122

1,555,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T13164160 | Ống Lót

5T131-64160

68,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07264170 | Bọt Xốp

5T072-64170

45,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T13164260 | Ống Lót

5T131-64260

23,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07261180 | PhớT

5T072-61180

10,000 VNĐ
Đặt hàng

VAN TẢI BỤI / DUST CARRYING VALVESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07264212 | Đĩa

5T072-64212

898,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07264220 | Đĩa

5T072-64220

1,545,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T12464152 | Bản Lề

5T124-64152

147,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T12464252 | Chốt Nối

5T124-64252

201,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07264182 | Bu Lông

5T072-64182

169,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07864200 | Bộ Giảm Chấn

5T078-64200

750,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07264290 | Chốt Khuôn Tán Đinh

5T072-64290

21,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP MỞ ĐÓNG / OPEN CLOSE COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13172110 | Nắp

5T131-72110

6,764,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13172120 | Đĩa

5T131-72120

3,029,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07261420 | Khóa Nhựa

5T072-61420

57,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07272140 | Gương

5T072-72140

67,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0202150050 | Đinh Ốc

02021-50050

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T13172190 | PhớT

5T131-72190

124,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T12472162 | Ống Lót

5T124-72162

20,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07864200 | Bộ Giảm Chấn

5T078-64200

750,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07264290 | Chốt Khuôn

5T072-64290

21,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T12472130 | Khớp Nối

5T124-72130

461,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0512251045 | Đinh Đầu Nối

05122-51045

21,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0552550600 | Đinh Khóa

05525-50600

5,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP TRƯỚC SAU / THRESHING COVER FRONT BACKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12472282 | Thanh Liên Kết

5T124-72282

138,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

17,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T13172210 | Nắp

5T131-72210

1,235,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07972260 | Thanh Chống

5T079-72260

43,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

19,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

1,017,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn

5T078-79830

202,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T13172222 | Nắp

5T131-72222

1,127,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

17,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T12472252 | Thanh Liên Kết

5T124-72252

107,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T13172232 | Thanh Liên Kết

5T131-72232

214,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T13163510 | Thanh Dẫn

5T131-63510

652,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

17,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T13172410 | Nắp Sau

5T131-72410

692,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP BÊN HÔNG / THRESHING COVER SIDESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

148,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T13172312 | Nắp

5T131-72312

1,289,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T13172240 | Thanh Chống

5T131-72240

107,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T12472252 | Thanh Liên Kết

5T124-72252

107,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

17,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T13172322 | Nắp

5T131-72322

1,569,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T12472252 | Thanh Liên Kết

5T124-72252

107,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

17,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12466112 | Trục

5T124-66112

6,858,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T12466130 | Đĩa

5T124-66130

553,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351016 | Bu Lông

01133-51016

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0814106307 | Ổ Trục

08141-06307

465,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T12466150 | Mâm Kẹp

5T124-66150

634,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100800 | Kẹp Tròn

04611-00800

81,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T12466162 | Nắp Bụi

5T124-66162

29,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T12466120 | Lưỡi

5T124-66120

163,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T12466233 | Thân Trục

5T124-66233

4,672,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0117351025 | Bu Lông

01173-51025

9,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0814106307 | Ổ Trục

08141-06307

465,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T12466222 | Mâm Kẹp

5T124-66222

740,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0461100800 | Kẹp Tròn

04611-00800

81,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T12466162 | Nắp Bụi

5T124-66162

29,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T12466142 | Tấm Chắn

5T124-66142

505,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T13166310 | Pulley Chữ V

5T131-66310

3,075,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0571200745 | Then Puli

05712-00745

16,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T12466370 | Long Đền

5T124-66370

54,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0451250200 | Vòng Đệm

04512-50200

5,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0217650200 | Đinh Ốc

02176-50200

22,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5T13166320 | Thanh Dẫn

5T131-66320

1,103,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu5T13166330 | Pulley Chữ V

5T131-66330

2,305,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0571200745 | Then Puli

05712-00745

16,000 VNĐ
Đặt hàng