KHAY SÀN MẠ CẤY NSPU-68C

5/5 - (2 bình chọn)

THANH GIÁ ĐỠ KHAY MẠ / NURSERY PLANT STAND SUPPORTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15144114 | Thanh Chống

PR151-44114

1,101,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15144150 | Bảo Vệ

PR151-44150

177,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550850 | Bu Lông

01125-50850

14,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15144124 | Thanh Chống

PR151-44124

1,057,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15144150 | Bảo Vệ

PR151-44150

177,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550850 | Bu Lông

01125-50850

14,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR15144212 | Thanh Chống

PR151-44212

926,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15146470 | Nắp

PR151-46470

13,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15144220 | Thanh Chuyền

PR151-44220

78,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550650 | Bu Lông

01025-50650

9,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0552550800 | Đinh Khóa

05525-50800

8,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR15145120 | Bảo Vệ

PR151-45120

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG ĐỠ KHAY MẠ / NURSERY PALNT STAND TUBESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15147140 | Ống

PR151-47140

65,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0661310675 | Vú Mỡ

06613-10675

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15146350 | Thanh Dẫn

PR151-46350

57,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15112150 | Bu Lông

PR151-12150

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

6,000 VNĐ
Đặt hàng

KHAY SÀN MẠ CẤY / NURSERY PLANT STANDSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15146050 | Bộ Thanh

PR151-46050

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0105350614 | Bu Lông

01053-50614

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0361450414 | Vít

03614-50414

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15146220 | Giá Đỡ

PR151-46220

76,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15146213 | Nắp

PR151-46213

12,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệuPR15146940 | Thanh Dẫn

PR151-46940

30,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15146150 | Giá Đỡ

PR151-46150

557,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15146290 | Đĩa Bẩy

PR151-46290

29,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15124410 | Đinh Tán

PR151-24410

4,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR15147312 | Gá Đỡ

PR151-47312

34,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR15147322 | Khớp Nối

PR151-47322

21,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR15146230 | Guide Stand

PR151-46230

30,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPR15112150 | Bu Lông

PR151-12150

8,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

6,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuPR15146560 | Tấm Chắn

PR151-46560

21,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPR15146570 | Tấm Chắn

PR151-46570

18,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN KHAY SÀN MẠ CẤY / NURSERY PLANT PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15146103 | Bộ Ván Trượt

PR151-46103

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15146105 | Bộ Ván Trượt

PR151-46105

8,910,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15146110 | Bệ Đỡ

PR151-46110

415,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15146120 | Nắp

PR151-46120

213,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15146130 | Nắp

PR151-46130

219,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15124410 | Đinh Tán

PR151-24410

4,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15146140 | Giá Đỡ

PR151-46140

540,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệuPR15146162 | Giá Đỡ

PR151-46162

1,075,000 VNĐ
Đặt hàng
088 Nơi nhập dữ liệuPR15146070 | Thanh

PR151-46070

729,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR15146172 | Giá Đỡ

PR151-46172

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR15146175 | Giá Đỡ

PR151-46175

804,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệuPJ43147120 | Nut (<=712077)

PJ431-47120

11,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệuPR65146310 | Đai Ốc (>=712078)

PR651-46310

11,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15146190 | Đinh Tán

PR151-46190

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15124410 | Đinh Tán

PR151-24410

4,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15124410 | Đinh Tán

PR151-24410

4,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0401350030 | Vòng Đệm

04013-50030

2,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0361450414 | Vít

03614-50414

5,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR15149130 | Đĩa (<=712142)

PR151-49130

38,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR15149132 | Đĩa (>=712143)

PR151-49132

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0102550618 | Bu Lông

01025-50618

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
175 Nơi nhập dữ liệuPR15146062 | Thanh

PR151-46062

1,283,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuPJ43147120 | Nút (<=712077)

PJ431-47120

11,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuPR65146310 | Đai Ốc (>=712078)

PR651-46310

11,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CAM BĂNG TRUYỀN NGANG / VERTICAL CONVEYING SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR151-42424 | Trục

PR151-42424

132,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR151-42440 | Con Lăn

PR151-42440

58,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR151-42452 | Chốt

PR151-42452

31,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu04512-50080 | Vòng Đệm

04512-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu02114-50080 | Đinh Ốc

02114-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu05411-02520 | Đinh Lò Xo

05411-02520

6,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu05411-00420 | Đinh Lò Xo

05411-00420

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR151-41790 | Phe Cài

PR151-41790

20,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR151-42400 | Bộ Mâm Kẹp

PR151-42400

272,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG001-28110 | Phớt Dầu

PG001-28110

159,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR151-42460 | Chốt

PR151-42460

13,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu08511-01215 | Ống Lót

08511-01215

27,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu01123-50835 | Bu Lông

01123-50835

9,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC VẬN TẢI NGANG / VERTICAL CONVEYING SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15146410 | Cần

PR151-46410

233,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15146420 | Trục

PR151-46420

442,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461350090 | Kẹp Tròn

04613-50090

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15146433 | Gá Liên Kết

PR151-46433

101,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0105350614 | Bu Lông

01053-50614

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15146480 | Lò Xo (<=711945)

PR151-46480

31,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15146480 | Lò Xo (>=711946)

PR151-46480

31,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15146490 | Lò Xo

PR151-46490

21,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR15146440 | Trục

PR151-46440

51,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0105350614 | Bu Lông

01053-50614

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15146450 | Gá Liên Kết

PR151-46450

51,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0105350614 | Bu Lông

01053-50614

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR15146730 | Gá Liên Kết

PR151-46730

45,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0105350614 | Bu Lông

01053-50614

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

6,000 VNĐ
Đặt hàng

DÂY BĂNG TRUYỀN / CONVEYING BELTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15146512 | Băng Tải

PR151-46512

402,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15146522 | Bu Ly

PR151-46522

44,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15146532 | Bu Ly

PR151-46532

36,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15146540 | Ống

PR151-46540

289,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15146550 | Thanh Chặn (<=711552)

PR151-46550

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15146552 | Thanh Chặn (>=711553)

PR151-46552

12,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15146603 | Bộ Ly Hợp

PR151-46603

805,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15146614 | Gá Đỡ

PR151-46614

253,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPF80114130 | Ly Hợp

PF801-14130

338,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR15146620 | Vấu Lồi

PR151-46620

196,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15143180 | Phớt Nhớt

PR151-43180

27,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15146632 | Gá Đỡ

PR151-46632

28,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15146690 | Bu Lon

PR151-46690

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250060 | Vòng Đệm

04512-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR15146660 | Đệm Lót

PR151-46660

11,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPR15146670 | Lò Xo

PR151-46670

57,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPR15146680 | Bạc Nối

PR151-46680

6,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuPR15146710 | Ly Hợp

PR151-46710

16,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPR15146720 | Lò Xo

PR151-46720

14,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuPR15146762 | Chạc

PR151-46762

58,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH GỐI DI ĐỘNG / SLIDING PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15147102 | Bộ Đĩa Trượt

PR151-47102

2,651,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR00142190 | Đai Ốc (<=712077)

PR001-42190

17,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR65142190 | Đai Ốc (>=712078)

PR651-42190

15,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15147174 | Tấm Phủ

PR151-47174

395,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0305650408 | Vít

03056-50408

2,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15147210 | Khớp Nối

PR151-47210

189,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15147220 | Khớp Nối

PR151-47220

182,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15146240 | Mâm Kẹp (<=711552)

PR151-46240

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15146242 | Mâm Kẹp (>=711553)

PR151-46242

20,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15146380 | Spacer

PR151-46380

11,000 VNĐ
Đặt hàng

DẪN HƯỚNG TAY CẤY / PLANTING GUIDESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15147122 | Dấn Hướng

PR151-47122

243,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15147132 | Tay Dẫn (<=711963)

PR151-47132

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15147133 | Tay Dẫn (>=711964)

PR151-47133

95,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0305650408 | Vít

03056-50408

2,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15146770 | Vít

PR151-46770

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00146940 | Đai Ốc

PG001-46940

4,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15146780 | Long Đền

PR151-46780

4,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00146950 | Long Đen

PG001-46950

4,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH GIẰNG MẠ / NURSERY STAYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15146932 | Bệ Đỡ

PR151-46932

61,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0120250616 | Bu Lông (<=711552)

01202-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0120250620 | Bu Lông (>=711553)

01202-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15146950 | Giá Đỡ

PR151-46950

88,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0181150615 | Bu Lông

01811-50615

14,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15146960 | Bệ Đỡ Trái

PR151-46960

62,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15146970 | Bệ Đỡ

PR151-46970

102,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15146980 | Bệ Đỡ Phải

PR151-46980

60,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0120250620 | Bu Lông

01202-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR15146990 | Thanh Nối

PR151-46990

135,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPG00134110 | Chốt

PG001-34110

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15146912 | Thanh

PR151-46912

1,297,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR15146912 | Thanh

PR151-46912

1,297,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR15146960 | Bệ Đỡ Trái

PR151-46960

62,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0120250620 | Bu Lông

01202-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPR15146980 | Bệ Đỡ Phải

PR151-46980

60,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0120250620 | Bu Lông

01202-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!