HỆ THỐNG ĐẬP DC-93

4.0
1251

CẦN KÉO GẶT / HARVEST TENSION ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13163450 | Tay Lực Căng

5T131-63450

571,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13163473 | Trục

5T131-63473

113,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T13163480 | Vòng Đệm

5T131-63480

18,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12463480 | Puly Căng

5T124-63480

236,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0814106203 | Ổ Bi

08141-06203

125,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100400 | Kẹp Tròn

04611-00400

11,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn

04612-00170

5,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07263490 | Ghim Tròn

5T072-63490

365,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T12464650 | Dây Curoa

5T124-64650

713,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07265780 | Lò Xo

5T072-65780

58,000VNĐ
Đặt hàng

CẦN TRẢ NGHẸN / HARVEST REVERSAL LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12456442 | Cần Trả Nghẹn

5T124-56442

444,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13156450 | Thanh (<=100302)

5T131-56450

88,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13156452 | Thanh (=>100303)

5T131-56452

86,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12463480 | Puly Căng

5T124-63480

236,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0814106203 | Ổ Bi

08141-06203

125,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn

04612-00170

5,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100400 | Kẹp Tròn

04611-00400

11,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T10685650 | Tay Nắm

5T106-85650

25,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461201000 | Kẹp Tròn

04612-01000

114,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07256460 | Dây Curoa

5T072-56460

963,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07256470 | Thanh Dẫn

5T072-56470

182,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T12456480 | Nắp Đảo Chiều

5T124-56480

90,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0301750816 | Ốc Vít

03017-50816

3,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP PHÍA TRÊN / THRESHING FRAME UPPERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13161022 | Bộ Khung (<=100302)

5T131-61022

31,327,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13161023 | Bộ Khung (=>100303)

5T131-61023

29,230,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113851030 | Bu Lông

01138-51030

23,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm Bằng

04013-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0151751640 | Đinh Đầu To

01517-51640

22,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H40032830 | Vòng Siết (<=100302)

5H400-32830

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1524167580 | Vòng Siết (=>100303)

15241-67580

13,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

5,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261930 | Nắp Bên Phải

5T072-61930

182,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07261940 | Đệm Lót

5T072-61940

9,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

16,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T13161920 | Nắp

5T131-61920

324,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0276350080 | Đai Ốc

02763-50080

25,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T12462130 | Cái Chặn

5T124-62130

130,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T12462140 | Vải Lót

5T124-62140

951,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T12462273 | Tấm Chắn

5T124-62273

1,086,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T12462262 | Tấm Chắn

5T124-62262

144,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T13162282 | Tấm Chắn

5T131-62282

639,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

6,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T12463870 | Tấm Lót

5T124-63870

668,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T12463882 | Cái Chặn

5T124-63882

214,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0102350625 | Bu Lông

01023-50625

6,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm

04015-50060

3,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu5T12463890 | Thanh Dẫn

5T124-63890

43,000VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

780,000VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn

5T078-79830

166,000VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP PHÍA DƯỚI / THRESHING FRAME LOWERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13161012 | Bộ Khung

5T131-61012

26,832,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T10669510 | Thanh Dẫn

5T106-69510

365,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T13161910 | Nắp Bên Trái

5T131-61910

308,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

16,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T12462290 | Thanh Liên Kết

5T124-62290

49,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07862190 | Hàn Kín

5T078-62190

595,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07262170 | Thanh Chặn

5T072-62170

139,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP MÁNG KHOAN / SCREW BOTTOMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12461160 | Tấm Chắn

5T124-61160

974,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

5,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

5,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T12461130 | Đĩa Nắp

5T124-61130

945,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T12461190 | Ống Lót

5T124-61190

24,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T12461182 | Miếng Đệm

5T124-61182

9,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

16,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12461210 | Tấm Chắn

5T124-61210

49,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12461220 | Tấm Chắn

5T124-61220

49,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T12461230 | Tấm Chắn

5T124-61230

82,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

8,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA CHỈNH HƯỚNG GIÓ / WIND DIRECTION PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12462110 | Tấm Chắn

5T124-62110

360,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T12462120 | Tấm Chắn

5T124-62120

459,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T12461662 | VảI BạT

5T124-61662

1,704,000VNĐ
Đặt hàng
055 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261670 | ChốT HãM

5T072-61670

70,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07261820 | Then Cài

5T072-61820

18,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261810 | Then Cài

5T072-61810

31,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA NẠP / INLET PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12461142 | Tấm Chắn (<=100258)

5T124-61142

3,388,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12461143 | Tấm Chắn (=>100259)

5T124-61143

3,653,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07261170 | PhớT

5T072-61170

16,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12461172 | Đóng Gói

5T124-61172

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T12461310 | Tấm Chắn

5T124-61310

208,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T12461150 | Tấm Chắn

5T124-61150

3,392,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261170 | PhớT

5T072-61170

16,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T12461172 | Đóng Gói

5T124-61172

6,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP CHẮN BỤI / DUSTING COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12461633 | Đĩa Quạt

5T124-61633

561,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07272440 | Đệm Lót

5T072-72440

33,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12472423 | Nắp Chắn Bụi

5T124-72423

5,667,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112750816 | Bu Lông

01127-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng

CA BÔ ĐẬP / THRESHING BONNETSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13164110 | Nắp Buồng Đập

5T131-64110

10,401,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T12464143 | Tấm Chắn

5T124-64143

3,271,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T13164270 | Tấm Chắn

5T131-64270

2,837,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12464122 | Đĩa

5T124-64122

734,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T13164122 | Tấm Chắn

5T131-64122

1,193,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T13164160 | Ống Lót

5T131-64160

56,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07264170 | Bọt Xốp

5T072-64170

38,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T13164260 | Ống Lót

5T131-64260

19,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07261180 | PhớT

5T072-61180

9,000VNĐ
Đặt hàng

VAN TẢI BỤI / DUST CARRYING VALVESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07264212 | Đĩa

5T072-64212

737,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07264220 | Đĩa

5T072-64220

1,218,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T12464152 | Bản Lề

5T124-64152

114,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T12464252 | Chốt Nối

5T124-64252

154,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

2,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07264182 | Bu Lông

5T072-64182

143,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07864200 | Bộ Giảm Chấn

5T078-64200

620,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07264290 | Chốt Khuôn Tán Đinh

5T072-64290

18,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP MỞ ĐÓNG / OPEN CLOSE COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13172110 | Nắp

5T131-72110

5,997,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13172120 | Đĩa

5T131-72120

2,515,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07261420 | Khóa Nhựa

5T072-61420

47,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07272140 | Gương

5T072-72140

59,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0202150050 | Đinh Ốc

02021-50050

5,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T13172190 | PhớT

5T131-72190

103,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T12472162 | Ống Lót

5T124-72162

16,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07864200 | Bộ Giảm Chấn

5T078-64200

620,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

2,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07264290 | Chốt Khuôn

5T072-64290

18,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T12472130 | Khớp Nối

5T124-72130

354,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0512251045 | Đinh Đầu Nối

05122-51045

21,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0552550600 | Đinh Khóa

05525-50600

3,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP TRƯỚC SAU / THRESHING COVER FRONT BACKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12472282 | Thanh Liên Kết

5T124-72282

106,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

16,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T13172210 | Nắp

5T131-72210

1,021,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07972260 | Thanh Chống

5T079-72260

36,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

780,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn

5T078-79830

166,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T13172222 | Nắp

5T131-72222

924,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

16,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T12472252 | Thanh Liên Kết

5T124-72252

88,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T13172232 | Thanh Liên Kết

5T131-72232

178,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T13163510 | Thanh Dẫn

5T131-63510

540,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

16,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T13172410 | Nắp Sau

5T131-72410

573,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP BÊN HÔNG / THRESHING COVER SIDESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

123,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T13172312 | Nắp

5T131-72312

1,086,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T13172240 | Thanh Chống

5T131-72240

82,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T12472252 | Thanh Liên Kết

5T124-72252

88,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

16,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T13172322 | Nắp

5T131-72322

1,322,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T12472252 | Thanh Liên Kết

5T124-72252

88,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

16,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12466112 | Trục

5T124-66112

5,620,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T12466130 | Đĩa

5T124-66130

427,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351016 | Bu Lông

01133-51016

9,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0814106307 | Ổ Trục

08141-06307

425,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T12466150 | Mâm Kẹp

5T124-66150

520,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

9,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100800 | Kẹp Tròn

04611-00800

72,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T12466162 | Nắp Bụi

5T124-66162

24,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T12466120 | Lưỡi

5T124-66120

135,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T12466233 | Thân Trục

5T124-66233

3,833,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0117351025 | Bu Lông

01173-51025

9,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0814106307 | Ổ Trục

08141-06307

425,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T12466222 | Mâm Kẹp

5T124-66222

610,000VNĐ
Đặt hàng
150