HỆ THỐNG ĐIỆN DC-70

4/5 - (1257 bình chọn)

MÁY GIAO ĐIỆN / ALTERNATORSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H66942500 | Máy Phát Điện (60A)

5H669-42500

7,119,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H66942502 | Máy Phát Điện (60A)

5H669-42502

6,973,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H66942503 | Máy Phát Điện (60A)

5H669-42503

8,738,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0177451070 | Bu Lôngmép

01774-51070

33,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112750830 | Bu Lông

01127-50830

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0205650060 | Đinh Ốc

02056-50060

2,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250060 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1711197010 | Dây Curoa

17111-97010

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07811610 | Dây Curoa

5T078-11610

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07842490 | ChằNg

5T078-42490

19,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN MÁY GIAO ĐIỆN / ALTERNATOR PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H66942500 | Máy Phát Điện (60A)

5H669-42500

7,119,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H66942502 | Máy Phát Điện (60A)

5H669-42502

6,973,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H66942503 | Máy Phát Điện (60A)

5H669-42503

8,738,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H73042510 | Puli Máy Giao Điện

5H730-42510

426,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1588192010 | Đinh Ốc

15881-92010

58,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1K41164020 | Kết Cấu Cuộn Dây (<=500969)

1K411-64020

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1K41164022 | Kết Cấu Cuộn Dây (=>500970)

1K411-64022

5,833,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1665264782 | Ổ Bi

16652-64782

283,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1588164710 | Đĩa Chặn

15881-64710

90,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1588193010 | Đinh Vít Đầu Tròn

15881-93010

14,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1588164260 | Bu Lông Xuyên

15881-64260

115,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA04364040 | Rôto

TA043-64040

4,703,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1588164800 | Nắp Ổ Trục

15881-64800

77,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1665264770 | Ổ Bi

16652-64770

302,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuT106515610 | Khung Cuối

T1065-15610

1,646,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuT127515630 | Giá Đỡ

T1275-15630

2,862,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1665264310 | Giá Đỡ Bàn Chải

16652-64310

631,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1588164090 | Bàn Chải

15881-64090

108,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1588164330 | Lò So Bàn Chải

15881-64330

29,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1K53164602 | Bộ Điều Chỉnh (<=508947)

1K531-64602

4,175,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1K53164603 | Bộ Điều Chỉnh (=>508948)

1K531-64603

4,679,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1588193030 | Đinh Vít Đầu Tròn

15881-93030

8,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1588193040 | Đinh Vít Đầu Tròn

15881-93040

8,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1588191040 | Bu Lông

15881-91040

14,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1588193020 | Đinh Vít Đầu Tròn

15881-93020

6,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1588191050 | Bu Lông

15881-91050

24,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuT106515660 | Nắp Phía Sau Cùng

T1065-15660

354,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1624164900 | Ống Lót Cách Nhiệt

16241-64900

199,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu1588192020 | Đinh Ốc

15881-92020

14,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu1418292030 | Đinh Ốc

14182-92030

16,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu1736967570 | Vòng Siết Dây

17369-67570

125,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu1588164150 | Vòng Đai

15881-64150

89,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1712363016 | Bộ Khởi Động

17123-63016

13,948,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0277150100 | Đai Ốc Mặt Bích

02771-50100

15,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG /  STARTER PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1712363016 | Bộ Khởi Động

17123-63016

13,948,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1712363080 | Gông

17123-63080

4,067,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1542563400 | Bàn Chải Công Cụ

15425-63400

365,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1712363070 | Phần Ứng

17123-63070

7,671,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1712363500 | Ổ Trục

17123-63500

301,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1146063500 | Ổ Trục

11460-63500

237,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1712363040 | Khớp Ly Hợp

17123-63040

5,663,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1731163280 | Bánh Răng

17311-63280

622,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1921263100 | Trục Lăn

19212-63100

13,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1146063110 | Cái Chặn

11460-63110

67,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1146063270 | Bánh Răng

11460-63270

435,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1712363260 | Bánh Răng

17123-63260

321,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1712363030 | Khung Đầu Dẫn Động

17123-63030

1,411,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1712363200 | Khung Cuối

17123-63200

1,559,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1542563390 | Lò So Bàn Chải

15425-63390

20,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1712363380 | Giá Đỡ Bàn Chải

17123-63380

1,126,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1712363140 | Lò Xo 1

17123-63140

89,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1712363024 | Công Tắc Nam Châm

17123-63024

6,880,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1712393310 | Đinh Vít

17123-93310

27,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1712393320 | Đinh Vít

17123-93320

25,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1712363320 | Bu Lông Xuyên

17123-63320

132,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1921297130 | Bi

19212-97130

5,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1146063120 | Lò Xo 1

11460-63120

46,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1551196660 | Vòng Chữ O

15511-96660

141,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu1628563570 | Ống Tháo Nước

16285-63570

178,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu1396392010 | Đai Ốc Lục Giác

13963-92010

32,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu1628592010 | Đai Ốc Lục Giác

16285-92010

50,000 VNĐ
Đặt hàng

ẮC QUY / BATTERYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuBMP7241132 | Ắc Quy

BMP72-41132

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07241130 | Ghế

5T072-41130

28,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07241142 | ĐĩA

5T072-41142

334,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07241160 | Dây Ắc Quy

5T072-41160

656,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuT106030370 | BuLông

T1060-30370

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07241150 | Dây Ắc Quy

5T072-41150

1,098,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

CÔNG TẮC ĐỘNG CƠ / ENGINE SWITCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuT185039010 | Công TắC

T1850-39010

396,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H60141940 | Cảm Biếnnhiệt Độ

5H601-41940

599,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481700100 | Vòng Chữ O

04817-00100

12,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT106032270 | Bộ Cảm Ứng (<=505116)

T1060-32270

551,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H91142620 | Bộ Cảm Ứng (=>505117)

5H911-42620

588,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H91142622 | Bộ Cảm Ứng (=>505330)

5H911-42622

635,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1G17159660 | Bộ Cảm Ứng (=>509626)

1G171-59660

657,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng

RƠ LE THÂN / RELAY BODY

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05742280 | Kèn Báo

5T057-42280

404,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0303450525 | Đinh Vít

03034-50525

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07242510 | Đầu Nhọn

5T072-42510

253,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H58341250 | Rơle (<=502904)

5H583-41250

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPM80868210 | Rơle (=>502905)

PM808-68210

120,000 VNĐ
Đặt hàng

RƠ LE THÂN / RELAY BODY

(Áp dụng Serial : =>507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07242510 | Đầu Nhọn

5T072-42510

253,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông

01023-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07242510 | Đầu Nhọn

5T072-42510

253,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPM80868210 | Rơ le (<=509031)

PM808-68210

120,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C08175232 | Rờ Le (=>509032)

3C081-75232

89,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07842360 | Rờ Le

5T078-42360

1,339,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng

CÔNG TẮC BUỒNG LÁI / COCKPIT SWITCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07225650 | Vòng

5T072-25650

38,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05742242 | Công Tắc

5T057-42242

555,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05642022 | Công Tắc Đánh Lửa

5T056-42022

864,000 VNĐ
Đặt hàng
032 Nơi nhập dữ liệu5T05642022 | Công Tắc Đánh Lửa

5T056-42222

Liên hệ
Đặt hàng
033 Nơi nhập dữ liệu5T05642420 | Công Tắc Khởi Động

5T056-42420

Liên hệ
Đặt hàng
034 Nơi nhập dữ liệu5T05642250 | PhớT BụI

5T056-42250

36,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T05642270 | NắP

5T056-42270

38,000 VNĐ
Đặt hàng
036 Nơi nhập dữ liệu1524863700 | Chìa Khóa

15248-63700

131,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05742110 | Cần (<=508134)

5T057-42110

517,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05742112 | Công Tắc (=>508135)

5T057-42112

500,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05742230 | Công Tắc An Toàn

5T057-42230

288,000 VNĐ
Đặt hàng
063 Nơi nhập dữ liệu6711155830 | Đai Ốc Công Tắc An Toàn

67111-55830

79,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu6711155840 | Nắp Công Tắc An Toàn

67111-55840

72,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H48642880 | Công Tắc Mạch

5H486-42880

738,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5G12771270 | Công Tắc (<=508134)

5G127-71270

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5G12771272 | Công Tắc (=>508135)

5G127-71272

507,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05742230 | Công Tắc An Toàn

5T057-42230

288,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6711155830 | Đai Ốc Công Tắc An Toàn

67111-55830

79,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6711155840 | Nắp Công Tắc An Toàn

67111-55840

72,000 VNĐ
Đặt hàng

TẤM MẶT TRƯỚC / FRONT PANELSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07841212 | Bộ Đồng Hồ

5T078-41212

3,578,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0303450520 | Đinh Vít

03034-50520

3,000 VNĐ
Đặt hàng

CÔNG TẮC CẢM ỨNG (Đập) / SWITCH SENSOR (Threshing)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuT106032270 | Bộ Cảm Ứng (<=505116)

T1060-32270

551,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H91142620 | Bộ Cảm Ứng (=>505117)

5H911-42620

588,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H91142622 | Bộ Cảm Ứng (=>505330)

5H911-42622

635,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G17159660 | Bộ Cảm Ứng (=>509626)

1G171-59660

657,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng

CÔNG TẮC CẢM ỨNG (Bồn lúa) / SWITCH SENSOR (Hopper)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 5G25011370 | Bộ Cảm Ứng (<=500809)

5G250-11370

700,000 VNĐ
Đặt hàng
010 5G25011373 | Bộ Cảm Ứng (=>500810)

5G250-11373

769,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0276150050 | Đai Ốc Mặt Bích

02761-50050

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05176250 | Bộ Cảm Ứng Hạt (<=502934)

5T051-76250

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07276250 | Bộ Cảm Ứng Hạt (=>502935)

5T072-76250

56,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông (<=510318)

01023-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông (=>510319)

01027-50616

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05742280 | Kèn Báo

5T057-42280

404,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0303450525 | Đinh Vít

03034-50525

3,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN TÁC NGHIỆP (Thân) / WORK LIGHT (Body)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07831940 | Thanh Chống

5T078-31940

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

430,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu

5H484-31392

96,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC40268380 | Band (<=503180)

TC402-68380

28,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây (=>503181)

5T072-41260

17,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây (=>509962)

5T072-41260

17,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN TÁC NGHIỆP (Gặt) / WORK LIGHT (Harvest)

g


STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

430,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu

5H484-31392

96,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC40268380 | Band (<=503180)

TC402-68380

28,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây (=>503181)

5T072-41260

17,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

430,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu

5H484-31392

96,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN TÁC NGHIỆP (Đập) / WORK LIGHT (Threshing)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

430,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu

5H484-31392

96,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

17,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

430,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu

5H484-31392

96,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN TÁC NGHIỆP (Bồn lúa) / WORK LIGHT (Hopper)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

430,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu

5H484-31392

96,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ DÂY ĐIỆN (Thân) / WIRE HARNESS (Body)

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07942412 | Bó Dây Điện

5T079-42412

8,460,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07842710 | Cầu Chì (40A)

5T078-42710

144,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07242650 | CầU Chì (25A)

5T072-42650

32,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07242630 | CầU Chì (15A)

5T072-42630

35,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07242620 | CầU Chì (10A)

5T072-42620

35,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07242610 | CầU Chì (5A)

5T072-42610

35,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07942483 | Bó Dây

5T079-42483

1,936,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07942490 | Cầu Chì

5T079-42490

150,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07942500 | Cầu Chì

5T079-42500

150,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07942460 | Bó Dây

5T079-42460

187,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5H21525790 | Vòng Siết Dây

5H215-25790

14,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuT106030370 | Bulông

T1060-30370

9,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

17,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0303450620 | Đinh Vít

03034-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943330 | Nhãn

5T119-43330

39,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ DÂY ĐIỆN (Thân) / WIRE HARNESS (Body)

(Áp dụng Serial : =>507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07942420 | Bộ Dây

5T079-42420

9,033,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07842710 | Cầu Chì (40A)

5T078-42710

144,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07242650 | CầU Chì (25A)

5T072-42650

32,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07242630 | CầU Chì (15A)

5T072-42630

35,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07242620 | CầU Chì (10A)

5T072-42620

35,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07242610 | CầU Chì (5A)

5T072-42610

35,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07942483 | Bó Dây

5T079-42483

1,936,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07942490 | Cầu Chì

5T079-42490

150,000 VNĐ
Đặt hàng