MIẾNG BAO KRM-180

5/5 - (1 bình chọn)

MIẾNG PHỦ TRƯỚC / ROTARY COVER FRONTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P03856110 | Miếng Bao

7P038-56110

19,372,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu7A10556380 | Bu Lông (<=10048)

7A105-56380

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu7A10556382 | Bu Lông (>=10049)

7A105-56382

23,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu7C40556150 | Miếng Chèn (<=10262|1.0Mm)

7C405-56150

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu7C40556160 | Miếng Chèn (>=10263|1.2Mm)

7C405-56160

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0201850100 | Đinh Ốc

02018-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng

MIẾNG PHỦ SAU / RATORY COVER REARLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P03856210 | Miếng Phủ

7P038-56210

39,147,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng

MIẾNG BAO CẠNH / SIDE COVERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P03856410 | Miếng Bao R

7P038-56410

1,770,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu7P03856420 | Miếng Bao L

7P038-56420

1,763,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng

TAY ĐÒN / RODLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P03856310 | Tay Đòn

7P038-56310

1,025,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0512251040 | Đinh

05122-51040

20,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5230034130 | Đinh Khóa

52300-34130

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu7P10656540 | Lò Xo

7P106-56540

153,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu7045156273 | Lò Xo

70451-56273

92,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu7C60556372 | Miếng Đệm

7C605-56372

183,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu7051516330 | Đinh Lò Xo

70515-16330

95,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu7C70556520 | Vòng Đai

7C705-56520

57,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0113351065 | Bu Lông

01133-51065

18,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!