HỆ THỐNG ĐẬP DC-60

4.0
1250

CẦN KÉO GẶT / HARVEST TENSION ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05163452 | Cánh Tay Lực Căng

5T051-63452

473,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05163482 | Puli Lực Căng

5T051-63482

323,000VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T05163470 | Trục Cần Kéo

5T051-63470

98,000VNĐ
Đặt hàng
027 Nơi nhập dữ liệu0112750816 | Bu Lông

01127-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200150 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00150

5,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05164650 | Dây Đai Chữ V

5T051-64650

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05164652 | Dây Đai Chữ V

5T051-64652

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05065780 | Lò Xo Thu Hồi Gặt

5T050-65780

72,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW950333031 | Lò Xo Thu Hồi Gặt

W9503-33031

43,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05765782 | Lò Xo Thu Hồi Gặt

5T057-65782

39,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00350

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0814106202 | Ổ Bi

08141-06202

118,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H59249720 | Ổ Trục

5H592-49720

62,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0461201000 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-01000

114,000VNĐ
Đặt hàng

CẦN TRẢ NGHẸN / HARVEST REVERSAL LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05156442 | Cần Chuyển Đổi Gặt (<=VN20442)

5T051-56442

720,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05156446 | Cần Chuyển Đổi Gặt (=>VN20443)

5T051-56446

528,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05156452 | Thanh Kiểm Tra Gia Tốc

5T051-56452

121,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5K10126340 | Puli Lực Căng

5K101-26340

315,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200150 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00150

5,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00162180 | Dụng Cụ Kẹp Cần

PG001-62180

23,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461201000 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-01000

114,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05156462 | Dây Đai Chữ V

5T051-56462

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05156470 | Thanh Dẫn Dây Đai Đảo Chiều (<=VN10261)

5T051-56470

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07156470 | Thanh Dẫn Dây Đai Đảo Chiều (=>VN10262)

5T071-56470

178,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05156483 | Nắp Đảo Chiều

5T051-56483

84,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông (<=VN13681)

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông (=>VN13682)

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP (Trên) / THRESHING FRAME (Upper)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05161020 | Khung Trên Hoàn Chỉnh (<=VN13561)

5T051-61020

40,192,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05161022 | Khung Trên Hoàn Chỉnh (=>VN13562)

5T051-61022

38,442,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0117651025 | Bu Lông

01176-51025

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm Bằng (=>VN13562)

04013-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0151751640 | Đinh Đầu To

01517-51640

22,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05169512 | Thanh Dẫn Sàng

5T051-69512

472,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05161930 | Nắp Bên Hông Phải (<=VN13681)

5T051-61930

320,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05161932 | Nắp Bên Hông Phải (=>VN13682)

5T051-61932

444,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T17161930 | Nắp Bên Hông Phải (=>VN20443)

5T171-61930

128,000VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5T05161940 | Đệm Lót Nắp Bên Hông Phải

5T051-61940

12,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông Tai Hồng

01811-50812

16,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05162130 | Cái Chặn Vải Lót Phía Trước

5T051-62130

51,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05162142 | Vải Lót Trước Khung (<=VN11952)

5T051-62142

752,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05762140 | Vải Lót Trước Khung (=>VN11953)

5T057-62140

438,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệu5T05162210 | Đĩa

5T051-62210

317,000VNĐ
Đặt hàng
126 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T05163870 | Hàn Kín Ống Dẫn

5T051-63870

127,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05163882 | Cái Chặn Hàn Kín Ống Dẫn

5T051-63882

87,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05131380 | Kết Cấu Đèn Đang Hoạt Động (<=VN13389)

5T051-31380

327,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H48431380 | Kết Cấu Đèn Đang Hoạt Động (=>VN13390)

5H484-31380

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn Đang Hoạt Động (=>VN14110)

5H484-31382

307,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05141860 | Bình Cầu (55W)

5T051-41860

155,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5H48431390 | Bình Cầu (55W)

5H484-31390

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu (55W)

5H484-31392

114,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T05141260 | Đai Truyền Siết

5T051-41260

5,000VNĐ
Đặt hàng

KHUNG ĐẬP (Dưới) / THRESHING FRAME (Lower)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05161010 | Khung Dưới Hoàn Chỉnh (<=VN13389)

5T051-61010

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05161012 | Khung Dưới Hoàn Chỉnh (=>VN13390)

5T051-61012

30,241,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05191010 | Khung Dưới Hoàn Chỉnh (=>VN13682)

5T051-91010

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05161012 | Khung Dưới Hoàn Chỉnh (=>VN14809)

5T051-61012

30,241,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05161135 | Đĩa Nắp Hộp Đinh Vít

5T051-61135

1,251,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05161194 | Đĩa Nắp Hộp Đinh Vít

5T051-61194

1,250,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T05161180 | Bọt Xốp (=>VN10070)

5T051-61180

9,000VNĐ
Đặt hàng
047 Nơi nhập dữ liệu5T05761170 | Bọt Xốp (=>VN15357)

5T057-61170

23,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông Tai Hồng

01811-50812

16,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05161910 | Nắp Nắp Kiểm Tra Bên Trái

5T051-61910

260,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông Tai Hồng

01811-50812

16,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05161920 | Nắp Nắp Kiểm Tra Bên Phải (<=VN20442)

5T051-61920

168,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T17161920 | Nắp Nắp Kiểm Tra Bên Phải (=>VN20443)

5T171-61920

116,000VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5T07161940 | Đệm Lót Nắp Kiểm Tra Bên Phải (=>VN11111)

5T071-61940

8,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0181150812 | Bu Lông Tai Hồng

01811-50812

16,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05162192 | Hàn Kín

5T051-62192

1,150,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05162170 | Đĩa Hàn Kính Hộp Đinh Vít

5T051-62170

97,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T05162180 | Đĩa Hàn Kính Hộp Đinh Vít

5T051-62180

77,000VNĐ
Đặt hàng

MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05161210 | Đĩa Máy Quạt Thóc (<=VN20442)

5T051-61210

104,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T17161210 | Đĩa (=>VN20443)

5T171-61210

75,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05161230 | Đĩa Máy Quạt Thóc (<=VN20442)

5T051-61230

94,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T17161230 | Đĩa (=>VN20443)

5T171-61230

67,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc Tai Hồng

02810-50060

8,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05161220 | Đĩa Máy Quạt Thóc (<=VN20442)

5T051-61220

111,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T17161220 | Đĩa (=>VN20443)

5T171-61220

84,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05161230 | Đĩa Máy Quạt Thóc (<=VN20442)

5T051-61230

94,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T17161230 | Đĩa (=>VN20443)

5T171-61230

67,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0281050060 | Đai Ốc Tai Hồng

02810-50060

8,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA CHỈNH HƯỚNG GIÓ / WIND DIRECTION PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05162110 | Đĩa

5T051-62110

543,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05162120 | Đĩa

5T051-62120

333,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA NẠP / INLET PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05161143 | Đĩa (<=VN10030)

5T051-61143

1,816,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05161144 | Đĩa (=>VN10031)

5T051-61144

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05161146 | Đĩa (=>VN13989)

5T051-61146

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05161147 | Tấm Chắn Đầu Buồng Đặp (Phải) (=>VN20443)

5T051-61147

3,929,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05161172 | Đệm Lót Bên Trong

5T051-61172

18,000VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T07161310 | Đĩa (=>VN13682)

5T071-61310

152,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05161153 | Đĩa (<=VN13988)

5T051-61153

4,093,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05161155 | Đĩa (=>VN13989)

5T051-61155

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05161156 | Tấm Chắn Đầu Buồng Đặp (Trái) (=>VN20443)

5T051-61156

5,835,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05161172 | Đệm Lót Bên Trong

5T051-61172

18,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP CHẮN BỤI / DUSTING COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05161630 | Đĩa Quạt Thóc (<=VN13681)

5T051-61630

492,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05191630 | Đĩa Quạt Thóc (=>VN13682)

5T051-91630

659,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05161632 | Đĩa Quạt Thóc (=>VN14809)

5T051-61632

698,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05172422 | Nắp Chắn Bụi

5T051-72422

3,058,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông Tay Nắm

01820-50815

16,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05172440 | Hàn Kín Nắp Phủi Bụi

5T051-72440

26,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05172470 | Đĩa Phủi Bụi Bên Trái

5T051-72470

225,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05172480 | Đĩa Phủi Bụi Bên Phải

5T051-72480

225,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

5,000VNĐ
Đặt hàng

CA BÔ ĐẬP / THRESHING BONNETSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05164118 | Nắp Xylanh Đập (<=VN13681)

5T051-64118

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05164119 | Nắp Xylanh Đập (=>VN13682)

5T051-64119

10,795,000VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5T05164130 | Đĩa (<=VN10210)

5T051-64130

1,232,000VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5T05164132 | Đĩa (=>VN10211)

5T051-64132

Liên hệ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5T05164133 | Đĩa (=>VN11544)

5T051-64133

1,796,000VNĐ
Đặt hàng
017 Nơi nhập dữ liệu5T07764140 | Đĩa (=>VN13682)

5T077-64140

3,061,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05564122 | Đĩa (<=VN13681)

5T055-64122

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05564123 | Đĩa (=>VN13682)

5T055-64123

920,000VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T05564150 | Đĩa (<=VN13681)

5T055-64150

661,000VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T05564152 | Đĩa (=>VN13682)

5T055-64152

978,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05164160 | Bọt Xốp Ca Bô

5T051-64160

117,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05164170 | Bọt Xốp Ca Bô (<=VN16293)

5T051-64170

59,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05164170 | Bọt Xốp Ca Bô (=>VN16294)

5T051-64170

59,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05164260 | Bọt Xốp Ca Bô

5T051-64260

39,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05164270 | Bọt Xốp Ca Bô

5T051-64270

9,000VNĐ
Đặt hàng

VAN TẢI BỤI / DUST CARRYING VALVESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05164210 | Đĩa

5T051-64210

798,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550818 | Bu Lông (<=VN11543)

01125-50818

6,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông (=>VN11544)

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05564220 | Đĩa

5T055-64220

1,611,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550818 | Bu Lông (<=VN11543)

01125-50818

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông (=>VN11544)

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05564230 | Đĩa

5T055-64230

1,610,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05164183 | Bu Lông Jaki

5T051-64183

166,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05164200 | Bộ Giảm Chấn Khí

5T051-64200

589,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5230034130 | Đinh Khóa (<=VN12418)

52300-34130

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00134130 | Chốt Khuôn Tán Đinh (=>VN12419)

PG001-34130

8,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP MỞ ĐÓNG / OPEN CLOSE COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05172115 | Nắp (<=VN13681)

5T051-72115

6,868,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05172117 | Nắp (=>VN13682)

5T051-72117

8,096,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05172123 | Đĩa

5T051-72123

1,920,000VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07772190 | Đệm Lót (=>VN13682)

5T077-72190

103,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5K02161360 | Kết Cấu Tay Cầm Khóa (<=VN11201)

5K021-61360

130,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05761360 | Kết Cấu Tay Cầm (=>VN11202)

5T057-61360

89,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05172140 | Gương Phản Xạ

5T051-72140

62,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0202150050 | Đinh Ốc

02021-50050

5,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05172150 | Cao Su Bên Góc

5T051-72150

104,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05172163 | Cao Su Bên Góc

5T051-72163

40,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05172130 | Thanh

5T051-72130

34,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05172173 | Thanh Chống Mở Nắp (<=VN13681)

5T051-72173

190,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05772170 | Thanh Chống Mở Nắp (=>VN13682)

5T057-72170

236,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông (<=VN10674)

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông (=>VN10675)

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0182050815 | Bu Lông Tay Nắm (=>VN13682)

01820-50815

16,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP (Trước Sau) / THRESHING COVER (Front Back)

(Áp dụng Serial : <=VN11201 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05172214 | Nắp Trước

5T051-72214

4,137,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05172222 | Nắp Trước

5T051-72222

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5K02161360 | Kết Cấu Tay Cầm Khóa

5K021-61360

130,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05172232 | Thanh Chống Phía Trên Nắp

5T051-72232

328,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05172250 | Thanh Chống Bên Hông Nắp

5T051-72250

110,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05172410 | Nắp Sau

5T051-72410

1,395,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP (Trước Sau) / THRESHING COVER (Front Back)

(Áp dụng Serial : =>VN11202 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05772210 | Nắp Trước

5T057-72210

600,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T05772260 | Thanh Chống Đèn

5T057-72260

32,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05772222 | Nắp Trước

5T057-72222

510,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05761360 | Kết Cấu Tay Cầm

5T057-61360

89,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05172232 | Thanh Chống Phía Trên Nắp

5T051-72232

328,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05172250 | Thanh Chống Bên Hông Nắp

5T051-72250

110,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu0182050615 | Bu Lông Tay Nắm

01820-50615

18,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05172412 | Nắp Sau

5T051-72412

364,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05131380 | Kết Cấu Đèn (<=VN13389)

5T051-31380

327,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5H48431380 | Kết Cấu Đèn (=>VN13390)

5H484-31380

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (=>VN14110)

5H484-31382

307,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05141860 | Bình Cầu (55W) (<=VN13389)

5T051-41860

155,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5H48431390 | Bình Cầu (55W) (=>VN13390)

5H484-31390

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu (55W) (=>VN14110)

5H484-31392

114,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP BÊN HÔNG / THRESHING COVER SIDESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05172314 | Nắp Trái (<=VN11201)

5T051-72314

2,953,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07172313 | Nắp Trái (=>VN11202)

5T071-72313

2,858,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05172342 | Móc Nắp Bên Hông

5T051-72342

33,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5K00561420 | Kết Cấu Tay Cầm Khóa (<=VN11201)

5K005-61420

130,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05761420 | Kết Cấu Tay Cầm (=>VN11202)

5T057-61420

110,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05172250 | Thanh Chống Bên Hông Nắp

5T051-72250

110,000VNĐ