KUBOTA DP224F-2

5/5 - (2 bình chọn)

KHUNG DÀN CÀY / FRAME PLOWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW954G41011 | Khung Dàn Cày

W954G-41011

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW954G41021 | Khung Thân

W954G-41021

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW954G41031 | Chỉnh Khung

W954G-41031

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954G41041 | Khung Trợ Lực

W954G-41041

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW954G41051 | Chốt

W954G-41051

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW954H47021 | Chốt

W954H-47021

137,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954G41071 | Khung Chốt

W954G-41071

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW950185000 | Chốt Cần

W9501-85000

42,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW950185001 | Chốt Cần

W9501-85001

37,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW954G41091 | Bu Lông

W954G-41091

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0115350865 | Bu Lông

01153-50865

11,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW954G41081 | Bu Lông

W954G-41081

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0401350200 | Vòng Đệm

04013-50200

5,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0451250200 | Vòng Đệm

04512-50200

5,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0205650200 | Đinh Ốc

02056-50200

18,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vú Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuW954G47011 | Chốt Cần

W954G-47011

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuW954G47021 | Chốt

W954G-47021

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuW954G47031 | Thanh Chốt

W954G-47031

Liên hệ
Đặt hàng

TRỤC ĐĨA / ARM DISCLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW954G42011 | Trục Đĩa

W954G-42011

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW954G43011 | Trục Thân

W954G-43011

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW954G42021 | Trụ Đĩa

W954G-42021

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW954G42801 | Cụm Tay Cầm

W954G-42801

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954380011 | Ổ Bi

W9543-80011

1,094,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW954352671 | Phớt

W9543-52671

104,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW954380021 | Ổ Bi

W9543-80021

938,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954352692 | Vòng Đệm

W9543-52692

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW954352101 | Đai Ốc

W9543-52101

163,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0551150580 | Chốt Chẻ

05511-50580

28,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW954352722 | Nắp Chụp

W9543-52722

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vú Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW954G42032 | Đĩa Chảo (Ø 22)

W954G-42032

3,270,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW954352142 | Bu Lông

W9543-52142

36,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0215650120 | Đinh Ốc

02156-50120

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW954G42041 | Đĩa

W954G-42041

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuW954352632 | Bu Lông

W9543-52632

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuW954G43021 | Đĩa

W954G-43021

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm

04512-50160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0207650160 | Đinh Ốc

02076-50160

13,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuW954353621 | Khớp Bích

W9543-53621

111,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuW954352691 | Vòng Đệm

W9543-52691

39,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuW954G44021 | Chốt

W954G-44021

489,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuW954G46011 | Thanh Tăng

W954G-46011

Liên hệ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0205450220 | Đinh Ốc

02054-50220

Liên hệ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuW954G46051 | Vòng Đệm

W954G-46051

Liên hệ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệuW954G46031 | Lò Xo

W954G-46031

Liên hệ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệuW954G46021 | Lò Xo

W954G-46021

Liên hệ
Đặt hàng

CỤM BÁNH LÁI / ASSY DISC FURROWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW954G44011 | Trục Cày

W954G-44011

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW954K44011 | Trục Cày

W954K-44011

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW954355612 | Khung

W9543-55612

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW957F72801 | Cụm Đĩa

W957F-72801

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954380041 | Ổ Bi

W9543-80041

426,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW954355642 | Phớt

W9543-55642

119,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW954352692 | Vòng Đệm

W9543-52692

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954352101 | Đai Ốc

W9543-52101

163,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0551150580 | Chốt Chẻ

05511-50580

28,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vú Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW954355702 | Nắp

W9543-55702

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW954355081 | Đĩa Cày

W9543-55081

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0105351255 | Bu Lông

01053-51255

42,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0205450120 | Đinh Ốc

02054-50120

7,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0105351240 | Bu Lông

01053-51240

18,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW954355711 | Đĩa Nạo

W9543-55711

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0401350120 | Vòng Đệm

04013-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuW954G46041 | Chốt

W954G-46041

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0551150530 | Đinh

05511-50530

4,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuW957653041 | Bu Lông

W9576-53041

307,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0451251000 | Vòng Đệm

04512-51000

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0204451000 | Đinh Ốc

02044-51000

Liên hệ
Đặt hàng
Don`t copy text!