HỆ THỐNG ĐẬP DC-70

4.0
1251

CẦN KÉO GẶT / HARVEST TENSION ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07263450 | Tay Lực Căng

5T072-63450

529,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07263480 | Puli Lực Căng

5T072-63480

517,000VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07863470 | Trục Cần Kéo

5T078-63470

95,000VNĐ
Đặt hàng
027 Nơi nhập dữ liệu0112750816 | Bu Lông

01127-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200150 | Kẹp Tròn

04612-00150

5,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07864650 | Dây Đai Chữ V

5T078-64650

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07265780 | Lò Xo

5T072-65780

58,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H59249720 | Ổ Trục (<=505116)

5H592-49720

62,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0814106202 | Ổ Bi (=>505117)

08141-06202

118,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07263490 | Ghim Tròn

5T072-63490

365,000VNĐ
Đặt hàng

CẦN TRẢ NGHẸN / HARVEST REVERSAL LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07856440 | Cần Trả Nghẹn

5T078-56440

546,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07856450 | Thanh Kiểm Tra

5T078-56450

89,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07863520 | Puli Căng

5T078-63520

244,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200150 | Kẹp Tròn

04612-00150

5,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00162180 | Dụng Cụ Kẹp

PG001-62180

23,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461201000 | Kẹp Tròn

04612-01000

114,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07856460 | Dây Đai Chữ V

5T078-56460

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07256470 | Thanh Dẫn Dây

5T072-56470

182,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07256480 | Nắp Đảo Chiều

5T072-56480

71,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0301750816 | Ốc Vít Bốn Cạnh

03017-50816

3,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP PHÍA TRÊN / THRESHING FRAME UPPERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861022 | Bộ Khung Trên

5T078-61022

30,509,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113851030 | Bu Lông

01138-51030

23,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm Bằng

04013-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
047 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0151751640 | Đinh Đầu To

01517-51640

22,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07869510 | Thanh Dẫn Sàng

5T078-69510

414,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông (<=500543)

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông (=>500544)

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261930 | Nắp Bên Hông Phải

5T072-61930

182,000VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5T07261940 | Đệm Lót

5T072-61940

9,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

16,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07262130 | Vải Lót

5T072-62130

123,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07262140 | Vải Lót

5T072-62140

415,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệu5T07862210 | Đĩa

5T078-62210

286,000VNĐ
Đặt hàng
126 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07263870 | VảI BạT

5T072-63870

539,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07263880 | Cái Chặn

5T072-63880

163,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H40025910 | Vòng Siết Dây

5H400-25910

7,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<509800)

5H484-31382

307,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

528,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Kết Cấu Đèn

5H484-31392

114,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP PHÍA DƯỚI / THRESHING FRAME LOWERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861012 | Bộ Khung Dưới (<=501283)

5T078-61012

48,757,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11961010 | Bộ Khung Dưới (501284)

5T119-61010

48,826,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07861130 | Đĩa Nắp

5T078-61130

1,021,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261190 | Đĩa Nắp

5T072-61190

897,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T07261180 | PhớT

5T072-61180

9,000VNĐ
Đặt hàng
047 Nơi nhập dữ liệu5T07261160 | Bọt Xốp

5T072-61160

18,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

16,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261910 | Nắp Kiểm Tra Trái

5T072-61910

163,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

16,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261920 | Nắp Kiểm Phải

5T072-61920

149,000VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5T07261950 | Đệm Lót Phải

5T072-61950

9,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông

01811-50812

16,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07862190 | Hàn Kín

5T078-62190

595,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07262170 | Đĩa Hàn Kính

5T072-62170

139,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07262180 | Đĩa Hàn Kính

5T072-62180

140,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER PLATE

(Áp dụng Serial : <=500689 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07261210 | Cánh

5T072-61210

71,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07261230 | Cánh

5T072-61230

72,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

8,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07261220 | Cánh

5T072-61220

71,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07261230 | Cánh

5T072-61230

72,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

8,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER PLATE

(Áp dụng Serial : =>500690 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861210 | Cánh

5T078-61210

106,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07861220 | Cánh

5T078-61220

123,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

8,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07861210 | Cánh

5T078-61210

106,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07861230 | Cánh

5T078-61230

123,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc

02810-50060

8,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA CHỈNH HƯỚNG GIÓ / WIND DIRECTION PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07262110 | Đĩa

5T072-62110

357,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07262120 | Đĩa

5T072-62120

253,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07861660 | VảI Bạt

5T078-61660

1,576,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261670 | ChốT Hãm

5T072-61670

70,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07261820 | Then Cài

5T072-61820

18,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07261810 | Then Cài

5T072-61810

31,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA NẠP / INLET PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07261140 | Đĩa

5T072-61140

2,327,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07261170 | PhớT

5T072-61170

16,000VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07261310 | ĐĩA

5T072-61310

109,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261150 | Đĩa (<=504276)

5T072-61150

2,615,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261152 | Đĩa (=>504277)

5T072-61152

2,334,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261170 | PhớT

5T072-61170

16,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP CHẮN BỤI / DUSTING COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07861630 | Đĩa Quạt

5T078-61630

651,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07872422 | Nắp Chắn Bụi (<=502504)

5T078-72422

5,061,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07872423 | Nắp Chắn Bụi (=>502505)

5T078-72423

4,518,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272440 | Hàn Kín Nắp

5T072-72440

33,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07261642 | VảI BạT

5T072-61642

663,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07271140 | Vải Lót Sàng

5T072-71140

113,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07261810 | Then Cài

5T072-61810

31,000VNĐ
Đặt hàng

CA BÔ ĐẬP / THRESHING BONNETSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07864110 | Nắp Buồng Đập

5T078-64110

10,635,000VNĐ
Đặt hàng
017 Nơi nhập dữ liệu5T07864140 | Đĩa

5T078-64140

2,495,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07864120 | Đĩa

5T078-64120

508,000VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07864150 | Đĩa

5T078-64150

508,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07864160 | PhớT

5T078-64160

75,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07264170 | Bọt Xốp

5T072-64170

38,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07864260 | Bọt Xốp

5T078-64260

38,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07264270 | Bọt Xốp

5T072-64270

10,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07264150 | ChằNg

5T072-64150

88,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07264250 | ChốT Móc Chữ U

5T072-64250

70,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551150215 | Đinh Tách Rời

05511-50215

1,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng

VAN TẢI BỤI / DUST CARRYING VALVESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07264210 | Đĩa (<=501283)

5T072-64210

499,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07264212 | Đĩa (=>501284)

5T072-64212

737,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07264220 | Đĩa

5T072-64220

1,218,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07264230 | Đĩa

5T072-64230

1,233,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07264182 | Bu Lông

5T072-64182

143,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05164200 | Bộ Giảm Chấn (<=509337)

5T051-64200

589,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07864200 | Bộ Giảm Chấn (=>509338)

5T078-64200

620,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07264290 | Chốt

5T072-64290

18,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP MỞ ĐÓNG / OPEN CLOSE COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07872110 | Nắp

5T078-72110

3,773,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07872120 | Đĩa

5T078-72120

839,000VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07872190 | PhớT

5T078-72190

97,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261360 | Kết Cấu Tay Cầm

5T072-61360

47,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272140 | Gương Phản Xạ

5T072-72140

59,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0202150050 | Đinh Ốc

02021-50050

5,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07872150 | Cao Su

5T078-72150

81,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07272160 | Cao Su

5T072-72160

33,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07872130 | Thanh

5T078-72130

53,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07272170 | Thanh Chống Mở Nắp

5T072-72170

231,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông

01820-50815

16,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP TRƯỚC SAU / THRESHING COVER FRONT BACKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07272212 | Nắp Trước

5T072-72212

810,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07972260 | Thanh Chống Đèn

5T079-72260

36,000VNĐ
Đặt hàng
027 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07272222 | Nắp Trước

5T072-72222

695,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261360 | Kết Cấu Tay Cầm

5T072-61360

47,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272230 | Thanh Chống

5T072-72230

350,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

123,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu0182050615 | Bu Lông

01820-50615

18,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07272412 | Nắp Sau

5T072-72412

680,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07872350 | ĐĩA

5T078-72350

53,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05159190 | Đệm

5T051-59190

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

307,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

528,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Kết Cấu Đèn (55W)

5H484-31392

114,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP BÊN HÔNG / THRESHING COVER SIDESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07872312 | Nắp Trái

5T078-72312

889,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07261420 | Kết Cấu Tay Cầm

5T072-61420

47,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

123,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07872322 | Nắp

5T078-72322

1,298,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07261420 | Kết Cấu Tay Cầm

5T072-61420

47,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07272250 | Thanh Chống

5T072-72250

123,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07866110 | Trục

5T078-66110

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07866130 | Thanh V (<=500689)

5T078-66130

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07866132 | Thanh V (=>500690)

5T078-66132

632,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07866340 | Nắp Bụi (=>500690)

5T078-66340

22,000VNĐ
Đặt hàng
036 Nơi nhập dữ liệu0461100720 | Kẹp Tròn (=>500690)

04611-00720

48,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05066210 | Ổ Trục (<=500689)

5T050-66210

356,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07666240 | Ổ Trục (=>500690)

5T076-66240

355,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07866240 | Bạc Đạn (=>508948)

5T078-66240

316,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07866150 | Giá Đỡ (<=500689)

5T078-66150

285,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07866152 | Giá Đỡ (=>500690)

5T078-66152

275,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông (<=500689)

01133-51025

8,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông (=>500690)

01133-51030

9,000VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu5T07866230 | Thân Trục Quạt

5T078-66230

1,619,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07266190 | Cánh Quạt

5T072-66190

319,000VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng
077 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0117351020 | Bu Lông

01173-51020

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05066210 | Ổ Trục (<=508947)

5T050-66210

356,000VNĐ
Đặt hàng
1 2

CẦN KÉO XYLANH ĐẬP / THRESHING CYLINDER TENSION ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07265810 | Tay Lực Căng

5T072-65810

432,000VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0661310675 | Vòi Bơm Mỡ (<=500689)

06613-10675

18,000VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0661115675 | Vòi Bơm Mỡ (=>500690)

06611-15675

13,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07265870 | Ống Lót

5T072-65870

46,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401150220 | Vòng Đệm Bằng

04011-50220

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461200220 | Kẹp Tròn

04612-00220

5,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07265790 | Puli Lực Căng

5T072-65790

363,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0814106203 | Ổbi

08141-06203

125,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn

04612-00170

5,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07865850 | Dây Đai Chữ V

5T078-65850

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07265890 | Lò Xo

5T072-65890

59,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07265860 | Bu Lông (<=503451)

5T072-65860

106,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07265862 | Bu Lông (=>503452)

5T072-65862

139,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07265863 | Bu Lông (=>504427)

5T072-65863

140,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ TRUYỀN ĐỘNG XYLANH ĐẬP / THRESHING CYLINDER DRIVE CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07256410 | HộP (<=502420)

5T072-56410

4,484,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07256412 | Hộp (=>502421)

5T072-56412

4,502,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07265510 | Nắp Hộp Số

5T072-65510

609,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481151350 | Vòng Chữ O

04811-51350

73,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm (<=500689)

04717-01000

12,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0472400100 | Đệm Lót (=>500690)

04724-00100

3,000VNĐ
Đặt hàng
060