KUBOTA KRX-175SP

5/5 - (4 bình chọn)

PHỤ TÙNG HỘP SỐ / GEAR BOX PARTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P07651080 | Hộp Số

7P076-51080

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW951651460 | Hộp Bánh Răng

W9516-51460

3,357,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu7P07651470 | Cần

7P076-51470

2,721,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu7P07651480 | Trục

7P076-51480

2,736,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW951651490 | Trục

W9516-51490

1,336,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW951651500 | Bánh Răng Côn

W9516-51500

1,850,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW951651510 | Bánh Răng Côn

W9516-51510

1,857,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW951851670 | Nắp

W9518-51670

226,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW951651520 | Nắp

W9516-51520

265,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW951651530 | Nắp

W9516-51530

39,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW951651600 | Phích

W9516-51600

105,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW951851710 | Bạc Nối

W9518-51710

47,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW951851730 | Miếng Chêm

W9518-51730

47,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW951851740 | Miếng Chêm

W9518-51740

52,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW951851750 | Miếng Chêm

W9518-51750

35,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW951651540 | Miếng Chêm

W9516-51540

52,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW951651550 | Miếng Chêm

W9516-51550

52,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW951651560 | Miếng Chêm

W9516-51560

35,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW951651570 | Miếng Chêm

W9516-51570

31,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW951651580 | Miếng Chêm

W9516-51580

52,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW951651590 | Miếng Chêm

W9516-51590

35,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu7053655230 | Nhãn,Dầu

70536-55230

489,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0912050689 | Nhãn,Dầu

09120-50689

128,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0810106208 | Ổ Bi

08101-06208

286,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0871130210 | Cái Đệm

08711-30210

705,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0810106211 | Ổ Bi

08101-06211

452,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0810306308 | Ổ Bi

08103-06308

218,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0461100900 | Kẹp Tròn

04611-00900

92,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0461200400 | Kẹp Tròn

04612-00400

13,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0481150750 | Vòng Chữ O

04811-50750

39,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0481150850 | Vòng Chữ O

04811-50850

48,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

11,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu6273511150 | Phích

62735-11150

24,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0107351020 | Bu Lông

01073-51020

9,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệuW951951010 | Bu Lông

W9519-51010

9,000 VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệuW951955020 | Vòng Đệm

W9519-55020

10,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệuW951652160 | Bu Lông

W9516-52160

24,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu0105651640 | Bu Lông

01056-51640

106,000 VNĐ
Đặt hàng
320 Nơi nhập dữ liệuW951660100 | NắpPic

W9516-60100

Liên hệ
Đặt hàng
320 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm

04011-50160

3,000 VNĐ
Đặt hàng
330 Nơi nhập dữ liệuW951U59313 | Bộ Phận Nối

W951U-59313

Liên hệ
Đặt hàng
340 Nơi nhập dữ liệuW951U59070 | Cao Su

W951U-59070

Liên hệ
Đặt hàng
350 Nơi nhập dữ liệuW951U59090 | Cao Su

W951U-59090

Liên hệ
Đặt hàng

CÁC ĐĂNG / U-JOINLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW951659021 | Cái Kẹp

W9516-59021

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW951659041 | Trục Chéo

W9516-59041

1,585,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW951659111 | Vú Vỡ

W9516-59111

144,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW951659051 | Cái Kẹp

W9516-59051

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW951659061 | Lò Xo

W9516-59061

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW951U57011 | Trục Bên Ngoài

W951U-57011

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW951U57021 | Trục Bên Trong

W951U-57021

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW951U59100 | Lò Xo

W951U-59100

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW951U57031 | Trục Kẹp

W951U-57031

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW951659021 | Cái Kẹp

W9516-59021

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW951659031 | Cụm Chốt

W9516-59031

228,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW951U59070 | Cao Su

W951U-59070

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW951U59090 | Cao Su

W951U-59090

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW951U57071 | Cụm Trục

W951U-57071

6,445,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW951U57081 | Cụm Trục

W951U-57081

6,447,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP XÍCH / COVER CHAINLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P07653210 | Đĩa

7P076-53210

3,431,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW951652190 | Gioăng Đệm

W9516-52190

31,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW951652160 | Bu Lông

W9516-52160

24,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0481107500 | Vòng Chữ O

04811-07500

35,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW951652420 | Hộp

W9516-52420

958,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0810306308 | Ổ Bi

08103-06308

218,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100900 | Kẹp Tròn

04611-00900

92,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW951852200 | Vòng Bít

W9518-52200

701,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu7P07652430 | Trục

7P076-52430

1,933,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW951652490 | Bu Lông

W9516-52490

16,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW951652540 | Nhông

W9516-52540

1,290,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0461200400 | Kẹp Tròn

04612-00400

13,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW951552490 | Nhông

W9515-52490

2,245,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW951652440 | Đai Ốc

W9516-52440

125,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW951552090 | Bộ Dây Xích

W9515-52090

2,634,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW951P52100 | Đòn Bẩy

W951P-52100

65,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0461200140 | Kẹp Tròn

04612-00140

3,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuW951552110 | Nắp

W9515-52110

1,759,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuW952252210 | Bu Lông

W9522-52210

8,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuW951852140 | Thanh

W9518-52140

47,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuW951P52130 | Bu Lông

W951P-52130

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu6263313290 | Lò Xo

62633-13290

98,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu6263313292 | Lò Xo

62633-13292

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuW951852150 | Nút

W9518-52150

63,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0207450200 | Đinh Ốc

02074-50200

19,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

11,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu6273511150 | Phích

62735-11150

24,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu7P07652270 | Bảo Vệ

7P076-52270

887,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu0112351016 | Bu Lông

01123-51016

9,000 VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệuW951652120 | Chốt Xả

W9516-52120

27,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu7P07757340 | Vật Chèn

7P077-57340

Liên hệ
Đặt hàng
320 Nơi nhập dữ liệuW951955010 | Vòng Đệm

W9519-55010

8,000 VNĐ
Đặt hàng
330 Nơi nhập dữ liệu0205650120 | Đinh Ốc

02056-50120

4,000 VNĐ
Đặt hàng
340 Nơi nhập dữ liệu0105351235 | Bu Lông

01053-51235

14,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA BÊN PHẢI / PLATE RHLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P07753310 | Cần

7P077-53310

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW951951010 | Bu Lông

W9519-51010

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu7P07653320 | ĐĩA

7P076-53320

2,557,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0105351025 | Bu Lông

01053-51025

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW951955020 | Vòng Đệm

W9519-55020

10,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW951653240 | Hộp

W9516-53240

521,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0810306207 | Ổ Bi

08103-06207

203,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW951852200 | Vòng Bít

W9518-52200

701,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu7P07653230 | Trục

7P076-53230

1,149,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW951652080 | Đai Ốc

W9516-52080

79,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW951652082 | Đai Ốc

W9516-52082

69,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0481107800 | Vòng Chữ O

04811-07800

22,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu7P07653250 | Nắp

7P076-53250

362,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112351032 | Bu Lông

01123-51032

9,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

11,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6273511150 | Phích

62735-11150

24,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW951955010 | Vòng Đệm

W9519-55010

8,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0205650120 | Đinh Ốc

02056-50120

4,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0105351235 | Bu Lông

01053-51235

14,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0207650120 | Đinh Ốc

02076-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu7P07757420 | Vật Chèn

7P077-57420

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0117651235 | Bu Lông

01176-51235

14,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu7P14556150 | Vòng Đệm

7P145-56150

26,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuW951955010 | Vòng Đệm

W9519-55010

8,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ PHẬN NẮP / COM COVERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P07756422 | Nắp

7P077-56422

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0117651235 | Bu Lông

01176-51235

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu7P14556150 | Vòng Đệm

7P145-56150

26,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW951955010 | Vòng Đệm

W9519-55010

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0207650120 | Đinh Ốc

02076-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu7P67756122 | Thanh Chống

7P677-56122

227,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0117651030 | Bu Lông

01176-51030

11,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu7P07656150 | Vòng Đệm

7P076-56150

35,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW951955020 | Vòng Đệm

W9519-55020

10,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0207650100 | Đinh Ốc

02076-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW951659520 | Chốt Dưới

W9516-59520

138,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW950185000 | Chốt Cần

W9501-85000

37,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW950185001 | Chốt Cần

W9501-85001

35,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP PHÍA SAU / COVER REARLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P67756512 | Nắp

7P677-56512

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW951856320 | Lò Xo

W9518-56320

59,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW951856330 | Thanh

W9518-56330

157,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW951856340 | Lò Xo

W9518-56340

74,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu7P07656352 | Chốt

7P076-56352

55,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu7P07656320 | ĐĩA

7P076-56320

164,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW951656370 | Bạc Nối

W9516-56370

44,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0117651280 | Bu Lông

01176-51280

19,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0207650120 | Đinh Ốc

02076-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu7P07756330 | Thanh

7P077-56330

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0541101040 | Chốt

05411-01040

21,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0117651235 | Bu Lông

01176-51235

14,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW951955010 | Vòng Đệm

W9519-55010

8,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu7P14556150 | Vòng Đệm

7P145-56150

26,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0512251265 | Đinh

05122-51265

34,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0551551200 | Đinh Khóa

05515-51200

10,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC LƯỠI XỚI / BLADE SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P07754250 | Trục

7P077-54250

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu7P07654110 | Lưỡi

7P076-54110

60,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu7P07654120 | Lưỡi

7P076-54120

60,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3214255950 | Bu Lông

32142-55950

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6413595190 | Đai Ốc

64135-95190

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC49685300 | Bu Lông

TC496-85300

27,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351225 | Bu Lông

01133-51225

11,000 VNĐ
Đặt hàng

TAY ĐÒN / RODLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P07757280 | Mắc Xích

7P077-57280

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu7P07757292 | Mắc Xích

7P077-57292

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu7P07757302 | Mắc Xích

7P077-57302

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW951657130 | Bạc

W9516-57130

72,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW951657131 | Bạc

W9516-57131

72,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0105651602 | Bu Lông

01056-51602

142,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113851640 | Bu Lông

01138-51640

32,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm

04512-50160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0205650160 | Đinh Ốc

02056-50160

16,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW951659510 | Chốt Trên

W9516-59510

129,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0551555000 | Đinh Khóa

05515-55000

Liên hệ
Đặt hàng

NHÃN HIỆU 1 / LABEL 1Liên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P07658570 | Nhãn

7P076-58570

19,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu7P07658562 | Nhãn

7P076-58562

72,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu7P07658553 | Nhãn

7P076-58553

19,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu7P07056130 | Nhãn

7P070-56130

54,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu7P07758630 | Nhãn

7P077-58630

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu7P07056150 | Nhãn

7P070-56150

36,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu7P07056140 | Nhãn

7P070-56140

54,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu7P07758610 | Nhãn

7P077-58610

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu7P01811120 | Nhãn

7P018-11120

90,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu7P07658592 | Nhãn

7P076-58592

72,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6C50647210 | Nhãn

6C506-47210

60,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu7P67758530 | Nhãn

7P677-58530

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu7P07658540 | Nhãn

7P076-58540

36,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu7P17056870 | Nhãn

7P170-56870

19,000 VNĐ
Đặt hàng

NHÃN HIỆU 2 / LABEL 2Liên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P07658640 | Nhãn

7P076-58640

19,000 VNĐ
Đặt hàng