KUBOTA DP203B

5/5 - (1 bình chọn)

KHUNG CÀY / FRAME PLOWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW954251211 | Khung Cày

W9542-51211

10,692,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW954356011 | Thanh Chống

W9543-56011

730,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0204450700 | Đinh Ốc

02044-50700

15,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954356021 | Lò Xo

W9543-56021

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW957R76021 | Lò Xo

W957R-76021

618,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW954353021 | Đĩa Trợ Lực

W9543-53021

758,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW954257041 | Thanh Chống

W9542-57041

627,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954357011 | Chốt

W9543-57011

189,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW954357021 | Chốt

W9543-57021

206,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW954357031 | Đinh Khóa

W9543-57031

25,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC ĐĨA / SHAFT DISCLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW954352011 | Trục Đĩa

W9543-52011

11,996,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW954352091 | Ống Đệm

W9543-52091

2,265,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW954352081 | Phớt

W9543-52081

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954380031 | Ổ Bi

W9543-80031

616,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW954380041 | Ổ Bi

W9543-80041

375,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW954352101 | Đai Ốc

W9543-52101

143,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954352111 | Chốt Chẻ

W9543-52111

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW954352121 | Lớp Phủ

W9543-52121

190,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW954252131 | Đĩa Cày (Ø 20)

W9542-52131

2,667,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW954352141 | Bu Lông

W9543-52141

26,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0451250350 | Vòng Đệm

04512-50350

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0204450350 | Đinh Ốc

02044-50350

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vú Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0204450400 | Đinh Ốc

02044-50400

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW954352021 | Bu Lông

W9543-52021

94,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW954352031 | Bu Lông

W9543-52031

161,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuW954352041 | Đĩa Trợ Lực

W9543-52041

555,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0451250500 | Vòng Đệm

04512-50500

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0204450500 | Đinh Ốc

02044-50500

9,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuW954353011 | Trục Đĩa

W9543-53011

16,469,000 VNĐ
Đặt hàng

CỤM BÁNH LÁI / ASSY DISC FURROWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW954354011 | Trục Xoay

W9543-54011

1,375,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW954355011 | Trục Lưỡi

W9543-55011

996,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW954355021 | Đĩa Đệm

W9543-55021

2,390,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0871130205 | Ổ Bi

08711-30205

320,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW954380051 | Ổ Bi

W9543-80051

517,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW954355031 | Phớt

W9543-55031

137,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954355051 | Đai Ốc

W9543-55051

75,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW954352111 | Chốt Chẻ

W9543-52111

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW954355061 | Lớp Bọc

W9543-55061

103,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW954255081 | Đĩa Cày (Ø 18)

W9542-55081

2,079,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW954355071 | Bu Lông

W9543-55071

84,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250400 | Vòng Đệm

04512-50400

4,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0204450400 | Đinh Ốc

02044-50400

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vú Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW954354051 | Bu Lông

W9543-54051

122,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0451250500 | Vòng Đệm

04512-50500

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0204450500 | Đinh Ốc

02044-50500

9,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuW954354041 | Bu Lông

W9543-54041

118,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuW954354021 | Chốt

W9543-54021

463,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuW954352101 | Đai Ốc

W9543-52101

143,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!