VẬN HÀNH DC-93

4/5 - (1250 bình chọn)

CẦN GIA TỐC / ACCELERATOR LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13132650 | Cần Gia Tốc

5T131-32650

107,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401350140 | Vòng Đệm

04013-50140

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3426036880 | Lò Xo Đĩa

34260-36880

25,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0217250140 | Đinh Ốc

02172-50140

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07231280 | Núm Nhựa

5T072-31280

42,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T13132550 | Dây Ga

5T131-32550

205,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07232660 | Thanh Liên Kết

5T072-32660

167,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0512250614 | Đầu Nối

05122-50614

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm

04013-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC40234110 | ChốT

TC402-34110

19,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5H21525790 | Vòng Siết

5H215-25790

14,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05156140 | Giá Treo

5T051-56140

12,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T13156130 | Thanh Kiểm Tra

5T131-56130

65,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0301750816 | Ốc Vít

03017-50816

4,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN DI CHUYỂN / MAIN GEAR SHIFT LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05132260 | Thanh Đổi Số Chính

5T051-32260

24,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm

04015-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0451250060 | Vòng Đệm

04512-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T11132310 | Cần Sang Số Chính

5T111-32310

210,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm

04011-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551150430 | Đinh Tách Rời

05511-50430

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05132320 | Dụng Cụ Kẹp

5T051-32320

122,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T12432350 | Tay Sang Số Chính

5T124-32350

315,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07232372 | Lò Xo

5T072-32372

49,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5260031450 | Lò Xo

52600-31450

56,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07231430 | Bảng

5T072-31430

60,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5200031430 | Đĩa Ma Sát

52000-31430

60,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0217450200 | Đinh Ốc

02174-50200

20,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH SANG SỐ CHÍNH / MAIN GEAR SHIFT RODSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12432922 | Thanh

5T124-32922

208,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0207650120 | Đinh Ốc

02076-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12433330 | Lò Xo

5T124-33330

49,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm

04011-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0551551200 | Đinh Khóa

05515-51200

11,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPK40123550 | Đầu Rôtuyn

PK401-23550

273,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc

02176-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPK40123550 | Đầu Rôtuyn

PK401-23550

273,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0207650120 | Đinh Ốc

02076-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T12432992 | Thanh

5T124-32992

104,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc

02176-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T12432972 | Đòn Bẩy

5T124-32972

779,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0541100322 | Đinh Lò Xo

05411-00322

5,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T12432960 | Đai Ốc

5T124-32960

80,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T12432980 | Thanh

5T124-32980

85,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc

02176-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3455015562 | Đai Ốc

34550-15562

19,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG SỐ / RANGE GEAR SHIFT LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13132750 | CầN Sang Số

5T131-32750

164,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07231280 | Dụng Cụ Kẹp

5T072-31280

42,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T13132760 | Thanh Liên Kết

5T131-32760

484,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401150180 | Vòng Đệm

04011-50180

5,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461200180 | Kẹp Tròn

04612-00180

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T13132740 | Thanh Liên Kết

5T131-32740

272,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T13133110 | Thanh Sang Số

5T131-33110

317,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5451632130 | CầN

54516-32130

92,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0512250820 | Đinh Đầu Nối

05122-50820

14,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuTC40234120 | Đinh Khóa

TC402-34120

18,000 VNĐ
Đặt hàng

HỆ THỐNG LÁI / STEERINGSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12431130 | Bệ Đỡ

5T124-31130

210,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T13131140 | Thanh Liên Kết

5T131-31140

1,342,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0851101220 | Ống Lót

08511-01220

48,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07231153 | Cần Điều Khiển

5T072-31153

768,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T10531180 | Dụng Cụ Kẹp Hệ Thống Lái

5T105-31180

2,750,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu4436668970 | Đai Truyền Dây

44366-68970

53,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07231230 | Nắp

5T072-31230

63,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0300470612 | Đinh Vít Với Vòng Đệm

03004-70612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07233450 | Lò Xo

5T072-33450

49,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0401350120 | Vòng Đệm

04013-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0461200120 | Kẹp Tròn

04612-00120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3674194450 | Lò Xo

36741-94450

18,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuT106232232 | Cảm Biến

T1062-32232

617,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0303450416 | Đinh Vít

03034-50416

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T12433530 | Tay Nối

5T124-33530

105,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T12433540 | Tay Nối

5T124-33540

208,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T12433550 | Lò Xo

5T124-33550

46,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0401350120 | Vòng Đệm

04013-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0851101220 | Ống Lót

08511-01220

48,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

9,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T13131520 | Dây Cáp

5T131-31520

1,245,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0512250614 | Đinh Đầu Nối

05122-50614

8,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm

04013-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0551150215 | Đinh Tách Rời

05511-50215

2,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0551151612 | Đinh Tách Rời

05511-51612

3,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu5T12431530 | Đầucần

5T124-31530

70,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu0205450050 | Đinh Ốc

02054-50050

3,000 VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu0451250050 | Vòng Đệm

04512-50050

3,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu5T07231220 | Cao Su

5T072-31220

186,000 VNĐ
Đặt hàng

BÀN ĐẠP PHANH / BRAKE PEDALSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13131810 | Bàn Đạp

5T131-31810

1,449,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0461200160 | Kẹp Tròn

04612-00160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm

04011-50160

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0551150325 | Đinh Tách Rời

05511-50325

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401350120 | Vòng Đệm

04013-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T12431822 | Thanh Chống

5T124-31822

1,439,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T12431850 | CầN

5T124-31850

311,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5H40031860 | Dụng Cụ Kẹp

5H400-31860

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T12431870 | Bạc Lót

5T124-31870

31,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551150325 | Đinh Tách Rời

05511-50325

3,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T12431860 | Lò Xo Nén

5T124-31860

16,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T12431890 | Lò Xo

5T124-31890

49,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T12431882 | Thanh Truyền

5T124-31882

181,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0512251018 | Chốt Nối

05122-51018

14,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

3,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T12432242 | Vấu Lồi

5T124-32242

294,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T12431830 | Lò Xo

5T124-31830

75,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu5T05742230 | Công Tắc

5T057-42230

312,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu6711155830 | Đai Ốc

67111-55830

81,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu6711155840 | Nắp Công Tắc

67111-55840

74,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN ĐIỀU KHIỂN LY HỢP GẶT / HARVEST CLUTCH LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07832510 | Cần

5T078-32510

166,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5561131450 | KẹP

55611-31450

75,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T13132530 | Thanh Điểm Tựa

5T131-32530

506,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T13132560 | Tấm Chắn

5T131-32560

147,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0851101008 | Ống Lót

08511-01008

26,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401550080 | Vòng Đệm

04015-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T13132540 | Dây Cáp

5T131-32540

573,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC40234120 | Đinh Khóa

TC402-34120

18,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H21525790 | Vòng Siết

5H215-25790

14,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

19,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07832590 | Thanh Chống

5T078-32590

43,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5G12771272 | Công Tắc

5G127-71272

549,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T12431912 | Đĩa

5T124-31912

116,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T12431920 | Cần

5T124-31920

210,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0217450120 | Đinh Ốc

02174-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0551150325 | Đinh Tách Rời

05511-50325

3,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0401350120 | Vòng Đệm

04013-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5T13132360 | Tay Khớp Ly Hợp

5T131-32360

125,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0851101008 | Ống Lót

08511-01008

26,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0551150315 | Đinh Tách (<=100220)

05511-50315

3,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách (=>100221)

05511-50320

3,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu5H40025910 | Vòng Siết

5H400-25910

7,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu5T12465892 | Lò Xonén

5T124-65892

87,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN ĐIỀU KHIỂN LY HỢP ĐẬP / THRESHING CLUTH LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H48642880 | Công Tắc

5H486-42880

761,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13132572 | Đòn Bẩy

5T131-32572

826,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5561131460 | KẹP

55611-31460

77,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T13132580 | Tấm Chắn

5T131-32580

128,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0851101008 | Ống Lót

08511-01008

26,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5250032753 | CầN

52500-32753

161,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07832640 | Đai Ốc Siết

5T078-32640

75,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07232632 | Thanh Khớp

5T072-32632

73,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T12433210 | Lò Xo

5T124-33210

186,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!