5T05417310 | Cần Ngoàm Gạt DC70

Liên hệ

5T05417310

Cần ngoàm gạt chuyển hướng dc70

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
100 5T054-17310 Cần ngoàm gạt FORK SIDE CLUTCH 02 0,590 /cái

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY