KUBOTA DP224F

5/5 - (1 bình chọn)

KHUNG DÀN CÀY / FRAME PLOWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW954451012 | Khung Cày

W9544-51012

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW954357622 | Chốt

W9543-57622

292,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW954357611 | Chốt

W9543-57611

307,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0551555000 | Đinh Khóa

05515-55000

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW954357642 | Thanh Chống

W9543-57642

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW950185000 | Chốt Cần

W9501-85000

42,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW950185001 | Chốt Cần

W9501-85001

37,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954356612 | Thanh Chống

W9543-56612

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW954456031 | Ống Bạc

W9544-56031

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW954456021 | Lò Xo

W9544-56021

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW954456041 | Ống Bạc

W9544-56041

Liên hệ
Đặt hàng

TRỤC ĐĨA / ARM DISCLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW954452012 | Trụ Đĩa

W9544-52012

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW954380011 | Ổ Bi

W9543-80011

1,094,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW954380021 | Ổ Bi

W9543-80021

938,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954352671 | Phớt

W9543-52671

104,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW954452092 | Trục Đĩa

W9544-52092

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW954352692 | Vòng Đệm

W9543-52692

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954352101 | Đai Ốc

W9543-52101

163,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0551150580 | Chốt Chẻ

05511-50580

28,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW954352722 | Nắp Chụp

W9543-52722

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vú Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW954352132 | Đĩa Chảo (Ø 22)

W9543-52132

3,068,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW954352142 | Bu Lông

W9543-52142

36,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0215650120 | Đinh Ốc

02156-50120

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0204450600 | Đai Ốc

02044-50600

15,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW954652021 | Bu Lông

W9546-52021

108,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuW954452021 | Bu Lông

W9544-52021

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuW954452042 | Tấm Hỗ Trợ

W9544-52042

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm

04512-50160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuW954452031 | Đai Ốc

W9544-52031

47,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuW954453012 | Trụ Đĩa Sau

W9544-53012

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuW954452021 | Bu Lông

W9544-52021

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuW954453022 | Tấm Hỗ Trợ

W9544-53022

Liên hệ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0401350160 | Vòng Đệm

04013-50160

5,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuW954353621 | Khớp Bích

W9543-53621

111,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuW954352691 | Vòng Đệm

W9543-52691

39,000 VNĐ
Đặt hàng

CỤM BÁNH LÁI / ASSY DISC FURROWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW954454012 | Khung Xoay

W9544-54012

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW957355612 | Trục Đĩa

W9573-55612

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW954355642 | Phớt

W9543-55642

119,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954380041 | Ổ Bi

W9543-80041

426,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW957F72801 | Cụm Đĩa

W957F-72801

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW954352692 | Vòng Đệm

W9543-52692

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954352101 | Đai Ốc

W9543-52101

163,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0551150580 | Chốt Chẻ

05511-50580

28,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0105351295 | Bu Lông

01053-51295

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW954455092 | Đĩa Hỗ Trợ

W9544-55092

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW954355081 | Đĩa Cày

W9543-55081

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401350120 | Vòng Đệm

04013-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0205450120 | Đinh Ốc

02054-50120

7,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vú Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0105351240 | Bu Lông

01053-51240

18,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuW954355711 | Đĩa Nạo

W9543-55711

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuW954355702 | Nắp Chụp

W9543-55702

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuW957653041 | Bu Lông

W9576-53041

307,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0451251000 | Vòng Đệm

04512-51000

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0204451000 | Đinh Ốc

02044-51000

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuW954354641 | Chốt

W9543-54641

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0551150530 | Đinh

05511-50530

4,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuW954354622 | Chốt

W9543-54622

Liên hệ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

3,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0107351440 | Bu Lông

01073-51440

18,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệuW954352101 | Đai Ốc

W9543-52101

163,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0551150580 | Chốt Chẻ

05511-50580

28,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!