BỘ PHẬN KHAY ĐỰNG MẠ SPV-6CMD

5/5 - (1 bình chọn)

GIÁ ĐỠ KHAY MẠ / NURSERY PLANT STAND SUPPORTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65144190 | Lò Xo

PR651-44190

17,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR65144180 | Long Đền

PR651-44180

10,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65144117 | Thanh Chống

PR651-44117

1,529,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệuPR65176660 | Thanh Dẫn

PR651-76660

Liên hệ
Đặt hàng
038 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR65144152 | Bảo Vệ

PR651-44152

390,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0551150335 | Đinh

05511-50335

2,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR65144190 | Lò Xo

PR651-44190

17,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR65144180 | Long Đền

PR651-44180

10,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR65144132 | Móc

PR651-44132

Liên hệ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệuPR65144140 | Ống

PR651-44140

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR65144128 | Thanh Chống

PR651-44128

1,530,000 VNĐ
Đặt hàng
115 Nơi nhập dữ liệuPR65176660 | Thanh Dẫn

PR651-76660

Liên hệ
Đặt hàng
118 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR65144152 | Bảo Vệ

PR651-44152

390,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0551150335 | Đinh

05511-50335

2,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR65144132 | Móc

PR651-44132

Liên hệ
Đặt hàng
145 Nơi nhập dữ liệuPR65144140 | Ống

PR651-44140

9,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPR65144214 | Thanh Chống

PR651-44214

1,033,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuPR15146470 | Nắp

PR151-46470

12,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPR15144220 | Thanh Chuyền

PR151-44220

72,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0102550655 | Bu Lông

01025-50655

9,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng

KHAY SÀN ĐỂ MẠ CẤY / NURSERY PANT STANDLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65146102 | Bộ Ván Trượt

PR651-46102

9,756,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR65146020 | Bộ Đĩa Bẩy

PR651-46020

509,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65146150 | Giá Đỡ

PR651-46150

449,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15146290 | Đĩa Bẩy

PR151-46290

27,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15124410 | Đinh Tán

PR151-24410

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0105350616 | Bu Lông

01053-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0361450414 | Vít

03614-50414

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR17346220 | Giá Đỡ

PR173-46220

97,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15146213 | Nắp

PR151-46213

11,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15146940 | Thanh Dẫn

PR151-46940

27,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR65147310 | Khớp Nối

PR651-47310

43,000 VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệuPR15147312 | Gá Đỡ

PR151-47312

32,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR15146560 | Tấm Chắn

PR151-46560

19,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR15146570 | Tấm Chắn

PR151-46570

16,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN KHAY SÀN ĐỂ MẠ CẤY / NURSERY PANT STAND PARTSLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65146102 | Bộ Ván Trượt

PR651-46102

9,756,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15146110 | Bệ Đỡ

PR151-46110

384,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15146120 | Nắp

PR151-46120

197,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15146130 | Nắp

PR151-46130

203,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15124410 | Đinh Tán

PR151-24410

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401350030 | Vòng Đệ

04013-50030

1,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR65146053 | Bộ Đĩa

PR651-46053

2,030,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR65146143 | Giá Đỡ

PR651-46143

1,278,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR65146180 | Tấm Chắn

PR651-46180

90,000 VNĐ
Đặt hàng
093 Nơi nhập dữ liệuPR65146290 | Tấm

PR651-46290

86,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệuPR85146283 | Vòng Đệm

PR851-46283

22,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR65146190 | Vít

PR651-46190

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15146190 | Đinh Tán

PR151-46190

8,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR65146030 | Bộ Đĩa

PR651-46030

1,189,000 VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệuPR65146160 | Giá Đỡ

PR651-46160

Liên hệ
Đặt hàng
128 Nơi nhập dữ liệuPR65146310 | Đai Ốc

PR651-46310

11,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR15124410 | Đinh Tán

PR151-24410

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR65146040 | Bộ Đĩa

PR651-46040

617,000 VNĐ
Đặt hàng
145 Nơi nhập dữ liệuPR15146175 | Giá Đỡ

PR151-46175

741,000 VNĐ
Đặt hàng
148 Nơi nhập dữ liệuPR65146310 | Đai Ốc

PR651-46310

11,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR15124410 | Đinh Tán

PR151-24410

3,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0361450414 | Vít

03614-50414

3,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPR15149132 | Đĩa

PR151-49132

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CAM BĂNG TRUYỀN ĐỨNG / VERTICAL CONVEYING CAM SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15142424 | Trục

PR151-42424

122,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15142440 | Con Lăn

PR151-42440

53,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15142452 | Chốt

PR151-42452

29,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm

04512-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0541102520 | Đinh

05411-02520

6,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu0541100420 | Đinh

05411-00420

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15141812 | Phe Cài

PR151-41812

8,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR65142400 | Bộ Mâm Kẹp

PR651-42400

212,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG00128110 | Phớt

PG001-28110

24,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15142460 | Chốt

PR151-42460

12,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5W88012150 | Bạc Lót

5W880-12150

11,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112350835 | Bu Lông

01123-50835

8,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR15141822 | Bạc Nối

PR151-41822

15,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC VẬN TẢI THẲNG ĐỨNG / VERTICAL CONVEYING SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15146410 | Cần

PR151-46410

216,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR65146420 | Trục

PR651-46420

403,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461350090 | Kẹp Tròn

04613-50090

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR65146430 | Gá Liên Kết

PR651-46430

104,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0105350616 | Bu Lông

01053-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15146480 | Lò Xo

PR151-46480

29,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15146490 | Lò Xo

PR151-46490

19,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR65146450 | Gá Liên Kết

PR651-46450

60,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0105350616 | Bu Lông

01053-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR65146730 | Gá Liên Kết

PR651-46730

79,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0105350616 | Bu Lông

01053-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR65146245 | Mâm Kẹp

PR651-46245

48,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPR65146255 | Mâm Kẹp

PR651-46255

57,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng

DÂY ĐAI BĂNG TRUYỀN ĐỨNG / VERTICAL CONVEYING BELTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15146512 | Băng Tải

PR151-46512

371,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15146522 | Bu Ly

PR151-46522

42,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR15146532 | Bu Ly

PR151-46532

33,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR65146540 | Ống

PR651-46540

85,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15146552 | Tấm Chắn

PR151-46552

12,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15146603 | Bộ Ly Hợp

PR151-46603

741,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15146614 | Gá Đỡ

PR151-46614

234,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPF80114130 | Ly Hợp

PF801-14130

328,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR15146620 | Vấu Lồi

PR151-46620

182,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR15143180 | Phớt Nhớt

PR151-43180

25,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15146632 | Gá Đỡ

PR151-46632

26,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15146690 | Bu Lon

PR151-46690

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250060 | Vòng Đệm

04512-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR15146660 | Đệm Lót

PR151-46660

10,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPR65146670 | Lò Xo

PR651-46670

14,000 VNĐ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệuPR65146680 | Bạc

PR651-46680

5,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPR15146680 | Bạc Nối

PR151-46680

5,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuPR15146710 | Ly Hợp

PR151-46710

14,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPR15146720 | Lò Xo

PR151-46720

12,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuPR15146762 | Chạc

PR151-46762

54,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuPR15146660 | Đệm Lót

PR151-46660

10,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuPR15146660 | Đệm Lót

PR151-46660

10,000 VNĐ
Đặt hàng

GỐI DỰA DI ĐỘNG / SLIDING PLATELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65147020 | Bộ Đĩa Trượt

PR651-47020

2,027,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR65146213 | Gá Đỡ

PR651-46213

235,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65146223 | Con Lăn

PR651-46223

212,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR65146262 | Phớt Nhớt

PR651-46262

15,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200120 | Kẹp Tròn

04612-00120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR65146272 | Phớt Nhớt

PR651-46272

15,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR65146233 | Khớp Nối

PR651-46233

150,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0275150060 | Đai Ốc

02751-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR65142190 | Đai Ốc

PR651-42190

14,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15147210 | Khớp Nối

PR151-47210

175,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15147220 | Khớp Nối

PR151-47220

168,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR65146334 | Gá Đỡ

PR651-46334

104,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR65146343 | Con Lăn

PR651-46343

26,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPR65146350 | Long Đền

PR651-46350

9,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0461350050 | Kẹp Tròn

04613-50050

3,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPR65147520 | Tấm Chắn

PR651-47520

48,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuPR65146360 | Vít

PR651-46360

2,000 VNĐ
Đặt hàng

DẪN HƯỚNG TAY CẤY / PLANTING GUIDELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65147510 | Tấm Chắn

PR651-47510

64,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15147122 | Dấn Hướng

PR151-47122

224,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65147130 | Tay Dẫn

PR651-47130

84,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR65146190 | Vít

PR651-46190

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15146770 | Vít

PR151-46770

4,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00146940 | Đai Ốc

PG001-46940

4,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15146780 | Long Đền

PR151-46780

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPG00146950 | Máy Giặt

PG001-46950

4,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH GIẰNG MẠ / NURSERY STAYLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15146932 | Bệ Đỡ

PR151-46932

56,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR65146940 | Bu Lông

PR651-46940

16,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65146922 | Thanh Gieo

PR651-46922

231,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR65146940 | Bu Lông

PR651-46940

16,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR65146932 | Thanh Gieo

PR651-46932

237,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR65146940 | Bu Lông

PR651-46940

16,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR65146950 | Giá Đỡ

PR651-46950

72,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0181150615 | Bu Lông

01811-50615

14,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR65146960 | Thanh Dẫn

PR651-46960

104,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR65146970 | Thanh Dẫn

PR651-46970

165,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR65146980 | Thanh Dẫn

PR651-46980

98,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR65146940 | Bu Lông

PR651-46940

16,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR65146990 | Thanh Nối

PR651-46990

218,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPG00134110 | Chốt

PG001-34110

5,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPR65146912 | Thanh Trượt

PR651-46912

2,276,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!