KẾT NỐI 3 ĐIỂM M9540

4/5 - (1252 bình chọn)

GIÁ ĐỠ LIÊN KẾT TRÊN / TOP LINK BRACKET



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08181805 | Giá Đỡ (<=84826)

3C081-81805

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08181806 | Giá Đỡ (=>84827)

3C081-81806

9,480,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3633081830 | Bạc

36330-81830

190,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0661320010 | Vú Mỡ

06613-20010

13,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3N30081750 | Thanh

3N300-81750

4,695,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3633081843 | BuLông

36330-81843

165,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3A15181840 | BuLông

3A151-81840

189,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0551150425 | Đinh Tách Rời

05511-50425

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0661330010 | Vú Mỡ

06613-30010

13,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08181360 | Khớp Nối

3C081-81360

365,000 VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu0851101020 | Ống Lót

08511-01020

25,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08181380 | Thanh

3C081-81380

340,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C08181390 | Thanh

3C081-81390

340,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3235028990 | Đinh Ốc

32350-28990

25,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu3235028980 | Đai Ốc Siết

32350-28980

165,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0551150218 | Đinh Tách Rời

05511-50218

3,000 VNĐ
Đặt hàng

GIÁ ĐỠ LIÊN KẾT TRÊN (cũ) / TOP LINK BRACKET (old)

Áp dụng cho Serial : #50001 đến #89999



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08181805 | Giá Đỡ (<=84826)

3C081-81805

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08181806 | Giá Đỡ (=>84827)

3C081-81806

9,480,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3633081830 | Bạc

36330-81830

190,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0661320010 | Vú Mỡ

06613-20010

13,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3N30081750 | Thanh

3N300-81750

4,695,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3633081843 | Bu Lông

36330-81843

165,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3A15181840 | Bu Lông

3A151-81840

189,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0551150425 | Đinh Tách Rời

05511-50425

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0661330010 | Vú Mỡ

06613-30010

13,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08181360 | Khớp Nối

3C081-81360

365,000 VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu0851101020 | Ống Lót

08511-01020

25,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08181380 | Thanh

3C081-81380

340,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C08181390 | Thanh

3C081-81390

340,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3235028990 | Đinh Ốc

32350-28990

25,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu3235028980 | Đai Ốc Siết

32350-28980

165,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0551150218 | Đinh Tách Rời

05511-50218

3,000 VNĐ
Đặt hàng

GIÁ ĐỠ LIÊN KẾT TRÊN (mới) / TOP LINK BRACKET (new)

Áp dụng cho Serial : #10001 đến #29999



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08181806 | Giá Đỡ

3C081-81806

9,480,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3633081830 | Bạc

36330-81830

190,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0661320010 | Vú Mỡ

06613-20010

13,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3N30081750 | Thanh

3N300-81750

4,695,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3633081843 | Bu Lông

36330-81843

165,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3A15181840 | Bu Lông

3A151-81840

189,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0551150425 | Đinh Tách Rời

05511-50425

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0661330010 | Vú Mỡ

06613-30010

13,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08181360 | Khớp Nối

3C081-81360

365,000 VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu0851101020 | Ống Lót

08511-01020

25,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08181380 | Thanh

3C081-81380

340,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C08181390 | Thanh

3C081-81390

340,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3235028990 | Đinh Ốc

32350-28990

25,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu3235028980 | Đai Ốc Siết

32350-28980

165,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0551150218 | Đinh Tách Rời

05511-50218

3,000 VNĐ
Đặt hàng

LIÊN KẾT ĐỈNH (cũ) / TOP LINK (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3G70082530 | Đế Đỡ

3G700-82530

299,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3A65191960 | Khớp Nối

3A651-91960

275,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0175450835 | Bu Lông

01754-50835

26,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401550080 | Vòng Đệm

04015-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3407041630 | Đệm Cao Su

34070-41630

25,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3A15191660 | Chốt

3A151-91660

433,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3620091840 | Chốt Rời

36200-91840

139,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3633091773 | Chốt

36330-91773

593,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3633091762 | Chốt

36330-91762

464,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3620091840 | Chốt Rời

36200-91840

139,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08191700 | Vòng Xích (<=54808)

3C081-91700

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08191702 | Vòng Xích (=>54809)

3C081-91702

4,828,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C08191620 | Ống Bọc (<=54808)

3C081-91620

2,226,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0472400100 | Đệm Lót (=>54809)

04724-00100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0472400100 | Đệm Lót

04724-00100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3C08191780 | Phích

3C081-91780

120,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3C08191550 | Khớp

3C081-91550

2,548,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C08191590 | Đai Ốc

3C081-91590

490,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3C08191610 | Khớp

3C081-91610

2,395,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3C08191790 | Chốt

3C081-91790

89,000 VNĐ
Đặt hàng

LIÊN KẾT ĐỈNH (mới) / TOP LINK (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3G70082530 | Đế Đỡ

3G700-82530

299,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3A65191960 | Khớp Nối

3A651-91960

275,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0175450835 | Bu Lông

01754-50835

26,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401550080 | Vòng Đệm

04015-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3407041630 | Đệm Cao Su

34070-41630

25,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3A15191660 | Chốt

3A151-91660

433,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3620091840 | Chốt Rời

36200-91840

139,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3633091773 | Chốt

36330-91773

593,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3633091762 | Chốt

36330-91762

464,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3620091840 | Chốt Rời

36200-91840

139,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08191702 | Vòng Xích

3C081-91702

4,828,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C08191620 | Ống Bọc

3C081-91620

2,226,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0472400100 | Đệm Lót

04724-00100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3C08191780 | Nút

3C081-91780

120,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3C08191550 | Khớp

3C081-91550

2,548,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C08191590 | Đai Ốc

3C081-91590

490,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3C08191610 | Khớp

3C081-91610

2,395,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3C08191790 | Chốt

3C081-91790

89,000 VNĐ
Đặt hàng

KẾT NỐI PHÍA DƯỚI (cũ) / LOWER LINK (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08592000 | Khớp Nối (<=69644)

3C085-92000

7,570,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C09592000 | Khớp Nối (=>69645)

3C095-92000

10,982,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C08592100 | Khớp Nối (<=69644)

3C085-92100

7,570,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C09592100 | Khớp Nối (=>69645)

3C095-92100

10,728,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3633091840 | Chốt Rời

36330-91840

69,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0551150420 | Đinh Tách Rời

05511-50420

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3G70091830 | Dây Cao Su (<=67758)

3G700-91830

200,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C05591830 | Dây Cao Su (=>67759)

3C055-91830

172,000 VNĐ
Đặt hàng

KẾT NỐI PHÍA DƯỚI (mới) / LOWER LINK (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #510001 đến #29999



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C09592000 | Khớp Nối

3C095-92000

10,982,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C09592100 | Khớp Nối

3C095-92100

10,728,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3633091840 | Chốt Rời

36330-91840

69,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0551150420 | Đinh Tách Rời

05511-50420

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C05591830 | Dây Cao Su

3C055-91830

172,000 VNĐ
Đặt hàng

XÍCH HÃM / CHECK CHAIN



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08591080 | Khung

3C085-91080

3,790,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C08591090 | Khung

3C085-91090

3,790,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113851640 | Bu Lông

01138-51640

33,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08591100 | Tổ Hợp Xích

3C085-91100

3,481,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C08591110 | Dây Xích

3C085-91110

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3653091160 | Bộ Xích

36530-91160

1,710,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3633091190 | Đai Ốc Siết

36330-91190

889,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3599902530 | Đai Ốc

35999-02530

82,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0205450180 | Đinh Ốc

02054-50180

14,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3653091182 | Chốt

36530-91182

172,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551150525 | Đinh Tách Rời

05511-50525

3,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401150140 | Vòng Đệm

04011-50140

4,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3633091220 | Vòng Đệm

36330-91220

136,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0451250180 | Vòng Đệm

04512-50180

4,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0217450180 | Đinh Ốc

02174-50180

14,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH NÂNG BÊN PHẢI (cũ) / LIFT ROD RH (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08591230 | Bộ Thanh (<=71511)

3C085-91230

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08591232 | Bộ Thanh (=>71512)

3C085-91232

13,311,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3N30091330 | Thanh

3N300-91330

1,522,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C08591300 | Ống Bọc

3C085-91300

4,237,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6721142940 | Vú Mỡ

67211-42940

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3N30091320 | Tay Cầm

3N300-91320

566,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3N30091260 | Thanh

3N300-91260

1,529,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0135010508 | Bu Lông

01350-10508

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0661310010 | Vú Mỡ

06613-10010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3633091360 | Chốt

36330-91360

27,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3A15191540 | Chốt

3A151-91540

317,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3325191860 | Bộ Chốt

33251-91860

72,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3653091543 | Chốt

36530-91543

349,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3325191860 | Bộ Chốt

33251-91860

72,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu4431216330 | Vành Chặn (<=78009)

44312-16330

35,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C15191280 | Vành Chặn (=>78010)

3C151-91280

35,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH NÂNG BÊN PHẢI (mới) / LIFT ROD RH (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08591232 | Bộ Thanh

3C085-91232

13,311,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3N30091330 | Thanh

3N300-91330

1,522,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C08591300 | Ống Bọc

3C085-91300

4,237,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6721142940 | Vú Mỡ (<=15465)

67211-42940

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6721142942 | Vú Mỡ (=>15466)

67211-42942

19,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3N30091320 | Tay Cầm

3N300-91320

566,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3N30091260 | Thanh

3N300-91260

1,529,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0135010508 | Bu Lông

01350-10508

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0661310010 | Vú Mỡ

06613-10010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3633091360 | Chốt

36330-91360

27,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3A15191540 | Chốt

3A151-91540

317,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3325191860 | Bộ Chốt

33251-91860

72,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3653091543 | Chốt

36530-91543

349,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3325191860 | Bộ Chốt

33251-91860

72,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C15191280 | Bạc Nối

3C151-91280

35,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH NÂNG BÊN TRÁI (cũ) / LIFT ROD LH (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08591450 | Bộ Thanh (<=71511)

3C085-91450

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08591452 | Bộ Thanh (=>71512)

3C085-91452

10,385,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C08591430 | Thanh

3C085-91430

2,080,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3673091260 | Thanh

36730-91260

1,327,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0661310010 | Vú Mỡ

06613-10010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3633091360 | Chốt

36330-91360

27,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3A15191540 | Chốt

3A151-91540

317,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3325191860 | Bộ Chốt

33251-91860

72,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3653091543 | Chốt

36530-91543

349,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3325191860 | Bộ Chốt

33251-91860

72,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu4431216330 | Vành Chặn (<=78009)

44312-16330

35,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C15191280 | Vành Chặn (=>78010)

3C151-91280

35,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH NÂNG BÊN TRÁI (mới) / LIFT ROD LH (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08591452 | Bộ Thanh

3C085-91452

10,385,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C08591430 | Thanh

3C085-91430

2,080,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3673091260 | Thanh

36730-91260

1,327,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0661310010 | Vú Mỡ

06613-10010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3633091360 | Chốt

36330-91360

27,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3A15191540 | Chốt

3A151-91540

317,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3325191860 | Bộ Chốt

33251-91860

72,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3653091543 | Chốt

36530-91543

349,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3325191860 | Bộ Chốt

33251-91860

72,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C15191280 | Bạc Nối

3C151-91280

35,000 VNĐ
Đặt hàng

RẦM KÉO (cũ) / SWINGING DRAWBAR (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08189320 | Giá Đỡ (<=60652)

3C081-89320

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C09189320 | Giá Đỡ (=>60653)

3C091-89320

9,811,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3570049150 | Đinh Ốc (<=67425)

35700-49150

140,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3253027410 | Đinh Ốc (=>67426)

32530-27410

131,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3650049410 | Lò Xo (<=60652)

36500-49410

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3650049410 | Lò Xo (=>60653)

36500-49410

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuRD45119140 | Lò Xo (=>67426)

RD451-19140

37,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3650049390 | Đai Ốc

36500-49390

52,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954452031 | Đai Ốc

W9544-52031

25,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113851640 | Bu Lông

01138-51640

33,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C08189332 | Giá Đỡ

3C081-89332

3,444,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08189343 | Giá Đỡ

3C081-89343

3,444,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3570049150 | Khuy Áo (<=67425)

35700-49150

140,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3253027410 | Đinh Đầu To (=>67426)

32530-27410

131,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm

04512-50160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0217650160 | Đinh Ốc

02176-50160

14,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0113851635 | Bu Lông

01138-51635

21,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3A11189120 | Rầm Kéo

3A111-89120

2,950,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3A11189130 | Khớp Nối

3A111-89130

3,059,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0117351880 | Bu Lông (<=81977)

01173-51880

56,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C08189140 | Bu Lông (=>81978)

3C081-89140

110,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0451250180 | Vòng Đệm

04512-50180

4,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0217450180 | Đinh Ốc

02174-50180

14,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3633089210 | Chốt

36330-89210

483,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu7051516330 | Đinh Lò Xo (<=76322)

70515-16330

92,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C29489370 | Đinh Khóa (=>76323)

3C294-89370

84,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3253071760 | Chốt

32530-71760

188,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu7051516330 | Đinh Lò Xo (<=76322)

70515-16330

92,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3C29489370 | Đinh Khóa (=>76323)

3C294-89370

84,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0512252085 | Đinh Đầu Nối

05122-52085

90,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0551551600 | Đinh Khóa

05515-51600

15,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0113851645 | Bu Lông (<=60652)

01138-51645

21,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0113851645 | Bu Lông (=>60653)

01138-51645

21,000 VNĐ
Đặt hàng

RẦM KÉO (mới) / SWINGING DRAWBAR (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C09189320 | Giá Đỡ

3C091-89320

9,811,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3253027410 | Đinh Ốc

32530-27410

131,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuRD45119140 | Lò Xo

RD451-19140

37,000 VNĐ