BỘ PHẬN HỘP TAY CẤY SPW-48C

KHUNG TAY CẤY / PLANTING FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00131114 | Khung (<=401487)

PG001-31114

720,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00131116 | Khung (>=401488)

PG001-31116

720,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00131117 | Khung (>=4007019)

PG001-31117

1,000,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0151850816 | Đinh Ốc

01518-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00131312 | Khung (<=4004561)

PG001-31312

352,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00131316 | Khung (>=4004562)

PG001-31316

354,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0175451020 | Bu Lông

01754-51020

25,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112351225 | Bu Lông

01123-51225

14,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401350120 | Vòng Đệm

04013-50120

3,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP TAY CẤY / PLANTING CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
005 Nơi nhập dữ liệuPG00141300 | Cụm Vỏ

PG001-41300

1,903,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00141314 | Hộp Trái

PG001-41314

1,410,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0851101212 | Ống Lót

08511-01212

25,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175451016 | Bu Lông

01754-51016

13,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00141323 | Hộp Phải

PG001-41323

427,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00127110 | Vòng Chữ O

PG001-27110

11,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00141390 | Bu Lông

PG001-41390

8,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250060 | Vòng Đệm

04512-50060

2,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0102550625 | Bu Lông

01025-50625

6,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPG00141110 | Hộp

PG001-41110

594,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00141180 | Bugi

PG001-41180

7,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00146192 | Nắp

PG001-46192

14,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPG00141380 | Bu Lông

PG001-41380

9,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0451250060 | Vòng Đệm

04512-50060

2,000VNĐ
Đặt hàng
155 Nơi nhập dữ liệuPG00141100 | Cụm Nắp

PG001-41100

645,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPG00141122 | Vỏ

PG001-41122

410,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0851101212 | Ống Lót

08511-01212

25,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0851101625 | Ống Lót

08511-01625

32,000VNĐ
Đặt hàng
185 Nơi nhập dữ liệuPG00141200 | Cụm Nắp

PG001-41200

423,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPG00141130 | Vỏ

PG001-41130

228,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0851101212 | Ống Lót

08511-01212

25,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0851101625 | Ống Lót

08511-01625

32,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuPG00141140 | Miếng Đệm

PG001-41140

17,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0105350625 | Bu Lông

01053-50625

6,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0471700600 | Vòng Đệm

04717-00600

8,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuPG00141210 | Vỏ

PG001-41210

37,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuPG00141220 | Miếng Đệm

PG001-41220

21,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệuPG00141340 | Gioăng

PG001-41340

23,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP VÀ KHUNG TAY CẤY / PLANTING CASE AND FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00141253 | Khung

PG001-41253

452,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPG00141264 | Khung

PG001-41264

308,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00141380 | Bu Lông

PG001-41380

9,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0451250060 | Vòng Đệm

04512-50060

2,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00141332 | Hộp Trái

PG001-41332

853,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPG00141372 | Hộp Phải

PG001-41372

854,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0175451016 | Bu Lông

01754-51016

13,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00141350 | Gioăng

PG001-41350

13,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00141360 | Vỏ

PG001-41360

38,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPG00141180 | Bugi

PG001-41180

7,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng

KHỚP LY HỢP / CLUTCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00142112 | Trục

PG001-42112

281,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPG00127150 | Vòng Chữ O

PG001-27150

7,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00142150 | Giá Đỡ

PG001-42150

14,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPG10142160 | Lò Xo

PG101-42160

93,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00142180 | Miếng Chèn (0.5mm)

PG001-42180

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG10142140 | Mômen Quay

PG101-42140

179,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG10142130 | Mômen Quay

PG101-42130

329,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPG00142170 | Vòng Đai

PG001-42170

11,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG00129190 | Cái Giá

PG001-29190

91,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461100550 | Kẹp Tròn

04611-00550

18,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00128130 | Phớt Dầu

PG001-28130

367,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00142120 | Bánh Răng

PG001-42120

232,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPG00129162 | Cái Giá

PG001-29162

242,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0461100400 | Kẹp Tròn

04611-00400

11,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC VẬN TẢI / CONVEYING SCREWSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu4152242515 | Bu Lông (<=4006970)

41522-42515

1,125,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu4152242516 | Bu Lông (>=4006971)

41522-42516

1,125,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu4101141549 | Chốt Hãm

41011-41549

102,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00128110 | Phớt Dầu

PG001-28110

24,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPG00142816 | Cần

PG001-42816

1,089,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00142310 | Trục

PG001-42310

155,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00142320 | Đai Xích

PG001-42320

73,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461350090 | Kẹp Tròn

04613-50090

3,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0461200120 | Kẹp Tròn

04612-00120

3,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG00114450 | Vành Chặn

PG001-14450

140,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPG00128110 | Phớt Dầu

PG001-28110

24,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00142432 | Ống Dẫn

PG001-42432

7,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00142530 | Vành

PG001-42530

11,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPG00142390 | Vòng Đai

PG001-42390

7,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPG00142522 | Cam

PG001-42522

43,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPG00142712 | Thanh Chống

PG001-42712

531,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0461100220 | Kẹp Tròn

04611-00220

5,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPG00142550 | Bánh Răng (13T)

PG001-42550

34,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuPG00142542 | Bánh Răng (26T)

PG001-42542

140,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPG00142720 | Cam

PG001-42720

76,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuPG00142740 | Then

PG001-42740

17,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuPG00142860 | Lò Xo

PG001-42860

11,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuPG00142870 | Lò Xo

PG001-42870

11,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuPG00142840 | Vành

PG001-42840

9,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuPG00142850 | Vành

PG001-42850

9,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0461200160 | Kẹp Tròn

04612-00160

5,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuPG00142824 | Ống Gió

PG001-42824

183,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệuPG00441740 | Bu Lông

PG004-41740

52,000VNĐ
Đặt hàng
275 Nơi nhập dữ liệuPG00141750 | Bu Lông

PG001-41750

35,000VNĐ
Đặt hàng
277 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm

04015-50100

4,000VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu0211250100 | Đinh Ốc

02112-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CẤY / PLANTING SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00143312 | Trục

PG001-43312

592,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPG00129170 | Cái Giá

PG001-29170

42,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPG00144260 | Phớt Dầu

PG001-44260

112,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00142344 | Bánh Răng (19T)

PG001-42344

305,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00143374 | Khớp Ly Hợp

PG001-43374

324,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00143470 | Lò Xo

PG001-43470

20,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPG00143490 | Vành

PG001-43490

11,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG00144232 | Nhông (15T)

PG001-44232

119,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPG10142410 | Dây Xích (Trồng Cây)

PG101-42410

134,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00144390 | Cái Chắn

PG001-44390

20,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00144310 | Chốt

PG001-44310

88,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPG00128110 | Phớt Dầu

PG001-28110

24,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPG00144333 | Trục (<=4008355)

PG001-44333

63,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPG00144334 | Trục (>=4008356)

PG001-44334

65,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0512251020 | Đinh Ốc

05122-51020

13,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPG00134130 | Chốt

PG001-34130

8,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPG00144343 | Lò Xo (<=4008355)

PG001-44343

31,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPG00144344 | Lò Xo (>=4008356)

PG001-44344

31,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CHUYỂN ĐỘNG / PLANTING DRIVE SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG10142210 | Trục

PG101-42210

337,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPG00144232 | Nhông (15T)

PG001-44232

119,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00142220 | Lá Tản Nhiệt

PG001-42220

68,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0541100332 | Đinh Lò Xo

05411-00332

3,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00129170 | Ổ Bi

PG001-29170

42,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00128120 | Phớt Dầu

PG001-28120

28,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPG00144114 | Vấu Lồi

PG001-44114

390,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG00144124 | Vấu Lồi

PG001-44124

416,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPG10144130 | Trục

PG101-44130

259,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00144232 | Nhông (15T)

PG001-44232

119,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00129170 | Ổ Bi

PG001-29170

42,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPG00128120 | Phớt Dầu

PG001-28120

28,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPG00144150 | Dây Xích

PG001-44150

75,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPG00144190 | Cái Tăng

PG001-44190

36,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPG00144180 | Chốt

PG001-44180

10,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0175450620 | Bu Lông

01754-50620

20,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0471700600 | Vòng Đệm

04717-00600

8,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuPG00144222 | Trục

PG001-44222

204,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuPG00129170 | Ổ Bi

PG001-29170

42,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuPG00144232 | Nhông (15T)

PG001-44232

119,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuPG00144260 | Phớt Dầu

PG001-44260

112,000VNĐ
Đặt hàng

CẦN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÂU / PLANTING DEPTH REGULATIONSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00161162 | Đòn Bẩy

PG001-61162

179,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPG00169110 | Lò Xo

PG001-69110

9,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0255250080 | Đai Ốc

02552-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPG00161170 | Đai Bám

PG001-61170

25,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00171380 | Tấm Ph

PG001-71380

34,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00172110 | Thanh Chống

PG001-72110

82,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông (<=4002441)

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông (>=4002442)

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG00172190 | Tấm Phủ

PG001-72190

50,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!