5T05417614 | Bánh răng (14) DC70

Liên hệ

5T05417614

Bánh răng 14 răng HST DC70

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (kg)
080 5T054-17614 Bánh răng (14) GEAR (14) 01 0.230

 

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY