HỆ THỐNG ĐẬP DC-70

4/5 - (1251 bình chọn)

CẦN KÉO GẶT / HARVEST TENSION ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07263450 | Tay Lực Căng

5T072-63450

504,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07263480 | Puli Lực Căng

5T072-63480

492,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07863470 | Trục Cần Kéo

5T078-63470

90,000 VNĐ
Đặt hàng
027 Nơi nhập dữ liệu0112750816 | Bu Lông

01127-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200150 | Kẹp Tròn

04612-00150

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07864650 | Dây Đai Chữ V

5T078-64650

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07265780 | Lò Xo

5T072-65780

55,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H59249720 | Ổ Trục (<=505116)

5H592-49720

52,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0814106202 | Ổ Bi (=>505117)

08141-06202

129,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07263490 | Ghim Tròn

5T072-63490

348,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN TRẢ NGHẸN / HARVEST REVERSAL LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07856440 | Cần Trả Nghẹn

5T078-56440

521,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07856450 | Thanh Kiểm Tra

5T078-56450

89,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07863520 | Puli Căng

5T078-63520

233,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200150 | Kẹp Tròn

04612-00150

5,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00162180 | Dụng Cụ Kẹp

PG001-62180

19,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461201000 | Kẹp Tròn

04612-01000

115,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07856460 | Dây Đai Chữ V

5T078-56460

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07256470 | Thanh Dẫn Dây

5T072-56470

174,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07256480 | Nắp Đảo Chiều

5T072-56480

68,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0301750816 | Ốc Vít Bốn Cạnh

03017-50816

3,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP PHÍA TRÊN / THRESHING FRAME UPPERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861022 | Bộ Khung Trên

5T078-61022

29,134,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113851030 | Bu Lông

01138-51030

23,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm Bằng

04013-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
047 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0151751640 | Đinh Đầu To

01517-51640

21,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07869510 | Thanh Dẫn Sàng

5T078-69510

388,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông (<=500543)

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông (=>500544)

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261930 | Nắp Bên Hông Phải

5T072-61930

173,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5T07261940 | Đệm Lót

5T072-61940

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

17,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07262130 | Vải Lót

5T072-62130

116,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07262140 | Vải Lót

5T072-62140

414,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệu5T07862210 | Đĩa

5T078-62210

274,000 VNĐ
Đặt hàng
126 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07263870 | VảI BạT

5T072-63870

514,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07263880 | Cái Chặn

5T072-63880

155,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H40025910 | Vòng Siết Dây

5H400-25910

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<509800)

5H484-31382

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

430,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Kết Cấu Đèn

5H484-31392

96,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

15,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP PHÍA DƯỚI / THRESHING FRAME LOWERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861012 | Bộ Khung Dưới (<=501283)

5T078-61012

46,495,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11961010 | Bộ Khung Dưới (501284)

5T119-61010

46,563,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07861130 | Đĩa Nắp

5T078-61130

974,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261190 | Đĩa Nắp

5T072-61190

856,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T07261180 | PhớT

5T072-61180

8,000 VNĐ
Đặt hàng
047 Nơi nhập dữ liệu5T07261160 | Bọt Xốp

5T072-61160

17,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

17,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261910 | Nắp Kiểm Tra Trái

5T072-61910

164,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

17,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261920 | Nắp Kiểm Phải

5T072-61920

143,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5T07261950 | Đệm Lót Phải

5T072-61950

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

17,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07862190 | Hàn Kín

5T078-62190

567,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07262170 | Đĩa Hàn Kính

5T072-62170

133,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07262180 | Đĩa Hàn Kính

5T072-62180

133,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER PLATE

(Áp dụng Serial : <=500689 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07261210 | Cánh

5T072-61210

68,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07261230 | Cánh

5T072-61230

69,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07261220 | Cánh

5T072-61220

68,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07261230 | Cánh

5T072-61230

69,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

8,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER PLATE

(Áp dụng Serial : =>500690 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861210 | Cánh

5T078-61210

100,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07861220 | Cánh

5T078-61220

116,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07861210 | Cánh

5T078-61210

100,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07861230 | Cánh

5T078-61230

116,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

8,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA CHỈNH HƯỚNG GIÓ / WIND DIRECTION PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07262110 | Đĩa

5T072-62110

341,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07262120 | Đĩa

5T072-62120

261,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07861660 | VảI Bạt

5T078-61660

1,618,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261670 | ChốT Hãm

5T072-61670

68,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07261820 | Then Cài

5T072-61820

18,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261810 | Then Cài

5T072-61810

30,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

15,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA NẠP / INLET PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07261140 | Đĩa

5T072-61140

2,219,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07261170 | PhớT

5T072-61170

15,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07261310 | ĐĩA

5T072-61310

103,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261150 | Đĩa (<=504276)

5T072-61150

2,494,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261152 | Đĩa (=>504277)

5T072-61152

2,226,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261170 | PhớT

5T072-61170

15,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP CHẮN BỤI / DUSTING COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861630 | Đĩa Quạt

5T078-61630

623,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07872422 | Nắp Chắn Bụi (<=502504)

5T078-72422

4,829,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07872423 | Nắp Chắn Bụi (=>502505)

5T078-72423

4,311,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272440 | Hàn Kín Nắp

5T072-72440

31,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261642 | VảI BạT

5T072-61642

681,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07271140 | Vải Lót Sàng

5T072-71140

108,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07261810 | Then Cài

5T072-61810

30,000 VNĐ
Đặt hàng

CA BÔ ĐẬP / THRESHING BONNETSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07864110 | Nắp Buồng Đập

5T078-64110

10,166,000 VNĐ
Đặt hàng
017 Nơi nhập dữ liệu5T07864140 | Đĩa

5T078-64140

2,380,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07864120 | Đĩa

5T078-64120

485,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07864150 | Đĩa

5T078-64150

485,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07864160 | PhớT

5T078-64160

72,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07264170 | Bọt Xốp

5T072-64170

38,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07864260 | Bọt Xốp

5T078-64260

36,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07264270 | Bọt Xốp

5T072-64270

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07264150 | ChằNg

5T072-64150

88,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07264250 | ChốT Móc Chữ U

5T072-64250

67,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551150215 | Đinh Tách Rời

05511-50215

1,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng

VAN TẢI BỤI / DUST CARRYING VALVESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07264210 | Đĩa (<=501283)

5T072-64210

477,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07264212 | Đĩa (=>501284)

5T072-64212

757,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07264220 | Đĩa

5T072-64220

1,217,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07264230 | Đĩa

5T072-64230

1,175,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07264182 | Bu Lông

5T072-64182

143,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05164200 | Bộ Giảm Chấn (<=509337)

5T051-64200

477,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07864200 | Bộ Giảm Chấn (=>509338)

5T078-64200

591,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07264290 | Chốt

5T072-64290

17,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP MỞ ĐÓNG / OPEN CLOSE COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07872110 | Nắp

5T078-72110

4,161,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07872120 | Đĩa

5T078-72120

801,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07872190 | PhớT

5T078-72190

92,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261360 | Kết Cấu Tay Cầm

5T072-61360

48,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272140 | Gương Phản Xạ

5T072-72140

56,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0202150050 | Đinh Ốc

02021-50050

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07872150 | Cao Su

5T078-72150

82,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07272160 | Cao Su

5T072-72160

31,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07872130 | Thanh

5T078-72130

51,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07272170 | Thanh Chống Mở Nắp

5T072-72170

221,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

16,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP TRƯỚC SAU / THRESHING COVER FRONT BACKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07272212 | Nắp Trước

5T072-72212

810,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07972260 | Thanh Chống Đèn

5T079-72260

34,000 VNĐ
Đặt hàng
027 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

15,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07272222 | Nắp Trước

5T072-72222

695,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261360 | Kết Cấu Tay Cầm

5T072-61360

48,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272230 | Thanh Chống

5T072-72230

334,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

117,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu0182050615 | Bu Lông

01820-50615

18,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07272412 | Nắp Sau

5T072-72412

648,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07872350 | ĐĩA

5T078-72350

51,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05159190 | Đệm

5T051-59190

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

430,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Kết Cấu Đèn (55W)

5H484-31392

96,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP BÊN HÔNG / THRESHING COVER SIDESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07872312 | Nắp Trái

5T078-72312

978,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261420 | Kết Cấu Tay Cầm

5T072-61420

48,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

117,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07872322 | Nắp

5T078-72322

1,415,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07261420 | Kết Cấu Tay Cầm

5T072-61420

48,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

117,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07866110 | Trục

5T078-66110

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07866130 | Thanh V (<=500689)

5T078-66130

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07866132 | Thanh V (=>500690)

5T078-66132

604,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07866340 | Nắp Bụi (=>500690)

5T078-66340

22,000 VNĐ
Đặt hàng
036 Nơi nhập dữ liệu0461100720 | Kẹp Tròn (=>500690)

04611-00720

52,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05066210 | Ổ Trục (<=500689)

5T050-66210

359,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07666240 | Ổ Trục (=>500690)

5T076-66240

359,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07866240 | Bạc Đạn (=>508948)

5T078-66240

324,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07866150 | Giá Đỡ (<=500689)

5T078-66150

293,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07866152 | Giá Đỡ (=>500690)

5T078-66152

263,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông (<=500689)

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông (=>500690)

01133-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu5T07866230 | Thân Trục Quạt

5T078-66230

1,546,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07266190 | Cánh Quạt

5T072-66190

304,000 VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
077 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0117351020 | Bu Lông

01173-51020

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05066210 | Ổ Trục (<=508947)

5T050-66210

359,000 VNĐ
Đặt hàng
1 2

CẦN KÉO XYLANH ĐẬP / THRESHING CYLINDER TENSION ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07265810 | Tay Lực Căng

5T072-65810

433,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0661310675 | Vòi Bơm Mỡ (<=500689)

06613-10675

17,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0661115675 | Vòi Bơm Mỡ (=>500690)

06611-15675

13,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07265870 | Ống Lót

5T072-65870

46,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401150220 | Vòng Đệm Bằng

04011-50220

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461200220 | Kẹp Tròn

04612-00220

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07265790 | Puli Lực Căng

5T072-65790

373,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0814106203 | Ổbi

08141-06203

136,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn

04612-00170

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07865850 | Dây Đai Chữ V

5T078-65850

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07265890 | Lò Xo

5T072-65890

79,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07265860 | Bu Lông (<=503451)

5T072-65860

101,000 VNĐ
Đặt hàng
100